Дневник на rallito

Прескочи до:

04.06.23
13:25

казано от Atom на 04.06.23, 12:15:

Това звучи точно като шипове на врата, Рали 😑

Ами да, права си .. Не е лошо да отиде да си направи диагностика. Най-малкото поне ще спре да се притеснява какво е :)

14.06.23
17:44

05/06/23
сгъване за задно бедро на машина /по корем/ - 15 с 13.6кг., 13 с 15.9кг., 10 и 9 с 18.2кг.;
хоризонтална лег преса с един крак и пръсти сочещи навън - 15 с 36кг., 15 с 46кг., 15 с 55кг., 10 с 64кг.;
хакен клек машина с широк разкрач и пръсти сочещи навън - 12 с 10кг., 2х12 с 20кг.;
хиперекстензии - 20 с 5кг., 2х20 с 10кг.;
разтваряне бедра на абдуктор машина - 20 с 20кг., 20 с 25кг., 17 с 30кг.;
затваряне бедра на адуктор машина - 20 с 20кг., 20 с 25кг., 10 с 30кг.;

07/06/23
затваряне на пек дек машина - 3х12 с 18кг.;
преси за гърди на машина - 15 с 10кг., 2x12 с 15кг.;
раменни преси седнала с д-ли - 12 с 2х5кг., 12 с 2х6кг., 12 с 2х7кг., 10 с 2х8кг.;
долен скрипец до брадичката /cable upright row/ - 10, 2х13 с 18кг.;
бицепсово сгъване с крив лост - 3x12 с 2х2,5кг.;
бицепс сгъване с дъмбели неутрален/чуков хват - 12 с 2х6кг., 12 с 2х7кг., 8 с 2х8кг.;
скотово сгъване на машина - 12 с 6.8кг., 2х10 с 9.1кг.;
едностранно трицепсово разгъване с кабел - 2х12 и 10 със 7кг.;
трицепс пушдаун на скрипец с ръкохватка - 15 с 18кг., 15 с 23кг.,12 с 30кг.;
кик бек с опора на пейка - 3х10 с 5кг.;
кофички от пейка - 3х10;

09/06/23
бедрено разгъване - 15 с 13.6кг., 15 с 22.7кг., 12 с 25кг., 10 с 31.7кг.;
хоризонтална лег преса с акцент предно бедро - 15 с 55кг., 15 с 64кг., 15 с 73кг., 15 с 82, 15 с 100кг.;
клек с дъмбел - 15 с 12.5кг., 13 и 10 с 17.5кг.;
напади - 12, 11 и 10 на крак с 2х8кг.;
калф преса от изправена позиция - 15 с 45кг., 15 с 55кг., 13 с 70кг. + 8 с 60кг. + 7 с 50кг.;
калф преса от седнала позиция - 15 с 2х5кг., 2х15 с 2х10кг.;

10 и 11/06/23
Много движение в двора над 40 000 крачки за двата дни. Косих, после помагах да изкореняваме плевели, садихме цветя, мулчирах, събирах камъни и ги редих около едни лавандули, после премествахме бала с окосена трева, която се трупа от миналата година и накрая бях като разглобена.

12/06/23
лат пулдаун на нова машина - 15 с 15.9кг., 15 с 25кг., 10 с 34кг.;
придърпване на хоризонтален скрипец с тесен хват - 15 с 18кг., 15 с 23кг., 13 с 30кг., 6 с 36кг.;
придърпване на вертикален скрипец - 15 с 18кг., 2х15 с 23кг., 10 с 30кг.;
гребане машина - 2х15 с 15кг., 12 с 20кг.;
машина за корем - 2х17, 15, 12 и 11 с първа плочка;
римско столче - 13, 14, 11, 10;

И днес ще тренирам, но ще опиша по-късно.

