Раздвижване след 52

Прескочи до:

17.07.23
20:21

17.07.2023
Тренировка  Б
В СС  тяга с дъмбели 5х32.5 кг, 5,5,5,5,8 х42,5кг+15кг ластик
Раменна преса в надхват  5х30, 5,5,5,4,4х47.5кг
В кръг:
1. Силово гребане с дъмбел с фат грип - 6,6,6,5х 42,5кг
2. Кофи 6,6,6,7х СТ+20кг
3а. Ренегатско гребане с пауза-8х17.5кг
3b. Колело от колене-8,8бр
4а. Скотово с дъмбели- 8 х 15кг
4b Чуково сгъване с дъмбели- 8 х15кг
Разтягане
...много жега, реки течаха от мен и за това с по-големи почивки /видно е и от диаграмата/...

19.07.23
18:26

19.07.2023
Тренировка  А
В СС
1. Клек с “yoke bar” - 5x50, 5,5,5,5,6х70кг
2. Лег-5x40, 5,5,5,5,6х67.5кг
В кръг
1. Набиране на надхват-  6,6,6,6хСТ-20
2.Обръщане от вис -  6,6,6,6х 50кг
3a Пуловерпреса- 8,8х20кг
3b Редувано повдигане на крака от лег-6
4а. Кик бек с дъмбел -8х15кг
4b Трицепсово разгъване прав на скрипец- 8х25кг
Външна ротация от хоризонтала с лост 20кг+повдигане на пълна чаша  15кг+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.

21.07.23
20:25

21.07.2023
Тренировка  Б
В СС  тяга с дъмбели 5х32.5 кг, 5,5,5,5,8 х47,5кг+15кг ластик
Раменна преса в надхват  5х30, 5,5,5,5,5х47.5кг
В кръг:
1. Силово гребане с дъмбел с фат грип - 6,6,6,5х 42,5кг
2. Кофи 6,6,6,8х СТ+22,5кг
3а. Ренегатско гребане с пауза-10х17.5кг
3b. Колело от колене-8,7бр
4а. Скотово с дъмбели- 8 х 15кг
4b Чуково сгъване с дъмбели- 10 х15кг
Разтягане

23.07.23
19:20

23.07.2023
Тренировка  А
В СС
1. Клек с “yoke bar” - 5x50, 5,5,5,5,6х75кг
2. Лег-5x40, 5,5,5,5,4х70кг
В кръг
1. Набиране на надхват-  6,6,6,7хСТ-20
2.Обръщане от вис -  6,6,6,6х 52,5кг
3a Пуловерпреса- 8,9х20кг
3b Редувано повдигане на крака от лег-6
4а. Кик бек с дъмбел -8х15кг
4b Трицепсово разгъване прав на скрипец- 8х25кг
Външна ротация от хоризонтала с лост 20кг+повдигане на пълна чаша  15кг+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.
На лежанката се затиснах много левашката...

25.07.23
20:18

25.07.2023
Тренировка  Б
В СС  тяга с дъмбели 5х32.5 +15кг ластик, 5,5,5,5,6 х52,5кг+15кг ластик
Раменна преса в надхват  5х30, 5,5,4,3,4х50кг
В кръг:
1. Силово гребане с дъмбел с фат грип - 6,6,6,6х 42,5кг
2. Кофи 6,6,6,6х СТ+25кг
3а. Ренегатско гребане с пауза-8,7х22.5кг
3b. Колело от колене-8бр
4а. Скотово с дъмбели- 8 х 15кг
4b Чуково сгъване с дъмбели- 9 х15кг
Разтягане
...още на загряФката потекоха реки от пот. След първия отказ на раменната “power-a” рязко свърши и в комбинация с жегата лекинго до края...

27.07.23
20:35

27.07.2023
Тренировка  А
В СС
1a. Клек с “yoke bar” -5x20, 5x50,5x70,5x80
1b Хетфийлд клек  5,5,7х80кг
2. Лег-5x40, 5,5,5,5,6х70кг
В кръг
1. Набиране надхват-  6,5,5,4хСТ
2.Обръщане от вис -  6,6,5,5х 55кг
3a Пуловерпреса- 8,9х20кг
3b Редувано повдигане на крака от лег-5
4а. Кик бек с дъмбел -10х15кг
4b Трицепсово разгъване прав на скрипец- 8х25кг
5. Висене на лост с тежест20кг-30,30 сек
Външна ротация от хоризонтала с лост 20кг+повдигане на пълна чаша  15кг+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.

