Дневникът на Рони Колман

Прескочи до:

31.01.18
14:33

клек 4х3х155 3х2х165 3х1х175 1х5х165 1х3х175
обръщ.вис 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х4х110 1х1х120
лег 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х5х110 1х2х120
набиране усп.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х4х+30 1х2х+40
изхв.земя 4х3х65 3х2х75
кор.пр. 2х2х70
скотово дъмб. 1х4х26 1х2х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х25хединичен

02.02.18
19:33

тяга 4х3х190 3х2х200 3х1х210 1х6х200 1х3х210
рам.пр. 4х3х65 3х2х75 3х1х85 1х7х75 1х2х85
сил.греб. 4х3х60 3х2х70 3х1х80 1х6х70 1х2х80 на ръка
кофички ш. 4х3х+20 3х2х+30
борч.върт. 4х3х26 3х2х29 3х1х34 1х8х29 1х5х34 на ръка
кор.пр. 1х4х70 1х2х70
френско 1х9х32 1х1х32 дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х20х5 на ръка
з.рамо ластик 1х30хединичен

02.02.18
20:57

Какво е това повдигане на пълна чаша ?

02.02.18
23:53

Като странично повдигане за рамо.

05.02.18
13:31

зерчер 4х3х130 3х2х140 3х1х150 1х5х140 1х3х150
обръщ.земя 4х3х100 3х2х110 1х1х120
лег т.хв. 4х3х80 3х2х90 3х1х100 1х7х90 1х3х100
набиране п.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х3х+30 1х1х+40
изхв.вис 4х3х65 3х2х75
кор.пр. 1х3х70 1х2х70
скотово дъмб. 1х5х26 1х2х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х20х5 на ръка
з.рамо ластик 1х20хединичен

08.02.18
00:29

тр.бар 4х3х215 3х2х225 3х1х235 1х8х225 1х5х235
греб.тр.бар 4х3х145 3х2х155 3х1х165 1х10х155 1х7х165
тласк. 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х5х110 1х2х120
лег дъмб.1ръка 4х3х38 3х2х42 3х1х46 1х6х42 1х3х46 на ръка
върт.диск 4х3х25 3х2х30 3х1х35 1х6х30 1х3х35 на страна
кор.пр. 2х2х70
френско 1х10х32 1х1х32 дроп
фейспул външна рот.ластик 1х15хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х15хединичен

09.02.18
13:20

клек 4х3х155 3х2х165 3х1х175 1х8х165 1х7х175
обръщ.вис 4х3х100 3х2х110 2х1х120
лег 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х7х110 1х3х120
набиране усп.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х4х+30 1х1х+40
изхв.земя 4х3х65 3х2х75
кор.пр. 2х1х70
скотово дъмб. 1х4х26 1х2х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х15хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х15хединичен

12.02.18
13:20

тяга 4х3х190 3х2х200 3х1х210 1х3х200 1х2х210
рам.пр. 4х3х65 3х2х75 3х1х85 1х4х75 1х2х85
сил.греб. 4х3х60 3х2х70 3х1х80 1х8х70 1х5х80 на ръка
кофички ш. 4х3х+20 3х2х+30
борч.върт. 4х3х26 3х2х31 3х1х34 1х3х31 1х1х34 на ръка
кор.пр. 1х2х70 1х1х70
френско 1х8х32 1х2х32 дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х25хединичен

14.02.18
18:33

зерчер 4х3х130 3х2х140 3х1х150 1х4х140 1х2х150
обръщ.земя 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х3х110 1х2х120
лег т.хв. 4х3х80 3х2х90 3х1х100 1х5х90 1х2х100
набиране п.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х3х+30 1х1х+40
изхв.вис 4х3х65 3х2х75 3х1х85 1х3х75 1х1х85
кор.пр. 1х3х70 1х2х70
скотово дъмб. 1х5х26 1х2х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х20х5 на ръка
з.рамо ластик 1х20хединичен

14.02.18
19:03

Космос си Ронка!!!
Евала!

