Нашият черен дроб - верен страж или слабо място

Половината българи имат проблеми с този важен орган, но не го знаят

от четиво за 12 минути

Черният дроб е орган при гръбначните, включително при човека, който играе важна роля в метаболизма и изпълнява редица функции в тялото - детоксикация, складиране на гликоген и синтез на плазмени белтъци. В него се синтезира и жлъчка, която е важна за храносмилането.

Черен дробЧерният дроб е орган при гръбначните, включително при човека, който играе важна роля в метаболизма и изпълнява редица функции в тялото - детоксикация, складиране на гликоген и синтез на плазмени белтъци. В него се синтезира и жлъчка, която е важна за храносмилането. Медицинските термини, свързани с черния дроб, често започват с хепато-, което идва от гръцката дума за черен дроб «хепар».

Черния дроб е най-големият (след кожата), морфологично и функционално най-комплексен човешки орган. Теглото му е около 2,5 % от общото телесно тегло. Разположен е в дясната горна област на корема, зад последните ребра и под белия дроб.

Могат да бъдат изброени повече от 400 жизненоважни функции на черния дроб. Основните са:

 • Формира кръвта до 7-мия месец на бременността;
 • Участва в превръщането на храната в съставки, които организмът използва за основните си нужди. Произвежда и съхранява протеините, мазнините, резервните въглехидрати, желязото и витамините;
 • Чрез образуваната в него жлъчка участва в усвояването на мазнините в червата, някои витамини (вит. А, Д, Е, К), както и на имуносупресорите, които трансплантираните приемат;
 • Някои синтезирани в черния дроб протеини играят централна роля в процесите на съсирването на кръвта;
 • Има централна роля в обезвреждането и излъчването на отпадните продукти на обмяната на веществата и медикаментите, които в някои случаи са токсични за човека;
 • Участва в борбата с инфекциите и в частност с тези от тях, чиято входна врата са червата;
 • Единственият орган в човешкото тяло, който има способността да саморегенерира.

Заболявания на черния дроб - Хепатит

Хепатит е латинска дума, която означава възпаление на черния дроб, при което се разрушават клетките му. Според данни на Световна Здравна Организация това е едно от най-често срещаните заболявания в света. В зависимост от продължителността на неговото протичане хепатитът се дели основно на две групи:

 • остър - продължава по-малко от шест месеца.
 • хроничен - продължава повече от шест месеца.

Какво е остър хепатит?

Острият хепатит се характеризира с бурни възпалителни процеси в черния дроб. Обикновено е със силно изразени симптоми, като най-често срещаните са: болка в областта на черния дроб (дясното подребрие), жълтеница, потъмняване на урината, побеляване на изпражненията, силна отпадналост, гадене, повръщане и др.

В повечето случаи при подходящо лечение острия хепатит може да бъде напълно излекуван от 1 до 6 месеца. Основните причини за остър хепатит са:

 • Хепатитни вируси - вирусите на Хепатит А, Хепатит В, Хепатит С, Хепатит D, Хепатит E.
 • Вирусът на инфекциозната мононуклеоза, цитомегало вируса и др.
 • Алкохолно отравяне
 • Тежки бактериални инфекции: бруцелоза, лептоспироза и др.
 • Някои паразити: кучешка тения (ехинокок), чернодробен метил, амеба и др.
 • Отровни гъби : бяла мухоморка, зелена мухоморка и др.

Какво е хроничен хепатит?

Когато възпалението на черния дроб се задържи повече от 6 месеца, хепатитът преминава в хроничен стадий. Характерно за хроничния хепатит е редуването на периоди на затихване и активиране на възпалителните процеси. Ако този процес не бъде прекъснат се стига до тежки и трудно лечими усложнения на хроничните хепатити. Основните причини за хроничен хепатит са:

 • Инфекция с хепатитни вируси - вирусите на Хепатит В, Хепатит С, Хепатит D
 • Хронична злоупотреба с алкохол
 • Медикаменти
 • Автоимунни хепатити
 • Вродени нарушения в обмяната на веществата - сравнително рядко срещани заболявания - болест на Уилсън и др.

Жълтеница

Жълтеницата представлява признак /жълто оцветяване на кожата, склерите и видимите лигавици/, характерен за заболяванията на черния дроб и жлъчните пътища. Този признак се дължи на повишаване на количеството /концентрацията/ на билирубина в кръвта и отлагането му в кожата, склерите и лигавиците. Повишеното съдържание на билирубина в кръвта е последица на редица болестни състояния.

Съществува т.н. хемолитична жълтеница, която настъпва при хемолиза. При заболявания на черния дроб с увреждане на чернодробните клетки или блокаж на оттока на жлъчката във вътречернодробните жлъчни канали настъпва т.н. чернодробна /хепатална, паренхимна/ жълтеница.

При пълно възпрепятствуване /прекратяване, блокаж, спиране/ на оттока на жлъчката по извънчернодробните жлъчните пътища настъпва т.н. постхепатална /следчернодробна/ жълтеница.

