Раздвижване след 50

Прескочи до:

21.11.22
19:11

21.11.2022
Здравейте,
Тренировка  Б
Трисет от:
Тяга с повдигнати пръсти 5х70, 5x90, 5х110, 5х130, 5x140кг
Раменна преса в надхват  5х30, 5х40, 5x45, 5х50, 5х52.5кг
Кофички 5хСТ, 5х10, 5x20, 5х30, 5x35кг
В кръг:
Пендлей гребане 5,5,5х80кг
Ренегатско гребане с дъмб 22,5кг-10,10
редувано повдигане на краката от  лег-6,5
Борческо въртене с 10кг-до лек отказ
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик - пропусната.
Разтягане.

23.11.22
19:57

23.11.2022
Здравейте,
Тренировка  А
Трисет от:
Клек с “yoke bar”  5х50, 5х70, 5x90, 5х95, 5x100кг
Лег 5х40, 5х60, 5x70, 5х75, 5x77.5кг
Набиране на въже- 3СТ, 5хСТ, 7,6,6хСТ
Трисет от:
Обръщане от земя 4,4,4х70кг
Пуловерпреса с диск 20кг-10,12
Палоф преса 2х2х30 сек
Лицеви опори с жилетка 15кг-16бр
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели +повдигане на пълна чаша + разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път
Разтягане.

Мнението беше редактирано от Цветан на 23.11.22 19:58.

25.11.22
18:42

25.11.2022
Здравейте,
Тренировка  Б
Трисет от:
Тяга с повдигнати пръсти 5х70, 5x90, 5х110, 5х130, 5x145кг
Раменна преса в надхват  5х30, 5х40, 5x45, 5х50, 5х53.5кг
Кофички 5хСТ, 5х10, 5x20, 5х30, 5x37.5кг
В кръг:
Пендлей гребане 5,5,5х82.5кг
Ренегатско гребане с дъмб 22,5кг-10,10
редувано повдигане на краката от  лег-6,6
Борческо въртене с 12.5кг-до лек отказ
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик - пропусната.
Разтягане.

27.11.22
18:18

27.11.2022
Здравейте,
Тренировка  А
Трисет от:
Клек с “yoke bar”  5х50, 5х70, 5x90, 5х100, 5x105кг
Лег 5х40, 5х60, 5x70, 5х75, 4x80кг
Хоризонтално набиране- 5,5,5,5,5хСТ
Трисет от:
Обръщане от земя 3,3,2х72,5кг
Коремни преси с диск 10кг-15,15
Палоф преса 2х2х30 сек
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели +повдигане на пълна чаша + разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път
Разтягане.
...епикондолита отново се обади, този път и на двете ръце, така че за сега първо спирам набиранията (а те тъкмо тръгнаха...)
На клека сериозно ме лимитира пояса( т.е. шкембака), но не съм недоволен, обръщане на тази тежест бе само в мечтите ми..

30.11.22
20:39

30.11.2022
Здравейте,
Тренировка  Б
Трисет от:
Тяга с повдигнати пръсти 5х70, 5x90, 5х110, 5х130, 4x150кг
Раменна преса в надхват  5х30, 5х40, 5x45, 5х50, 5х55кг
Кофички 5хСТ, 5х10, 5x20, 5х30, 5x40кг
В кръг:
Пендлей гребане 5,4,4х85кг
Ренегатско гребане с дъмб 22,5кг-10,10
редувано повдигане на краката от  лег-6,6
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик - пропусната.
Разтягане.

Мнението беше редактирано от Цветан на 30.11.22 22:08.

02.12.22
19:26

02.12.2022
Здравейте,
Тренировка  В
Трисет от:
Зерчер клек  5х40, 5х60, 5,5,5x70кг
Лег 5х40, 5х60, 5,5,5х72.5кг
Силово гребане с дъмбел- 5х32.5, 5х37.5, 5,5,5х42.5кг
Трисет от:
Обръщане от вис 5,5,5х60кг
Пуловерпреса с диск 20кг-10,10
Палоф преса 2х2х30 сек
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели +повдигане на пълна чаша + разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път
Разтягане.