16.02.18
13:32

тр.бар 4х3х220 3х2х230 3х1х240 1х4х230 1х3х240
греб.тр.бар 4х3х150 3х2х160 3х1х170 1х4х160 1х3х170
тласк. 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х4х110 1х2х120
лег дъмб.1ръка 4х3х38 3х2х42 3х1х46 1х4х42 1х2х46 на ръка
върт.диск 4х3х25 3х2х30 3х1х35 1х3х30 1х1х35 на страна
кор.пр. 1х3х70 1х1х70
френско 1х6х32 1х1х32 дроп
фейспул външна рот.ластик 1х15хединичен
повд.пълна чаша 1х10х5 на ръка
з.рамо ластик 1х20хединичен

Ронка, тва през 10 секунди ли бре?

16.02.18
13:41

Принципно не, ама тоя път спазих интервалите.

19.02.18
23:31

клек 4х3х160 3х2х170 3х1х180 1х3х170 1х1х180
обръщ.вис 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х4х110 1х2х120
лег 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х4х110 1х2х120
набиране усп.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х3х+30 1х1х+40
изхв.земя 4х3х65 3х2х75 3х1х85 1х3х75 1х1х85
кор.пр. 1х3х70 1х2х70
скотово дъмб. 1х4х26 1х2х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х15хединичен
повд.пълна чаша 1х10х5 на ръка
з.рамо ластик 1х20хединичен

21.02.18
13:36

тяга 4х3х190 3х2х200 3х1х210 1х4х200 1х2х210
рам.пр. 4х3х65 3х2х75 3х1х85 1х5х75 1х1х85
сил.греб. 4х3х70 1х2х75 на ръка
кофички ш. 4х3х+20 3х2х+30
борч.върт. 4х3х26 3х2х31 3х1х34 1х4х31 1х1х34 на ръка
кор.пр. 1х2х70 1х1х70
френско 1х8х32 1х2х32 дроп
фейспул външна рот.ластик 1х15хединичен
повд.пълна чаша 1х10х5 на ръка
з.рамо ластик 1х20хединичен

23.02.18
23:20

зерчер 4х3х130 3х2х140 3х1х150 1х3х140 1х2х150
обръщ.земя 4х3х100 3х2х110
лег т.хв. 4х3х80 3х2х90 3х1х100 1х8х90 1х5х100
набиране п.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х3х+30 1х1х+40
изхв.вис 4х3х65 3х2х75
кор.пр. 1х2х70 1х1х70
скотово дъмб. 1х5х26 1х2х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х25хединичен
повд.пълна чаша 1х20х5 на ръка
з.рамо ластик 1х30хединичен

26.02.18
21:56

тр.бар 4х3х220 3х2х230 3х1х240 1х4х230 1х3х240
греб.тр.бар 4х3х150 3х2х160 3х1х170 1х6х160 1х3х170
тласк. 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х4х110 1х2х120
лег дъмб.1ръка 4х3х38 3х2х42 3х1х46 1х5х42 1х3х46 на ръка
върт.диск 4х3х25 3х2х30 3х1х35 1х3х30 1х1х35 на страна
кор.пр. 2х1х70
френско 1х5х32 1х2х32 дроп
фейспул външна рот.ластик 1х10хединичен
повд.пълна чаша 1х10х5 на ръка
з.рамо ластик 1х10хединичен

28.02.18
16:09

клек 4х3х160
обръщ.вис 1х3х100
лег 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х5х110 1х2х120
набиране усп.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х4х+30 1х2х+40
кор.пр. 2х1х70
скотово дъмб. 1х4х26 1х2х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х15хединичен
повд.пълна чаша 1х10х5 на ръка
з.рамо ластик 1х20хединичен

Мнението беше редактирано от Ронката на 28.02.18 16:10.