Токсичен хепатит

Токсичният хепатит представлява възпалително увреждане на черния дроб, предизвикано от вещества с токсично действие върху чернодробните клетки /т.н. хепатоксични вещества/. Тези вещества са различни химични съединения, съдържащи фосфор, тетрахлоретан, тетрахлорвъглерод, олово, цинк, арсен, хлор и други.

Развитието на токсичен хепатит се благоприятства от временни фактори: предшестващи заболявания на черния дроб, хроничен алкохолизъм, недоимъчно хранене, заболявания на панкреаса, стомаха и червата от възпалително естество.

Медикаментозен хепатит

Медикаментозният хепатит представлява увреждане на черния дроб, предизвикано от лекарства. Немалко лекарства имат директно или индиректно хепатотоксично действие.

Чернодробна цироза

Чернодробната цироза представлява хронично прогресиращо заболяване на черния дроб. Мъжете боледуват по-често от жените /в съотношение 3,6:1/. Най-често чернодробната цироза се развива във възрастта меду 30 и 60 години.

Чернодробната цироза е най-тежкото последствие на хроничните активни хепатити и другите хронични чернодробни заболявания, свързани с постоянно увреждане, загуба на чернодробни клетки и замяната им с непълноценна тъкан (съединителна). При цирозата се съчетават три основни болестни процеса: некроза на чернодробни клетки, регенерация на чернодробни клетки с възловидно възтановяване на чернодробната структура, разрастване на съединителна тъкан в черния дроб. Тези три процеса се развиват прогресивно в различна степен. Те нарушават нормалния строеж на черния дроб и кръвоснабдяването му, както и неговите жизнено важни функции.

Това заболяване може да бъде причинено от много фактори, но най-често се дължи на алкохол и вирусни хепатити. На практика алкохолизмът е само една от причините за възникване на чернодробна цироза. Алкохолната цироза представлява около половината от случаите с цироза на черния дроб. Свързана е с дългогодишна алкохолна злоупотреба. Количеството алкохол, необходимо за да увреди черния дроб варира значително от човек на човек. При жените, 25-50 грама алкохол дневно могат да причинят чернодробна цироза, докато при мъжете е нужно двойно по-голямо количество. Алкохолът уврежда черния дроб като блокира нормалната обмяна на белтъците, мазнините и въглехидратите.

Голям процент от цирозите се дължат на вирусните хепатити- тип В, С и Д, които предизвикват възпаление на черния дроб, а то за няколко десетилетия да доведе до цироза. Хепатит В и С инфекцията на черния дроб са широко разпространени по света и вирусните хепатити са най-честата причина за чернодробна цироза в световен мащаб. Хепатит Д вирусът инфектира черния дроб на хора, които вече са инфектирани с хепатит В.

Продължителната употреба на хепатотоксични вещества, макар и в малки количества, също така причиняват чернодробна цироза. Броят и видът на такива хепатотоксични химични и лекарствени вещества постоянно нарастват и понастоящем трудно могат да се обхванат. В 25% от случаите не може да се прецени етиологичната причина - криптогенна цироза.

Билиарна чернодробна цироза

Причините за билиарна цироза не са достатъчно изяснени. Тя се среща сравнително рядко. Заболяването вероятно е последица от вродено недоразвитие на вътрешночернодробните жлъчни пътища, вътреутробно пребуледуване от вирусен хепатит. Съществува мнение, че се касае за автоимунен процес, тъй като у болните са открити специфични автоимунни антитела срещу клетките на жлъчните каналчета в черния дроб. Заболяването е по често у жени. Когато жлъчните канали са блокирани, това също може да доведе до цироза. Заболяването се нарича билиарна атрезия и представлява липса, увреждане или непроходимост на жлъчните канали, при което жлъчката се връща в черния дроб.

Кардиална /застойна/ чернодробна цироза

В черния дроб се възпрепятства нормално оттичане на кръвта, която изпълнява чернодробните вени, в резултат на което настъпва хроничен недостиг на кислород. Голяма част от чернодробните клетки атрофират и на тяхно място се разраства съединителна тъкан /т.нар. фиброза/, нарушава се нормалната структура на черния дроб и неговата функция.

Стеатоза на черния дроб

Чернодробната стеатоза представлява мастна дегенерация на черния дроб. В чернодробните клетки се натрупват много масти под формата на финни мастни капчици. Най-често причината за чернодробната стеатоза са хроничен алкохолизъм, захарен диабет, недохранване или прехранване, туберкулоза и други инфекциозни заболявания , бременност, климакс, хронични заболявания на сърцето и белите дробове.

Хемохроматоза

Хемохроматозата е заболяване на обмяната на веществата в организма. То протича хронично и се характеризира с повишено отлагане на желязо /под формата на хемосидерин/ в черния дроб и други вътрешни органи /белите дробове, кръвоносни съдове и на други места в организма/. Когато последица от натрупване на хемосидерин в засегнатите органи настъпват промени, които нарушават тяхната нормална функция.

Болест на Уилсън

Представлява прекомерно натрупване на мед в черния дроб, мозъка, бъбреците и роговицата на очите; дефицит на 1-антитрипсин и други много редки заболявания като галактоземия, болест на отлагането на глигоген.