04.12.22
19:52

04.12.2022
Здравейте,
Тренировка  Г
Трисет от:
Тясна тяга с повдигнати пръсти 5х70, 5х110, 5,5,6х120,
Раменна преса с дъмбели 5х10, 5х17,5, 5,5,7х20кг
Кофички 5хСТ, 5х15, 5,5,7x30кг
В кръг:
Гребане на скрипец 5,5,5,5х60кг
Планк с 20 кг-60сек,60сек
редувано повдигане на краката от  лег-6,6
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик - пропусната.
Разтягане.
...2 дни чета в нета как трябва да тренира човек над 50 години... и “научих”, това което Сашо ми бе казал преди много време, а ма 😜 на ли сам трябва да открия “топлата вода”😀.

Мнението беше редактирано от Цветан на 04.12.22 20:07.

07.12.22
19:00

07.12.2022
Тренировка  В
Трисет от:
Зерчер клек  5х40, 5х60, 5,5,7x75кг
Лег с дъмбели 5х10, 5х20, 5,5,5х30кг
Силово гребане с дъмбел- 5х32.5, 5х42.5, 5,5,5х45кг
В кръг:
Обръщане от вис 5,5,4,3х62.5кг
Преса с диск 20кг-10,10
Палоф преса 2х2х30 сек
Лицеви опори с жилетка 15кг-17бр
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели +повдигане на пълна чаша + разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път
Разтягане.

Мнението беше редактирано от Цветан на 07.12.22 19:28.

09.12.22
19:56

09.12.2022
Здравейте,
Тренировка  Г
Трисет от:
Тяга с повдигнати пръсти 5х70, 5х110, 5,5,5х130,
Раменна преса с дъмбели 5х10, 5х17,5, 5,5,4х22.5кг
Кофички 5хСТ, 5х15, 5,5,5x32.5кг
В кръг:
Гребане от земя в подхват 5,5,5х70кг
Планк с 20 кг-60сек,60сек
редувано повдигане на краката от  лег-6,6
Борческо въртене с 15кг.
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик - пропусната.
Разтягане.

Мнението беше редактирано от Цветан на 09.12.22 19:57.

12.12.22
19:52

12.12.2022
Тренировка  В
Трисет от:
Зерчер клек  5х40, 5х60, 5,5,5x80кг
Лег с дъмбели 5х10, 5х20, 5,5,8х30кг
Силово гребане с дъмбел- 5х32.5, 5х42.5, 5,5х45кг, набиране подхват 1х8
В кръг:
Борческо обръщане от 5,5,4х55кг
Преса с диск 27.5кг-10,10
Палоф преса 2х2х30 сек
Лицеви опори с жилетка 15кг-18бр
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели +повдигане на пълна чаша + разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път
Разтягане.

14.12.22
19:13

14.12.2022
Здравейте,
Тренировка  Г
Трисет от:
Тяга с повдигнати пръсти 5х70, 5х110, 5,5,4х130,
Раменна преса с дъмбели 5х10, 5х17,5, 5,5,5х22.5кг
Кофички 5хСТ, 5х15, 5,5,7x32.5кг
В кръг:
Силово гребане с дъмбел с фат грип 5,5,5х42.5кг
Планк с 20 кг-60сек,60сек
редувано повдигане на краката от  лег-6,6
Борческо въртене с 15кг-1път до отказ
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик - пропусната.
Разтягане.

16.12.22
18:57

16.12.2022
Тренировка  В
Трисет от:
Зерчер клек  5х40, 5х60, 5,5,5x80кг
Лег с дъмбели 5х10, 5х20, 5,5,6х32.5кг
Силово гребане с дъмбел с фат грип- 5х32.5, 5х37.5, 5,5,5х42.5кг
В кръг:
Борческо обръщане от 5,5,6х50кг
Преса с диск 27.5кг-10,10
Палоф преса 2х30 , 2х45сек
Лицеви опори с жилетка 15кг-20бр
Задържане на дъмбели 2х32 кг с фат грип-2х30сек
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели +повдигане на пълна чаша + разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път
Разтягане.
Хмм... има пряка връзка между хвата и епикондолита...

