Дневен план за навициСвали сега 

Карнитин (L-Carnitine)

Какво (не) знаем за аминокиселината, чието име често се приема за синоним на отслабване?

Карнитин (L-Carnitine)

Какво представлява L-карнитинът?

L-карнитин (L-carnitine) представлява натурална, непротеинова аминокиселина. Първоначално е изолирана през 1905 година от месо, а латинската дума за месо / плът – carnis, e източник на наименованието му.

В човешкия организъм основното действие на карнитина е между клетъчните мембрани, подпомагайки осъществяването на един от механизмите за производство на енергия. В най-голяма степен това се случва в органите, където за производството на енергия се използват големи количества мастни киселини. Това са основно мускулите и сърцето.

В организма 99% от L-карнитина се намира във вътреклетъчното пространство и основните органи, в които се складира са скелетните мускули. Следващият по концентрация на L-карнитин орган е черният дроб.

През последните години аминокиселината се изследва като част от решенията за борба с метаболитния синдром поради добрите резултати, които показва при подобряването на инсулиновата чувствителност.

L-карнитинът е непротеинова аминокиселина, която винаги се е асоциирала с подпомагането на отслабването. С времето аминокиселината си печели името на витаминоподобно вещество или псевдовитамин и все повече се обръща внимание на здравословните и ползи.

Какво ще научиш?

Искаш ли да постигнеш мечтаната форма и трайно по-добро здраве?

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

Как си набавяме карнитин?

Както повечето аминокиселини, L-карнитин се среща и в храната, която ядем. Най-вече в животинските продукти, сред които месото е най-богатият източник. В много по-малка степен L-карнитин може да се срещне и в млякото, а в растителните храни количествата са практически незначителни.

В приложената таблица може да видиш съдържанието на L-карнитин в някои основни хранителни източници.

Въпреки че чрез храната си набавяме около 75% от общото количество L-карнитин за деня, останалите 25% организмът синтезира сам. Изключение са вегетарианците, които чрез храната успяват да си набавят едва 10% и синтезират останалите 90%. Именно веганите и вегетарианците могат да имат по-голяма нужда от прием на L-карнитин, като повече за това може да прочетеш в материала ни „Креатин, бета-аланин и L-карнитин във вегетарианското хранене“.

Биоситнезът се случва в мозъка, бъбреците и черния дроб с помощта на две от есенциалните аминокиселини – лизин и метионин. Макар скелетните мускули да са най-големият склад на L-карнитин, те нямат способността да синтезират аминокиселината.

Два ензима, участващи в редицата химически реакции, са силно зависими от наличието на витамин C и дефицитът му може значително да наруши биоситеза на Л-Карнитин.

Аминокиселината съществува в организма в две форми – L-карнитин и ацетилираната форма ацетил-L-карнитин (Acetyl-L-Carnitine / ALCAR / АЛКАР). АЛКАР се получава, когато L-карнитин се свърже с отдадената ацетилна група от Ацетил-Коензим А (Acetyl-CoA).

Синтезът на L-карнитин е по-нисък при новородени, въпреки че това се покрива както от кърмата (осигурява диетичен L-карнитин), така и от бебешките формули, към които се добавят L-карнитин.

Усвояване, метаболизъм и елиминиране

L-карнитинът, включително и АЛКАР, се усвоява в първата част на тънкото черво, основно чрез натриево-зависимия транспортер OCTN2.

Усвояването на L-карнитин от храната е много по-ефективно отколкото при прием като хранителна добавка. Усвояването от храната е от порядъка на 54-87%, докато орално приетата хранителна добавка, независимо от формата на карнитина, е от порядъка на 14-18%.

Предполага се, че тази разлика е заради способността на тялото да усвоява по-малки дози L-карнитин по-добре. Изчислено е, че 70 килограмов човек си набавя чрез храната между 20 и 200 мг L-карнитин на ден, докато концентрацията в хранителните добавки започва от 500 мг нагоре в една доза, а общото количество за деня около 2-3 грама.

И въпреки разликата в усвоимостта като проценти, чрез хранителна добавка може да се набави много повече L-карнитин, отколкото чрез храната.

Усвоимостта също зависи в много голяма степен и от вече наличния L-карнитин в организма. В случаите на дефицит и ниски нива на карнитин, усвоимостта в червата значително се повишава.

Това се наблюдава при прием на L-карнитин при вегетарианци и вегани, при които по принцип се наблюдават много по-ниски нива на аминокиселината в организма и са рискува група от дефицит. Научните изследвания показват около 10% по-висока усвоимост на L-карнитина при хора с ниски нива в сравнение с хора с нормални нива. При тази група обаче се забелязва по-слаба конверсия на L-карнитина в някои от последващите метаболити, като триметиламин-N-оксид, който е ключов компонент за сърдечното здраве37.