Абсцес на черния дроб

Абсцесът /гнойник/ представлява набиране на гной в чернодробната тъкан с образуване на гнойна кухина, обградена от капсула. Абсцесът обикновено е единичен, но не рядко се установяват множество абсцеси. Той е последица от бактериално възпаление, причинено от стрептококи, стафилококи, ентерококи, протозои, амеби, различни чревни паразити. Да разберем дали имаме проблеми с черния дроб, ще ни помогнат следните симптоми:

 • киселини след всяко хранене
 • горчивина в устата;
 • слабост, намаляване на работоспособността;
 • червени петна по кожата;
 • твърде гладки и сякаш лакирани длани;
 • жълти кръгове около очите, бялото на окото почервенява;
 • често появяващи се главоболие и тежест в слепоочията.

Повечето, обхванати от статистиката, заболявания на черния дроб са констатирани при и без това вече болни спортисти. Има доклади с недвусмислени данни за увреждания на черния дроб при атлети, ползващи анаболни стероиди. В момента качеството на продуктите на черната борса все повече се влошава. Поради усилията на властите да ограничават търговията с анаболи, до консуматора достигат все по-нечисти стероиди.

Ензими в кръвен серум

 • Аспартатаминотрансфераза-(АсАТ)
 • Аланинаминотрансфераза-(АлАТ)

Това са две трансферази с коензим пиридоксалфосфат, които катализират преноса на аминоарупи между алфа-амино и алфа-кето киселини. Особено висока активност имат в черен дроб, сърце и скелетни мускули. При увреждане на тези органи нивото на двата ензима в кръвта се повишава. АлАТ е изцяло в цитоплазмата, докато АсАТ има цитоплазмена и митохондриална форма (изоензими), които имат сходна каталитична функция но различна структура. Трансаминазите са най-често изследваните ензими в клиничната лаборатория.

 • Показания за изследване: съмнение за увреждане на черния дроб (вирусен хепатит, увреждане от хепатотоксични медикаменти, тумор на черния дроб, цироза и др.)
 • Референтни граници: При измерване в оптимизирани условия и 37 °С, горната референтна граница за АсАТ е 35 U/l, а за АлАТ - до 40 U/l.
 • Увеличение 10 пъти и повече над горната референтна граница: oстър хепатит и чернодробна некроза (хепатоцитолиза);
 • Увеличение между 5 и 10 пъти над горната референтна граница: холестаза и хроничен хепатит.
 • Увеличение до 5 пъти над горната референтна граница: новородени - чернодробни заболявания (с хепатоцитолиза);

Алкална фосфатаза

Алкалната фосфатаза хидролизира различни фосфатни естери и осъществява трансфера на фосфатни радикали върху друг акцептор при алкално рН. Най-висока активност на АФ има в черен дроб, кости (остеобласти), плацента и чревен епител. Показания за изследване: диференциална диагноза на жълтеница (холестаза или хемолиза), Референтни граници: Зависят от метода и имат изразени възрастови особености.

 • За възрастни мъже и жени: 98-279 U/l
 • За подрастващи и бременни: 190-1000 U/l

 Повишена активност на АФ в серума у подрастващи (усилената остеобластна активност) и при бременност (от плацентарен произход) е физиологично. Увеличение повече от 5 пъти над горната референтна граница:

 •  интра- и екстра- хепатална холестаза (увеличение на жлъчни киселини и соли в интерстициума "излющва" мембранната АФ от чернодробните клетки, което индуцира синтезът им и увеличава ензима в серума);
 • чернодробна цироза (по сходен механизъм).

Увеличение до 5 пъти над горната референтна граница:

 • тумори, абсцеси и други обемни процеси в черния дроб;
 • вирусен и други хепатити;

Всеки един знак от страна на нашето тяло, който може да ни усъмни в проблем с черния ни дроб, трябва да ни насочи към незабавна лекарска консултация и назначаване на нужните изследвания.

В статията са използвани източници - виж списъка.

 • zdravnitza.com
 • hepasist.org
 • arsmedica.bg
Хареса ли ти статията?
Статията написа Ива Павлина
Ива е молекулярен биолог-микробиолог. Работи в сферата на клиничната микробиология - медицинска диагностика и работа с пациенти. Има интереси в областта на медицината, спорта, балансираното хранене и природосъобразен начин на живот, музика, кино, изкуства. По-специално - аеробни спортове, упражнения със собствено тегло, кардио-тренировки, танци.
Мнения по темата
Winnie
1
21 авг 2008 04:42

Иве, благодаря за статията! Както винаги - много добре представено, на разбираем език.
Имам едно питане - какво е GGT и за какво е показател? Питането ми е по обективни причини ;-)

Ива Павлина
2
21 авг 2008 05:46

Благодаря ти, Winnie!!:)

