Упражнения за гръб

Упражнения за гръб
Асистирано набиране с ластици

Асистирано набиране с ластици

Assisted Pull Ups With Bands, Assisted Chin Ups With Bands

Главоколянна поза

Главоколянна поза

Head to knees pose, Seated forward bend

Кучешко протягане

Кучешко протягане

Downward facing dog, Downward dog

Набиране със смесен хват

Набиране със смесен хват

Mixed Chin Up, Mixed Pull Up, Mixed Grip pull Up, Over Under Pull Up

Придърпване на долен скрипец

Придърпване на долен скрипец

Cable Seated Row, Cable Straight Back Seated Row

Придърпване надолу с прави ръце и ластик при наклон

Придърпване надолу с прави ръце и ластик при наклон

Elastic Band Straight Arms Pull Down; Elastic Band Bent-over Pullover

Разтваряне на пек-бек машина

Разтваряне на пек-бек машина

Peck-Back Machine Shoulder Blades Adduction; Rear Delts Flexsion on Peck-Back Machine

Румънска тяга

Румънска тяга

Romanian Deadlift

Сумо тяга

Сумо тяга

Sumo deadlift

Хай-пул

Хай-пул

High Pull