Както е посочено в таблицата (Examine.com), вегетарианците и всеядните разполагат с чревни бактерии, които успешно конвертират приетия L-карнитин в γ-бутиробетаин, но последващата конверсия към триметиламин-N-оксид и триметиламин напълно липсва.

Друг фактор, влияещ върху усвояемостта може да бъде генът. Именно при изследване за влиянието на карнитина върху кръвната захар и инсулина се установява, че веществото действа от 5 до 7 пъти по-силно при субекти от Източна Европа60. Това означава, че генотипът може да има решаващ ефект.

Обикновено L-карнитинът е дефицитен при вегани и вегетарианци, но при тях се усвява в по-голяма степен. Тази група обаче се отличава с по-слаба конверсия на аминокиселината към други метаболити.

Серумните нива на L-карнитин са от порядъка на 23–73 µmol/L, а тези на ацетилираната форма – 3–14 µmol/L.

При орален прием на 2 грама L-карнитин, ацетил-L-карнитин или пропионил-L-карнитин (Propionyl-L-Carnitine/PLC) се наблюдава пик на серумната концентрация Cmax на L-карнитин (84.7+/-25.2 umol/L/h), последвана от АЛКАР (12.9+/-5.5) и PLC (5.08+/-3.08). Пикът настъпва около 3 часа след приема.

След навлизане в кръвта, карнитинът бива насочен към съответните клетки, където е нужен. За съжаление организмът няма възможност да съхранява големи количества карнитин и регулярният допълнителен прием не увеличава наличните запаси в тъканите, какъвто ефект се наблюдава при прием на други вещества, като креатин например.

Изледвания показват, че след еднократна доза 500 мг венозно инжектиран АЛКАР, по-голямата част от аминокиселината бива хидролизирана и нивата в кръвта се връщат в норма в рамките на около 12 часа.

Нивата на L-карнитин в кръвта се поддържат в съответните граници и с помощта на много ефективен процес на реабсорбция в бъбреците. Степента на обратно усвояване се адаптира бързо според нивата на карнитин в кръвта. Съответно при увеличаване на нивата в кръвта след венозен или орален прием, бъбреците започват да елиминират все повече L-карнитин, вместо да го връщат обратно в кръвта.

L-карнитинът от храната се усвоява по-добре от този в хранителните добавки, като вторият вид все пак има добра биоусвоимост. С увеличаването на количеството се намалява и степента на абсорбиране. Венозният прием е най-ефективен, докато нанасянето върху кожата е безполезно.

Физиологични функции

Макар в началото да не се е подозирало колко важен е L-карнитинът за работата на организма, през 50-те години на 20-ти век, редица изследвания проведени от и с помощта на Irving Fritz разкриват есенциалността на аминокиселината в производството на енергия в клетките.

Карнитинът има съществена роля, за да могат мастните киселини да бъдат използвани за енергия.

За да бъдат използвани мастните киселини, те трябват да минат през процес наречен бета-оксидация в клетъчната митохондрия.

Структурно митохондрията е разделена на две отделения с помощта на външна и вътрешна митохондриална стена. L-карнитинът има роля и на двете места, с помощта на два ензима наречени Carnitine Palmitoyltransferases. Те са съответно CPT1 и CPT2.

При външната митохондриална стена, L-карнитинът работи с помощта на CPT1, а при вътрешната стена - с помощта на CPT2.

Самият процес на бета-оксидация се случва във вътремембранното пространство. Проблемът е, че дълговерижните мастни киселини не могат самостоятелно да преминат вътрешната мембрана. 

С помощта на CPT1 и CPT2, L-карнитинът се свързва с дълговерижните мастни киселини и служи като совалка за тяхното пренасяне във вътремембранното пространство.

След като се стигне до вътремембранното пространство, CPT2 разделя молекулата на съставните и части. Тогава дълговерижните мастни киселини могат да преминат процеса на бета-оксидация, а останалият свободен L-карнитин може да изпълни и втората си важна роля в енергийния метаболизъм.

С помощта на ензима carnitine acetyltransferase (CAT), L-карнитинът във вътремембранното пространство може да бъде превърнат в ацетил-л-карнитин. В последствие АЛКАР може да отдаде ацетиловата си група, която да вземе участие в цикъла на Кребс за производството на енергия.

Необходимостта от L-карнитин за използването на мазнини за енергия се забелязва особено добре при провеждането на научно изследване, при което намаляването на нивата на L-карнитин в мускулите с 85% води до 75% намаляване на нивата на оксидация на палмитат, което е маркер за производството на енергия чрез бета-оксидация.

L-карнитинът е важен компонент в производството на клетъчна енергия и използването на мастните киселина като енергиен източник. От тези физиологични свойства произлиза и митът за ефективността на L-карнитина като добавка за горене на мазнини.

Дефицит на L-карнитин

Дефицит не се наблюдава при здрави хора. Дори и веганите, които са рискува група от дефицит и имат многократно по-ниски нива на карнитин, рядко страдат от здравословни последствия в следствие на дефицит.