GGT( ГГТ) е ензимът гама-глутамил трансфераза. Той участва в трансмембранния транспорт на аминокиселини и пептиди, като пренася глутамилови остатъци от едни върху други пептиди. ГГТ има висока активност в органи и структури с интензивен, белтъчен синтез и секреция (мембрани на чернодробните паренхимни клетки, жлъчни капиляри, панкреас, бъбречни тубули и др.). 
Показания за изследване: При съмнение за различни заболявания на черния дроб, защото повишението на ГГТ е много чувствителен показател, въпреки, че не носи информация за естеството на заболяването. Като адаптивен ензим, синтезът на ГГТ се увеличава при хронична употреба на алкохол, барбитурати, противогърчови средства.
Референтни граници: При жени до 35 U/l и мъже 7-50 U/l, но са зависими от метода.
Увеличението на ГГТ е показател за микрозомална индукция в чернодробните паренхимни клетки, холестаза и паренхимно увреждане, независимо от причината:
1. Увеличение 10 пъти над горната референтна граница - продължителна холестаза, хроничен алкохолизъм (при спиране употребата на алкохол, ГГТ се нормализира след 3-4 седмици).
2. Увеличение 5-10 пъти над горната референтна граница - хепатит, цироза, продължително лечение с антиконвулсанти, тумори на черния дроб.
3. Увеличение до 5 пъти над горната референтна граница - остро алкохолно отравяне при неалкохолици, продължително лечение с фенобарбитал, продължително лечение с туберкулостатици (рифампицин).

Winnie
3
21 авг 2008 12:20

Благодаря, Ивка! Полезна ми беше информацията :)

gogata2427
4
22 авг 2008 14:34

Много полезна статийка , аз не знаех и половината даже ... Браво ! :)

5
23 авг 2008 06:10

Има ли проблем да се ходи на фитнес ако си прекарал хроничен Б хепатит,и дали е проблем да се пие Л карнитин и др. хранителни добавки.
И ако ДА какво трябва да е натоварването или примерна програма...
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

Ива Павлина
6
23 авг 2008 15:03

Здравейте, Николай!Първо - прекарва се остър хепатит, хроничният е този, който оставя последствията си, персистира под някаква форма и се обостря от време на време - това е хроничното състояние и в повечето случаи си остава за цял живот.Хранителните добавки задължително преминават за преработка през черния дроб - няма начин: просто той отговаря за детоксицирането на всеки чужд агент (ксенобиотик) , постъпващ в организма ни, независимо колко ще му “струва това”. Това е една огромна лаборатория, която дори не подозираме колко много се товари и какъв колосален и чудовищен труд извършва всеки ден. Повечето от тези агенти товарят и бъбреците, освен черния дроб. Ето защо трябва да се внимава с количествата. Естествено, физическото натоварване трябва да е съобразено дотолкова, доколкото да не се стига до усещане за тежест и тъпа болка в дясното подребрие, препоръчително е да се следи редовно нивото на чернодробните ензими.

Владимир Недков
7
23 авг 2008 15:22

Николай, аз съм с хроничен хепатит В, тренирам 3 до 6 пъти седмично с ниска до висока интензивност и обем (според периода). Ако се храниш здравословно и си правиш мониторинг поне 2 пъти годишно или преди/след всеки тренировъчен период (виж из изданието за тренировъчната стратегия и периодизацията) в един хубав ден, черният ти дроб ще се стабилизира и ще можеш да тренираш на непрофесионално ниво.

Хранителните добавки са много видове (виж речника в изданието). Ако си с хроничен хепатит, внимавай с  термогеннире фет-бърнери, с азотните буустъри, от енергетиците се пази от химично нестабилните формули на креатина. Внимавай с приема на витамин А (особено във формата му на бета-каротин). Обезателно се снабди с чернодробни оптимизатори/детокасикатори. Имуномодулаторите и имуноподобрителите са задължителни.

При тренировъчните периоди, най-тежкият е ударното сваляне. Не ти го препоръчвам, ама никак. Насочи се към бавно и продължително преформиране в комбинация с фат-бърнари липотропици (карнитин, лецитин и т.н.).

Забрави за алкохола и синтетичните наркотици, внимавай с антибиотиците. Ако пиеш витамини, пий ги периодично 20 дни със, 20 без. Ако си вземеш такива за спортисти, раздели препоръчаната доза на 2.

Диетата - ВВД, РБД, Ротационна. НВД не ти я препоръчвам при влошени чернодробни функции.

8
24 авг 2008 16:06

БЛАГОДАРЯ МНОГО

9
25 сеп 2008 09:12

Бихте ли дали пример за Имуномодулаторите и имуноподобрителите
Благодаря предварително!!!!!!!!!

10
Георги Иванов
12 апр 2010 18:24

на 55 години съм, всички показатели на кръвната картина са ми абсолютно нормални, с изключение на ГГТ - 87 при референтна стойност 39. Имам ехо на чер дроб - абсолютно нормално. Алкохол не пия.
Личният ми лекар твърди че е възможно увеличената стойност да е от атенолола, който вземам (25 мг. дневно)
Дали е така и какво друго може да е.

11
SVETLITO
21 окт 2010 16:13

Бихте ли споделили, на какво биха се дължали занижените стойности на ГГТ? Предварително ви благодаря!

12
Радо
10 апр 2011 20:45

Здравейте!Искам да попитам защо термогенните фетбърнари вредят на черния дроб и ако все пак ги вземам за колко време да продължа? Благодаря Ви!