19.12.22
18:31

19.12.2022
Здравейте,
Тренировка  Г
Трисет от:
Тясна тяга с повдигнати пръсти 5х70, 5х90, 5,5,5х110,
Раменна преса с дъмбели 5х10, 5х17,5, 5,5,6х22.5кг
Разноименно повдигане на краката от лег-6,6
В кръг:
Кофички 5,5,5x35кг
Пендлей гребане с фат грип 5,5,5х70кг
Планк с 20 кг-60сек,60сек
Борческо въртене с 15кг-1път до лек отказ.
Ренегатско гребане с 22.5кг- един път до лек отказ.
До тук почти без почивка и понеже кофите ми вървяха сравнително леко и- 1х50
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик - пропусната.
Разтягане.

Мнението беше редактирано от Цветан на 19.12.22 18:35.

21.12.22
20:48

21.12.2022
Тренировка  В
Трисет от:
Зерчер клек  5х40, 5х60, 5,5,6x80кг
Лег с дъмбели 5х10, 5х20, 5,5,6х32.5кг
Силово гребане с дъмбел с фат грип- 5х32.5, 5х37.5, 5,5,7х42.5кг
В кръг:
Борческо обръщане от 5,5,8х50кг
Преса с диск 27.5кг-10,10
Палоф преса 2х45 , 1х60сек
Лицеви опори с жилетка 30кг-12бр
Качване на стъпало 20см с дъмбели 2х32 кг с фат грип-2х5
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели +повдигане на пълна чаша + разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път
Разтягане.

23.12.22
19:11

23.12.2022
Тренировка  Г
3 кръга от:
1. Тясна тяга с повдигнати пръсти 110-8,8,7
2. Раменна преса с дъмбели 8,7.6х20кг
3. Разноименно повдигане на краката от лег-6,5
4. Кофички 25кг-8,6,4
5. Силово гребане от земя с дъмбел с фат грип 42.5кг-8,8,6
6. Борческо въртене с 15кг-8,7,6
7.Ренегатско гребане с 20кг- 8,6
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик
Разтягане.

Мнението беше редактирано от Цветан на 23.12.22 19:14.

25.12.22
15:26

25.12.2022
Тренировка В1
Загрявка и вработване
Зерчер клек 5х40 , 5,5,5,5х60кг в СС със силово гребане с дъмбел с фат грип  5,5,5,5х42,5
Трисет от:
Обръщане от земя  5,5,5,5х60кг
Лег  с дъмбели 32,5-5,5,5,5
Пуловерпреса с 27,5кг-8,8,6
Лицеви опори с жилетка 30 кг-12бр
Хоризонтално набиране на въже-8бр
Външна ротация от хоризонтала 20кг лост+повдигане на пълна чаша 10кг на ръка+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път

Мнението беше редактирано от Цветан на 27.12.22 14:06.

27.12.22
14:05

27.12.2022
Тренировка Г1
Тясна тяга с повдигнати пръсти 5х70,  5х5х110 в СС с раменна  преса с дъмбели  5х15 , 5х5х20кг
В трисет:
1а  Пендлей гребане 4х5х70
1б  Хоризонтално набиране на лост 1х8хСТ
2а  Борческо въртене 4х5х15кг
2б  Бицепсово сгъване 1х10х15кг
3 Ренегатско гребане с пауза 4х6х20
В СС вътрешна раменна ротация+външна раменна ротация+фейспул с ластик-1 път
Разтягане.
...Последна тренировка за тази година. От години нова година я караме на топло и тази няма да е по-различно. За 10 дни до Куба, утре излитаме с нощувка в Амстердам...ит.н. при наличие на интернет ще пиша.

Мнението беше редактирано от Цветан на 27.12.22 14:11.