02.03.18
19:26

рум.тяга 4х3х190 3х2х200 3х1х210 1х3х200 1х2х210
рам.пр. 4х3х65 3х2х75 3х1х85 1х5х75 1х2х85
сил.греб. 4х3х70 3х2х75 3х1х80 1х4х75 1х1х80 на ръка
кофички ш. 4х3х+20 3х2х+30
борч.върт. 4х3х26 3х2х31 3х1х34 1х4х31 1х2х34 на ръка
кор.пр. 2х2х70
френско 1х8х32 1х2х32 дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х25хединичен

02.03.18
20:34

Ронка извинявай за спама, ама си ебати вола, продължавай все така да мачкаш

02.03.18
22:49

А да не говорим колко бъзик и хранене е изнесъл на гръб като почваше. Тука един куп герои досега да са се оревали света по три пъти...

02.03.18
22:50

казано от Владо на 02.03.18, 22:49:

А да не говорим колко бъзик и хранене е изнесъл на гръб като почваше. Тука един куп герои досега да са се оревали света по три пъти...

Абе все имам чувството, че Ронката си записва някъде. 😄 Ей така, ако дойде сгоден случай в бъдеще. 🙂

05.03.18
23:38

зерчер 4х3х130 3х2х140 3х1х150 1х3х140 1х1х150
обръщ.земя 4х3х100 3х2х110
лег т.хв. 4х3х85 3х2х95 3х1х105 1х4х95 1х1х105
набиране п.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х3х+30 1х1х+40
изхв.вис 4х3х65 3х2х75
кор.пр. 1х2х70 1х1х70
скотово дъмб. 1х5х26 1х3х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х25хединичен

07.03.18
20:52

тр.бар 4х3х220 3х2х230 3х1х240 1х4х230 1х3х240
греб.тр.бар 4х3х150 3х2х160 3х1х170 1х4х160 1х2х170
тласк. 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х3х110 1х1х120
лег дъмб.1ръка 4х3х38 3х2х42 3х1х46 1х6х42 1х3х46 на ръка
върт.диск 4х3х25 3х2х30 3х1х35 1х5х30 1х3х35 на страна
кор.пр. 1х3х70 1х1х70
френско 1х6х32 1х2х32 дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х25хединичен

09.03.18
23:34

клек 4х3х160 3х2х170 3х1х180 1х2х170 1х1х180
обръщ.вис 4х3х100 3х2х110
лег 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х5х110 1х2х120
набиране усп.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х3х+30 1х1х+40
изхв.земя 4х3х65
кор.пр. 1х3х70 1х2х70
скотово дъмб. 1х4х26 1х3х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х25хединичен

12.03.18
11:43

рум.тяга 4х3х190 3х2х200 3х1х210 1х3х200 1х1х210
рам.пр. 4х3х65 3х2х75 3х1х85 1х6х75 1х2х85
сил.греб. 4х3х70 3х2х75 3х1х80 1х3х75 1х2х80 на ръка
кофички ш. 4х3х+20 1х2х+30 1х1х+30
борч.върт. 4х3х26 3х2х31 3х1х34 1х2х31 1х1х34 на ръка
кор.пр. 1х2х70 1х1х70
френско 1х9х32 1х1х32 дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х25хединичен

14.03.18
16:09

зерчер 4х3х130 3х2х140 3х1х150 1х4х140 1х2х150
обръщ.земя 4х3х100 3х2х110
лег т.хв. 4х3х85 3х2х95 3х1х105 1х4х95 1х1х105
набиране п.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х3х+30 1х1х+40
изхв.вис 4х3х65 3х2х75
кор.пр. 1х3х70 1х2х70
скотово дъмб. 1х5х26 1х3х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х25хединичен

16.03.18
21:04

тр.бар 4х3х220 3х2х230 3х1х240 1х3х230 1х2х240
греб.тр.бар 4х3х150 3х2х160 3х1х170 1х5х160 1х3х170
тласк. 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х6х110 1х2х120
лег дъмб.1ръка 4х3х38 3х2х42 3х1х46 1х6х42 1х3х46 на ръка
върт.диск 4х3х25 3х2х30 3х1х35 1х6х30 1х3х35 на страна
кор.пр. 1х4х70 1х2х70
френско 1х7х32 1х1х32 дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х25хединичен