Владимир Недков
13
11 апр 2011 14:11

“Вредят” не е правилната дума, а и е трудно да обхванем, всеки термогеник на пазара. Като цяло термогенните фет бърнъри съдържат кофеин и сходни или производни на кофеина съставки, които ускоряват обменните процеси. Рискът за здрави хора идва с предозирането при подобни вещества във времето.

Дозировките в повечето съвременни термогеници са съзнателно завишени спрямо нормите, за да форсират постигнето на спортните цели за по-кракто време в рамките на 20-30 дни употреба. Термогенните февтбърнъри се приемат успоредно със спазването на хранителни режими с отрицателен калориен баланс и така метаболизма на мазнините става особено интензивен. Това налага на черният дроб да работи извънредно. Тук говорим за интензивна работа и риск от претоварване, временно покачване на редица ензими и чернодробни маркери.

Ефектът не е перманентен. Чернодробните функции с връщат в ритъм до няколко седмици след прекратяване употребата на фетбърнъра. Стига разбира се, човекът който го е приемал наистина да е бил здрав.

Много от чернодробните заболявания протичат скрито. В такава ситуация термогениците довеждат до усилена симптоматика, като разкриват лицето на заболяването, но не го причиняват. Трябва да се прави разлика.

14
Радо
12 апр 2011 13:19

Благодаря много за отговора!Може би все пак трябва да бъда по-конкретен за моя случай - след нова година бях с доста завишени ензими,взех мерки и почнах да пия Transmetil и Ursofalk в продълйение на 10 дни,Алат и Асат се нормализираха,а ГТТ падна до 100(от180 преди това) и доктора ми каза да продължа с Ursofalk и Carsil,които пия и в момента.
Понеже имам нужда да отслабна от вчера пия един фетбърнър,който е изцяло на билкова основа,при това всички билки в него са органични и екологично чисти(донесоха ми го от САЩ и един от най-добрите продукти в момента).В състава му влизат Гарсиния,екстракт от зелен чай,Йохимбе,Bitter orange и др. Като цяло се чувствам малко странно от него и постоянно съм леко гладен.
Та въпросът ми е има ли опасност пак да ми скочат показателите от този продукт,при условие че в момента продължавам да взимам споменатите по-горе лекарства(Ursofalk и Carsil) и въобще да продължавам ли да го пия,при условие че вече съм имал проблеми с черния дроб?
                                                                          Благодаря Ви!

Владимир Недков
15
14 апр 2011 22:29

Зелен чай, Йохимбе - това са потенциални източници на кофеин. Ударното сваляне на мазнини както вече споменах натоварва всички органи, включително и черният дроб. Ако лекарят не е намерил заболявания, следва да отдадем увеличените ензими на кетозата в която са те вкарали режимът ти на хранене, разходът ти на енергия и форсирането на метаболизма с фет бърнъра.

20-40 дни след нормализиране на тренировки, качване на калориите и спирането на термогеника, ензимите следва да се върнат в нормални стойности. Ако продължаваш да сваляш мазнини интензивно с тренировки и хранене, продължавай да си пиеш про-чернодробните добавки/лекарства, които са ти предписани, за да намалиш щетите от кетозата.

Още нещо, тялото съхранява много от токсините преминали през организма в мастните клетки. При отслабване, с увеличаване метаболитната активност на мастната тъкан, тези боклуци попадат в кръвта, а от там и направо в черният дроб. Ако в миналото си живял не особено здравословно, следва да очакваш подобен вторичен ефект. При дълготрайна кетоза, тялото се адаптира, но за това е нужно време.

Чернодробното натоварване при отслабване се контролира с постепенна редукция на мазнини, препоръчително до -5% от теглото на месец и в никакъв случай над -8% за месец. Разбира се чернодробните регенаратори и детоксикатори са повече от желани.

16
Радо
15 апр 2011 02:43

Благодаря много за изчерпателния отговор!Аз вече го спрях въпросния фетбърнър и мисля да мина на липотропни+хитозан за по-здравословно отслабване.А увеличените ензими не са от кетозата,понеже те бяха увеличени много преди да почна фетбърнъра,официалната диагноза е 1-ва степен стеатоза(без увеличение на ч.дроб),което е най-леката форма,но все пак се води вече хронично заболяване:(
Чух наскоро от 1 познат за някакви прахчета,които правили дроба като нов...ако мога ще ги пробвам.Благодаря много!

17
Вики
15 авг 2011 13:39

Здравейте , бих искала да задам няколко въпроса ... На баща ми му откриха хепатит с неостановен произход ... каквото и да означава това, от там му казаха че е на прага на цироза при което му изписаха  лекарства и в момента спазва диета , като му дадоха един списък с неща които са му забранени да консумира и такива които не са му ... много ни е трудно да разнообразяваме менюто му ... Искам да попитам за рецепти , по които можем да му приготвяме храна  подходяща за хора с неговото заболяване ... Отслабна страшно много , няма сили и си мисля , че ако яде нещо сготвено , но и в същото време безвредно за него силичките му ще се възвърнат !!! Моля ако някой може да помогне с нещо да ми пише! 
А иначе статията е повече от изчерпателна , поздравления !