28.12.22
22:37

28.12.2022
...Амстердам...пак ресторант с мишлен 1 звезда-тези с 2 резервация 6 месеца напред... още ми е трудно да прогнозирам...
Ресторант “Wils” супер съм доволен...

29.12.22
18:36

Чакането може да е дълго, но поне няма дрес код 😁 .

29.12.22
21:36

казано от Brown Bomber на 29.12.22, 18:36:

Чакането може да е дълго, но поне няма дрес код 😁 .

Да , нямаше дрес код, но и такъв проливен дъжд ни хвана , че и “местните” бяха като “мокри кокошки” 😀

Току що пристигаме в Куба, та засега само една снимка от “оушъна”

31.12.22
02:26

Времето 27 градуса, в океана 24-26 (прилично). Предимно почивка с малко плуване и разходка-демек активна почивка, но аз и това исках. Утре катамаран с гмуркане и вечерта Нова година...
Малко снимки за “цвят” на дневника...

Мнението беше редактирано от Цветан на 31.12.22 02:28.

01.01.23
01:40

Честита 2023 година. Нека бъде Здрава и Щастлива за всички..., а и силна нека бъде😀

05.01.23
16:41

Последен ден и полет 13 часа...
Хавана-от небостъргач до барака, от москвич до кадилак и т.н. ..не съм очарован.
“Хавана тропикана”-невероятно шоу, надмина очакванията ми, страхотно преживяване...

07.01.23
18:02

07.01.2023
1-во раздвижване за тази година
Тренировка  А
Загрявка и вработване
Клек с “yoke bar”  5х50, 5х60, 5х70, 5х80 , 5х80 в СС с
Лег 5х40, 5х50, 5х60, 5х70 , 5х75кг
В трисет:
Обръщане от земя 3,3,3,3,3х60кг
Набиране 3,3,3,3,3хСТ
Повдигане на крака от лег-2пъти
Палофпреса-3х45сек
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели +повдигане на пълна чаша + разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.
91 кг съм. Равносметката +4кг за празниците като лошото, е че са предимно от захар и алкохол.

Мнението беше редактирано от Цветан на 07.01.23 18:03.

09.01.23
20:00

09.01.2023
Тренировка  Б
В сс
Тяга с повдигнати пръсти 5х70, 5x90, 5х110, 5х130, 5x130кг
Раменна преса в надхват  5х30, 5х35, 5х40, 5x45, 5х50
В трисет:
Кофички 3,3,3,3,3x35кг
Силово гребане с дъмбел- 3,3,3,3,3х47,5кг
Колена към лакти от вис-5,4
Планк с 20 кг-60,60сек
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик - пропусната.
Разтягане.

11.01.23
19:47

11.01.2023
Тренировка  А
Загрявка и вработване
Клек с “yoke bar”  5х50, 5х60, 5х70, 5х80 , 5х90 в СС с
Лег 5х40, 5х50, 5х60, 5х70 , 7х75кг
В трисет:
Високо изтегляне от земя 3,3,3,3,7х65кг
Набиране надхват 3,3,3,3,4хСТ
Повдигане на крака от лег-2пъти
Палофпреса-3х45сек
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели +повдигане на пълна чаша + разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.

13.01.23
19:58

13.01.2023
Тренировка  Б
В СС
Тяга с повдигнати пръсти 5х70, 5x90, 5х110, 5х130, 5x135кг
Раменна преса в надхват  5х30, 5х37.5, 5х42.5, 5x47.5, 5х52.5
В трисет:
Кофички 5,5,5,5,6x30кг
Силово гребане с дъмбел с фат грип-3,3,3,3,3х47,5кг
Колена към лакти от вис-5,5
Планк с 20 кг-65,65сек
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик - пропусната.
Разтягане.

