Упражнения за седалище

Упражнения за седалище
GHR

GHR

Glute-Ham Raises

Бърпи

Бърпи

Burpee

Главоколянна поза

Главоколянна поза

Head to knees pose, Seated forward bend

Глутеус ритник

Глутеус ритник

Gluteus Kick Back

Жабешка поза

Жабешка поза

Frog pose, Frog stretch

Задна опора

Задна опора

Reverse Plank

Зерчер клек

Зерчер клек

Zercher Squat

Йога клек

Йога клек

Garlant pose, Malasana, Yogic squat

Клякане с щанга

Клякане с щанга

Squats, Barbell Squats

Пистолет

Пистолет

Pistol Squat, Pistol Drill Squat

Планк с раменно-лакътна опора

Планк с раменно-лакътна опора

Supported shoulder extensor stretch, Shoulder opening plank

Поза “Гълъб”

Поза “Гълъб”

Passive pigeon pose, Passive hip dtretch

Румънска тяга

Румънска тяга

Romanian Deadlift

Твърд суинг

Твърд суинг

Hardstyle swing

Тръстър

Тръстър

Thruster

Тяга с прави крака

Тяга с прави крака

Straight-leg Deadlift

Хай-пул

Хай-пул

High Pull

Хип Тръст

Хип Тръст

Hip Thrust