Дефицит на L-карнитин обаче съществува при определени здравословни и генетични заболявания и се дели на два типа:

Първичен системен дефицит на L-карнитин

Първичният системен дефицит (ПСД) представлява рядко автозомно рецесивно заболяване на оксидацията на мастни киселини. Заболяването се изразява в многократно по-трудното усвояване на L-карнитина от клетките, съпътствано от дефектен процес на обратно усвояване в бъбреците. Двете заедно водят до системно изчерпване на нивата на L-карнитин в тялото, достигащи до под 10% от нормалните нива.

ПСД се среща на всеки 1-5 от 10 000 човека и най-често се проявява между 1 и 7 годишна възраст.

При ПСД се засягат три основни органа:

 • сърдечният мускул - водещо до прогресивна кардиомиопатия;
 • централната нервна система - водещо до хипокетонна хипогликемична енцефалопатия;
 • скелетните мускули - водещо до миопатия.

При ПСД приемането на L-карнитин под инжекционна или орална форма е животоспасяващо.

Вторичен дефицит на L-карнитин

Вторичният дефицит на L-карнитин (ВД) е много по-срещан в сравнение с ПСД, макар да не се среща добра статистика за броя заболявания.

Вторичният дефицит се изразява в повишено изхвърляне на L-карнитин чрез урината. За разлика от първичния, причината за наличието на вторичен дефицит се свързва с друго здравословно заболяване, например чернодробно или бъбречно.

ВД може да бъде причинен от дефект в метаболизма на мастните киселини или приемане на определени медикаменти, например пивампицилин или валпроева киселина. Някои лечебни методи, като хемодиализа, също намаляват значително нивата на L-карнитин, като спадът може да достигне 60%.

ВД може да бъде причинен и от други тежки заболявания. Учените са установили пряка връзка между раковите заболявания и ниските нива на аминокиселината38,39,40.

В изследване използващо покачваща се доза (500 мг за 2 дни, 1000 мг за 2 дни и 2000 мг за 10 дни) се установява, че приемът на хранителната добавка нормализира нивата на L-карнитин при болни от рак с отбелязан дефицит. Нормализирането на нивата води до подобряване на общото състояние, регулиране на умората и функции на тялото, пряко засегнати от болестта. Отбелязва се и покачване на мускулна маса.

Екипът на BB-Team изброи три различни ситуации, в които дефицитът на L-карнитин пряко зависи от предшестващо състояние, което директно влияе върху нивата на аминокиселината в организма. Тези форми на дефицит се различават от дефицита, предизвикан от неоптимално хранене.

Доказани и потенциални здравословни ползи при хора

L-карнитинът и ацетил-L-карнитинът се подлагат на множество изследвания в най-различни области от човешкото здраве.

Метаболитен синдром

Научни изследвания с хора с нормално и наднормено тегло, както и с хора болни от диабет, показват значим ефект върху инсулиновата чувствителност и усвояването на глюкозата от клетките. 1,2,3,4

Усвояването на глюкозата се подобрява чрез стимулирането на AMPK.

За подобряването на инсулиновата чувствителност  помага намаляването на количеството ацил и ацетил групи в клетката, чието натрупване е показано, че води до намаляване на инсулиновата чувствителност.

Намаляването на тези групи може да стане чрез извеждането им извън клетката, последвано от изхвърлянето им чрез урината. Възможен механизъм е и вкарването на тези групи в митохондрията, където да бъдат използвани по време на бета-оксидацията.

Като допълнителен ефект можем да отбележим понижаването на кръвната захар, затова хора с ниска кръвна захар трябва да внимават с приема на аминокиселината.

Намаляване на симптомите при Алцхаймер

Карнитинът, най-вече АЛКАР в дози от около 3 грама дневно, е изследван в редица научни експерименти с цел подобряване на умствените възможности и забавяне на когнитивните функции при възрастни хора болни от Алцхаймер. 5

Докато половината от изследванията показват добри и статистически значими положителни резултати, за съжаление другата част от изследванията не намират разлика между изследваните групи хора.

Въпреки това трябва да се спомене, че дори и при наблюдаване на положителни резултати, потентността им не е достатъчно висока, за да може АЛКАР да бъде препоръчан като самостоятелно средство за борба със заболяването, но може да бъде добър вариант за допълнение на медикаментозно лечение.

Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

Към момента има две добре проведени изследвания.

През 2002 година немски екип от учени откриват значимо подобрение на симптомите при деца с диагностициран ADHD, вариращо между 20 и 65% при различните участници. 6

Изследване от 2007 година, включващо 112 деца, наблюдава различни резултати според типа ADHD. Не се наблюдават подобрения при ADHD от смесен тип, но такива присъстват при заболяването от невнимателен тип (inattentive type). 7

И в двете изследвания се използват дози от порядъка на 3-4 грама АЛКАР дневно.