15.01.23
19:34

15.01.2023
Тренировка В1
Загрявка и вработване
Зерчер клек 5х40 , 5,5,5,5,6х60кг в СС с скрипец надхват 5,5,5,5,6х50кг
Трисет от:
Обръщане от вис  5,5,5,5,6х60кг
Лег  с дъмбели 32,5-5,5,5,3
Пуловерпреса с 20кг-8,8,8,8
Лицеви опори с жилетка 30 кг-13бр
Хоризонтално набиране на въже-9бр
Външна ротация от хоризонтала 15кг лост+повдигане на пълна чаша 12,5кг на ръка+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път

18.01.23
20:20

18.01.2023
Тренировка Г1
Тясна тяга с повдигнати пръсти 5х70,  5,5,5,5,5х110 в СС с раменна  преса с дъмбели  5х15 , 5,5,5,5,6х20кг
В трисет:
1а  Пендлей гребане 5,5,5х70
1б  Хоризонтално набиране на лост 1х9хСТ
2а  Борческо въртене 5,5,5х15кг
2б  Бицепсово сгъване 1х10х15кг
3 Ренегатско гребане с пауза 3х6х20
В СС вътрешна раменна ротация+външна раменна ротация+фейспул с ластик-1 път
Разтягане.
...доста проблеми имам от известно време, което оказва негативно влияние и на тренировките, но...

20.01.23
19:39

20.01.2023
Тренировка  А
Загрявка и вработване
Клек с “yoke bar”  5х50, 5х60, 5х70, 5х80 , 7х90 в СС с
Лег 5х40, 5х50, 5х60, 5х70 , 5х77.5кг
В трисет:
Високо изтегляне от земя 3,3,3,3,7х67.5кг
Набиране надхват 3,3,3,3,4хСТ
Повдигане на крака от лег-6,6
Палофпреса-3x2х45сек
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели +повдигане на пълна чаша + разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.

22.01.23
18:17

22.01.2023
Тренировка  Б
В СС
Тяга с повдигнати пръсти 5х70, 5x90, 5х110, 5х130, 5x140кг
Раменна преса в надхват  5х30, 5х40, 5х45, 5x50, 4х55
В трисет:
Кофички 5,5,5,5,6x30кг
Силово гребане с дъмбел с фат грип-4,4,4,4,3х47,5кг
Колена към лакти от вис-4,4
Планк с 20 кг-70,70сек
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик - пропусната.
Разтягане.

25.01.23
19:43

25.01.2023
Тренировка В1
Зерчер клек 5х40 , 5,5,5,5,8х60кг в СС с скрипец надхват 5,5,5,5,4х55кг
Трисет от:
Обръщане от вис  5,5,5,5,4х62.5кг
Лег  с дъмбели 30-5,5,5,6
Пуловерпреса с 20кг-9,9,8,8
Лицеви опори с жилетка 30 кг-14бр
Външна ротация от хоризонтала 15кг лост+повдигане на пълна чаша 12,5кг на ръка+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път

27.01.23
18:49

27.01.2023
Тренировка Г1
Тяга с дъмбели 5х32.5,  5,5,5,5,7х42.5 в СС с раменна  преса с дъмбели  5х15 , 5,5,5,5,6х20кг
В трисет:
1а  Пендлей гребане 5х40, 5,5,6х70
1б  Хоризонтално набиране на лост 1х10хСТ
2а  Борческо въртене 5х12.5, 5,5,6х15кг
2б  Бицепсово сгъване 1х10х15кг
3 Ренегатско гребане с пауза 3х7х20
В СС вътрешна раменна ротация+външна раменна ротация+фейспул с ластик-1 път
Разтягане.
...много боли да си завреш пръста между два диска, особенно втория път😩

29.01.23
18:47

29.01.2023
Тренировка  А
Клек с “yoke bar”  5х50, 5х65, 5х75, 5х85 , 5х95 в СС с
Лег 5х40, 5х50, 5х60, 5х70 , 6х77.5кг
В трисет:
Високо изтегляне от земя 4,4,4,4,4х70кг
Набиране надхват 4,4,4,3,3хСТ
Повдигане на крака от лег-6,6
Палофпреса-2x2х60сек
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели +повдигане на пълна чаша + разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.