18.06.23
14:42

14/06/23
сгъване за задно бедро на машина /по корем/ - 15 с 13.6кг., 13 с 15.9кг., 10 с 18.2кг.;
хоризонтална лег преса с един крак и пръсти сочещи навън - 15 с 36кг., 15 с 46кг., 15 с 55кг., 10 с 64кг.;
хакен клек машина с широк разкрач и пръсти сочещи навън - 12 с 10кг., 12 и 10 с 20кг.;
хиперекстензии - 20 с 5кг., 2х20 с 10кг.;
разтваряне бедра на абдуктор машина - 20 с 20кг., 20 с 25кг., 20 с 30кг.;
затваряне бедра на адуктор машина - 20 с 20кг., 20 с 25кг., 12 с 30кг.;

16/06/23
затваряне на пек дек машина - 3х12 с 18кг.;
преси за гърди на машина - 12 и 15 с 10кг., 2x12 с 15кг.;
раменни преси седнала с д-ли - 12 с 2х5кг., 12 с 2х6кг., 12 с 2х7кг., 10 с 2х8кг.;
машина за рамо с наклонена седалка - 15 с първа плочка, 14 с втора, 12 с трета, 6 с четвърта;
бицепсово сгъване с крив лост - 3x12 с 2х2,5кг.;
бицепс сгъване с дъмбели неутрален/чуков хват - 12 с 2х6кг., 12 с 2х7кг., 8 с 2х8кг.;
скотово сгъване на машина - 12 с 6.8кг., 2х10 с 9.1кг.;
едностранно трицепсово разгъване с кабел - 3х12 със 7кг.;
трицепс пушдаун на скрипец с ръкохватка - 15 с 18кг., 15 с 23кг.,15 с 30кг.;
кик бек с опора на пейка - 3х10 с 5кг.;
кофички от пейка - 3х10;

18/06/23
бедрено разгъване - 15 с 13.6кг., 15 с 22.7кг., 13 с 25кг., 11 с 31.7кг.;
хоризонтална лег преса с акцент предно бедро - 15 с 55кг., 20 с 64кг., 15 с 73кг., 15 с 82кг., 17 с 100кг.;
клек с дъмбел - 15 с 12.5кг., 15 и 13 с 15кг.;
напади - 2х12 и 10 на крак с 2х8кг.;
калф преса от изправена позиция - 15 с 45кг., 15 с 55кг., 13 с 70кг. + 8 с 60кг. + 6 с 50кг.;
калф преса от седнала позиция - 15 с 2х5кг., 2х15 с 2х10кг.;

27.06.23
11:17

20/06/23
лат пулдаун на нова машина - 15 с 15.9кг., 15 с 25кг., 10 с 34кг.;
придърпване на вертикален скрипец - 15 с 18кг., 2х15 с 23кг., 10 с 30кг.;
придърпване на хоризонтален скрипец с тесен хват - 15 с 18кг., 15 с 23кг., 13 с 30кг., 8 с 36кг.;
гребане машина - 2х15 с 15кг., 12 с 20кг.;
машина за корем - 2x20, 17, 12 с първа плочка;
римско столче - 3x13, 10;

23/06/23
сгъване за задно бедро на машина /по корем/ - 15 с 13.6кг., 13 с 15.9кг., 2х10 с 18.2кг.;
хоризонтална лег преса с един крак и пръсти сочещи навън - 15 с 36кг., 15 с 46кг., 15 с 55кг., 10 с 64кг.;
хакен клек машина с широк разкрач и пръсти сочещи навън - 12 с 10кг., 2x10 с 20кг.;
хиперекстензии - 20 с 5кг., 2х20 с 10кг.;
разтваряне бедра на абдуктор машина - 20 с 20кг., 20 с 25кг., 20 с 30кг.;
затваряне бедра на адуктор машина - 20 с 20кг., 20 с 25кг., 10 с 30кг.;