Кръвно налягане

Няколко изследвания показват и значителен потенциал на L-карнитина при борбата с високо кръвно налягане.

В едно от изследванията комбинацията от 1 г ацетил-L-карнитин и 400 мг алфа-липоева киселина водят до близо 10 единици спад на систолното кръвно налягане при хора над 55 годишна възраст с диагностицирана исхемична болест на сърцето. 8

Подобни резултати се наблюдават и при по-млади хора страдащи от високо кръвно. Наблюдава се и значително подобряване на инсулиновата чувствителност. 9

Интермитентна клаудикация

Propionyl-L-carnitine показва сериозни положителни резултати при хора страдащи от интермитентна клаудикация. Продължителен прием на тази форма в дози от около 2-3 грама дневно, неколкократно показва подобряване на симптомите и увеличаване на разстоянията, които могат да бъдат извървяни от пациентите. 10,11,12

Стандартната форма на L-карнитин също показва добри резултати в това отношение, но по-слаби в сравнение с пропионил-L-карнитин. Възможно е резултатите да се уеднаквят, ако дозата на стандартната форма бъде увеличена. 13

Вторична превенция при хора прекарали инфаркт

Хората прекарали инфаркт на миокарда вероятно също биха извлекли полза от приема на стандартна дозировка от около 3-4 грама L-карнитин на ден.

Не са малко научните изследвания, които показват значително намаляване на смъртността при изследваните групи приемащи L-карнитин. Наблюдава се и намаляване на страничните ефекти, причинени от инфаркта. 14,15,16,17,18

Мета-анализ от 2013 година проведен от DiNicolantonio JJ и неговият екип, включващ 13 добре проведени научни изследвания, потвърждава ползите от приема на L-карнитин от хора прекарали инфаркт. 19

Не отсъстват и изледвания, при които не се наблюдават положителни резултати, но също така не се наблюдават и отрицателни такива. 20,21

Превенция от дефицит при хора на хемодиализа

Хемодиализата често води до дефицит на определени вещества. L-карнитинът е едно от тях и това може да доведе до влошаване на наличните или появата на нови странични ефекти от този тип лечение.

Това е и причината приемът на L-карнитин при хора на хемодиализа да бъде одобрен и препоръчан от Администрацията по Храните и Лекарствата в САЩ (US FDA). 22

Третиране на чернодробни състояния

Приемът на L-Карнитин води до намаляване на амоняка в организма, като този ефект се проявява както при хора болни от чернодробна енцефалопатия, така и при здрави индивиди51,52,53. В три от четирите основни изследвания се използва прием на 2 грама ALCAR дневно.

Като допълнителен ефект трябва да се отбележи и малкото намаляване на нивата на чернодробните ензими при състояние на чернодробна енцефалопатия.

Качество на семенната течност

L-Карнитинът влияе положително не само върху кръвния поток, но също така върху качеството и количеството на семенната течност54,55,56.

Данните до момента сочат, че дневен прием на 3000 мг L-Карнитин увеличават качеството на спермата и най-вече морфологията. На този етап влиянието върху подвижността на сперматозоидите не е съвсем установена, но се смята, че има малък положителен ефект.

Противодействие на умората

Приемът на L-Карнитин изглежда е ефективно средство за регулиране на умората при възрастни хора, които страдат от слаба мускулна издръжливост или хроничен синдром на умората57,58.

На този етап няма достатъчно данни за потенциално регулиране на умората по време на тренировка при здрави индивиди.

Влияние върху разтройства от аутистичния спектър (ASD)

Въпреки, че не е напълно доказано и липсва достатъчно научна база, едно изследване открива потенциала на L-Карнитина за третиране на аутизъм59.

Влиянието е изключително голямо и се използва ударна доза от 50 мг / кг тегло, но са нужни повече данни за ефективността и безопасността на подобна терапия.

L-карнитин и ролята му в спорта

Карнитинът все още е една от най-продаваните хранителни добавки с цел подпомагане на отслабването и подобряване на спортните резултати.

Все още L-карнитин е първото нещо, което изниква в съзнанието на почти всички, които решават да свалят няколко излишни килограма и да намалят подкожните си мазнини.

Карнитинът често се използва и с цел подобряване на издръжливостта и намаляване на умората по време на тренировки с преобладаващ аеробен характер.

За съжаление карнитинът също така си остава и едно от веществата с най-противоречиви научни данни зад себе си, когато става въпрос за потвърждаване на неговата ефективност в този контекст.

Тези противоречия могат да се видят добре в анализа на Eric P Brass от 2000 година. 23

В него са подбрани 17 научни експеримента, най-ранното проведено през 1985 г., а последното през 1996 г.. Всички изследвания проследяват ефекта от приема на стандартни дози L-карнитин (3-4 г) върху различни тренировъчни параметри.

