Плаща ли се сънният дълг?

Mожем ли да наваксаме със съня

Сънният дълг представлява степента на недоспиване – разликата между количеството сън, от което имаме нужда и това, което реално сме получили. Колкото по-голям и продължителен във времето е сънният дълг, толкова по-трудно може да се навакса със съня.