29.07.23
18:42

29.07.2023
Тренировка  Б
В СС
Тяга с дъмбели 5x32.5, 5х32.5 +15кг ластик, 5x52.5+15кг ластик, 5,5,6 х55кг+15кг ластик
Раменна преса в надхват  5х30, 5х42.5кг, 5х47.5, 5,5,4х50кг
В кръг:
1. Силово гребане с дъмбел с фат грип - 6,6,6,4х 45кг
2. Кофи 6,6,6,6х СТ+30кг
3а. Ренегатско гребане с пауза-8х22.5кг
3b. Колело от колене-8,8бр
4а. Скотово с дъмбели- 8 х 15кг
4b Набиране с тесен подхват-6бр
Разтягане
На гребането хвата се предаде.

02.08.23
20:44

2.08.2023
Тренировка  А
В СС
1a. Клек с “yoke bar” -5x20, 5x50, 5x70, 4x85
1b Хетфийлд клек  5,5,7х85кг
2. Лег-5x42.5, 5x62.5, 5x67.5, 5,5,5х72.5кг
В кръг
1. Набиране надхват-  6,6,6,5хСТ-10
2.Обръщане от вис -  6,6,6,6х 55кг
3a Пуловерпреса- 8,8,6х27.5кг
4а. Кик бек с дъмбел -10х15кг
4b Трицепсово разгъване прав на скрипец- 8х25кг
5. Висене на лост с тежест 20кг-пропуснато
Външна ротация от хоризонтала с лост 20кг+повдигане на пълна чаша  15кг+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.

05.08.23
17:43

05.08.2023
Тренировка  Б
В СС
1.Тяга с дъмбели 5x32.5, 5х32.5 +15кг ластик, 5x52.5+15кг ластик, 5,5,4 х57.5кг+15кг ластик
2. Раменна преса в надхват  5х30, 5х42.5кг, 5х47.5, 5,5,6х50кг
В кръг:
1. Силово гребане с дъмбел с фат грип - 6,6,6,6х 45кг
2. Борческо въртете-6,6,5,5х15кг
3а. Разноименно повдигане на крака от лег-6,6
3b. Повдигане на крака от вис-4бр
4а. Скотово с дъмбели- 6 х 15кг
4b Набиране с тесен подхват-7бр
Разтягане

Мнението беше редактирано от Цветан на 08.08.23 07:09.

07.08.23
20:18

07.08.2023
Тренировка  В
В СС
1. Високо изтегляне от земя 5х42.5, 5х52.5, 5х62.5, 5,5,4х67.5кг
2. Набиране на халки-3хСТ-10, 5хСТ-10, 5хСТ-5, 4,4,4хСТ
В кръг:
1. Зерчер клек - 8х42.5, 8,8,8х 52,5кг
2. Лицеви опори /краката на стол/-8хСТ , 8,9,9хСТ+25кг жилетка
3а Колело от колене-8,8
3b. Повдигане на крака от вис-4,4бр
Разтягане
...добре се получи...

Мнението беше редактирано от Цветан на 08.08.23 07:10.

10.08.23
19:04

10.08.2023
Тренировка  Г
В СС
1. Гребане от земя-5х42.5, 5х52.5, 5х62.5, 5,5,6х72.5кг
2. Кофи-5хСТ, 5х20, 5х30, 5,4,4х35кг
В кръг:
1. Тясна тяга с фат грип - 8х72.5, 8,8,8х 92,5кг
2. Пуш преса с дъмбели - 8х15 , 8,6,6х20кг
3. Ренегатско гребане-8,8,8х20кг
Разтягане

Мнението беше редактирано от Цветан на 10.08.23 19:05.

14.08.23
20:22

14.08.2023
Тренировка  А
В СС
1a. Клек с “yoke bar” -5x20, 5x50, 5x70, 5x85
1b Хетфийлд клек  5,5,7х90кг
2. Лег-5x42.5, 5x62.5, 5x67.5, 5,4,4х75кг
В кръг
1. Набиране надхват-  6,6,6,6хСТ-10
2.Обръщане от вис -  6,6,6,5х 57.5кг
3a Пуловерпреса- 8,7,7х27.5кг
4а. Кик бек с дъмбел -11х15кг
4b Трицепсово разгъване прав на скрипец- 10х25кг
5. Висене на лост с тежест 20 кг.-пропуснато
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели 12.5кг+повдигане на пълна чаша  15кг+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.
Тренировките за сега остават на по-заден план.
Човек колкото и добре да живее... рано или късно започва ремонт.
Теглото 82 и добре се чувствам на тези кила

Мнението беше редактирано от Цветан на 14.08.23 20:26.

