Всичко, което научих за 15 години в преследване на “мечтаното тяло”

Няколко пълни трансформации и изцяло споделен личен опит

Трудно е да събереш 15 години опит в една статия, но ще се опитам да посоча най-важните неща, които разбрах, докато преследвах „мечтаното тяло“. Надявам се да ти бъдат полезни и да не допускаш грешките, през които съм минала аз.