26/06/23
затваряне на пек дек машина - 3х15 с 18кг.;
преси за гърди на машина - 12 и 15 с 10кг., 2x12 с 15кг.;
раменни преси седнала с д-ли - 12 с 2х5кг., 12 с 2х6кг., 12 с 2х7кг., 10 с 2х8кг.;
машина за рамо с наклонена седалка - 15 с първа плочка, 15 с втора, 10 с трета, 6 с четвърта;
бицепсово сгъване с крив лост - 3x12 с 2х2,5кг.;
бицепс сгъване с дъмбели неутрален/чуков хват - 12 с 2х6кг., 12 с 2х7кг., 6 с 2х8кг.;
бицепс на машина едностранно - 12 с 13.64кг., 12 с 18.18кг., 8 с 22.73кг.;
едностранно трицепсово разгъване с кабел - 15, 13 и 9 със 7кг.;
трицепс пушдаун на скрипец с ръкохватка - 15 с 18кг., 15 с 23кг.,15 с 30кг.;
кик бек с опора на пейка - 3х9 с 5кг.;
кофички от пейка - 3х10;

28.06.23
20:30

28/06/23
бедрено разгъване - 15 с 13.6кг., 15 с 22.7кг., 15 с 25кг., 12 с 31.7кг.;
хоризонтална лег преса с акцент предно бедро - 15 с 64кг., 15 с 73кг., 15 с 82кг., 12 с 109кг.;
клек с дъмбел - 15 с 12.5кг., 2x15 с 15кг.;
напади - 3х12 с 2х8кг.;
калф преса от изправена позиция - 15 с 45кг., 15 с 55кг., 14 с 70кг. + 8 с 60кг. + 8 с 50кг.;
калф преса от седнала позиция - 15 с 2х5кг., 2х15 с 2х10кг.;

07.07.23
23:07

03/07/23
придърпване на вертикален скрипец - 15 с 18кг., 2х15 с 23кг., 10 с 30кг.;
лат пулдаун на нова машина - 15 с 15.9кг., 15 с 25кг., 10 с 34кг.;
придърпване на хоризонтален скрипец с тесен хват - 15 с 18кг., 15 с 23кг., 15 с 30кг., 6 с 36кг.;
гребане машина - 2х15 с 15кг., 11 с 20кг.;
машина за корем - 18, 16, 9, 7 с втора плочка;
римско столче - 12, 2x13, 10;

05/07/23
сгъване за задно бедро на машина /по корем/ - 15 с 13.6кг., 14 с 15.9кг., 11 и 10 с 18.2кг.;
хоризонтална лег преса с един крак и пръсти сочещи навън - 15 с 36кг., 15 с 46кг., 15 с 55кг., 12 с 64кг.;
хакен клек машина с широк разкрач и пръсти сочещи навън - 12 с 10кг., 2x12 с 20кг.;
хиперекстензии - 20 с 5кг., 2х20 с 10кг.;
разтваряне бедра на абдуктор машина - 20 с 20кг., 20 с 25кг., 20 с 30кг.;
затваряне бедра на адуктор машина - 20 с 20кг., 20 с 25кг., 10 с 30кг.;

07/07/23
затваряне на пек дек машина - 3х15 с 18кг.;
преси за гърди на машина - 12 и 15 с 10кг., 2x15 с 15кг.;
раменни преси седнала с д-ли - 12 с 2х5кг., 12 с 2х6кг., 12 с 2х7кг., 12 с 2х8кг.;
машина за рамо с наклонена седалка - 12 с първа плочка, 12 с втора, 12 с трета, 6 с четвърта;
бицепсово сгъване с крив лост - 3x13 с 2х2,5кг.;
бицепс сгъване с дъмбели неутрален/чуков хват - 12 с 2х6кг., 11 с 2х7кг., 9 с 2х8кг.;
бицепс на машина едностранно - 12 с 13.64кг., 12 с 18.18кг., 10 с 22.73кг.;
едностранно трицепсово разгъване с кабел - 15, 13 и 9 със 7кг.;
трицепс пушдаун на скрипец с ръкохватка - 15 с 23кг.,15 с 30кг., 10 с 36кг.;
кик бек с опора на пейка - 3х10 с 5кг.;
кофички от пейка - 3х10;

