Ние сме BB-Team

Вероника Налбатска

Вероника Налбатска

Главен помощник на BB-Team обществото

Тихомир Велев

Тихомир Велев

Помощник и автор

Десимир Петров

Десимир Петров

Помощник и автор

Димитър Михайлов

Димитър Михайлов

Основател и помощник

Главни помощници във форума
Николай Хаджииванов

Николай Хаджииванов

Форумен миротворец

Иглика Низамска-Петрова

Иглика Низамска-Петрова

Форумен миротворец