3000

Нужни са сила, силова издръжливост и... добра стратегия!

Доброто представяне на комплекса зависи както от силата и силовата издръжливост, така и от добрата стратегия.