Проследяват се маркери като максимален обем приеман кислород (VO2 max), натрупване на лактат, респираторен коефициент (RQ) и други.

Повечето от изследванията не откриват положителен ефект от приема на L-карнитин, но няколко правят тъкмо обратното.

Тези противоречия продължават и се срещат и в по-скорошни научни изследвания, проведени преди последните няколко години. 24,25,26

Когато стане въпрос за отслабване, нещата стават още по-мрачни. Научни данни проведени върху хора или дори плъхове в тази посока липсват почти напълно.

Срещат се две изследвания върху плъхове, с отрицателни резултати 23, 24 и три върху хора, едно от които с отрицателни резултати и две с положителни. 27,28,29

На този етап не може да се твърди категорично дали L-карнитинът подобрява спортните постижения и телесната композиция. Не е напълно ясно, ако липсва резултат, защо липсва и съответно - ако има положителен резултат, каква е причината за това.

Но светлинка в тунела има и научен труд от последното десетилетие, проведен от Francis B. Stephens и негови колеги разкрива някои подробности и отваря път за провеждането на нови изследвания. 30

Без да навлизаме в сериозни подробности, които любопитните могат да прочетат сами, ще обясним накратко за какво става дума.

Научният труд поставя хипотезата за това, че наличието на свободен карнитин в клетките е ограничаващият фактор, който пречи на усвояването и използването на мастните киселини за енергия по време на физическо натоварване.

От наличните изследвания върху L-карнитин до момента е потвърден един основен проблем и това е, че нито оралният, нито венозният прием (инфузия с продължителност няколко часа) на Л-Карнитин успяват да увеличат нивата на аминокиселината в клетките.

Такъв проблем не се наблюдава при изследвани животни – плъхове, котки, коне и други.

Иначе казано, L-карнитинът не се натрупва в тялото ни, както например се получава с веществото и хранителната добавка креатин.

Потвърдено е също, че по време на физическа активност с висока интензивност, нивата на L-карнитин в клетките намаляват значително.

Екипът на Stephens наблюдават 65% намаляване на нивата на L-карнитин в клетките при физическа активност с интензивност над 75% Wmax, съпътствани от 35% намаляване на оксидацията на дълговерижни мастни киселини. Подобни резултати се наблюдават и от други научни експерименти.

Екипът на Stephens поставя основа на теорията, че нивата на усвоени и използвани за енергия мастни киселини по време на тренировки може да се увеличат, ако се намери начин да се увеличат и нивата на вътреклетъчен L-карнитин.

Те успяват да постигнат този ефект с помощта на контролирано венозно вливане на инсулин в дози, предизвикващи хиперинсулемия. Наблюдава се 15% увеличение на общия карнитин в скелетните мускули.

След това повтарят този ефект чрез по-практичен подход – чрез оралния прием на 4х500 мл напитки съдържащи 94 г въглехидрати и 3 г L-карнитин.

Именно на това може би се дължат и положителните резултати в едно от гореспоменатите научни изследвания въхру L-карнитина и спортните резултати. 25 В него атлетите са приемали дозата от 1,36 г L-карнитин заедно с 80 г въглехидрати.

Разбира се, тук е моментът да стъпим малко по-здраво на земята и да подчертаем, че приемът на огромни количества въглехидрати определено не е подходящ за всички хора и макар по-практичен подход от инжектирането на инсулин, не е гаранция за нищо.

Въпреки това екипът на Stephens поставя една нова основа, върху която през следващите години учените могат да градят.

Възможно е L-Карнитин да има и други функции, но този път насочени към мускулното възстановяване и представяне.

Именно тези свойства са обект на голямо изследване (мета-анализ), публикувано през 2020 г и анализирано в статията ни „L-Карнитин за възстановяване“48. Това изследване установява, че приемът на карнитин след тренировка понижава някои маркери на мускулното увреждане като креатин киназа, миоглобин и лактат дихидрогеназа в рамките на 24, 48, 72 и 96 часа след физическа тренировка. Резултатите са по-забележими при неопитни индивиди.

 

0 часа

24 часа

48 часа

72 часа

96 часа

Мускулна умора

Понижаване

Понижаване

Понижаване

Понижаване

Понижаване

Креатин киназа

Без промяна

Понижаване

Без промяна

Без промяна

Без промяна

Миоглобин

Без промяна

Понижаване

Без промяна

Без промяна

Без промяна

Лактат дихидрогеназа

Без промяна

Понижаване

Без промяна

Без промяна

Без промяна

 

Ерик Трекслер от изданието MASS анализира тези резултати и допуска, че аминокиселината може да има реални ползи, но са нужни повече научни изследвания по темата.

Карнитинът намалява мускулните увреждания не само чрез влиянието си върху някои биомаркери, но и поради допълнителни свойства като влияние върху азотния оксид, подобрена вазодилатация и антиоксидантен ефект49,50.

