Training Logs

Прескочи до:

06.07.22
22:52

06.07.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч

08.07.22
14:27

07.07.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч и 15мин

08.07.2022 - Фитнес
Военна преса 3x65кг
3 кръга по 8 повторения с 1 мин почивка между кръговете
  Набиране надхват +15кг
  Пуш преса 55кг
  Гребане 80кг
  Лег 2x25кг
  Корем
2 кръга по 5 повторения без почивка
  Кофички +30кг
  Трицепсово разгъване на скрипец 45кг
  Фейспул 45кг
  Повдигане на ръце встрани 2x12.5кг
Разтягане

12.07.22
08:53

11.07.2022 - БЖЖ
Спаринг - 45мин

12.07.2022 - Фитнес
Тяга 3x150кг
3 кръга по 8 повторения с 30 секунди почивка между кръговете:
  Обръщане 60кг
  Тяга 110кг
  Корем
2 кръга по 8 повторения без почивка:
  Набиране подхват +20кг
  Гребане с дъмбел 40кг
  Румънска тяга с дъмбели 2x35кг
2 серии Shoulder Shocker на Joe DeFranco
Разтягане

15.07.22
09:26

14.07.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 45мин

15.07.2022 - Фитнес
Военна преса 1x70кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране надхват +30кг
  Пуш преса 65кг
  Гребане с дъмбел 45кг
  Лег 2x35кг
  Корем
2 кръга по 12 повторения без почивка
  Кофички
  Трицепсово разгъване на скрипец 30кг
  Фейспул 30кг
  Повдигане на ръце встрани 2x7кг
Разтягане

16.07.22
13:37

16.07.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 1ч

17.07.22
12:14

17.07.2022 - Фитнес
Клек 3x5 60кг
3 кръга по 8 повторения без почивка
  Обръщане 70кг
  Зерчер клек 40кг
  Корем
Тяга 8x3x100кг EMOM
3 кръга по 8 повторения без почивка
  Набиране подхват +20кг
  Обратни напади 2x15кг
  Румънска тяга 2x30кг
2 серии Shoulder Shocker на Joe DeFranco
Разтягане

18.07.22
22:22

18.07.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч и 15мин

19.07.22
09:29

19.07.2022 - Фитнес
Тяга 3x150кг
3 кръга по 8 повторения с 30 секунди почивка между кръговете:
  Високо изтегляне 70кг
  Тяга 110кг
  Корем
Бедрено разгъване 8x8 EMOM
2 кръга по 8 повторения без почивка:
  Набиране подхват +20кг
  Гребане с дъмбел 35кг
  Румънска тяга с дъмбели 2x30кг
Разтягане

21.07.22
22:49

21.07.2022 - Фитнес
Военна преса 1x70кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране неутрален хват +30кг
  Пуш преса 65кг
  Гребане с дъмбел 30кг
  Лег 2x30кг
  Корем
Лег 8x3 2x26кг EMOM
3 кръга по 12 повторения без почивка
  Кофички
  Трицепсово разгъване на скрипец 30кг
  Фейспул 35кг
  Повдигане на ръце встрани 2x6кг

26.07.22
09:31

25.07.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч

26.07.2022 - Фитнес
Тяга 3x150кг
3 кръга по 8 повторения без почивка
  Високо изтегляне 60кг
  Тяга 110кг
  Корем
Клек 8x3 60кг EMOM
2 кръга по 5 повторения без почивка:
  Набиране подхват +40кг
  Гребане с дъмбел 45кг
  Изхвърляне с дъмбел с една ръка 25кг
Разтягане

29.07.22
09:09

28.07.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 30мин

29.07.2022 - Фитнес
Военна преса 2x70кг
3 кръга по 8 повторения с 1мин почивка между кръговете
  Набиране +20кг
  Пуш преса 60кг
  Гребане с дъмбел 40кг
  Лег 2x30кг
  Корем
Военна преса 8x3 45кг EMOM
2 кръга по 8 повторения без почивка
  Кофички +20кг
  Трицепсово разгъване на скрипец 35кг
  Фейспул 40кг
  Повдигане на ръце встрани 2x9кг
Разтягане

30.07.22
14:12

30.07.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 30мин

31.07.22
12:34

31.07.2022 - Фитнес
Клек 1x100кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Обръщане 80кг
  Зерчер клек 60кг
  Корем
Тяга 8x3x90кг EMOM
Тяга надхват с fat bar 1x130
3 серии Shoulder Shocker на Joe DeFranco
Разтягане

