Щангистко обръщане, тръстър и бърпи с прескачане на лоста на щангата

Нужни са силова издръжливост, добра техника и още нещо...

Резултатът на този комплекс ще се реши от правилна психическа нагласа.