Рerseverance ☆

Прескочи до:

25.08.14
22:09

🙂Добър вечер. 🙂
Прекратих един дневник и сега реших да започна втори.
Починах си, излязох извън форма , полутах се и започвам отново.

Тренировката не беше кой знае какво, но да кажем едно добро начало:

5 мин. пътека - скорост 6,5-8,5 км/ч, ходене , наклон 4,5 %
- мъртва тяга- 3x2@50, 3x3@50, 2x4@50;
- клек ATG- 4x5@20, 2x8@20 (само с лост)
- лег - 2x8@20, 1x6@20, 2x2@30
- пек-дек - 4x6@25, 1x2@30
- вертикален скрипец шх - 2x12@20, 3x6@30, 2x4@35
- вертикален скрипец с раменен пх- 2x5@30, 3x4@35
- едностранно гребане с дъмбел - 3x12@10
-  затваряне на бедра на аддуктор машина- 1x25@25; 2x12@35
- разтваряне на бедра абдуктор машина -  3x15@25
-повдигане на крака от стенд - 2x8, 1x10

Темата беше редактирана от 《z.a》 на 23.01.19 22:11.

успех!

27.08.14
12:21
#2

27.08.14
- велоергометър - 8 мин, средна степен + клек СТ 2X 10

- гоблет клек- 1x6@15, 3X10@10
-плие - 1X6@10, 2X5@10
- клек АТG- 2X8@20 , 2X6@20
-тяга с прави крака - 4X10@20 (само с лост)
-напади с дъмбели - 3X12@10 ( с 2 x 5 kg, на крак по 6) Нещо развновесието куца.
-  лег преса (класически вариант)- 1X10@30, 2X10@40
- лег преса с акцент вътрешна част на бедрата- 3X8@40
-бедрено разгъване - 3x5@15
-бедрено сгъване - 3x5@10

-руско усукване с диск 5кг- 3x20@5
-crossover crunch-3x12 (на страна)
-наклони встрани с диск 5кг - 2x20 (на страна)
-пътека 10 мин. , скорост 5,0-6,5 км/ч,  наклон 2,5-3,0 % + малко разтягане на постелка.

Още мускулната треска е силна и няма да се изсилвам, за да не се препъна както се казва :)

Мнението беше редактирано от 《z.a》 на 28.12.16 21:41.

29.08.14
15:21
#3

29.08.14

Днес  движението е сутрешен крос в парка с Наталия Николова :)  Около 2,5 км. Направо срам за нейните възможности (blush)
И почивните дни вероятно движението ще е  само бягане.
С мускулната треска поне 2 дни още няма да мога да клекна :)

04.09.14
20:47
#4

04.09.14

велоергометър -5 мин

-клек АТG- 1X10@20 , 2X8@20, 1X6@30, 1X5@30, 1X4@30, 2X3@40, 1X3@30
—мъртва тяга- 3x2@50, 3x6@40, 3x3@50;
- военна преса- 2x10@8 (само с лост), 2x8@13, 1x4@13
-повдигане на ръце напред с дъмбели - 3x20@8 ( 2x4 кг)
-повдигане на ръце встрани - 3x10@8 ( 2x4 кг)
- трицепс на една машина - 3x8@15
- вертикален скрипец ШНХ- 3x 10@25

- повдигане на крака от хоризонтален лег- 3x12
- повдигане на крака от вис - 8, 8, 10
- коремно сгъване на машина с 5 кг плочка - 10, 8, 10
- извивки встрани с дъмбел - 3x 20 @12

-велоергометър -15 мин,като сменях степените. Старах се да е интервално.
Надявам се скоро да вляза в правия път и най-накрая да си подредя тренировката като хората, а не да омесвам всичко.