18
Боб Колев
28 авг 2011 14:38

Здравейте!
Бих изкал да задам един по-конкретен въпрос.... Пручвам в “Нета”  всичко свързано с заболяването ХЕМОРОИДИ и се натъкнах на няколко места(Напр. мнението на билкаря Др Тошков), че първопричината за горното заболяване е заболяване на  Черният дроб!?
Може ли някой да ми каже повече подробности по този въпрос? Аз имам отдавна установена диагноза СТЕАТОЗИС ХЕПАТИС(улрразвуково)  и увеличение на чернодробните ензими(GGT-54 от преди 2 месеца). Напоследък слабо но неповлияващо се кървене по време на дефекация..... Но какво да търся в Черният дроб? Бих помолил за всякаква професионална и научна информация по този върпрос(аз съм лекар) Предварително благодаря за отзивчивостта!

kaloyan kacarski
19
14 сеп 2011 23:06

Много ми е приятно да се включа в този форум за жалост обаче темата е много неприятна!Владимир Недков е човека заради който се наех да задам въпроса си!
Г-н Недков много бих искал да получа вещия ви коменар за моя проблем:?

Преди 2 седмици ме изписаха от инфекц. остър HAV вчерашните резултати от енизимте са ми ГОТ 31 и ГПТ 60 ! Последствията върху черния ми дроб силно ме притесняват не спирам да чета какво ли не по нета пълня си главата с ккви ли не четива в депресия съм най вече заради спорта преди това се хранех много добре за разтеж на мускулна маса не пия от 2 години не близвам почти! Сега откакто си разбрах диагнозата спрях цигарите и тревата!
Нямаше ден в който да се събудя и да не почна деня си с мед , плод , стречинг ,упражнения с ластици и дъмбели набирания опори след което закуска !

Сега обаче тая ми програма трябвало да я забравя за 6 до 12 месеца според всичкото това което съм изчел и което са ме посъветвали доктори ( хора които 90 процента от тях не са спортували активно) но аз дори докато бях в болницата си търсех успоредки лостове носех си и ластиците! Сега сутрин след меда и плода усетя ли прилив на кръв почвам да се панирам и спирам!Като направя 3 лицеви и вече ме е страх! Не смея да се набера с ластиците геледаам само да раздвижа мускула с 3-4 повторения! Много ми е гадно! Храня се по 5 пъти на ден (основно хляб разтителни мазнини зеленчуци и плодове) и ме е страх  да ям месо! на 2 дни ям по 150-200 гр. по 1 л.кисело мляко обаче пия.

ВЪПРОС: Губя ли муслуклна маса , ще продължавам ли да губя , как да предовтратя това :?
Какво мога да правя за да подържам една добра форма при положение че плановете ми бяха през май 2012 да се явя на физически изпит.

Благодаря много! Помагайте

Владимир Недков
20
19 сеп 2011 12:21

HaV не е толкова травмиращ черният дроб както HbV. Вземи си хепатопротектори и хепатопрофилактични билки/добавки. Спазвай хранителен режим с намалена консумация на преработени храни и наситени мазнини. Увеличи порциона на “не червените” зеленчуци и не прекалявай с плодовете богати на фруктоза.  Тренирай си по стандартен сплит през ден така, че да натоварваш една мускулна група през 8-10 дни, с поддържащо натоварване. Пий достатъчно течности, консумирай достатъчно калории, за да си поддържаш теглото и не се впрягай толкова.

kaloyan kacarski
21
19 сеп 2011 18:37

много се радвам че ми обърна внимание слагам си коментара ти на десктопа и ще го зпавам като библята :P благодаря много пожелавам здраве и късмет

22
Toshko
30 сеп 2011 09:36

На прегледа ми показа на ASAT 43.
Моето питане е вьзможно ли е да е от умора.
Пояснение- ходя на 2 места на работа и през деня и през ноща. Не бях спал 2 вечери подред на 3тата се напих а през деня постоянно бах на работа.Пия веднаж,2важ месечно,но си пиивам голямо количество концентрат от порядака на 2ва литра.

Владимир Недков
23
1 окт 2011 08:45

Умора + пиене -  възможно! Хронична умора + хронично пиене? Още по възможно. Продължавай така и ще остарееш преждевременно. Преди всичко черният ти дроб.

24
калина
26 окт 2011 09:25

Здравейте,
Въпросите ми са следните:
1. Много ли са завишени чернодробни ензими
AлAT 47
AсAT 42

2. Трябва ли да взимам мерки?
В смисъл да пия накакви хапчета за това?
Приемам съвети и мнения.
Благодаря ви, предварително.
Приятен ден.

kaloyan kacarski
25
31 окт 2011 21:27

здрасти калина аз преди  2 месеца излязох от болница и в момента ензимите са ми 21 и 25 което си мисля че е добре така че твоите ензими със сигурност не са добри обърни внимание на храната си!

Моля за помощ билирубина ми е 43 общия а директния е 8.2 много ме е страх какво може да значи това!