L-Карнитинът може да подобри силата и издръжливостта, но това е само теория и не е напълно потвърдено. Възможно е да се случи при тренировъчни програми с дългосрочен ефект (над 3 месеца).

L-Карнитин като хранителна добавка

L-карнитинът се разглежда като основна форма на веществото карнитин. Тъй като карнитин има хирален (огледален) център, подобно съединение, наречено D-карнитин, също съществува41. Молекулата на D-карнитин не може да коригира дефицита на карнитин, тъй като е биологично инертна и може напрактика да функционира срещу L-карнитина. Двете форми се конкурират не само при абсорбирането в тънките черва, но и при ресорбирането в бъбреците.

За останалите разновидности на карнитина, екипът на BB-Team е подготвил някои любопитни факти.

Ацетил L-Карнитин

Ацетил L-Карнитинът или ALCAR е молекула карнитин, свързана с ацетилова група. Тази форма неслучайно се нарича неврологичната версия на карнитина.

ALCAR има повече функции в мозъка, като успява да премине през кръвно-мозъчната бариера. ALCAR се свързва предимно с подобряването на фокуса, паметта и менталната умора42,43.

Глицилпропионил-L-Карнитин

GPLC е аминокиселината глицин, свързана с молекула карнитин и къси вериги мастни киселини. Когато GPLC стигне митохондриите, веществото се метаболизира в L-карнитин и пропионил коензим А.

Поради различния си метаболизъм, GPLC има някои уникални за него свойства. Съединението може да подобри кръвния поток, нивата на азотен оксид и кръвното налягане44.

L-Карнитин-L-Тартрат

Това е съединение на молекула карнитин, свързана с молекула винена киселина.

Твърди се, че тази форма на карнитин се отличава с по-бързо усвояване, в сравнение с останалите45. Въпреки по-бързото усвояване, няма разлика в общата биоактивност и L-карнитин-L-тартратът не се отличава с уникални свойства.

Формата на L-карнитин може да има голямо значение, поради някои уникални свойства. Така например тартратът се усвоява по-бързо, ALCAR има влияние върху когнитивните способности, а GPLC влияе върху кръвния поток.

Дозировка, възможни странични ефекти и противопоказания

Като цяло L-карнитинът е безопасно вещество и в препоръчителните дози не оказва странични ефекти.

Стандартна препоръчителна дозировка е от порядъка на 3-4 грама L-карнитин на ден, разпределени на 2-3 приема през деня.

Предвид особеностите по-горе в статията, може да експериментирате и да приемате дозите около хранения, богати на въглехидрати, когато нивата на инсулин ще бъдат високи.

Начинът на прием и дозата важи за всички популярни разновидности на карнитина. Няма значение дали продуктът се приема под формата на течност, капсула, таблетка, драже или прах.

Възможно е при някои хора високият прием на L-карнитин да доведе до синдром на рибената миризма - странна миризма на риба на потта, дъха или урината.

Причината за това е покачването на нивата на веществото триметиламин при метаболизма на L-карнитина и изхвърлянето му от тялото. Това е безопасно и се среща при висок прием и на други вещества, например триметилглицин (TMG) и холин.

При хора диагностицирани с Хашимото и понижена функция на щитовидната жлеза, приемът на L-карнитин е противопоказен поради наличието на данни, показващи, че приеманият орално L-карнитин пречи на навлизането на тироидни хормони в клетъчното ядро. 31

L-карнитинът е вещество, което се отличава с ниска токсичност и липса на сериозни странични ефекти. Приемът му е допустим сред масовото население.

С какво да комбинирам L-карнитин?

В зависимост от формата на L-карнитин, екипът на BB-Team може да ти предложи няколко основни комбинации.

Ацетил L-Карнитин и когнитивна подкрепа

ALCAR се използва за подобряване на паметта и подобряване на когнитивните функции. ALCAR успешно може да се съчетае с холинергици като CDP-Choline и Alpha-GPC или източници на холин като холин битартрат и DMAE.

За подобряване на паметта е удачна комбинация с рибено масло и гинкго билоба.

GPLC и подобряване на кръвния поток

GPLC може да се използва преди тренировка или при високо кръвно налягане.

Неговото комбиниране е удачно с цитрулин малат и нитрати от цвекло.

L-карнитин L-Тартрат и енергия по време на тренировка

Тази форма на аминокиселината се използва предимно за спортни цели и прием преди тренировка.

В тази ситуация е подходящо комбинирането с цитрулин малат или кофеин46.

Как да избера L-Карнитин?

Тази тема не е нова за екипа ни и вече сме я разглеждали в два подробни материала в блога на BB-Team Магазин.

В статията „Кой е най-добрият Л-Карнитин?“ разглеждаме разликата между различни форми – течна, прах и капсули.

Повечето потребители считат, че течната форма е по-бързо усвоима и по-ефективна, но това далеч не е така. Зад това твърдение обаче няма нито едно научно доказателство.