17.07.23
19:37

10/07/23
бедрено разгъване - 15 с 13.6кг., 15 с 22.7кг., 15 с 25кг., 13 с 31.7кг.;
хоризонтална лег преса с акцент предно бедро - 15 с 64кг., 15 с 73кг., 15 с 82кг., 14 с 109кг.;
клек с дъмбел - 15 с 12.5кг., 2x15 с 15кг.;
напади - 3х12 с 2х8кг.;
калф преса от изправена позиция - 15 с 45кг., 15 с 55кг., 14 с 70кг. + 8 с 60кг. + 8 с 50кг.;
калф преса от седнала позиция - 15 с 2х5кг., 2х15 с 2х10кг.;

13/07/23
придърпване на вертикален скрипец - 15 с 18кг., 2х15 с 23кг., 12 с 30кг.;
лат пулдаун на нова машина - 15 с 15.9кг., 15 с 25кг., 10 с 34кг.;
придърпване на хоризонтален скрипец с тесен хват - 15 с 18кг., 15 с 23кг., 15 с 30кг., 7 с 36кг.;
римско столче - 16, 15, 12, 12;
гребане машина - 2х15 с 15кг., 12 с 20кг.;
машина за корем - 18, 16, 11, 12 с втора плочка;

17/07/23
сгъване за задно бедро на машина /по корем/ - 15 с 13.6кг., 14 с 15.9кг., 11 и 10 с 18.2кг.;
хоризонтална лег преса с един крак и пръсти сочещи навън - 15 с 36кг., 15 с 46кг., 15 с 55кг., 12 с 64кг.;
хакен клек машина с широк разкрач и пръсти сочещи навън - 12 с 10кг., 2x10 с 20кг.;
хиперекстензии - 20 с 5кг., 20 и 17 с 10кг.;
разтваряне бедра на абдуктор машина - 20 с 20кг., 20 с 25кг.,18 с 30кг.;
затваряне бедра на адуктор машина - 20 с 20кг.,15 с 25кг., 4 с 30кг.;

В последно време едвам намирам някой друг час за тренировки и като ида в тази зала после съжалявам, че изобщо съм отишла. Толкова е топло и задушно, че направо ми прилошава, отделно имат някакви “супер готини” нови правила - без вода и напитки вътре :) Обаче климатик се пуска само при входа на залата /и то не винаги/, после като идеш на другото ниво, рязко те удря жегата.

26.07.23
09:47

Отдавна не бях влизал, но се присетих нещо и реших да надникна в дневника ти.
Поздравления за постоянството ти!
Желая ти успешно постигане на целите, от все сърце!
По-здрав!

28.07.23
09:25

казано от NightCrawler на 26.07.23, 09:47:

Отдавна не бях влизал, но се присетих нещо и реших да надникна в дневника ти.
Поздравления за постоянството ти!
Желая ти успешно постигане на целите, от все сърце!
По-здрав!

Благодаря, NightCrawler! Хайде връщай се и подхващай дневника пак :)

28.07.23
09:47

19/07/23
затваряне на пек дек машина - 3х15 с 18кг.;
преси за гърди на машина - 15 и 15 с 10кг., 2x15 с 15кг.;
раменни преси седнала с д-ли - 12 с 2х5кг., 12 с 2х6кг., 12 с 2х7кг., 12 с 2х8кг.;
машина за рамо с наклонена седалка - 12 с първа плочка, 12 с втора, 12 с трета, 6 с четвърта;
бицепсово сгъване с крив лост - 3x13 с 2х2,5кг.;
бицепс сгъване с дъмбели неутрален/чуков хват - 12 с 2х6кг., 12 с 2х7кг., 6 с 2х8кг.;
бицепс на машина едностранно - 12 с 13.64кг., 12 с 18.18кг., 8 с 22.73кг.;
едностранно трицепсово разгъване с кабел - 2х12 и10 със 7кг.;
трицепс пушдаун на скрипец с ръкохватка - 15 с 23кг.,15 с 30кг., 9 с 36кг.;
кофички от пейка - 3х10;