26
Славян
2 ное 2011 21:31

Пикочна киселина 522.00 мmol/l М<420, Ж<340
АСАТ- ASAT   74.50 U/l М<35 , Ж<31
АЛАТ-ALAT 235.70 U/l М<43 Ж<36
Гама-GT 46.00 U/l М<55 , Ж<38
Холестерол-общ 6.96 mmol/l нисък риск 4,0 - 5,2; повишен риск 5,2 - 6,2
Холестерол - HDL 1.51 mmol/l М патолог.<0,9 ; Ж патолог.<1,2
Триглицериди 2.72 mmol/l 0,6 - 1,9
Не пия, не пуша, кафе не пия, бивш спортист съм, хапвам повечко месо нее съм дебел. Правя си изследвания ии ето какво се оказа. Нервите обаче съм си ги съсипал. Та се чудя какво да правя и от къде ме сполетя това :-(

27
3 ное 2011 20:11

Здравейте всички,които участвате в този форум!
Съвсем случайно попаднах на него и слава на Бога! От около 1 седмица в устата ми се появи горчив вкус,който е особено осезаем при поглъщане на течности.Днес ми излязоха изследванията и ГГТ е 50 при максимално 38 за жени.На 38 г.сам,едва ли изпивам повече от 250-300 грама ГОДИШНО концентрат,но много пуша и ям много люто.Отговорът на личния ми лекар беше,че сам напълно здрава и ми няма нищо,но на фона на този резултат,това ми звучи просто несериозно!
Моля ви,обяснете ми какво означава това ГГТ 50? И този горчив вкус ...ужасно съм притеснена.Наистина ще се радвам на всяко мнение!
Много благодаря и помагайте!

28
Aneta
6 ное 2011 23:51

Здравейте,искам да помоля за помощ
8 дена лежах в болница със жълтеница
Приемаха ме в много тежко състояние даже незнаех къде се намирам с ужасни болки в главата и корема.Парени много силно в главата с 36 температура ???
Подут стомах от 6 дена неможех да ходя до тоалетна
Постоянно ми се ходеше и повръщах и нямах апетит
Сега ме изписаха с едно голямо НО
Докато бях на системи тези болки си стопиха изневиделица
първоначално изпражнението ми беше бяло , после жълто , после оранджево и накрая кафяво.Но винаги твърдо.Извинявам си за въпроса но нямам кого да попитам
Сега е рядко и то само като пия Laxatol
Корема ми е ужасно подут
не ми дадоха и диетa може ли да помоля някой да ми даде такава ???
Много ми боли стомаха и главата чак на 14ти имам дата за преглед
Повърнах вчера майка ми ми купи капки против повръщане но остана проблема,че немога до ходя до тоалетна -
Храната която приемам изобщо не се смила имам хапчета
Medrol , Carsil ,milgamma i vitamin c
po dve ot vsichki v 8,12 i 6 sledobed vseki den

kaloyan kacarski
29
7 ное 2011 17:24

Здрасти Анета след като прочетох мъките ти направо ми призля! Моят хепатит А протече без нито едно от тези гадни неща и мен ме изписаха на 8мя ден!

Съвета ми относно диетата е : МЕД ако може от сигурен източник , Кисело мляко лично направено от теб !!! Плодове ябълки и круши особено бананчета и тн.!
За готвене готви с със много зеленчуци ( картофи моркови целина червено цвекло и по малко червени чушки и домати) и пресни билки (магданоз целина босилек мащерка пъщарнак) яж макарони ювка спагети кус кус месото да бъде чисто без кожи ципи мазно повече птиче телешко и агнешко естесвтено всичко което готвиш да бъде без запръжки!
яйцата ги избягвай освен ако не са домашни и повече жълтъка може отколкото белтъка аз лично откакто излиезнах от болницата не съм ял яйца. Меся си без тях и сладкиш и баница става без яйца don’ t worry. ако ти трябва ощя някой съвет затова сме тук да сме съпричастни защото и мен ме беше много страх и все още ме е !

30
Радо
8 ное 2011 22:17

В България има сериозна заблуда относно влиянието на яйцата върху черния дроб!Яйцата не само не вредят на черния дроб,а са много полезни за неговото прочистване,особено жълтъците.

31
Geri
7 яну 2012 21:03

Здравей Анета аз също изкарах хепатит септември месец .Дните в болницата  ми бяха ужасни.За мен беше ,а и все още е кошмарно преживяване.Ту имах главоболие,ту не се чувствах добре.Имах ту запек,или пък разстройство и така.Вдигах кръвно,повръщаше ми се, от време навреме все едно някъква мъгла ми падаше пред очите и така.
Пазя диета постоянно ,но това много ме травмира психически.Развих паническо разстройство и т.н....Още по гадно ми става ,като чуя някои ,че е прекарал много леко хепатита и диетата.Почвам веднага да си мисля разни глупости...
Но ето,че има и други ,които го караме по тежко!Първия ми контролен преглед беше перфектен след един месец сега ме чака втория и все пак все още не се чувствам така ,както бях преди хепатита.Така,че кураж!!!
  П.П Ако някои може да ми каже нормално ли е да почна работа след третия месец.работата ми е динамична с леки физически натоварвания.Но това ме притеснява,да не вредя на дроба.Благодаря предварително!

