Манган (Manganese)

Минералът с една наистина дълга и интересна история

Когато стане въпрос за минерали, най-голямо внимание се обръща на големите играчи - магнезий, калций, калий, натрий и някои други. На заден план обаче остава един по-малък играч, който ни е необходим в много по-малки дози, но от него зависят целостта и състоянието на нашите клетки. В тази статия ще ви запознаем с минерала манган.