Най-добрият вариант е всеки, който е удобен за теб. Всички форми имат еднаква усвоимост и ефективност.

Едно изследване сравнява бионаличността при еднократен прием на три орални форми на Л-карнитина – течна, таблетна и таблетна дъвчаща. Като заключение изследването обявява трите форми като биоеквивалентни, което във фармакокинетиката означава, че веществата са еднакви и вършат една и съща работа47.

При избора на формата следва да се вземе под внимание най-вече компактността и удобството при прием на продукта.

В друга статия „Lonza, Carnipure® и най-добрият л-карнитин“ разглеждаме разликата между патентованата швейцарска форма и обикновени форми на аминокиселината.

Carnipure® е производство на Lonza и на този етап се смята за най-чистата и качествена суровина на пазара. Суровината разполага с редица сертификати на трите континента и специално разрешение за използване при храни за новородени.

Carnipure® в действителност се утвърждава като една от най-добрите суровини L-Карнитин на пазара. Това не означава, че останалите продукти имат лошо качество, а това, че продуктът на Lonza гарантира за своето качество.

Формата на L-Карнитин не е от значение за неговата ефективност. Carnipure® се счита за утвърдения стандарт в индустрията и гарантира за своето качество. Изборът за останалите параметри на L-Карнитина спада до удобство.

Заключение

L-карнитинът е едно от онези вещества. Една от онези хранителни добавки – добре проучени, но все още с много въпросителни пред себе си.

Явно е, че карнитинът притежава сериозен потенциал и може да бъде част от решението на голяма част от заболяванията, с които се борим в настоящето.

Повечето вероятно сте свикнали да свързвате L-карнитина с отслабването и подобряването на издръжливостта, но както отбелязахме, данните на този етап са твърде противоречиви.

Въпреки това, карнитинът е безопасен и ако прецените, нищо не пречи да си направите експеримент и да прецените сами за себе си.