02.08.22
10:09

02.08.2022 - Фитнес
Тяга 1x160кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Високо изтегляне 80кг
  Тяга 130кг
  Корем
Клек 8x3 70кг EMOM
2 кръга по 12 повторения с 1 минута почивка между кръговете
  Изхвърляне с дъмбел с една ръка 20кг
  Набиране подхват
  Гребане с дъмбел 30кг
Разтягане

05.08.22
09:06

04.08.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч

05.08.2022 - Фитнес
Военна преса 5x65кг
3 кръга по 10 повторения с 1мин почивка между кръговете
  Набиране +15кг
  Пуш преса 55кг
  Гребане с дъмбел 30кг
  Лег 2x27.5кг
  Корем
Лег 5x3 2x25кг EMOM
2 кръга по 5 повторения без почивка
  Кофички +30кг
  Трицепсово разгъване на скрипец 45кг
  Въртене на диск 20кг
  Повдигане на ръце встрани 2x12.5кг

09.08.22
09:09

08.08.2022 - БЖЖ
Спаринг - 45мин
Техника - 30мин

09.08.2022 - Фитнес
Клек 3x100кг
3 кръга по 8 повторения без почивка
  Обръщане 70кг
  Зерчер клек 70кг
  Корем
Тяга 8x3x100кг EMOM
3 кръга по 8 повторения без почивка:
  Пулоувър коремни преси с 20кг диск
  Обратни напади 2x20кг
  Румънска тяга с дъмбели 2x30кг
Разтягане

11.08.22
22:34

11.08.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 30мин

12.08.22
09:13

12.08.2022 - Фитнес
Тяга 3x150кг
3 кръга по 7 повторения без почивка
  Високо изтегляне 70кг
  Тяга 120кг
  Корем
Клек 8x3 80кг EMOM
2 кръга по 8 повторения с 30 секунди почивка между кръговете
  Изхвърляне с дъмбел с една ръка 25кг
  Набиране подхват +20кг
  Гребане с дъмбел 40кг
Разтягане

14.08.22
15:45

14.08.2022 - Фитнес
Военна преса 1x75кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране неутрален хват +40кг
  Пуш преса 65кг
  Гребане с щанга 100кг
  Лег 2x30кг
  Корем
Военна преса 5x3 45кг през 10 секунди
2 кръга по 12 повторения без почивка
  Кофички
  Трицепсово разгъване на скрипец 30кг
  Въртене на диск 10кг
  Повдигане на ръце встрани 2x6кг
Врат

16.08.22
22:12

16.08.2022 - Фитнес
Клек 5x100кг
3 кръга по 10 повторения с 30 секунди почивка между кръговете
  Обръщане 60кг
  Зерчер клек 60кг
  Корем
Тяга 6x3x100кг EMOM
2 кръга по 5 повторения без почивка:
  Набиране подхват +40кг
  Обратни напади 2x20кг
  Румънска тяга с дъмбели 2x40кг
2 серии Shoulder Shocker на Joe DeFranco
Разтягане

18.08.22
09:44

17.08.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 30мин

19.08.22
09:02

19.08.2022 - Фитнес
Тяга 5x120кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Високо изтегляне 60кг
  Тяга 100кг
  Корем
Клек 8x3 60кг EMOM
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Изхвърляне с дъмбел с една ръка 20кг
  Набиране подхват +20кг
  Гребане с дъмбел 30кг
Разтягане

Следващите 2-3 тренировки ще са с по-леки тежести.

21.08.22
18:21

21.08.2022 - БЖЖ
Техника - 2ч и 30мин

22.08.22
22:16

22.08.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 30мин

23.08.22
09:16

23.08.2022 - Фитнес
Военна преса 5x50кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране +15кг
  Пуш преса 50кг
  Гребане с дъмбел 30кг
  Лег 2x25кг
  Корем
Военна преса 8x3 50кг EMOM
3 кръга по 12 повторения без почивка
  Кофички
  Трицепсово разгъване на скрипец 20кг
  Фейспул 25кг
  Повдигане на ръце встрани 2x5кг
Разтягане

26.08.22
09:28

25.08.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 30мин

26.08.2022 - Фитнес
Клек 3x100кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Обръщане 60кг
  Зерчер клек 60кг
  Корем
Тяга 8x3x90кг EMOM
3 кръга по 12 повторения без почивка
  Набиране подхват
  Бедрено разгъване
  Румънска тяга с дъмбели 2x20кг
Разтягане

