Хомеопатия

Алтернативен метод на лечение, базиран на принципа на подобието

от четиво за 7 минути

Хомеопатията представлява систематичен метод за мощно стимулиране на жизнените сили на тялото с цел да се излекува болестта. Основава се на няколко прости, но важни принципи на природата, които са противоположни на общоприетите схващания.

ХомеопатияИмето на този лечебен метод отразява основния му принцип - този на подобието. Самюел Ханеман нарича своята нова медицина Хомеопатия, дума с гръцки произход - omeos означава "подобен", а pathos - "страдание". Следователно хомеопатия означава "да се лекува с нещо, което причинява ефект, подобен на страданието". Например, една болест трябва да се лекува с онова лекарство, което, ако бъде дадено на здрав човек, ще предизвика симптоми, подобни на тези, които описва болният. С други думи, ако пациент кашля, той ще получи медикамент, който би накарал здрав човек да се  разкашля.
Погрешно би било хомеопатията да се идентифицира с фитотерапията или с други алтернативни методи на лечение. Тя стои на здрава научна основа и използва методи, при които с индивидуално подбрани хомеопатични лекарства се стимулират естествените оздравителни реакции на самия организъм. Алтернативен метод, в основата на който стои използването като лекарство на силно разредена форма на вещество, причиняващо симптомите на съответна болест.

Кой е Самюел Ханеман?

Немски лекар и химик, роден на 10 април 1755 год. в Майсен, Саксония. Още от най-ранна възраст се отличава със самостоятелност и задълбочено мислене. Неговият "Аптекарски лексикон" се превръща в стандартен учебник за всички лекари в Германия. Ханеман се прочува и с това, че не приема драстичните методи на лечение (използване на пиявици и вендузи, прием на медикаменти, съдържащи живак), практикувани от тогавашните лекари. Търсейки нов метод на лечение, той попада на ръководство на английски лекар, който твърди, че лечебните свойства на хининовата кора при малария се дължат на горчивия й вкус. Ханеман отхвърля това твърдение и решава да приеме неколкократно извлек от хинин, а резултатът бил еднозначен - той получил всички симптоми, характерни за маларията, без да е болен от нея. Именно с този експеримент се поставя началото на нова ера в лекуването и е първото доказателство за ефективността на хомеопатичните лекарства.
В редица трудове Ханеман излага законите и принципите на своята наука, до които достига емпирично в продължение на двадесет години. Според него:

  • Медицинско лечение се осъществява в съответствие с определени закони на лекуването, съществуващи в природата.
  • Никои не може да лекува извън тези закони.
  • Няма болести като такива - има болни индивиди.
  • Една болест винаги е динамична по природа. Следователно лекарството трябва също да е в динамично състояние, ако искаме то да лекува.
  • Пациентът има нужда само от едно определено лекарство на даден етап от неговото заболяване и от никакво друго. Докато не бъде открито точното лекарство, той няма да се излекува, в най-добрия случай състоянието му временно ще се облекчи.

Самюел Ханеман казва: "Най-висшето и единствено призвание на лекаря е да възстанови здравето на болния и това се нарича Лекуване!", достигайки до извода, че всяко лекарство трябва непременно да излекува съвкупността от симптоми, които то предизвиква в един здрав организъм.

Хомеопатията като холистичен метод

Важен отличителен белег на хомеопатията спрямо официалната медицина е, че тя е холистичен метод. А това означава, че човешкият организъм се разглежда като една цялостна, взаимосвързана система и диагнозата се поставя спрямо съвкупността от симптоми. И тъй като всеки един организъм е строго индивидуален, важна е неговата реакция към болестотворния агент на емоционално, психическо или физическо равнище. Това означава, че ако десет души имат една и съща диагноза, по метода на хомеопатията лекарството за всеки от тях ще бъде различно. Хомеопатите твърдят, че съществува само една болест - разстройство на жизнената енергия на отделния индивид. Именно тази дисхармония се изрязава в различни оплаквания на различни нива в организма. А самите оплаквания зависят от вродената предразположеност на всеки отделен човек към определени заболявания. От което твърдение следва, че болестта протича по различен начин при отделните индивиди.
Друг важен принцип е този на "безкрайно малката доза". Според Ханеман лечението трябва да се извършва със субстанция, вземана от болния в много ниска концентрация. Приемът на лекарството не се повтаря, докато ефектът от първата доза не бъде изчерпан.

Какво представляват хомеопатичните медикаменти?

Хомеопатичните лекарства се приготвят по строго определен научен метод с изцяло естествени съставки с растителен, животински или минерален произход. Тези медикаменти са световно признати, като много често наричат хомеопатията "нежна медицина", факт, дължащ се на изключително щадящото действие на лекарствата спрямо организма на човека, както и липсата на каквато и да е токсичност. Специалната технология на получаване на лекарствата се нарича потенциране с последваща динамизация.

  • Потенциране - представлява процес на поетапно разреждане на субстанцията със спирт и вода в определено съотношение. За първи път Ханеман приема, че дестилираната вода, алкохолът и лактозата са медицински инертни, като успешно разрежда лекарствата в тези субстанции. Той твърди, че колкото по-малка е дозата на предписаното вещество, толкова по-ефикасно е то. А освен това по този начин могат да се избегнат някои от страничните и вредни ефекти на изходните субстанции. Обикновено се разрежда няколко пъти в съотношение 1:100, което се означава на флаконите с буквите "СН", което в превод означава центесимална потенция по Ханеман. Еднократното разреждане в съотношение 1:100 е 1СН. След това от 1СН се взема малко количество разтвор и се разрежда още веднъж с 99 части разтворител, по този начин се получава 2СН. Процесът може да продължи до 30СН, а удивителното е, че дори една субстанция да бъде разредена 1 на 10 с 60 нули, все още действа и лекува болести бързо, трайно и без странични ефекти.
  • Динамизация - целта на този процес е субстанцията да запази своята лечебна сила въпреки ниската концентрация. Науката показва, че когато е възможно веществата да се редуцират до тяхното молекулярно състояние и да се изолира една молекула, тази отделна молекула извършва непрестанно движение, известно като Брауново движение. Всеки атом и молекула е изградена от високоенергийни нива и частиците, съдържащи се атомите, се движат със скорост, доближаваща се до скоростта на светлината, а отцепването на атома води до освобождаването на огромно количество енергия.

Хомеопатията е широко разпространена в Англия, Индия, Русия и Франция, а в България началото е поставено през 1992 г., когато чуждестранни лектори започват да четат лекции  по темата унас. При приемането на хомеопатични лекарства се отчита факта, че всеки човек е уникален със своята индивидуалност, личностни характеристики, ритъм на работа и светоусещане. Основна цел на лечението е да се подбере медикамент, който да отключи оздравителна реакция в организма на болния - реакция на имунната система, която разпознава в лекарството подобие на патогена, който причинява болестта и по този начин възпроизвежда антитела срещу него. Голямо предимство на хомеопатичните медикаменти е, че могат да бъдат приемани от бременни и от деца в съвсем ранна възраст. Парацелз казва: "Квинтесенцията е това, което се извлича от субстанцията... След като тя е пречистена от всички увреждащи я замърсявания и частици и след като е била рафинирана до най-висша степен, тя достига изключителна сила и съвършенство... Тогава в нея има невероятна чистота и именно поради това тя има способността и достойнствата да пречиства тялото..."

В статията са използвани източници - виж списъка.