17.08.23
19:19

17.08.2023
Тренировка  Б
В СС
1.Тяга с дъмбели 5x32.5, 5х32.5 +15кг ластик, 5x52.5+15кг ластик, 5,5,5 х57.5кг+15кг ластик
2. Раменна преса в надхват  5х30, 5х42.5кг, 5х47.5, 4,3,4х52.5кг
В кръг:
1. Силово гребане с дъмбел с фат грип - 6,6,6,5х 45кг
2. Борческо въртете-6,6,6,6х15кг
3а. Разноименно повдигане на крака от лег-6,5
3b. Повдигане на крака от вис-5бр
4а. Скотово с дъмбели- 6 х 15кг
4b Набиране с тесен подхват-7бр
Разтягане

19.08.23
09:19

19.08.2023
Тренировка  В
В СС
1. Високо изтегляне от земя 5х42.5, 5х52.5, 5х62.5, 5,5,5х67.5кг
2. Набиране на халки-5хСТ-40, 5хСТ-20, 5хСТ-10, 5,4,4хСТ
В кръг:
1. Зерчер клек - 8х42.5, 8,8,8х 55кг
2a Лег с дъмбели-8х15, 8,7х27.5кг
2b. Лицеви опори /краката на стол/-11хСТ+25кг жилетка
3а Колело от колене-8,8
3b. Висене на халки с тежест 30кг-30,25 сек
Разтягане

21.08.23
19:35

21.08.2023
Тренировка  Г
В СС
1. Тясна тяга с повдигнати пръсти и фат грип-5х42.5, 5х72.5, 5х92.5, 5,5,6х102.5кг
2. Кофи-5хСТ, 5х20, 5х30, 5,5,4х35кг
В кръг:
1. Хоризонтално набиране на въже - 8,8,7,6х СТ
2. Пуш преса с дъмбели - 8х15 , 8,7,7х20кг
3. Ренегатско гребане-8,8,8х20кг
Разтягане

23.08.23
19:34

23.08.2023
Тренировка  А
В СС
1a. Клек с “yoke bar” -5x20, 5x50, 5x70, 4x90
1b Хетфийлд клек  5,5,7х95кг
2. Лег-5x42.5, 5x62.5, 5x67.5, 5,5,5х75кг
В кръг
1. Набиране надхват-  7,6,6,6хСТ-10
2.Обръщане от вис - 6x42,5, 6,6,4х 57.5кг
3a Пуловерпреса- 8,8,7х27.5кг
4а. Кик бек с дъмбел -13х15кг
4b Трицепсово разгъване прав на скрипец- 10х25кг
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели 12.5кг+повдигане на пълна чаша  15кг+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.
В началото малко ангажиращи телефонни разговори и за това времето отиде на повече от предвиденото. Забелязвам, че когато пулса е над 160 не мога да започна следващото упражнение -трябва ми по-дълга почивка и плътноста рязко спада. Сашо казва, че ще се адаптирам, ама не зном кога...

25.08.23
20:22

25.08.2023
Тренировка  Б
В СС
1.Тяга с дъмбели 5x32.5, 5х32.5 +15кг ластик, 5x52.5+15кг ластик, 5,5,5 х57.5кг+15кг ластик
2. Раменна преса в надхват  5х30, 5х42.5кг, 5х47.5, 4,4,3х52.5кг
В кръг:
1. Силово гребане с дъмбел с фат грип - 6,6,6,7х 45кг
2. Борческо въртете-6,6,6,6х15кг
3а. Разноименно повдигане на крака от лег-6,6
3b. Драконов флаг-3бр
4а. Скотово с дъмбели- 7 х 15кг
4b Набиране с тесен подхват-7бр
Разтягане

28.08.23
19:29

28.08.2023
Тренировка  В
В СС
1. Високо изтегляне от земя 5х42.5, 5х52.5, 5х62.5, 5,5,5х67.5кг
2. Набиране на халки-5хСТ-40, 5хСТ-20, 5хСТ-10, 5,5,4хСТ
В кръг:
1. Зерчер клек - 8х42.5, 8,8,8х 57.5кг
2a Лег с дъмбели-8х15, 8,7х27.5кг
2b. Лицеви опори /краката на стол/-13хСТ+25кг жилетка
3а Колело от колене-8,8
3b Повдигане на краката от вис-5
3b. Висене на халки с тежест 20кг-45 сек
Разтягане

30.08.23
19:14

30.08.2023
Тренировка  Г
В СС
1. Тясна тяга с повдигнати пръсти и фат грип-5х42.5, 5х72.5, 5х92.5, 5,5,4х107.5кг
2. Кофи-5хСТ, 5х20, 5х30, 5,5,6х35кг
В кръг:
1. Хоризонтално набиране на въже - 8,8,8,6х СТ
2. Пуш преса с дъмбели - 8х15 , 8,8,7х20кг
3. Ренегатско гребане-8,8,8х20кг
Разтягане

31.08.23
14:10

Даскалееее , как е хавата, не се отказваш, е-ва-ла.
Чакай да попрочета накъде , как си.