05.09.14
22:57
#5

05.09.14

Движението днес

- пътека 32 мин :
—5 мин ходене , скорост 6,0-6,5 км/ч, наклон 3%
—20 мин. интервално 60/60 сек, скорост 10,5-11,5, наклон 3%
—4 мин ходене, скорост 6,0-6,5 км/ч, 3% наклон
—3 мин монотонно тичане със скорост 10,5 км/ч, 3% наклон

- руски суинг до вертикала (с диск) - 3x15@ 10
- bicycle crunches- 3x15
-“V” преси - 3x10
-преси със свити крака тип “пеперуда” и изпънати ръце над главата- 3x10
- наклони встрани с диск -3x15@10 ( на страна) + разтягане на постелка

06.09.14
21:43
#6

06.09.14

пътека- 10 мин ходене ,скорост 6,0-6,5 км/ч, наклон 4%

—лег- 1x10@20, 1x8@20, 1x10@20, 2x2@30, 1x2@25
—повдигане на щанга от полулег - 2x6@20, 1x2@25
—флайс хоризонтален лег с дъмбели- 2x10@15, 1ь8@15 ( с по 7,5 кг)
—едностранно гребане с дъмбел- 2x12@10, 2x10@12,5
—гребане с опора на гърди на машина- 4x10@10
-гребане с щанга -4x10@30
—придърпване на хоризонтален скрипец с “V” ръкохватка- 3x5@25
—вертикален скрипец с раменен пх- 1x10@25, 3x5@30
—трицепсово разгъване на горен скрипец -3x8@20
-трицепс на машина - 3x6@20

-обратни коремни преси- 3x10
-повдигане на крака от хоризонтален лег- 3x12

-велоергометър -10 мин, със смяна на степените

07.09.14
14:57
#7

07.09.14

Неделно съчетание на полезното с приятното в компанията на Наталия (sun)

велоергометър -10 мин, със смяна на степените

—клек АТG- 1X10@20 , 3X5@40, 1X4@45, 1X3@45
—тяга с прави крака - 4X12@15
—напади с дъмбели - 3X10@15 ( с 2 x 7,5 kg)
  лег преса (класически вариант)- 1X15@40,  2X12@50
—лег преса с акцент вътрешна част на бедрата-  3X10@50
—затваряне на бедра на аддуктор машина- 1x15@30; 2x8@35
—разтваряне на бедра абдуктор машина - 1x20@30; 2x10@35
—бедрено разгъване - 3x6@15
—бедрено сгъване - 1x4@10, 1x8@5 (само с една плочка. Оказа се, че ми е доста трудно на тази машина, малко по-различна е от предната, която ползвах. Или съм прекалено кекава :D )

—руско усукване - 3x20 (на страна)
-crossover crunch-3x15 (на страна)
-извивки на тялото встрани от седеж на машина -3x8@20

разтягане на постелка + велоергометър -10 мин.

08.09.14
11:18
#8

08.09.14

Днес сутрешно бягане, леко темпо 1800 м. С няколко  почивки от 150м. Общо време някъде 11 мин.
+ 2 отсечки ходещи напади (по 10 на крак)

П.С Ще се работи върху бягането навън.

10.09.14
19:15
#9

10.09.14

пътека- 10 мин ходене ,скорост 6,5-7,0 км/ч, наклон 4%

-мъртва тяга- 2x4@50, 1x5@50, 3x3@55;  3x2@60, 2x3@55
-добро утро - 4x10@20
-тръстър - 3x10@8 (малкия лост)
- лег тесен хват - 3x7@20
-кофички на машина - 2x10@20, 2x10@25 (машина, като на снимката)
- бицепсово сгъване с дъмбели - 2x12@4, 3x6@6

-повдигане на крака от вис - 4x10
-руско усукване с диск 5кг- 3x25@5
-преси със свити крака тип “пеперуда” и изпънати ръце над главата- 3x10
-bicycle crunches- 3x10

-велоергометър -10 мин,  разтягане на постелка

11.09.14
13:35
#10

11.09.14

- пътека 35 мин :
—5 мин ходене , скорост 6,5-7,0 км/ч, наклон 4%
—20 мин. интервално 60/60 сек, скорост 6.5-11,5, наклон 3%
—5 мин ходене, скорост 7.0 км/ч, 4% наклон
—5 мин монотонно тичане със скорост 8,5-9.0 км/ч, 3% наклон

