Упражнения за гърди

Упражнения за гърди
Бърпи

Бърпи

Burpee

Индийски лицеви опори

Индийски лицеви опори

Hindu Push Ups, Dive Bomber

Лицеви опори с ластици или пружини

Лицеви опори с ластици или пружини

Push ups with training band, Push ups with sportcord

Пек-дек

Пек-дек

Peck Deck Machine, Lever Peck Deck Fly, Lever Seated Fly

Планк с раменно-лакътна опора

Планк с раменно-лакътна опора

Supported shoulder extensor stretch, Shoulder opening plank

Флайс с дъмбели

Флайс с дъмбели

Dumbbell fly; Dumbbell Incline fly; Dumbbell Decline Fly

Хоризонтална ротация на ръцете с дъмбели

Хоризонтална ротация на ръцете с дъмбели

Lying Horizontal Shoulders Rotation, "Around the World"