  • "Хомеопатията-медицината на новото хилядолетие" - Георгос Витулкас, Анхира 2001
Хареса ли ти статията?
Статията написа Ирена Стефанова
Ирена е химик (с педагогическа и изследователска насоченост) и автор в BB-Team от 2008 год. Интересите й са насочени изцяло в областта на фармацията, медицината и здравословното хранене. Отрича напълно нездравословното гладуване и предпочита аеробиката за поддържане на формата си.
Мнения по темата
Neda
1
19 дек 2009 09:22

Науката все още не може да обясни наличието на лечебни свойства на толкова силно разредени разтвори, в които е възможно да няма ните една молекула от изходното вещество. Въпреки това обаче, пациентите съобщават, че подобрение има и излекуването  в много от случаите е факт. Едно от обясненията е, че водата има памет и много добре запомня вибрациите на всички молекули, с които е била в контакт и може при определени условия да повтаря техните свойства. Книгата на японският възпитаник на “Свободен Международен Университет по алтернативна медицина в Индия”  Масару Емото “Посланията на водата”, 1999г. има голям отзвук по целия свят.
Факт е, че все още не е доказано, че хомеопатията не лекува, както не може да се докаже научно защо и как лекува.  Най-вероятно повечето хомеопатични лесарства съвсем не са толкова силно разредени, че да няма молекули в разтвора, които пациентът приема.  А организмите могат да реагират дори на единични молекули вещества- напр. дори само 1 молекула от т. нар. вещества феромони може да действа, както и единични молекули вещество  могат да бъдат уловени от обонятелните рецептори на животните....
Науката  не маже да обясни  наличието на памет при водата, но не може да отрече фактите, че много хора са се излекували  напълно с хомеопатия и то дори от т. нар.  “нелечими” за официалната медицина заболявания.
Принципно за сега науката не разбира хомеопатията, но това че не я разбира не може да бъде причина да я отрича, както се опитва да я отрича.
Известният канадски илюзионист и скептик, бележит противник на така наречените псевдонауки Джеймс Ранди,  публично обявява награда от 1 милион долара на човек, който успее да докаже научно паметта на водата. Наградата си заслужава!

2
19 дек 2009 18:36

Набързо...
даден е пример за хининовата кора. Ето едно обяснение защо изчезна аналгин-хинина от българските аптеки, откакто демокрацията стъпи по нашите земи. От аптеките изчезнаха най-добрите ни лекарства и ги замениха лекарствата от световните реклами, най-мощните фармацевтични производители на лекартсва, които не лекуват и от пациенти ни правят клиенти.
Хомеопатията има същата нагласа, ако попадне в ръцете на търговците от световно равнище. Затова внимателно. Аз лично ползвам хомеопатични средства отдавна и казвам, благодаря, защото ефектът е поразителен. Но сега не ми стига времето да обясня, кога точно този ефект е поразителен. Радвам се, че ББ-теам внимателно чете между редовете и открива истинските нужди на читателите си.
Що се отнася до науката и друг път съм питала, в чии ръце се намира НАУКАТА, та очаквате всичко което е открито да става достояние на обикновения човек. До нас идва само и единствено онова от което някой печели контрол. Медицината и политиката са едно, а погледнете каква е политиката в действителност, в името на човека?? затова никога не трябва да спира естествения стремеж на хората да знаят и да търсят отговори без книгите, а по пътя на естествения стремеж и усещания.... Отивам да купя елха, че закъснях тая година.

Поздрав за статията, автора знае колко много още има..

Neda
3
20 дек 2009 09:02

През 1988 г. Жак Бенвенист публикува резултати от опити с хомеопатична вода, които показват че водата има памет. Тези проучвания са спонсорирани от хомеопатичната компания Боарон, която  се е опитала едностранчиво да отъждестви хомеопатията с паметта на водата.

Научните среди, разсъждавайки върху резултатите, установяват,  че всъщност за момента науката не е достигнала нивото, което е необходимо за да могат проучванията на Бенвенист за паметта на водата  да стъпят на здрава основа и да бъдат неоспорими. Награден е с две антинобелови награди.

Науката не може да обяснява много неща, което не им пречи да си съществуват.

Съвременната официална медицина в някои отношения  също е твърде далече от науката.... защото борави избирателно с  научни познания, а “проучванията ” на бълваните ежегодно нови  химически лекарства  са нищо повече от математическа статистика на страничните ефекти, което по същество е твърде далече от всеки жив обект и неговото излекуване. Биологичните обекти се подчиняват на най-голям брой природни закони- математически, физични, химични и специфичните само за живите организми биологични закони. Нужни са много много години за няколко  поколения,  за да се извършат  такива научни изследвания, според съвремениите научни представи. Науката го казва, но кой я слуша?  Фармацията и медицината имат нужда от нови средства за лечение, защото досегашните явно не й достигат и си разчита на ограничени  проучвания, с лекарства които бързо “приспиват”  едни симптомите и събуждат други.......

4
20 дек 2009 18:43

Аз винаги имам Roxalia в аптечката си, ако децата задращят гърла и вечер по едно или две , смучат се, много са малки, те всъщност се топят, ... ами страхотен ефект имат.
Аз много уважавам и нашите хапчета за смучене, но няма как да си ги взема тук и затова за мен хомеопатичните са идеално решение.
Ползвала съм хомеоптаични за ставни проблеми, децата все като спортуват става нещо, но не си спомням на времето в България имаше едно немско кремче, ами страхотно си беше. Змийската отрова също.
Не мисля, че някой трябва да обяснява на всяка цена, как действа хомеопатията. Като знаем, как действат антибиотиците, какво, правят ли поразии освен че помагат екстремно...

То и Обама взе Нобелова награда за мир, но си праща 20 годишни момчета на война в Афганистан, в името на интересите на големите корпорации, нали? На всяка крачка вече има офиси за прием на момчета за войници, и такава лъжа се сипе от всякъде....Така, че понякога е по добре да гледаме кое ОФИЦИИАЛНИТЕ институции не признават, за да знаем, кое е правото.

5
pluvane man
11 март 2010 23:19

Науката много добре разбира че хомеопатията е глупост, проблемът е че има много хора които не разбират науката.

Vic
6
Vic
12 март 2010 11:58

Pluvane man!
Малко прибързано изказване, не мислиш ли? Има твърде много неща, които тъй наречената “наука” не е в състояние да обясни, но е факт, че работят.

За останалите - може би ще Ви е интересно да прочетете това:
“Хомеопатията вече има свои по-фундаментални научни доказателства - физичните”
http://eruditabg.com/?pid=7&NewsID=282

Neda
7
12 март 2010 12:24

Много интересен материал, Vic. Благодаря!

8
ju
7 юли 2010 06:19

Ирена, не те ли е срам като човек на науката (БАН) да пишеш статии за шарлатанство? И не е вярно, че науката не може да обясни как работи Хомеопатията, науката заявява, след множество изследвания, че хомеопатията не работи, повече от плацебото. Плацебо е отдавна известен на науката факт, че ограничен кръг от болести може да им бъде повлияно, като излъжеш пациента че му даваш лекарство, а му дадеш просто цветно хапче. Всички ли в БАН сте псевдо учени? Вземете прочетете малко Уикипедиа да се образовате...