19.03.18
11:57

клек 4х3х160 3х2х170 3х1х180 1х5х170 1х3х180
обръщ.вис 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х5х110 1х2х120
лег 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х5х110 1х3х120
набиране усп.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х5х+30 1х3х+40
изхв.земя 4х3х65 3х2х75
кор.пр. 1х3х70 1х2х70
скотово дъмб. 1х5х26 1х3х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х25хединичен

21.03.18
23:50

рум.тяга 4х3х190 3х2х200 3х1х210 1х3х200 1х2х210
рам.пр. 4х3х65 3х2х75 3х1х85 1х7х75 1х2х85
сил.греб. 4х3х70 3х2х75 3х1х80 1х4х75 1х1х80 на ръка
кофички ш. 4х3х+20 3х2х+30
борч.върт. 4х3х26 3х2х31 3х1х34 1х3х31 1х1х34 на ръка
кор.пр. 2х2х70
френско 1х7х32 1х1х32 дроп
фейспул външна рот.ластик 1х25хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х35хединичен

23.03.18
11:44

зерчер 4х3х130 3х2х140 3х1х150 1х3х140 1х1х150
обръщ.земя 4х3х100 3х2х110
лег т.хв. 4х3х85 3х2х95 3х1х105 1х5х95 1х2х105
набиране п.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х3х+30 1х1х+40
изхв.вис 4х3х65 3х2х75
кор.пр. 1х5х70 1х2х70
скотово дъмб. 1х4х26 1х3х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х25хединичен

25.03.18
23:45

тр.бар 4х3х220 3х2х230 3х1х240 1х4х230 1х3х240
греб.тр.бар 4х3х150 3х2х160 3х1х170 1х6х160 1х4х170
тласк. 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х3х110 1х1х120
лег дъмб.1ръка 2х3х38 на ръка
кор.пр. 1х3х70 1х2х70
френско 1х7х32 1х2х32 дроп
фейспул външна рот.ластик 1х20хединичен
повд.пълна чаша 1х15х5 на ръка
з.рамо ластик 1х25хединичен

Ронка, много си як!

Снимай някое по-тежко обръщане някой път 🙂

26.03.18
17:01

ок

27.03.18
09:25

Сашо не ти ли се кара за тая форма на гърба при тягата?

27.03.18
11:08

Не 😄
То на тея кила е трудно да го държа прав гърба. Пък и тва е максимална серия, трябва да се направи до отказ.

Мнението беше редактирано от Ронката на 27.03.18 11:09.

27.03.18
14:43

казано от Boby_ на 27.03.18, 09:25:

Сашо не ти ли се кара за тая форма на гърба при тягата?

Всъщност формата му не е такава, снимката заблуждава.

На видеото се вижда, че формата на гръбнака не се променя по време на движението, а остава константа, макар и да не е идеална екстензия 🙂 И аз дърпам тежките теги с такъв гръб

Мнението беше редактирано от Alexander Krastev на 27.03.18 14:52.

30.03.18
21:33

клек 4х3х160 3х2х170 3х1х180 1х5х170 1х3х180
обръщ.вис 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х10х110 1х4х120
лег 4х3х100 3х2х110 3х1х120 1х8х110 1х3х120
набиране усп.хв. 4х3х+20 3х2х+30 3х1х+40 1х4х+30 1х2х+40
изхв.земя 4х3х65 3х2х75
кор.пр. 1х2х70 1х1х70
скотово дъмб. 1х4х26 1х2х26 на ръка дроп
фейспул външна рот.ластик 1х15хединичен
повд.пълна чаша 1х10х5 на ръка
з.рамо ластик 1х20хединичен

30.03.18
22:31

Ронка...голям добитък ще излезе от теб!!!

Прескочи до:

Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1