30.08.22
09:18

29.08.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч и 15мин

30.08.2022 - Фитнес
Тяга 3x160кг
3 кръга по 8 повторения с 1 мин почивка между кръговете
  Високо изтегляне 70кг
  Тяга 120кг
  Корем
Клек 8x3 70кг EMOM
1 кръг по 8 повторения
  Изхвърляне с дъмбел с една ръка 25кг
  Набиране подхват +20кг
  Гребане с дъмбел 35кг
Разтягане

06.09.22
14:35

06.09.2022 - Фитнес
Военна преса 1x70кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране +30кг
  Пуш преса 65кг
  Гребане с дъмбел 45кг
  Лег 2x35кг
  Корем
Военна преса 8x3 45кг EMOM
2 кръга по 12 повторения без почивка
  Кофички
  Трицепсово разгъване на скрипец 30кг
  Фейспул 40кг
  Повдигане на ръце встрани 2x7кг
Разтягане

08.09.22
22:58

07.09.2022 - Кикбокс
1 рунд бой със сянка
2 рунда дистанция
3 рунда лек спаринг
3 рунда лапи
1 рунд чувал - ръце и крака

08.09.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 30мин

12.09.22
22:43

12.09.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 30мин

13.09.22
08:58

13.09.2022 - Фитнес
Клек 5x100кг
3 кръга по 10 повторения с 30 секунди почивка между кръговете
  Обръщане 60кг
  Зерчер клек 70кг
  Корем
Тяга 8x3x90кг EMOM
2 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране подхват +40кг
  Обратни напади 2x20кг
  Румънска тяга с дъмбели 2x40кг
Разтягане

14.09.22
22:28

14.09.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч

16.09.22
13:47

15.09.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 15мин

16.09.2022 - Фитнес
Тяга 5x150кг
3 кръга по 10 повторения с 1 мин почивка между кръговете
  Високо изтегляне 60кг
  Тяга 110кг
  Корем
Клек 8x3 70кг EMOM
2 кръга по 5 повторения без почивка
  Изхвърляне с дъмбел с една ръка 30кг
  Набиране подхват +40кг
  Гребане с дъмбел 45кг
Разтягане

17.09.22
17:08

17.09.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч и 15мин
Спаринг - 45мин

18.09.22
12:29

18.09.2022 - Фитнес
Военна преса 4x70кг
3 кръга по 8 повторения с 1 минута почивка между кръговете
  Набиране +20кг
  Пуш преса 60кг
  Гребане с дъмбел 40кг
  Лег 2x30кг
  Корем
Военна преса 5x3 50кг EMOM
2 кръга по 8 повторения без почивка
  Кофички +20кг
  Трицепсово разгъване на скрипец 40кг
  Фейспул 40кг
  Повдигане на ръце встрани 2x10кг
Разтягане

21.09.22
09:26

21.09.2022 - Фитнес
Клек 1x120кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Обръщане 80кг
  Зерчер клек 90кг
  Корем
Тяга с fat bar 8x3x100кг EMOM
2 кръга по 12 повторения без почивка
  Набиране подхват
  Бедрено разгъване
  Румънска тяга с дъмбели 2x25кг
Разтягане

24.09.22
19:22

24.09.2022 - Фитнес
Тяга 1x160кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Високо изтегляне 80кг
  Тяга 130кг
  Корем
Клек 8x3 80кг EMOM
2 кръга по 12 повторения без почивка
  Изхвърляне с дъмбел с една ръка 20кг
  Набиране подхват
  Гребане с дъмбел 30кг
Разтягане

26.09.22
22:09

26.09.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 30мин

27.09.22
09:05

27.09.2022 - Фитнес
Военна преса 4x70кг
3 кръга по 10 повторения с 1 минута почивка между кръговете
  Набиране +15кг
  Пуш преса 60кг
  Гребане с дъмбел 35кг
  Лег 2x27.5кг
  Корем
Военна преса 5x3 50кг EMOM
2 кръга по 5 повторения без почивка
  Кофички +30кг
  Трицепсово разгъване на скрипец 50кг
  Въртене на диск 20кг
  Повдигане на ръце встрани 2x12.5кг
Разтягане

29.09.22
09:17

28.09.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 15мин

Прескочи до:

Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1