Стефан Симеонов
9
7 юли 2010 10:30

Хахаха :)
Ирена, измамница такава! Най - после те фанахме!
И все пак, докато чакаме Ирена да си посипе главата с пепел (което не вярвам да се случи, опасявам се че няма съвест), да се опитам и аз пак да поспамя.

Всъщност от едно време замислям статийка за бъдещето на медицината, или поне един аспект от нея. Вероятно скоро ще бъде факт.
Само да попитам аз въпросната научно подготвена колежка...
Колежке, а запознати ли сте с новите идеи за лечение на заболяванията?
ЧУвали ли сте идеята за квазикристална структура? Съвременната медицина вече почти безспорно приема факта, че квазикристал е РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВОДАТА в клетката и мембраната.
Установявайки това, медицината установява, че деформирайки квазикристалната решетка, променя начина, по който водата осъществява калиево - натриевия баланс, пропускливостта, задържането на неразтворими съставки  ипрочие, и прочие.
И, великата съвременна медицина решава да въздейства на това чрез:
- лазерна и фотонна биостимулация. Идеята ясна, бомбардировка.
- електромагнитна биостимулация, на принципа на който ви влияят електромагнитните бури, в опит да се подреди “кристалната решетка” по определен начин;
- високочестотни сигнали, включително - забележете - фибоначиеви сигнали, т.е. сигнали, дължината на всеки следващ от които е число от фибоначиевата редица.
- резонаторно взаимодействие, използващо вътрешното трептение на частиците.
Съмнявам се че достатъчно умен и запознат с материята човек може да открие съществена разлика между тези идеи и стандартната алхимия. Такава няма, те общо взето са си алхимия.

Лошото обаче е, че зад тях определен оседят по - големи имена в медицината от вашето и са обект на сериозни проучвания .Какво ще кажете?
От друга страна да се нахвърлим на една друга куха наука, елементарната физика.
Докато медиците стрелят по водата, магнетисват я... и прочие... За да й подредят “кристалната решетка”.
Какво правят хомеопатите? Ами, разтварят я.
Е що е то разтварят? Гълташ и пиеш?
Подсказвам за учените с въпрос. ИМА ЛИ РАЗТВАРЯНЕТО ЕЛЕКТРОМАГНИТНО/ЕЛЕКТРОХИМИЧНО ЗНАЧЕНИЕ? Случва ли се некакъв електричен процес там или е прост бъркоч некакъв си на шарлатани и шамани?
Защото разтварянето е в основата на хомеопатията. Дали от гледна точка на уважаваните от Вас научни източници, като Уикипедия, е възможно разтварянето да способства за промяна на квазикристалните нива????

Питам само, отговор не чакам, продължете да четете уикипедия. Все пак всеки трябва да мине през истинска наука, за да стигне до истинската наука...

Има, и в алтернативната медицина има шарлатания, но лошото е май че от неалтернативната измамените са повече, включително и лекари...


ПП .Не е ли малко вулгарна идеята, че лечението чрез психиката е шарлатанство, а колежке? Плацебо.. .И това е идея на медицината.
Тая идея първо означава ,че според медицината психиката не е част от организма. Затова и нема какво да се лекува. ТОва е едната й страна. Хм, може би израз на точно тая страна е медицинското приравняване на понятията психично болен и душевно болен? Мирише на медицнска шарлатания???
Другата страна е, че само ако има нещо там, да се реже, да се гори, да се дърпа с клещи, да се попива кръв с парцал, да се посипва с отрова, само тогава имаме лечение .Всичко друго е шарлатанство. Не противоречи ли това на принципите на Хипократ, в когото се кълнете? ЧУвал съм че той проповядвал два вида лечение, и само единият бил агресивното, при нужда...
Четете повече, има какво да научите. Някои неща и в уикипедия ги пише.

Но е тапирско това... Излекуван е, ама с психично въздействие, значи не е излекуван...? Абсолютно ли е сигурно че психиката няма влияние над нервната система, а нервната система не е царят на жизнените системи в организма?
Според мен по принцип всеки свестен лекар трябва да обръща сериозно внимание на две неща:
- на болестта на пациента;
- на психиката на пациента, като свързваща и управляваща система.
Идеята, че медицината тотално отхвърля втората необходимост... Че го ругае, кръщава с имена и обявява за шарлатанство...  Показва колко е медицина и колко е наука това, в което се кълнете.
Поздрави!

Ирена Стефанова
10
7 юли 2010 15:28

Стефчо, прав си-хванахте ме! :)
@ju-ами не ме е срам! Искам първо да отбележа, че Уикипедия е източник, който не е достатъчно достоверен, за да черпя знания от там. От друга страна изобщо не смятам да Ви позволя да обиждате колегите ми от БАН, “псевдоучени” можете да наречете всички други, но не и хора, работещи в подобна институция! Мисля, че можете да си позволите подобно мнение само и единствено, ако сте на тяхното ниво (не на моето), нещо в което се съмнявам. Но, бих искала да Ви помоля за по конкретни обяснения, моля защитете тезата си!

11
ju
9 юли 2010 06:55

@Ирена Стефанова: Като човек който се занимава с наука е редно да си проверяваш “научните” източници които ползваш:

Част от твърденията на твоят източник George Vithoulkas са: Смята, че стандартната медицина влошава здравето на хората, вместо да удължава живота им. Обявява стандартната медицина, ваксинацията и
антибиотиците за причинители на много от болестите, умствените проблеми (и някой неврози), астмата, рака и дори СПИН. Според него по-добре е за хората да живеят по-малко и да умрат отколкото
са им се дават антибиотици и те ЕВЕНТУАЛНО да заболеят от Alzheimer.

Отделно от това можеш да прочетеш нещо което аз съм превел за Хомеопатията:
http://www.julianpopov.net/%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%8f/

П.П. Поздрави на колегите който говорят с извънземни.

Стефан Симеонов
12
9 юли 2010 09:59

Колега, разбирам Ви отлично! Искате да се изтъкнете като различен от тълпата и да си направите известен блога. Той по принцип трябва да е на програмист, но като цяло е против извънземните и хомеопатията! А също и против бога и феминизма!
Обхватен е доста, макар и да няма много статии.

Само че за тази цел(популяризация) не е нужно да унижавате другите, мисля че от обща култура Ви казах доста по  -съществени неща, отколкото сте превели във Вашият блог и моите източници са официални и редактирани медицински книги, които мога да цитирам , както  и авторите им - хора със звания, а не преведени с гугъл транслатора сайтчета от професионален програмист на С++.
Освен това е хубаво да ви отбележа, ЧЕ НЕ Е ТУК МЯСТОТО ДА СИ ПРОБУТВАТЕ БЛОГА.
Казвам го само защото виждам странното Ви поведение.

Хайде, моля оттук нататък, сдържайте поприкритото си озлобление към всичко и всички, които “не Ви разбират” - понеже са глупави, щом така смятате, и сдържайте коментарите си по хубостта на Вашият блог и глупостта на другите от Интернет... Във вашия блог. Там си цапацулете на воля.
Ясно, че по принцип - как може, колежката работи в Бан и пише глупости, а Вие - коцкоджамити програмист с блог по Кибермедицина направо, не работите в Бан, а каквото намерите, и се налага да четете глупостите на такива простаци по Интернет и в скайпа по цял ден, макар че всичкото вярно вече сте им го написали в блога.

Благодарим за поздравите. Извънземните не искаха да говорят с Вас, казаха че Вие не им вярвате. Затова пък помолиха да предадем по Вас много поздрави на Веселин Маринов и на шведските проститутки. Не знам какво имаха предвид. Така казаха.
Пак ще дойдат. С транспаранти.