21/07/23
бедрено разгъване - 15 с 13.6кг., 15 с 22.7кг., 15 с 25кг., 10 с 31.7кг.;
хоризонтална лег преса с акцент предно бедро - 15 с 64кг., 15 с 73кг., 15 с 82кг., 12 с 109кг.;
клек с дъмбел - 3х15 с 12.5кг.;
напади - 3х12 с 2х8кг.;
калф преса от изправена позиция - 15 с 45кг., 15 с 55кг., 15 с 70кг. + 7 с 60кг. + 7 с 50кг.;

25/07/23
придърпване на вертикален скрипец - 15 с 18кг., 2х15 с 23кг., 10 с 30кг.;
лат пулдаун на нова машина - 15 с 15.9кг., 15 с 25кг., 10 с 34кг.;
придърпване на хоризонтален скрипец с тесен хват - 15 с 18кг., 15 с 23кг., 12 с 30кг., 5 с 36кг.;
гребане машина - 2х15 с 15кг., 10 с 20кг.;
машина за корем - 18 с втора плочка;

27/07/23
сгъване за задно бедро на машина /седнала/ - 12 с 13.6кг., 2х12 с 18кг., 7 с 22кг.;
хоризонтална лег преса с един крак и пръсти сочещи навън - 15 с 36кг., 15 с 46кг., 15 с 55кг., 12 с 64кг.;
хакен клек машина с широк разкрач и пръсти сочещи навън - 12 с 10кг., 12 и 10 с 20кг.;
хиперекстензии - 20 с 5кг., 15 и 12 с 10кг.;
разтваряне бедра на абдуктор машина - 20 с 20кг., 20 с 25кг.,18 с 30кг.;
затваряне бедра на адуктор машина - 20 с 20кг.,15 с 25кг., 8 с 30кг.;

Много ме мъчи тази жега в залата, отделно пак ми се вие свят и е адски тегаво да тренирам така. Тъкмо бях набрала скорост и до към 13-ти имах много сила, но нещата започнаха лека-полека да се влошават с всяка изминала тренировка. Почнах да пропускам упражнения или да не успявам да направя достатъчно повторения. Нищо де и този период ще мине.

09.08.23
09:24

31/07/23
затваряне на пек дек машина - 3х12 с 18кг.;
преси за гърди на машина - 2х15 с 10кг., 2x12 с 15кг.;
раменни преси седнала с д-ли - 12 с 2х5кг., 12 с 2х6кг., 12 с 2х7кг., 12 с 2х8кг.;
машина за рамо с наклонена седалка - 12 с първа плочка, 12 с втора, 11 с трета, 5 с четвърта;
бицепсово сгъване с крив лост - 3x13 с 2х2,5кг.;
бицепс сгъване с дъмбели неутрален/чуков хват - 12 с 2х6кг., 8 с 2х7кг., 10 с 2х6кг.;
бицепс на машина едностранно - 12 с 13.64кг., 12 с 18.18кг., 9 с 22.73кг.;
едностранно трицепсово разгъване с кабел - 12, 10 и 9 със 7кг.;
трицепс пушдаун на скрипец с ръкохватка - 2х12 с 14кг.;
кофички от пейка - 3х10;

02/08/23
напади - 3х12 с 2х8кг.;
бедрено разгъване - 15 с 13.6кг., 15 с 22.7кг., 13 с 25кг., 10 с 31.7кг.;
хоризонтална лег преса с акцент предно бедро - 15 с 64кг., 15 с 73кг., 15 с 82кг., 12 с 109кг.;
клек с дъмбел - 3х12 с 12.5кг.;
калф преса от изправена позиция - 15 с 45кг., 15 с 55кг., 15 с 70кг. + 5 с 60кг. + 5 с 50кг.;

Имам нужда от почивка, спирам за малко с тренировките, те и без това не вървяха както трябва в последно време.

Прескочи до:

Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1