общо 4,2 км

- повдигане на крака от хоризонтален лег- 3x10
-обратни коремни преси- 3x10
-извивки на тялото встрани от седеж на машина (за коси коремни мускули) -3x12@20, 3x10@25 (и за двете страни)

разтягане на постелка

14.09.14
13:49
#11

14.09.14

—велоергометър -10 мин,

—клек АТG- 1X12@20 , 1X10@20, 1X8@40, 1X4@45, 1X2@50, 2X3@45 , 2X4@40
-напади с дъмбели -  4X10@15 ( с 2 x 7,5 kg)
—лег преса (класически вариант)- 1X15@40,  2X12@50,  1X12@60
—лег преса с акцент вътрешна част на бедрата-  1X12@40,  2X10@50,  1X8@60
—затваряне на бедра на аддуктор машина- 1x15@30; 2x12@35
—разтваряне на бедра абдуктор машина - 1x20@30; 2x12@35
—бедрено разгъване - 1x12@10, 3x10@15

-повдигане на крака от стенд - 3x12
-коремно сгъване на машина—1x12@5, 2x12@10
-извивки на тялото встрани от седеж на машина (за коси коремни мускули) - 3x10@25 (и за двете страни)

пътека- 4-5 мин ходене ,скорост 6,5-7,0 км/ч, наклон 4,5%, изгасна тока и си тръгнахме с Наталия :D

15.09.14
21:58
#12

15.09.14

Днес, въпреки че бях скапана след работа и беше по-добре да си почина, ми се тренираше.  И отидох, въпреки дъжда и навъртените обиколки за деня.
Един от тези дни, в които просто забиваш слушалките и биеш игнор на всичко.

-велоергометър -10 мин,

—лег- 1x10@20, 1x6@20, 3x3@30, 1x6@25, 1x5@25
—флайс хоризонтален лег с дъмбели- 4x10@15( с по 7,5 кг)
—едностранно гребане с дъмбел- 4x10@15
—гребане с опора на гърди на машина- 4x10@30
—пек-дек - 1x12@20, 2x10@25, 2x8@30
—вертикален скрипец шх (зад врат)- 2x8@25, 2x4@30
- вертикален скрипец с раменен пх- 1x10@25, 2x5@30, 2x4@35

-молитва-навеждане на скрипец- 1x20@25, 2x15@30
- bicycle crunches- 3x15

16.09.14
22:50
#13

16.9.14

пътека- 15 мин ходене ,скорост 6,5-7,0 км/ч, наклон 5%,

-военна преса- 1x10@8, 4x5@18, 2x3@20
-повдигане на ръце напред с дъмбели - 4x15@8 ( 2x4 кг)
-повдигане на ръце встрани - 4x10@8 ( 2x4 кг)
-бицепсово сгъване с щанга - 1x15@8, 3x10@13
-кофички на машина - 2x10@20, 3x8@30
—трицепсово разгъване на горен скрипец -2x12@20, 3x8@25

-молитва-навеждане на скрипец- 1x20@25, 3x15@35
-наклони встрани с диск -3x15@10 ( на страна)

-пътека- 6 мин ходене, скорост 6,5-7,0 км/ч + 4 мин монотонно тичане на 8 км/ч.  Наклона -константа 5%.
Мързеше ме повече.Утре ще е интервалното.

17.09.14
14:01
#14

17.09.14

пътека 31 мин :
—5 мин ходене , скорост 6,5-7,0 км/ч, наклон 5,5%
—17 мин. интервално 60/60 сек, скорост 6.5-12,0 , наклон 3%
—5 мин. ходене, скорост 7.0-7,5 км/ч, 4.5-5% наклон
—4 мин. монотонно тичане със скорост 8,5-9.0 км/ч, 4.5% наклон

общо 4,1 км

разтягане на постелка и корем без почивка между сериите:

-преси със свити крака тип “пеперуда” и изпънати ръце над главата- 3x12
-повдигане на крака от хоризонтален лег- 3x12
—Flutter Kicks- 2x20

П.С: Лекинко съм като прегазена от влак, но пък излязох нов човек, особено след разтягането.