За “медицинското” Ви изказване имам какво да кажа, но няма .Скучно ми е.

13
ju
9 юли 2010 10:24

@СтефанСимеонов: Струва ми се, че нищо не си разбрал. Aко исках да си правя известен блога щях да го линкна още в началото... просто не ми се повтаряше това което съм писал вътре...

14
ju
9 юли 2010 15:30

@СтефанСимеонов: Все още не съм ти прочел обширният коментар по-горе, но ще погледна какво си искал да ми кажеш. Видях няколко неща които бяха тотално nosense и реших да говоря поне с учената :)

15
Д-р Калин Димитров
12 авг 2010 12:43

Хомеопатията е шарлатанство, с което ви взимат парите. Ефектът й е АБСОЛЮТНО съизмерим с плацебото. Да, плацебото е обяснено, съответно това е и обяснението за хомеопатията - плацебо! Всички опити за вкарване на тази неземна глупост в руслото на съвременната наука са смешни и могат да заблудят само хора с ниска обща култура, които нищо не помнят от средното си обучение по биология, химия и физика или са се опитвали да се самообразоват от Интернет и то от източници, които самите те са сметнали за авторитетни. Да, науката се развива, познанието се увеличава, но хомеопатията е измама! С каква наука се занимават някои от изказалите се тук не ми е ясно, но явно нямат нищо общо с медицината или с фундаменталните природни науки. Най-вероятно са безработни философи. Разликата между хомеопатията и клизмата е, че последната има важно приложение за очистване на дебелото черво при запек и преди иригография, колоноскопия или предоперативно. Иначе макар и да не помага - не вреди. Разбира се, гълтайки екстрат от черен дроб на патка, разреден 1 към н-трилиона, може и да излекувате грипа или парагрипа си, а най-добре е да отидете и да запалите една свещ в църквата!

Стефан Симеонов
16
12 авг 2010 15:11

A как да си излекуваме грипа, господин доктор?
И до днес яко друсате на болните с грип антибиотици.
Което е чиста измама, защото антибиотиците влияят на грипа колкото китайските пеперуди на цунамитата по аржентинското крайбрежие.
Също така и вредят ,защото унищожават естествената флора. И реално СМЪКВАТ имунната защита! А само тя засега реално “знае как”. На практика “лечението” дори може да навреди.
Въпреки това, предписвате, и то в ударни дози, “лекарства”, които в най - добрия случай тровят и повлияват слабо вторични възпаления.
И разбира се, имат чудесното достойнство, че са скъпи и че правят организма зависим и с течение на времето водят до увеличение на дозата.
Каква е причината?

Чекайте да се сетя. Причината е в едни петцифрени суми, които фирмите, производителки бутаха на докторите с най - много рецепти в края на календарните години.
Това е причината АБСОЛЮТНО всички лекари да предписват едно лекарство ВМЕСТО друго. Никва друга.
Всички, от педиатъра, до ортопеда, знаят само най - добрите лекарства.... Тва от семинарните занятия в Уругвай, разбира се. Където  взимат по признак, че са мега специалисти...
Понеже все пак работата стана много нагла, а си е очеваден рушвет и го забраниха, днес фирмите ви се отплащат с екскурзии. Чули ли сте доктор да не оди на екскурзии? Естествени науки викате. Второто им хоби  на докторите сред ествствените науки е географията. Не одят само тея, които са намерили начин да си ПРЕПРОДАДАТ местата.
Да продължавам ли, да не вземе да стане ясно дали съм чак толкова далече от медицината по някое време? И други неща мога да кажа.
Мога да обясня как например опеерациите се ценообразуват според това колко е пациентът на зор, а не по сложност на операцията и цена на лечението. Взима се една проста разпространена  машина с държавни пари ,патентова се, никой не се допуска до нея и опа, лечението почва от 50 бинки на глава с изчакване, ко бързаш, може и 100.
Вервайте ми, медицината ми е ясна близо до колкото и на вас. Само дето злоупотребявайки с ниската култура и информираност май прибързвате да я качите н пиедестал, който не заслужава. Поне не и тази, днешната, към която имате претенции.

Мога бързо да обясня и що за лекари, и как се дипломират и какво ли още не.
Само продължете да си го искате.
Лекари.... :(
Минали покрай медицината и я видели с бинокъл.
Принципно пропускате, че врачката или баячката в повечето случай се отличава от конвенционалния лекар по това, че също е продавач и цица пациента за пари, но се опитва и да помага.
Което при лекаря обичайно трябва да се постави под съмнение.

Искаше ми се друго да кажа. Но за всичко има причина и даже ако някой лъже хората, но те предпочитат него, и за това си има причина!

17
12 авг 2010 16:41

Д-р Димитров, какъв опит имате с хомеопатията?
В колко, известни на Вас случая, приложена от квалифициран специалист, хомеопатията не е дала резултати?
В колко е помогнала?

:)

18
Д-р Калин Димитров
13 авг 2010 07:47

Г-н Симеонов. Грипът е вирусно заболяване и се лекува от вашата собствена имунна система. Това, което пишете за “ударни” дози на антибиотици и за финансовата страна са абсолютни глупости и показва колко сте далече от тая сфераи колко малко знаете изобщо. Разбира се, можете да пиете Изопринозин или друг противовирусен препарат, можете да лекувате симптомите (!) на грипа като фебрилитет, например с някой парацетамол, запушване на носа, например с ксилометазолин и т.н. Но те не убиват вируса, убива го вашата имунна система, която бихте могли да стимулирате. Работя в спешна хирургична болница и специалността ми е хирургична. От коментара ви личи, че медицината ви ясна колкото на един хамстер. Злобно и безпочвено  пръскате слюнки. А Вие какво работите? ... Просто ми е любопитно.

Г-н Савов, във съвременната медицина първо трябва нещо да се докаже, че има лекарствена стойсност, за да се регистрира като лекарство. Не е необходимо аз да ви доказвам, че хомеопатията е въздух под налягане. Трябва производителите на хомеопатични продукти да докажат, че има лечебен ефект и да обяснят как действа. Правят се клинични проучвания, но Вие едва ли имате понятие как се провежда едно такова. За съжаление гиганти като Боарон наливат пари (парите на наивници като вас) вече и в тази сфера, оказват корупционен натиск на клиники, асоциации, политици и в крайна сметка пробиват. Вие ми кажете нещо например за препарата осцилококцинум и знаете ли изобщо негоивя произход. Потърсете в Интернет, ще се посмеете на историята за осцилококите :)

Стефан Симеонов
19
13 авг 2010 11:57

:)
Значи не се предписват антибиотици срещу грип, така ли?
Рецепти ли искате да извадя? Антибиотици и витамини...
Щом на черното можем да кажем бяло, аз какво да споря.
И какво ще рече “специалността ми е хирургична” - някакъв фелдшер ли сте, мъжка медицинска сестра или хирург, и какъв опит имате реално?
Както и да е де.
Аз с вас не мога да се разбера, но аудиторията може да разбере за какво става дума.


