Мускулна хипертрофия с HFT тренировки

Високочестотни тренировки по системата на Чад Уотърбъри (Chad Waterbury)

HFT означава High Frequency Training - тренировки с по-голяма честота, които целят стимулиране на мускулна хипертрофия чрез изпълнението на конкретни упражнения в голям обем. Човекът, който популяризира различни програми и ги надражда с годините, е Чад Уотърбъри (Chad Waterbury). Нека разгледаме същността на идеята, както и основните цели, които обслужва. В следващи материали ще се спрем на конкретни програми.