31.08.23
15:00

Цецо май не е даскал и уж ти е рано за ракии...😁

31.08.23
16:10

казано от Brown Bomber на 31.08.23, 15:00:

Цецо май не е даскал и уж ти е рано за ракии...😁

Верно, дееба, аз се обърках с Дидо, не Дидо-водката, ама Дидо, даскала.
Мерси , Кире, най-накрая и от теб някаква полза.

31.08.23
16:23

казано от Homer Simpson на 31.08.23, 16:10:

не Дидо-водката,

Т,ва па ми е най-омразния твърд алкохол. Как баш там уцели :-)

31.08.23
17:52

казано от Homer Simpson на 31.08.23, 16:10:

казано от Brown Bomber на 31.08.23, 15:00:

Цецо май не е даскал и уж ти е рано за ракии...😁

Верно, дееба, аз се обърках с Дидо, не Дидо-водката, ама Дидо, даскала.
Мерси , Кире, най-накрая и от теб някаква полза.

Така е, Васко, а някой ден и от теб може да има. 😁

31.08.23
18:29

казано от Brown Bomber на 31.08.23, 17:52:

казано от Homer Simpson на 31.08.23, 16:10:

казано от Brown Bomber на 31.08.23, 15:00:

Цецо май не е даскал и уж ти е рано за ракии...😁

Верно, дееба, аз се обърках с Дидо, не Дидо-водката, ама Дидо, даскала.
Мерси , Кире, най-накрая и от теб някаква полза.

Така е, Васко, а някой ден и от теб може да има. 😁

За 2-3 кратки поста, стана мега хранилка :)) ) хаха.

31.08.23
19:05

казано от Brown Bomber на 31.08.23, 17:52:

казано от Homer Simpson на 31.08.23, 16:10:

казано от Brown Bomber на 31.08.23, 15:00:

Цецо май не е даскал и уж ти е рано за ракии...😁

Верно, дееба, аз се обърках с Дидо, не Дидо-водката, ама Дидо, даскала.
Мерси , Кире, най-накрая и от теб някаква полза.

Така е, Васко, а някой ден и от теб може да има. 😁

Тук не а да е.

31.08.23
19:57

казано от Homer Simpson на 31.08.23, 19:05:

казано от Brown Bomber на 31.08.23, 17:52:

казано от Homer Simpson на 31.08.23, 16:10:

казано от Brown Bomber на 31.08.23, 15:00:

Цецо май не е даскал и уж ти е рано за ракии...😁

Верно, дееба, аз се обърках с Дидо, не Дидо-водката, ама Дидо, даскала.
Мерси , Кире, най-накрая и от теб някаква полза.

Така е, Васко, а някой ден и от теб може да има. 😁

Тук не а да е.

Лошо няма .. Важното е да разбереш, че тук много хора те критикуват, обаче съм сигурен всички ти мислят доброто .... Може и да не е тук, ама тук е истината  :) никой нищо не ти е спестил :) .. Затова съм сигурен всички ще приветстват твоето завръщане.

01.09.23
19:33

01.09.2023
Тренировка  А
В СС
1a. Клек с “yoke bar” -5x20, 5x50, 5x70, 4x90
1b Хетфийлд клек  5,5,6х100кг
2. Лег-5x42.5, 5x62.5, 5x67.5, 4,3x77.5, 5х75кг
В кръг
1. Набиране надхват-  7,7,6,6хСТ-10
2.Обръщане от вис - 6x42,5, 6,6,5х 57.5кг
3a Пуловерпреса- 8,8,7х27.5кг
4а. Кик бек с дъмбел -8х17,5кг
4b Трицепсово разгъване прав на скрипец- 6х27,5кг
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели 12.5кг+повдигане на пълна чаша  15кг+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.