Това лекари да идват, да се бият в челата и да викат, еххх, защо има измамници - лечители, е все едно покойния Андрей Луканов да се бие у челото и да вика - еххх, защо има мутри.
Ами, заради вас, опороченатаи ограбена система е вече плячка на лешояди, но първо от лекарите дойде развалата и никой вече не може да я възстанови.
Оправете първо вашата мърша, после мислете да оправите света, щото почти никой не ви вярва вече.
Така че ако най малко имате право на нещо, то е да хулите. Некой ви каза че бързо трябвало да станете богати, е , някои успяха, сега всичк ище ставате заедно по - бедни - приичната не е в хомеопатията, във вас е.
Когато системата е в криза, алтернативите са във възход.

Отделно, лечението с хомеопатични подходи - думата е съвременна, лечението е древно, Би било правилн ода го знаете като лекар.

И да ви питам.
Викате разредени патки, ала бала...
Бравос.
А я кажете за ей тва примерно, щом за грип си говорим.
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=250955
Маска срещу свинския грип със сребърни йони???!?!?! Медицинска, световноутвърдена, разпространява се интернационално.
Я кажете за утвърденото от лекарския ви съюз и продавано по аптеките също лекарство, дермазин.
Как ги отделя теа сребърни йони от сулфат, положен в маз и какво посребрява с тях.
И разбира се, хитът на сезонЯ
Латекс со сребърни йони, утвърден от незнам си кои си.
Дето само за боядисване  не става.

Така ,сега моля уточнете следните въпроси.
1. Колко аджеба точно чисто сребро съдържат тея всепризнати научни произведения на 1 килограм суровина?
2. Колко сребро трябва да съдържа здравият човешки организъм... на един килограм суровина?
3. Как аджеба филтрират и лекуват повсеместно?
4. Колко аджеба процентен разтвор на чисто сребро можете да направите? Ще Ви дам сребърно канче, пълно с каквато искате - дестилирана, чешмяна, каквато кажете вода и искам да видя каква част от канчето ше съумеете да разтворите във водата. Ше мерим с аптекарска везна и ше се фанем на бас. След успеха на сеанса се позволява пак да дойдете тук и да хулите разтворите наволя.

Дано да осъзнавате, че това да наричате хората хамстери не е достатъчно за да Ви вземат за знаещ... На мен лично ми се струва, че и собствената си дисциплина не познавате. Само за среброто са няколко активни агента ползвани в медицината. За същото, за коеот обвинявате хомеопатията - легендата за сребърната вода, да я кажем. Това са примери на първо четене.
А недосмислиците са далеч повече.
Колко подозрително медицината заприличва на хомеопатията... Забелязахте ли?
Та какво имаме тук:
- борба за здравето на пациента , или;
- битка срещу конкуренцията.

Потребителите са умни да се сетят и сами. Недейте им казва.

20
13 авг 2010 12:39

Г-н Димитров, въпросите ми бяха много целенасочени.
Попитах какъв е опитът Ви, тъй като нещо може да се отрече или приеме, когато се познава. Да се отхвърля хомеопатията, когато дори нямаме опит с нея, е твърде ограничено.
Споменах “квалифициран специалист”, защото хомеопатичният метод е индивидуален. Работи се лично с пациента и се приготвя индивидуална рецепта. Масовите “хомеопатични” лекарства са встрани от този подход.
И най-важното - попитах за резултатите. Това, което наистина има значение, е помага ли хомеопатията или не. Научните обяснения и критики са без значение. Ако хората получават желаните резултати, значи методът е успешен. И мисля, че случаят е точно такъв.

Поздрави.

21
Д-р Калин Димитров
13 авг 2010 13:19

Имам специалност ортопедия и травматология, работя хирургия на ръката и микрохирургия от 10 години в “Пирогов”. Не съм нито едно от изброените от вас неща. Имам около 30 операции месечно, 2 пъти по толкова амбулаторна хирургия.

Маските механично спират (не 100%, разбира се) разпространението на микроорганизми в аерозолни частици, излизащи от човешката уста при говор, мляскане, отваряне и затваряне на устата и дори само при дишане.  Затова носим маски, когато ви оперираме, за да не причиним инфекция на раната. В човешката уста има около 40 щама патогенни микроорганизми (малко повече отколкото на кучето). Това, че доумявате смисъла на такова просто нещо, не означава, че то няма обяснение още от ерата на Земелвайс. Наистина ли не сте учили в училище за антисепричните свойства на среброто?! Учили сте, но май химията не ви е била най-силната страна, а май сте наблягал само на литературата и философията.  Сребърните йони имат бактерицидно и вируцидно действие. Използват се дори в специални бои и настилки в реанимациите и операционните, където средата трябва да е близка до стерилната. Не си мислете, че се прави от стрити гривни и пръстени :) Използва се, напр. за направата на превръзки за хронични, атонични и с некрози рани. Не сте ли чувал поне от баба си за това, че като пробият ухото на някое момиченце, препоръчват първата седмица да носи сребърна обица? Не сте ли чувал за р-р сребърен нитрат, с който мажат грануломатозно възпаления фаринкс в УНГ кабинетите? Не сте ли чувал, че го слагат и в барабаните на пералните машини?

Антибиотиците са едно от ГИГАНТСКИТЕ открития в края на 19-ти и 20-ти век. Благодарение на тях се лекуват (100%) бичове за човечеството като чума, холера, сифилис, туберкулоза, банални от днешна гледна точка пневмонии, постродилни инфекции, менингит, сепсис... Имат своето показание за приложение.
Традиционната медицина за съжаление не е всесилна, но стъпва на научна основа, има своите научни обяснения за всяко лекарство - химична формула, фармакокинетика и фармакодинамика. Например бета-лактамните антибиотици разрушават клетъчната стена на бактериите, които са чувствителни към тях. И е ясно точно как става този процес на биохимично ниво. . Това, че сте претърпели разочарование от нея не означава, че трябва да се опитвате да защитавате хомеопатията. Тя е измама.


Освен това, г-н Симеонов, не сте на сцена. Пийте си редовно лекарството...но не хомеопатичното, а халоперидола.

22
Коста Петков
13 авг 2010 13:51

НЯМА научно издържано изследване, което да доказва ефективност на хомеопатията повече от плацебо. Прссто НЯМА такова. Има излседвания, които показват ефективност на хомеопатията, но при подробен преглед в тях се откриват много методологични грешки и на практика това ги прави научно невалидни. Що се отнася до популярното изледване на Бенвенист, след като то е било повторено под външен надзор и като двойно сляп тест не е показало положителен резултат. Затова Бен венист е получил антинобелови награди, а не защото, видите ли, учените му завиждат.
Гледайте този интересен Материал от BBC Horizon, където повтарят експеримента и резултатът е... ще видите сами
http://www.youtube.com/watch?v=_ZhmG97lYog
Самозаблудата е много силно нещо, не я подценявайте. Не си мислете, че образованието ви прави неподвластни на нея - точно обратното, образованите хора са по-податливи на заблуда и самозаблуда.
Гледайте и това: http://www.youtube.com/watch?v=BWE1tH93G9U
Как ще обясните факта, че Джеймс Ранди изпива цяла опаковка хомеопатично “лекарство за сън” без абсолютно никакъв ефект?

