Фазите на храненето - храносмилане и усвояване

Физиология и етапи на храносмилането

Храносмилателната система извлича основните нутриенти от храните и напитките, след като те попаднат в нея, усвоява необходимите макро- и микронутриенти, и служи като бариера срещу потенциалните вредни микроорганизми.

Храносмилателният тракт започва от устата и завършва при ануса. Този път се изминава от храната/хранителната каша за период между 18-72 часа. Стомашно-чревният тракт обхваща 75% от имунната система на тялото и затова е важно да се грижим за оптималното му функциониране.