18.09.14
20:28
#15

18.09.14

-пътека- 10 мин ходене ,скорост 6,5-7,0 км/ч, наклон 5%,

—клек АТG- 1X12@20 , 1X10@30, 2X6@40, 2X3@45, 2X5@40 , 1X10@30
-мъртва тяга- 2x6@40, 1x5@50, 2x4@50;  2x3@55, 2x4@50
-добро утро - 4x12@20

-повдигане на крака от стенд - 3x12

-велоергометър -10 мин, интервално

23.09.14
21:40
#16

23,09,14

-пътека- 10 мин ходене ,скорост 6,5-7,0 км/ч, наклон 5%,

-мъртва тяга- 2x6@45, 1x5@45, 2x5@50;  3x4@50
-лег- 1x12@20, 1x10@20, 3x5@30, 1x1@35
—гребане с опора на гърди на машина- 4x8@30
-гребане с щанга -4x15@30
—придърпване на хоризонтален скрипец с “V” ръкохватка- 1x10@20, 3x8@25
—вертикален скрипец с раменен пх- 1x12@20, 1x10@25, 2x8@30, 2x5@35

-повдигане на крака от стенд - 1x15, 2x12
-молитва-навеждане на скрипец- 3x15@35
-наклони встрани с диск -3x15@15 ( на страна)

велоергометър -7-8 мин

24.09.14
19:56
#17

24.09.14

Днес преди обяд:

пътека
- 20 мин. ходене , скорост 6,5-7,0 км/ч, наклон 4,5%,
-5 мин. леко бягане със скорост 8,0-9,0 км/ч, наклон 4%
общо към 2,8 км
+ велоергометър 15 мин, интервално 4/6 степен

25.09.14
14:03
#18

25.09.14

—пътека- 10 мин ходене ,скорост 6,5-7,0 км/ч, наклон 5%,

—клек АТG- 1X12@20 , 1X10@СТ , 1X8@40, 2X6@40,  3X4@40
- ходещи напади с два диска-  4X16@10 ( с 2 x 5 kg)
-тяга с прави крака - 2x12@20, 3x10@30
—лег преса (класически вариант)- 3X12@50,  2X10@70
—лег преса с акцент вътрешна част на бедрата-  2X12@50,  3X10@55
—бедрено разгъване - 2x12@5, 2x8@10
-бедрено сгъване - 1x10@5, 3x5@10

-повдигане на крака от вис - 5, 5, 8
- повдигане на крака от хоризонтален лег- 2x12
-обратни коремни преси- 2x10
-молитва-навеждане на скрипец- 1x15@35, 3x15@40

27.09.14
22:11
#19

27.09.14

-велоергометър 10 мин.

- добро утро - 2x15@20
-тръстър- 1x10@10, 3x8@15, 2x5@15
-военна преса- 1x10@10, 4x8@15
-”Арнолд” раменни преси с дъмбели- 4x8@10 ( 2 x 5 kg)
-бицепсово сгъване с кривия лост - 2x12
- бицепсово сгъване с дъмбели от стоеж - 4x12@14 ( 2 x7,5 kg)
-повдигане на ръце напред с дъмбели - 4x12@14 ( 2x7,5 кг)
-кофички на машина - 2x12@30, 3x10@40

-повдигане на крака от хоризонтален лег- 3x15
- коремни преси на римско столче- 3x15

Някаква тромава тренировка се получи. Замотах се и всичко беше с повече почивки. Когато нещата са по-интензивни ми е по-яко.Стана късно и отложих бягането за утре.

28.09.14
11:52
#20

28.09.14

Сутрешно раздвижване:

велоергометър 5-6 мин.,

—пътека- 30 мин,  общо 3,3 км
скоростта променях, не почече от 8,5км/ч, като започнах от 5,2 км/ч
наклона от 1,5 до 3,0 %, редувано 5 на 5 мин, тичане с ходене... Леко и приятно.