Стефан Симеонов
23
13 авг 2010 14:04

Нещо уважаеми господин хирург избягахме от основните 4 въпроса?
А те бяха прости.
Разбира се, аз мога да Ви помогна, като отговоря на тях. Съдържанието на сребро в т.нар. антисептични лекарства е ПО - МАЛКО, отколко съдържанието на гъши дроб, или там каквото казахте , в хомеопатията. Обичайно то е далеч под 1% и то като сложно съединение, в което формира малка част от молекулата, и което като слаб химик ще кажа, че в мастен разтвор - за който не случайно споменаш, ще дислоцира само на няколко процента от съдържанието си до сребърен йон.... Т.е. крайният ефект ще е нещо като разтвор 0,01х0,01х0,01 а съм слаб математик да си го сметна. Доказаните свойства на тоя разтвор са доказани тъй, както ги доказахте: на общи приказки.

Т.е. измамата е или точно толкова голяма, или по голяма, и както се вижда отстрани, остро защитавана от лекар. Даже използват слаборазтворими препарати с нищожни разтвори в маз, за да ги разтворят ,забележете, в кръвта и лимфата. Мазилата по принцип са силно разтворими, според силните химици по - горе.

Друго странно в този лекар.
Оплю осцилококцинума и хомеопатията...
Обаче...!
Поровете се там където той самият ви прати, в Интернет.
Ще откриете ,че именно хомеопатите МАСОВО ОТРИЧАТ осцилококцинума.
И именно колегите му - лекарите го препоръчват.

Има или няма несъответствие и менте, всеки да си заключва сам.
Аз ще заключа, след изпиване на предписаното ми от уважаемият господин лекар лекарство.

Поздрави!

24
Д-р Калин Димитров
13 авг 2010 15:45

Г-н Симеонов, извинявайте за директността, но това са глупости. Съдържанието на среброто в бактерицидните препарати не може да се сравнява с хомеопатичните разтвори. Не само поради огромната разлика в сферата на приложение, а поради необходимата за съответния продукт концентрация. Dosis sola facit venenum :)
Цитат: “Дермазин® 1% silver sulfadiazine крем”.
Не съм чул за хомеопатични мазилки по стените и подовете :D

Г-н Савов, какво значи да имам “опит с хомеопатията” - да я практикувам (разбирайте да експериментирам върху пациентите си), да съм употребявал хомеопатични продукти ли, ... какво? Къде са тези “добри” хомеопати, при които се практикува истинската хомеопатия? И в крайна сметка какво излиза - според Вас имаме 2 клона в тази хмммм...наука(?) - един комерсиален и друг изтласкан встрани и неразбран, но работещ метод?

Кажете, къде е тази добра хомеопатия? За мен това е средновековен метод, който се е промъкнал в настоящето благодарение на недостатъците на истинската наука и на отчаянието на пациентите и техните близки. “Хронични миазми, закон на подобието”, дрън-дрън, а е 21-ви век!!!

“...сложно съединение, в което формира малка част от молекулата”... (?!?!?!) ооох, не е луд, който яде баницата

25
Д-р Kалин Димитров
13 авг 2010 16:29

Забавно!
http://www.youtube.com/watch?v=oqOAVCE_Z1c

Стефан Симеонов
26
15 авг 2010 18:04

Колега, за “химик” като вас ще поясня, че ако се търси чист сребърен йон и се използва примерно сребърен сулфат 1% за целта, то йонът е общо взето 1/3 от молекулата - един атом от три.
Като при това винаги имаме и непълна разтворимост и мазнина, която пречи на раазтварянето. И с тоя разтвор йонът филтрирал бактерии . Сериозно ли? Евала че не смятате размера на порите в маските. Бактерия не знам дали ще мине през тях, виж, мишка - със сигурност.
Както и да е, кво да ви се обяснявам.

Щом ви е до весели лекарства, дето помагат ,ето
http://www.youtube.com/watch?v=hLDz1IbYzMk

Само да отбележа, и за вас, и за следващите:
- никога не съм ползвал хомеопатия, но виждам че вие си нямате и понятие какво представлява. Просто е очевидно, дори крайно елементарния принцип за разреждането е неразбран и объркан, а хомеопатията е всъщност много изявено активно билколечение. Казвам , да го знаете за друг път.
- като цяло не можете да очаквате, че ще дойдете тук, ще сипете по адрес на автора, на участващите и на всички с големия черпак мъдри мисли и ние ще ви се радваме.
- недосмислиците като цяло в медицината са много.. .Че и повече. Убит от хомеопат засега няма, макар че ак ослушаме вас, хомеопатите само чакат да излъжат някого. Колко му е, вземат някой с рак или с изтичаща кръв, както в клипа, почват да му бъркат илачи, той през това време умира. Да, ама няма такъв случай.  Убит от лекарско невнимание, мързел и некомпетентност... не искам да си пускам новините. Пуснете си ги сам.
- избягвайте прекалено острите форми на конкуренция .Хомеопаите категорично ви превъзхождат в това, че те едновременно управялват психиката на пациента и пълният му здравен акртон и дори навици и обичаи, а сред лекарите доминира конвейрния принцип. Отбележете си го и се огледайте, така ли е, не е ли така. На мен за кръвохрак преди години ваш колега директор на софийска болница ми изписа кръвосъсирващи без дори да ме прати на рентген.
- да припомня, какво вижда пацентът в медицината. Разграбени от лекарите болници, изнудващи го скрито за пари специалисти, невъзможност да се лекува ако няма здрави пачки, невъзможност даже да се роди дете, ако и държавата уж да го поощрява, даже не може да умре безплатно - и това удоволствие му е отнето, а към това се прибавя задължителната здравна осигуровка, че и криминализирането на неплащането им, дори от безработни, както се закани Бойко. Не се учудвайте че не ви харесват, не търсете причината непременно в хомеопатите.
- не забравяйте, че повечето хомеопати всъщност са ваши колеги лекари, с далеч повече от 7-8 години стаж, и надъхани срещу някой си. Първият хомеопат в бургас беше супер известна кардиоложка. Мисля, че даже не вземат хомеопати, коитио да не са лекари, или ако вземат ще да е изключение. Има курсове, действително, но за домашна практика ,а не за медицинска. Така че имайте уважение, като говорите неща, които не разбирате и търсите вината вечно в някой друг.

Моята препоръка като цяло: вървете на полето на медицината, откъдето твърдите че сте и докажете там, че сте по добрите. Тука във форума нищо няма да докажете.
Доакжете го там и във форумите ще стане излишно. Аз нямам нищо против Вие по - добре да ни лекувате, просто за съжаление това е само на приказки засега.... Не говоря личн оза Вас
Там ви е мястото и там се доказвайте, не на мен и на хората с латински фрази и латинско красноречие.

ТОлкоз.
Извинявам се ако съм обидил някого, но и атаката беше твърде груба, и то криейки се зад дипломи и прозвища.
Поздрави!