Използвани източници

 1. Obesity, Inflammation, and the Potential Application of Pharmaconutrition
 2. Ameliorating hypertension and insulin resistance in subjects at increased cardiovascular risk: effects of acetyl-L-carnitine therapy
 3. https://www.researchgate.net/publication/233498676_L-carnitine_Implications_in_the_treatment_of_the_metabolic_syndrome_and_Type_2_diabetes
 4. Effect of L-Carnitine Supplementation on Metabolic Status in Obese Diabetic Women With Hypocaloric Diet
 5. Alzheimer's Disease: The Pros and Cons of Pharmaceutical, Nutritional, Botanical, and Stimulatory Therapies, with a Discussion of Treatment Strategies from the Perspective of Patiens and Practitioners
 6. Efficacy of carnitine in the treatment of children with attention-deficit hyperactivity disorder
 7. Acetyl-L-carnitine (ALC) in attention-deficit/hyperactivity disorder: a multi-site, placebo-controlled pilot trial
 8. Effect of Combined Treatment with Alpha Lipoic Acid and Acetyl-L-Carnitine on Vascular Function and Blood Pressure in Coronary Artery Disease Patients
 9. Ameliorating Hypertension and Insulin Resistance in Subjects at Increased Cardiovascular Risk
 10. Propionyl-L-carnitine in intermittent claudication: double-blind, placebo-controlled, dose titration, multicenter study
 11. European multicenter study on propionyl-L-carnitine in intermittent claudication
 12. Carnitine and peripheral arterial disease
 13. Superiority of L-propionylcarnitine vs L-carnitine in improving walking capacity in patients with peripheral vascular disease: an acute, intravenous, double-blind, cross-over study
 14. Regulation of carbohydrate metabolism in ischemia and reperfusion
 15. L-carnitine as an adjunct therapy to percutaneous coronary intervention for non-ST elevation myocardial infarction
 16. Myocardial infarction and left ventricular remodeling: results of the CEDIM trial. Carnitine Ecocardiografia Digitalizzata Infarto Miocardico
 17. Effects of L-carnitine administration on left ventricular remodeling after acute anterior myocardial infarction: the L-Carnitine Ecocardiografia Digitalizzata Infarto Miocardico (CEDIM) Trial
 18. Controlled study on L-carnitine therapeutic efficacy in post-infarction
 19. L-carnitine in the secondary prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis
 20. Does left ventricular function improve with L-carnitine after acute myocardial infarction?
 21. Metabolic treatment with L-carnitine in acute anterior ST segment elevation myocardial infarction. A randomized controlled trial
 22. Carnitine metabolism in uremia
 23. Supplemental carnitine and exercise
 24. Effect of l-carnitine supplementation on the body carnitine pool, skeletal muscle energy metabolism and physical performance in male vegetarians
 25. Skeletal muscle carnitine loading increases energy expenditure, modulates fuel metabolism gene networks and prevents body fat accumulation in humans
 26. Effect of L-carnitine Supplementation on Nutritional Status and Physical Performance Under Calorie Restriction
 27. Effect of L-carnitine on weight loss and body composition of rats fed a hypocaloric diet
 28. L-carnitine supplementation does not promote weight loss in ovariectomized rats despite endurance exercise
 29. L CARNITINES EFFECT ON COMPREHENSIVE WEIGHT LOSS PROGRAM IN OBESE ADOLESCENTS
 30. Effects of oral L-carnitine supplementation on in vivo long-chain fatty acid oxidation in healthy adults
 31. L-Carnitine supplementation combined with aerobic training does not promote weight loss in moderately obese women
 32. New insights concerning the role of carnitine in the regulation of fuel metabolism in skeletal muscle
 33. Effects of carnitine on thyroid hormone action
 34. examine.com
 35. http://lpi.oregonstate.edu/mic/dietary-factors/L-carnitine
 36. Role of carnitine in disease
 37. l-Carnitine in omnivorous diets induces an atherogenic gut microbial pathway in humans
 38. l-carnitine and cancer cachexia: Clinical and experimental aspects.
 39. L-carnitine supplementation in patients with advanced cancer and carnitine deficiency: a double-blind, placebo-controlled study.
 40. Efficacy of l-carnitine administration on fatigue, nutritional status, oxidative stress, and related quality of life in 12 advanced cancer patients undergoing anticancer therapy.
 41. Effects of L-, D-, and DL-carnitine on morphometric parameters of skeletal muscle and exercise performance of laboratory animals receiving carnitine-deficient diet.
 42.  Exploratory open label, randomized study of acetyl- and propionylcarnitine in chronic fatigue syndrome.
 43.  The Mitochondriotropic Effects of L-carnitine and its Esters in the Central Nervous System.
 44. Glycine propionyl-L-carnitine modulates lipid peroxidation and nitric oxide in human subjects.
 45. Free and total carnitine concentrations in pig plasma after oral ingestion of various L-carnitine compounds
 46. Effects of carnitine coingested caffeine on carnitine metabolism and endurance capacity in athletes.
 47. Multiple-dose pharmacokinetics and bioequivalence of L-carnitine 330-mg tablet versus 1-g chewable tablet versus enteral solution in healthy adult male volunteers
 48. The Effect of L-Carnitine Supplementation on Exercise-Induced Muscle Damage: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials
 49. Effects of Acute L-carnitine Supplementation on Nitric Oxide Production and Oxidative Stress After Exhaustive Exercise in Young Soccer Players
 50. Effects of L-carnitine supplementation on oxidative stress and antioxidant enzymes activities in patients with coronary artery disease: a randomized, placebo-controlled trial
 51. Oral Acetyl-L-carnitine Therapy Reduces Fatigue In Overt Hepatic Encephalopathy: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study
 52. Acetyl-L-carnitine Treatment In Minimal Hepatic Encephalopathy
 53. Acetyl-L-carnitine Improves Cognitive Functions In Severe Hepatic Encephalopathy: A Randomized And Controlled Clinical Trial
 54. Use Of Carnitine Therapy In Selected Cases Of Male Factor Infertility: A Double-blind Crossover Trial
 55. Carnitine For The Treatment Of Idiopathic Asthenospermia: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial
 56. A Placebo-controlled Double-blind Randomized Trial Of The Use Of Combined L-carnitine And L-acetyl-carnitine Treatment In Men With Asthenozoospermia
 57. Effects Of Citric Acid And L-Carnitine On Physical Fatigue
 58. L-Carnitine Treatment Reduces Severity Of Physical And Mental Fatigue And Increases Cognitive Functions In Centenarians: A Randomized And Controlled Clinical Trial
 59. A Prospective Double-blind, Randomized Clinical Trial Of Levocarnitine To Treat Autism Spectrum Disorders
 60. The effects of L-carnitine supplementation on glycemic control: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Ако попаднеш на проучване за нещо, свързано с хранене и тренировки, твърде вероятно е Тишо вече да го познава подробно. Той е изследователят в екипа. Обожава да се рови и да намира най-новото, най-интересното и най-най-онова, което може да приложим в работата с клиентите ни, както и в писането на статии.
Още съдържание по темата
Средноверижни-триглицериди-Medium-chain-Triglycerides-MCTs
Средноверижни триглицериди (Medium-chain Triglycerides - MCTs)

MCT Oil - мазнините с много полезни действия - за отслабване, за лечение, за мускулна маса и енергия

Пуерария-мирифика-Pueraria-mirifica
Пуерария мирифика (Pueraria mirifica)

Билка с мощен естрогенов ефект

Агматин-Agmatine
Агматин (Agmatine)

Една малка молекула, с голям потенциал

Африканско-манго
Африканско манго

Водоразтворими фибри от горите на Африка

Направи първата стъпка към твоята цел.

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

top-arrow