разтягане на постелка +

-—Flutter Kicks- 3x25
—bicycle crunches- 3x25
-руско усукване с диск 5кг- 4x25@5

29.09.14
18:58
#21

29.09.14

пътека- 10 мин ходене ,скорост 6,5-7,0 км/ч, наклон 3,5%

-мъртва тяга-  8x3@ 60
-лег- 1x12@20, 1x8@25, 3x4@30, 1x1@35, 1x4@30
—пек-дек - 1x12@20, 2x10@25, 1x8@30
—вертикален скрипец с раменен пх- 1x12@25, 1x10@30, 3x8@30, 2x7@35, 1x3@40

пътека- 10 мин ходене ,скорост 6,5-7,0 км/ч, наклон 2,5%

Днеска бях много раздразнителна и недоспала... Отидох уж да тренирам ,а едва дотраях да се прибера.|-)

30.09.14
12:22
#22

30.09.2014

пътека 30 мин. на зададена програма със смяна на наклона и скоростта, наклона от 1,0 - 4,0%

- 5 мин. ходене , скорост 5,0-5,5 км/ч, наклон 4,5%,
-25 мин.  бягане със скорост 7,0-9,0 км/ч.
общо  3,2 км

-велоергометър 15 мин, интервално 

-молитва-навеждане на скрипец- 3x15@40, 2x10@45
-Seated Knee Up с 2,5 кг на краката- 3x12

01.10.14
21:27
#23

01.10.14

—клек АТG- 2X12@СТ , 5x10@20
-добро утро - 5x15@20

-велоергометър -20 мин

-пътека 20 мин. на  програма със смяна на наклона 1.0-3.0%, скоростта 5.0-7.0 km/h
  —10 мин. ходене
  —10 мин.  бягане тип тръс ,със скорост 7,0 км/ч

03.10.14
12:19
#24

03.10.14

пътека- 10 мин ходене ,скорост 5,5-6,0 км/ч, наклон 0%

—клек АТG- 2X15@20 , 3x10@30
-тяга с прави крака - 2x15@20, 2x12@30, 2x10@40
—лег преса (класически вариант)- 4X15@50
—лег преса с акцент вътрешна част на бедрата-  4X15@50
—затваряне на бедра на аддуктор машина- 2x15@25; 2x12@30
—разтваряне на бедра абдуктор машина - 2x20@25; 2x15@30

03.12.14
22:51
#25

03.12.14 (тренировката сутринта на гладно)

Загрях с 10 мин пътека, ходене скорост 5,5-7,0 км/ч, наклон 0,5 / 3,0%

С почивка 30-60 сек, кръгова:
1)
-мъртва тяга-  2x6@ 50,  2x5@ 50,  2x3@ 60
—едностранно гребане с дъмбел- 4x10@12,5
-гребане с щанга -1x12@20 (само с лост) , 3x10@30
2)
-вертикален скрипец с раменен пх/нх (редувано)- 1x10@25, 3x8@30
- хоризонтален скрипец с “V” ръкохватка- 4x8@20
-горен скрипец с прави ръце- 1x10@20, 3x6@25

-извивки на тялото встрани от седеж на машина -3x10@25 (на всяка страна)
-молитва-навеждане на скрипец- 1x12@30, 2x15@35

Завърших с пътека- 15 мин ходене, скорост 6,5-7,5 км/ч ,  наклон от 0,5 / 3,0%, пулс 68-165.

Мнението беше редактирано от 《z.a》 на 04.12.14 00:08.

05.12.14
11:26
#26

05.12.14 (сутрин на гладно - 80 мин)

Загравка 15 мин пътека, ходене/тичане (тръс), скорост 6,0-8,5 км/ч, наклон 0,5 / 3,0%

В кръг:
1)
—клек АТG- 1X10@20 , 1x8@25 , 2x6@30,  1x5@35,  2x4@40,  2x5@35
-плие с дъмбел - 4X10@10
-напади с два диска-  4X10@10 ( с 2 x 5 kg)
-добро утро- 3x10@20
2)
-бедрено разгъване - 3x10 (на 1 плочка)
-бедрено сгъване - 3x10 (на 1 плочка)

-молитва-навеждане на скрипец- 1x15@35, 2x20@40
-повдигане на крака от хоризонтален лег- 3x10