27
Д-р Калин Димитров
15 авг 2010 20:00

Г-н Симеонов, не филтрират бактерии. Филтрират аерозолни частици. Четете внимателно. Не съм Ви чел детайлно шизофренните глупости, защото тъпчете в материя, която очевидно Ви е безгранично неясна! Излагате се. Мернах абзаци като “никога не съм ползвал хомеопатия”... какво повече да коментирам?! И не мислете, че “съм дошъл тук, за да ми се радвате” ;)

28
20 дек 2010 17:39

Аз се лекувам с хомеопатия от 2г. Лечението ми повлия положително не само за дежурните грипове и настинки , а и на някои хронични и наследствени болести. Не мога да разбера този надъхан доктор който изнася едва ли не научни дисертации за какво ли не , а не може да разбере простотата , уникалността и гениалността на хомеопатичното лечение. По скоро може би не иска, защото и той е част от престъпната схема на големите фармакологични мастодонти , които умишлено заразяват хората с болести и после произвеждат лекарства след лекарства и хората ги пият, а те стават още по-богати и си отглеждат “умни” докторчета , които ни уверяват в това колко ще ни помогнат поредните отрови ..... и ги надъхват да плюят хомеопатията защото е гениална и ЕВТИНА и най-важното РАБОТИ и ЛЕКУВА за разлика от безполезните им лекарства които подобряват състоянието за момент докато ти увреждат друга част от тялото ...... май стига :))))

29
стефани
2 яну 2011 16:13

драги сънародници...наистина се позабавлявах докато прочета вашите язвителни оплювания.простете ако ви засегна като заявя,че цялото това нещо е просто смешно,вместо да се цупите и надувате,опитайте да не проявявате балканския си манталитет и просто седнете на”интелигентните ” си задници и вникнете в думите на доктора.това е истинска подигравка,имайте малко уважение!!!!

30
ирод
16 фев 2011 02:19

Интересни коментари, типично по български. Хаха!

31
begem0t
13 март 2011 03:46

Уважаема Ирина,

аз също съм учен в областта на молекулярната биология. Не смятам, че има нито едно емпирично доказателство, за ефекта на хомеопатията. Но в името на спора, нека приемем, че вие сте права, а аз греша. Приемаме, че хомеопатията работи.

Казвате, че “И тъй като всеки един организъм е строго индивидуален, важна е неговата реакция към болестотворния агент на емоционално, психическо или физическо равнище. Това означава, че ако десет души имат една и съща диагноза, по метода на хомеопатията лекарството за всеки от тях ще бъде различно.”

От това не следва ли, че хомеопатичните лекарства не бива да се продават свободно в търговската мрежа, а да се предписват индивидуално на всеки пациент? Например, по телевизията дават реклами на хомеопатичния препарат Oscillococcinum на Боарон, и казват, че помага при настинка и грип. Ако хомеопатията е индивидуално-специфична, то как всеки, закупил Осцилококцинум, може да бъде сигурен, че продукта е ефикасен за него? Нали не всяко хомеопатично лекарство не действа на всеки? Не трябва ли първо да премине през консултация със специалист-хомеопат, който да прецени дали продукта е подходящ за емоционалното, психическо и физическо равнище на човека?

Ако всеки хомеопатичен продукт е индивидуален, не следва ли в листовката и в рекламата да бъде изрично упоменато, че “този продукт не действа на всички”.
А ако пък действа на всички с грип и разсъждавам правилно, значи горния принцип на хомеопатията не е верен.

Моля, коментирайте.

Ирена Стефанова
32
13 март 2011 22:44

Уважаеми begem0t,
като учен в областта на молекулярната биология, сте наясно, не по-зле от мен с факта, че “...всеки един организъм е строго индивидуален, важна е неговата реакция към болестотворния агент на емоционално, психическо или физическо равнище”, което означава, че този организъм се нуждае от сторо специфична терапия, съобразена с неговото състояние. А това не важи ли с пълна сила и за лекарствените средства от хуманната медицина? Да, вярно е, че хомеопатичните медикаменти се продават свободно в аптечната мрежа, но за разлика от другите лекарства, в техния състав преобладават билките и няма потенциална опасност да се получи предозиране. Освен това, никъде в моята статия не съм казала, че не е необходима консултация със специалист, нали така? Тъкмо обратното, смятам че в определени ситуации, консултацията с хомеопат е по-ценна от тази с личния лекар, например. И ако трябва да бъда искрена с Вас, ще споделя, че имах достатъчно възможности за да се уверя, че хомеопатичните лекарства действат-независимо, дали ще бъде Осцилококцинум, Белла дона, Хомеовокс, Алиум сепа...и т.н., дали ще бъде лекраство за грип, за силна хрема или просто за облекчаване на растежа на бебешките зъбки. Вярно е, че “този продукт не действа на всички”, но моля посочете ми едно синтетично лекарство, което да задоволява нуждите на всеки един от нас. Дали бихте могъл?
Уважаеми господине, съветвам Ви да опитате някои от тези продукти, и после уверявам ви, ще се съгласите с твърденията на Ханеман и Витулкас.

33
begem0t
14 март 2011 01:27

Нямам нищо против да ги опитам. Но как да разбера точно кое ще ми подейства персонално, без да се консултирам с хомеопат?

И какво означава, че в техния състав преобладават билките? Аз останах с впечатлението от текста, че в техния състав преобладава водата, която е запомнила свойствата на по-рано присъствалите в нея вещества?

Ирена Стефанова
34
16 март 2011 20:45

begem0t, отново Ви напомням, че никъде в статията си, не съм казвала, че не е необходима консултация с хомеопат. Напротив, бих Ви го препоръчала! Освен това, според Закона за здравето, хомеопатията наред с използването на нелекарствени продукти от органичен произход, както и такива с минерален произход, а също и акупунктурата, акупресурата, диетиката и лечебното гладуване принадлежат към неконвенционалните методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. А хомеопатичните лекарства са произведени от субстанции с растителен, минерален и животински произход, като изходните субстанции претърпяват силно разреждане и динамизация, което също съм отбелязала.

35
begem0t
25 март 2011 01:00

А не казвам какво сте казвали, а задавам въпроси на базата на статията ви. Въпросът ми е струва ли си да опитвам хомеопатичните лекарства (цитирам ви “Уважаеми господине, съветвам Ви да опитате някои от тези продукти, и после уверявам ви, ще се съгласите с твърденията на Ханеман и Витулкас.”) самоинициативно или трябва да го направя само по предписание. С други думи, струва ли си да си купувам Осцилококцинум или който и да е рекламиран продукт, след като от статията Ви излиза, че на някои хора може да подейства, на други не, в зависимост от индивидуалните характеристики на човека.

Една от основните характеристики на алопатията е, че за ефективността на дадено лекарство се съди на какъв процент от хората действа, и трябва да действа да повечето хора, за да се счита за ефективно. Например даден антибиотик е насочен към определен тип бактерии и колкото повече хора инфектирани с тези бактерии се излекуват от антибиотика, за толкова по-ефективен се счита той.

За хомеопатията обаче това да действа на широк спектър хора не може да бъде мерило за ефективност, тъй като, както казвате, тя е индивидуална. Е, тогава без индивидуално предписание излиза, че не само можем да не си помогнем, а и да си навредим, не?

36
Д-р Калин Димитров
25 март 2011 21:45

Уважаеми Г-не, има наредби и законови положения за това какво е лекарствен продукт и как се регистрира той. Всички чакаме от т.нар. “наука” хомеопатия да произведе някакво научно обяснение за ефекта от препаратите си, но това вече 200 години не може да се случи по очевидни причини. Дори да се опитаме да приравним гениалността на Ханеман с тази на Уотсън и Крик (хахаха), т.е. откритието изпреварва значително обяснението си, то за хомеопатията не може да се каже, че има изобщо статистически значимо проучване публикувано в някое научно списание. Това е “наука” за “Часът на мама”, “На кафе с Гала”, bg-mamma.com или “Денят е прекрасен”.  Нашият народ казва: Не е луд, който яде баницата”, а Ян Хус е казал : “o sancta simplicitas”, макар и по друг повод :)

Ирена Стефанова
37
26 март 2011 21:33

Уважаеми, независимо дали ви харесва или не, но хомеопатията е успяла да си извоюва, малко или много, място в съвременните методи на лечение. Да, няма съмнение, че консултацията със специалист е препоръчителна, но всеки един от нас има право на избор, когато се касае за доброто му здравословно състояние. Вие, достатъчно “красноречиво”изразихте негодуванието си и ни показахте, че не приемате този метод, повярвайте беше достатъчно! :) А пък и колко по-лесно е, да влезеш в най-близката аптека, да си вземеш някои нов широкоспектърен антибиотик и да забравиш за всякакви болежки.