01.02.23
19:31

01.02.2023
Тренировка  Б
В СС
Тяга с повдигнати пръсти 5х70, 5x90, 5х110, 5х130, 5x140кг
Раменна преса в надхват  5х30, 5х40, 5х45, 5x50, 4х55
В трисет:
Кофи 4х15кг, 4,4,4,7x32.5кг
Силово гребане с дъмбел с фат грип-4х32кг, 4,4,4,4х47,5кг
Колена към лакти от вис-5,4
Планк с 20 кг-75,60сек
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик
Разтягане.

Мнението беше редактирано от Цветан на 01.02.23 20:52.

03.02.23
19:22

03.02.2023
Тренировка В1
Зерчер клек 5х40 , 5,5,5,5,8х62.5кг в СС с скрипец надхват 5,5,5,5,х55кг+набиране на въже-5бр
Трисет от:
Високо изтегляне от вис  5,5,5,5,5х62.5кг
Лег  с дъмбели 30-5,5,5,7
Пуловерпреса с 20кг-10,10,9+преса с ластик-15
Лицеви опори с жилетка 30 кг-14бр-тотален отказ
Кик бек с дъмбел 12,5кг-8бр
Външна ротация от хоризонтала 15кг лост+повдигане на пълна чаша 12,5кг на ръка+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път

05.02.23
17:57

05.02.2023
Тренировка Г1
Тяга с дъмбели 5х32.5,  5,5,5,5,8х37.5+15кг ластик в СС с раменна  преса с дъмбели  5х15 , 5,5,5,5,7х20кг
В трисет:
1а  Пендлей гребане 5,5,5,8х70
1б  Хоризонтално набиране на лост 1х10хСТ
2а  Борческо въртене 5,5,5,7х15кг
2б  Бицепсово сгъване 10,8х15кг
3 Ренегатско гребане с пауза 4х8х20
В СС вътрешна раменна ротация+външна раменна ротация+фейспул с ластик-1 път
Разтягане.

08.02.23
19:14

08.02.2023
Тренировка  А
Клек с “yoke bar”  5х50, 5х65, 5х75, 5х85 , 7х95 в СС с
Лег 5х40, 5х50, 5х60, 5х70 , 6х77.5кг
В трисет:
Високо изтегляне от земя 4,4,4,4,5х70кг
Набиране надхват 4,4,4,4,4хСТ
Повдигане на крака от лег-6,6
Палофпреса-2x2х30сек
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели +повдигане на пълна чаша + разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.
Имам болка в лактите от преди нова година-медиален епикондолит. Правя няк’ви упражнения от you tube,а ма ту премине, ту се изостри...

12.02.23
10:41

12.02.2023
Тренировка  Б
В СС
Тяга с дъмбели 5х32.5+15, 5х37.5+15, 5х42.5+15, 5х47.5+15, 5х52.5+15кг
Раменна преса в надхват  5х30, 5х40, 5х45, 5x50, 3х55
В трисет:
Кофи 4,4,4,4,5x35кг
Силово гребане с дъмбел с фат грип-4,4,4,4,5х47,5кг
Колена към лакти от вис-6,4
Планк с 20 кг-75,60сек
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик
Разтягане.
...много натрупана умора. Вчера на Банско 30+км ски, а днес след тренировка отиваме фестивал на народни танци т.е. “раздвижването” тепърва започва...

15.02.23
19:58

15.02.2023
Тренировка В1
Зерчер клек 5х40 , 5x60, 5,5,5,5,5х65кг в СС с скрипец надхват 5х30, 5,5,5,5,х55кг+набиране на халки-5бр
Трисет от:
Високо изтегляне от вис  5,5,5,5,6х62.5кг
Лег  с дъмбели 30-5,5,5,8
Пуловерпреса с 20кг-10,10,10+преса с черен ластик-10
Лицеви опори с жилетка 30 кг-15бр-
Кик бек с дъмбел 12,5кг-12бр
Външна ротация от хоризонтала 15кг лост+повдигане на пълна чаша 12,5кг на ръка+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път

Мнението беше редактирано от Цветан на 15.02.23 19:58.

Прескочи до:

Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1