10 мин пътека, ходене скорост 6,0 км/ч, наклон 0,5 / 3,0%,  пулс 75/137

05.12.14
17:11
#27

Редовна ли ще си вече :D

05.12.14
18:42
#28

казано от Бойко на 05.12.14, 17:11:

Редовна ли ще си вече :D

:D Не обещавам!  Ама от месец насам изглежда да :D

06.12.14
12:25
#29

06.12.12

Сутрин на гладно
пътека 40 мин :
—5 мин ходене , скорост 5,5-6,0 км/ч, наклон 0.5 / 3%
—редувано 5 / 5 мин.  тичане тръс / бързо ходене , скорости 6,0- 9,0 км/ч, наклон 1,0 / 3,0 %, пулс вариращ 89-142

общо 4,6 км

-повдигане на крака от стенд - 3x15
- усукване с лоста от седеж - до отказ (10кг лост)
- къси коремни преси от лег - 3X15

Честито на всички именици! Хубав и успешен съботен ден :)

Мнението беше редактирано от 《z.a》 на 06.12.14 12:28.

08.12.14
11:29
#30

08.12.14

Тренировка на гладно сутринта:

Загрях с пътека : 10 мин, ходене/тичане (тръс), скорост 6,0-8,5 км/ч, наклон 0,5 / 3,0%

кръгово:
1)
- военна преса- 3x10@10, 2x6@15
-вертолет с крив лост - 4 X10
-разтваряне на дъмбели встрани- 3x10@8 (2x4 kg)
-повдигане на ръце напред с два диска по 5 кг  - 4x10@10 (редувано на ръка)
-задно рамо на  пек-дек - 3X8@20
2)
-кофички на машина - 1x10@25,  1x8@35, 2x10@30
-трицепсово разгъване на горен скрипец със смяна на ръкохватката (въже/ прав лост) -2x12@20, 2x10@25
-бицепсово сгъване на машина - 3X8 (на втора плочка)
3)
-молитва-навеждане на скрипец- 1x15@35, 2x15@45
—извивки на тялото встрани от седеж на машина -3x10@25 (на всяка страна)
Накрая велоергометър - 15 мин. на къси интервалчета до отказ

Честит празник на всички студенти!

Мнението беше редактирано от 《z.a》 на 08.12.14 11:31.

09.12.14
10:22
#31

09.12.14

  На гладно сутринта: 70 мин.

пътека : 15 мин, ходене/тичане (тръс), скорост 6,0-8,0 км/ч, наклон 0,5 / 3,0%

кръгово:
1)
—флайс хоризонтален лег с дъмбели-2x10@15,  2x8@15 ( 2 по 7,5 кг)
—лег- 1x12@20, 2x6@20, 2x5@25, 2x2@30, 2x5@25
-— щанга от полулег - 2x6@20, 2x5@20
-избутване на машина за гърди-  3x10@10
2)
-повдигане на крака от хоризонтален лег- 3x15
-наклони встрани с дъмбел -3x15@10 ( на страна)

10 мин пътека, ходене скорост 6,5 км/ч, наклон 0 / 4,0%,  пулс 128/142

11.12.14
15:28
#32

11.12.14

пътека : 10 мин, ходене, скорост 6,0-6,5 км/ч, наклон 0,0 / 4,0%

кръгово:
1)
-мъртва тяга-  2x5@ 50,  2x4@ 60,  1x2@ 65, 2x3@ 55
—гребане с щанга -1x12@30 , 1x10@30 , 3x10@35
-—гребане с опора на гърди на машина- 4x10@20
2)
-вертикален скрипец с раменен/тесен  Нх/Пх (редувано)- 1x12@25/ 1x8@30,  3x8@30/ 3x8@35
- хоризонтален скрипец с “V” ръкохватка- 4x 10@25
3)
-хиперекстензии- 3 x 10@СТ
—молитва-навеждане на скрипец- 1x20@40, 2x15@45
-повдигане на крака от стенд - 3x15