П.С. Д-р Димитров, смятам че е малко грубо от Ваша страна да подценявате “Часът на мама”, “На кафе с Гала”, bg-mamma.com или “Денят е прекрасен”!

 

38
Д-р Калин Димитров
26 март 2011 23:06

“А пък и колко по-лесно е, да влезеш в най-близката аптека, да си вземеш някои нов широкоспектърен антибиотик и да забравиш за всякакви болежки.” - Това показва, че повече няма какво да си кажем с Вас! Разбира се, няма да ви досаждам повече! Всеки има право да разполага със здравето и живота си...хммм и с парите си :)

39
moonclub
13 май 2011 00:15

Мейлът е истински, но не очаквайте отговор. Ако на някой му трябвам - скайп spirtosan. С тоя ник съм достатъчно известен, та предпочитам да си пазя репутацията, пък и досега не са се явявали хора, които да се представят за мен, да не говорим за уникалния ми крайно опростен начин на изразяване.

Няма да коментирам статията, мога единствено да изразя съжаление, че е попаднала в този иначе напълно приличен сайт. Освен това се радвам, че има останали и разумни хора, колкото и рядко да се срещат (а те определено са много по-малко, отколкото изглежда, тъй като в Интернет активно пише по-образованата част от населението).
За съжаление дори модерната наука има сериозни недостатъци, които са предизвикани предимно от мошениците занимаващи се с лъженаука, както и простите и неграмотни хора, откриващи от време на време вечен двигател. Помня как и аз навремето (в основното училище) исках да направя такъв с помощта на постоянни магнити.
С течение на времето натрупах знания, които определено помагат да отлича истината от лъжата, като по-голямата част от тях са в сферата на химията и физиката, макар да съм далеч от мисълта, че разбирам дори нищожна част от тях.
В съвременната наука все по-рядко се срещат хора, притежаващи сериозни познания в повече от една област, като огромната част от учените се занимават с изключително тясна област от науката, в която се изявяват. Аз имах щастието или нещастието да завърша хуманитарна специалност, като в същото време винаги съм отдавал предпочитания на естествените науки. Само те дават еднозначен отговор на поставените въпроси, докато ползвайки типичните методи на литературните изследвания мога да докажа еднакво убедително две противоположни гледни точки. Само дето истината е една, винаги е била и винаги ще бъде само една. Иначе нямаше да има разлика между истина и лъжа и всички спорове биха били напразни. Всъщност те и без това са напразни, тъй като когато се сблъскват вяра и наука не остава място за аргументи.

40
George
8 авг 2011 13:56

Думите са ми малко да опиша благодарността си към др. Калин Димитров. Ако всички бяха като него, определено щяхме да живеем в един по-добър свят.

Начетох се на всякакви простотии и пълни глупости. Единственото което не разбирам е... как може толкова образован и интелигентен човек като Вас доктор Димитров да се занимава с такива хора и да си губи времето.

Всеки има право да вярва в каквото иска! И като за финал бих казал, че няма по-силно лекарство и лек за която и да била болест от мозъка на човека. Неговите възможностти са безгранични, именно на това се дължи успеха при част от хората любители на Хомеопатията. За съжаление шарлатанките, не могат да ти променят мисленето, което в случаят лекува болеста.

41
30 сеп 2011 13:31

Здравейте! Почетох си от вашите коментари за плацебо ефекти и шарлатании и в съзнанието ми не престава да кънти един въпрос: Ако наистина хомеопатията е с плацебо ефект и има отношени само в това в което вярва или не даден човек, как се обяснява фактът, че невръстни и неосъзнати болни деца под две годинки се повлияват положително от хомеопатия и се лекуват? Благодаря за евентуални тговори:)

42
Д-р Калин Димитров
30 сеп 2011 16:56

Уважаема Маринка, кой казва, че се повлияват?! Вие, ваша приятелка, някоя позната от форум, съседите?! ... Или го прочетохте в някое авторитетно научно списание с импакт фактор. Съмнявам се в последното. Чувала ли сте за evidence based medicine?
http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine
Изобщо не възнамерявам да коментирам твърдения от рода на : “децата на сестра ми не правят астматични пристъпи откакто взимат хомеопатични продукти”. Съмнителността на едно такова наблюдение, да го наречем, е твърде далече от критериите на съвременната наука за достоверност. Както вече стана дума - всеки има право да дава парите си за каквото пожелае.

43
30 сеп 2011 17:56

Д-р Димитров, Смятам ,
че  екрайно неуместно да се обръщате към мен с “Уважаема” след като използвате такъв израз в коментарите си , който е откровено обиден. Поисках мнение за разисквана тема. Да, детето е мое и след редица сурови опити за справяне със болести и лежане по болниците с невръстната ми дъщеря единствения ми вариант да пробвам без да навреди беше хомеопатията. И да, наблюденията на дъщеря ми са през ден и всеки път състоянието и се описва като подобрено от лекари, някои от които с по петдесет години стаж. Разбира се , имате право на мнение, но изисквайки да бъдете чут моля да чувате и да се  отнасяте уважително към хората с обратно на вашето мнение. Когато държите детето си отпуснато в ръцете си и сте в безпомощно състояние да се борите за бъдещето му осъзнавате, че понякога сте съгласни да се съобразите и с неразбираеми и научнонедоказани от медицината средства за да позволите на наследника си да ‘Бъде”!

44
Д-р Калин Димитров
1 окт 2011 00:09

Вие питате, аз Ви отговорих. Какво “обидно” има и в кой “израз” по-точно?! След като имате каменно твърдо мнение за ползата от хомеопатията, защо искате обяснения?! Не е нужно науката да обяснява хомеопатията, хомеопатията трябва “да се обясни” пред науката.
Между другото лекар с 50 години стаж няма. .... То и в друга професия трудно се намира :)

45
Алек
22 ное 2011 11:33

Ето малко информация по темата и извън нея, за всички, търсещи истината (а не себеизявата):
http://www.youtube.com/watch?v=2bStVj70WiI – видео от 16-та минута нататък

46
21 яну 2012 19:03

търся д-р хемиопат да разреди амеиканско лекарство type 4 noise regular

47
14 юли 2014 14:08

(Минало е доста време от дискусията, но все пак...)

Д-р Димитров, работите в реномирана болница, имате завидна биография, сигурно сте прекрасен специалист в областта си. Не можете ли просто да признаете: “ОК, не разбирам от хомеопатия, за да я усвоя пълноценно трябва да се отделя от моята специалност за дълго и да преобърна представи, които съм си създал с четене на тонове учебници и т.н.” вместо да я отричате и обвинявате в шарлатанство хора, които не познавате. Някои от тези хора са Ваши колеги и сигурно са учили и практикували не по-малко от Вас.

Сподели своя коментар

Влез със своя акаунт, преди да коментираш. Ако нямаш акаунт, може да се регистрираш за минута.