32
aneta
9 яну 2012 04:30

Здравей,Ники би ли ми казал каква са и как се правят ян дъ сгъвяния
е някои ако може да каже малко повече за диетите при хепатит
6м казаха докторите се пази диети но какви никой не каза
И много съм напълняла много ми се искаше да започна горни и долни коремни преси и още няколко неща- След колко месеца мога—Мина месец и 10 дена откакто съм изписана

Вълчо Димов
33
9 фев 2012 22:12

Здравейте,аз съм нов в този форум!Попаднах на форума след като търсих отговор на въпросът.мога ли отново да се занимавам със фитнес,след като имам хроничен ХепатитБ? лекарят ми каза,че мога да се занимавам с фитнес,стига да не претоварвам!Преди това доста се  рових в интернет,и намирах какви ли не отговори.Днес намерих този форум,и отговорите на Владимир Недков ми дават още по голяма увереност,че мога да се занимавам с фитнес!искам да попитам Владимир,коя диета би ми препоръчал от горе споменатите ВВД, РБД?питам,понеже специалистът ми каза,че имам наднормено тегло-116кг и трябва да сваля поне до 100кг!Обясни ми,че наднорменото тегло,влияе неблагоприятно за лечението на хроничен ХепатитБ.И така почнах да се занимавам с фитнес,като на ден играя само една мускулна група, и после правя кардио тренировка 40мин!незнам дали е правилно така,но поне не чуствам някаква умора или болка!

Владимир Недков
34
9 фев 2012 23:38

aneta, Вълчо Димов, най-добре насочете въпросите си за диетите към лекар диетолог в рамките на персонална консултация. Иначе РБД с контрол върху качествата на мазнините, ензими и чернодробни регенератори ще свърши работа за начало. Ако се налага ограничаване на мазнините, заради все още снижени функции на жлъчката/черният дроб, може да се опита и с комбинация от ВВД дни и периоди на гладуване (Периодично гладуване за 24-36 часа 1-3/седмично) по схема 1-2-1-2-1-2-1 и отново. Това обаче следва да се прецени от лекуващият диетолог - индивидуално.

Що се отнася до тренировките, шест месеца след прекарване на заболяването може да се започне с умерен спорт през ден, като се следят показателите на чернодробните ензими на всеки 30 дни. Често храненето е по-големият проблем, от колкото спорта - започнете от там. Свалянето на килограмите следва да е в рамките на препоръчаният по-горе процент за месец, за да не се натовари излишно черният дроб.

35
aneta
11 фев 2012 03:48

Благодаря Владимир,но какво е РБД ?
Нямам възможност да пътувам за до ходя при диетолог сега. Аз съм имам надномерно тегло-163 см висока съм и тежа 82 кг- Затова искам да спортувам.и тези схеми би ли ми ги разеснил ако може ;
Диетите не са полезни и гладуването така мисля аз

Владимир Недков
36
11 фев 2012 17:29

http://www.bb-team.org/articles/910_otslabvane-s-ravnomerno-balansirana-dieta-rbd тук ще разбереш повече за РБД.

37
Tessa
3 март 2012 01:16

здравейте,
моля за съвет, днес излезнаха на сестрами чернодробните резултати и показва че  АЛАТ -
-1400 какво означава това?благодаря ви

38
18 март 2012 22:16

кажете ми за 24 часа колко концентрат преработва черния дроб

Владимир Недков
39
18 март 2012 22:50

15-30 гр. чист алкохол в зависимост от масата си (на дроба, съответно на човека). Останалото се складира и оправя по-късно.

40
30 ное 2012 16:15

здравейте хора...и аз съм нов и искам да споделя проблема си...края на август ми казаха че съм болен от хепатит а (нз от къде ми дойде това на главата) приеха ме в болница на 24.08 излязох от там на 09.09 ..ходих на 2 контролни прегледа резултатати са ми добри, но много ми тежи черния дроб нз защо минаха 3 месеца и тежеста си остана..пия легалон 3х1 диета спазвам..спортист съм ...тренирам футбол ,плувам ,ходя на фитнес..отчаян съм .някой може ли да ми каже кога мога да започна да тренирам с тая тежест в областа на черния дроб..УСПЕХ

41
2 апр 2014 18:39

Прощавайте,тревожа се за здравословното състояние на съпруга си.Скоро си прави изследвания и те са с показатели:MCV-117.5, MCH - 383 ,MCNC-327,AЛAT-56.7,ГГТ-247 .Освен хапчета за кръвно,пие и МИЛГАМА 100мг,и ГАБАГАММА 300.Не разбирам какво означават тези буквички,тревожно ли е състоянието му,да продължава ли да пие тези....гами?Благодаря Ви.

Димитър Михайлов
42
5 апр 2014 09:49

Здравейте Йорданка,

Моля да ни извините, но въпросите Ви може да намерят отговор само от лекар или квалифицирано лице. Моля да се обърнете към такова.

Сподели своя коментар

Влез със своя акаунт, преди да коментираш. Ако нямаш акаунт, може да се регистрираш за минута.