30 мин пътека, ходене скорост 5,5/6,7   км/ч, наклон 0 / 4,0%,  пулс 128/149

12.12.14
11:21
#33

12.12.14

Сутринта на гладно
пътека 40 мин :
—редувано тичане тръс / бързо ходене , скорости 6,0-6.7 // 8.0-8.5 км/ч, наклон 0 / 4,0 %,  пулс вариращ 66/89 - 120/148

общо 4,5 км

-повдигане на крака от стенд - 3x15
- къси коремни преси от лег - 3X20

14.12.14
11:08
#34

14.12.14   Сутринта:

-велоергометър - 10 мин.
Кръгово:
1)
—клек АТG- 2X10@20 , 1x8@30 , 1x6@35,  3x5@40,  1x6@35
- тяга с прави крака -  4X12@25
- ходещи напади с два диска-  4X 10-12@10 ( с 2 x 5 kg)
2)
-бедрено сгъване - 3x12 (на 1 плочка)
-затваряне на аддуктор машина - 3X12@35
3)
—молитва-навеждане на скрипец- 1x20@40, 3x15@45
—повдигане на крака от хоризонтален лег- 3x15

25 мин пътека, ходене скорост 6,0 / 6,5 км/ч,  наклон 0 / 5,0%,  пулс 127/142

16.12.14
10:36
#35

16.12.14

пътека : 15мин,  скорост 6,0-7,0 км/ч, наклон 0,0 / 3,0%
1)
- военна преса- 1x10@10,  3x8@15,  3x4@20
-вертолет с крив лост - 4 X12
-разтваряне на два диска встрани- 4x10@10 (2x5 kg)
- разтваряне за задно рамо с дъмбели - 4X12@6 (2x3 kg)
2)
- кик бек -  4x12 @4 (на всяка ръка)
- лег с тесен хват - 3x10@ 20
-трицепсово разгъване на горен скрипец със смяна на ръкохватката (въже/ прав лост) -2x12@20,  2X10@25
3)
-извивки на тялото встрани от седеж на машина -3x10@25 (на всяка страна)
-повдигане на крака от стенд - 3x15

17.12.14
10:58
#36

17.12.14

пътека : 20 мин,  скорост 6,5-7,5 км/ч, наклон 0,0 / 3,0%

-мъртва тяга-2x5@ 50,  1x3@60,  1x4@ 60,  2x2@ 65,  2x3@ 60
-—едностранно гребане с дъмбел- 4x10@12,5
—хиперекстензии- 3 x 10@СТ

П.С: Да попитам за мнения относно тренировки на гладно? Удачно ли е?

17.12.14
13:46
#37

казано от Зорина Ангелова на 17.12.14, 10:58:

17.12.14
П.С: Да попитам за мнения относно тренировки на гладно? Удачно ли е?

Съвсем удачно е- да.

Трябва си свикване, но аз примерно на гладно правя 95% от тренировките си. Наяден съм муден, неконцентриран и заспал. Има си и предимства на хормонално ниво да се тренира на гладно :)

17.12.14
22:27
#39

казано от Херцог Трън на 17.12.14, 13:48:

Трябва си свикване, но аз примерно на гладно правя 95% от тренировките си. Наяден съм муден, неконцентриран и заспал. Има си и предимства на хормонално ниво да се тренира на гладно :)

Аз никога не съм го правила. Винаги тренирах един час поне след ядене. Но напоследък от месец насам го правя сутрин на гладно и се чувствам отлично.  Т.е няма я тази ленивост, мудност както казваш. Не бях на ясно на хормонално ниво как стоят нещата, дали е добре или не.  Т,е  мислила съм , че само кардиото е добре да е на гладно.  Благодаря и на двама Ви :)

19.12.14
10:55
#40

19.12.14

пътека : 15 мин,  скорост 6,5-7,5 км/ч, наклон 0,0 / 3,0%

—лег- 1x12@20,  2x5@30,  1x2@35,  1x3@35,  2x5@30
-—флайс хоризонтален лег с дъмбели- 2x10@15,  1x8@15 ( 2 по 7,5 кг)
-избутване на машина за гърди-  3x8@20
-наклони встрани с дъмбел -3x12@10 ( на страна)

Прескочи до:
Препоръчани продукти
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1