04.09.23
19:10

04.09.2023
Тренировка  Б
В СС
1.Тяга с дъмбели 5x32.5, 5х32.5 +15кг ластик, 5x52.5+15кг ластик, 5,5,5 х57.5кг+15кг ластик
2. Раменна преса в надхват  5х30, 5х42.5кг, 5х47.5, 5,4,4х52.5кг
В кръг:
1. Силово гребане с дъмбел с фат грип - 6,4,5,4х 47,5кг
2. Борческо въртете-7,6,6,6х15кг
3а. Разноименно повдигане на крака от лег-7,6
3b. Драконов флаг-4бр
4а. Скотово с дъмбели- 5 х 15кг
4b Набиране с тесен подхват-7бр
Разтягане
...хвата отказа и на тягата, а после и на гребането...До понеделник почивка.

08.09.23
08:23

...да впиша и Аз малко от почивката:
След 2 дни в Неапол се разхождаме из Соренто и Амалфийското крайбрежие. Крачките са от 20+ така че движение има, но и много се прекалява с напитките, а този регион ми е любим за бяло вино.

09.09.23
22:35

Малко снимки от Капри и Анакапри...

Мнението беше редактирано от Цветан на 09.09.23 22:37.

11.09.23
19:22

11.09.2023
Тренировка  В
В СС
1. Високо изтегляне от земя 5х42.5, 5х52.5, 5х62.5, 5,5,6х67.5кг
2. Набиране на лост-5хСТ-40, 5хСТ-20, 5хСТ-10, 5,4,4хСТ
В кръг:
1. Зерчер клек - 8х42.5, 8,7,5х 62.5кг
2a Лег с дъмбели-8х15, 8,8х27.5кг
2b. Лицеви опори -14хСТ+25кг жилетка
3а Колело от колене-8,9
3b Повдигане на краката от вис-5
3b. Висене на халки с тежест 40кг-25, 25 сек
Разтягане
Почивката свърши. Резултата е +1.5 кг за 5 дни. От днес отново на “педалите”.

13.09.23
20:00

13.09.2023
Тренировка  Г
В СС
1. Тясна тяга с повдигнати пръсти и фат грип-5х72.5, 5х72.5, 5х92.5, Тяга с фат грип 5,5х107.5кг, Тяга 5х127,5кг
2. Кофи-5хСТ, 5х20, 5х30, 5,3,3х37,5кг
В кръг:
1. Хоризонтално набиране на въже - 8,8,8,7х СТ
2. Пуш преса с дъмбели - 8х15 , 8,8,7х20кг
3. Ренегатско гребане-8,8,8х20кг
Разтягане
На тягата хвата изпускаше ,та за това малко “вариации” Добре се получи.
Теглото-83 кг.

15.09.23
19:45

15.09.2023
Тренировка  А
В СС
1 Зерчер клек- 5х42.4, 5х52.5, 5х62.5, 5,5,5х72.5кг
2. Лег-5x42.5, 5x62.5, 5x67.5, 3,x77.5, 4,2х75кг
В кръг
1. Набиране на халки-  7,6,6,5хСТ-10
2.Обръщане от вис - 6x42,5, 6,6,6х 57.5кг
3a Пуловерпреса- 8,8,8х27.5кг
4а. Кик бек с дъмбел -8х17,5кг
4b Трицепсово разгъване прав на скрипец- 7х27,5кг
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели 12.5кг+повдигане на пълна чаша  15кг+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.
На лега остро ме преряза дясното рамо и ...левия лакът.После при упражненията за ротаторите се скъса ластика и пак пострада рамото, ...та ще се лекуваме сега🙂
...а и прешлена пре..ах на предното клякане с SSB.

Мнението беше редактирано от Цветан на 15.09.23 19:50.

18.09.23
20:12

18.09.2023
Тренировка  Б
В СС
1.Тяга с дъмбели 5x32.5, 5х32.5 +15кг ластик, 5x52.5+15кг ластик, 5,5,6 х57.5кг+15кг ластик
2. Раменна преса в надхват  5х30, 5х42.5кг, 5х47.5, 5,4,4х52.5кг
В кръг:
1. Силово гребане с дъмбел с фат грип - 6,5,6,4х 47,5кг
2. Борческо въртете-7,7,6,6х15кг
3а. Разноименно повдигане на крака от лег-6,5
3b. Драконов флаг-5бр
4а. Скотово с дъмбели- 5 х 15кг
4b Набиране с тесен подхват-7бр
Разтягане
Прилична /стегната/ тренировка, в която отново хвата бе слабото звено.

20.09.23
20:39

20.09.2023
Тренировка  В
В СС
1. Високо изтегляне от земя 5х42.5, 5х52.5, 5х62.5, 5,5,4х70кг
2. Набиране на лост-5хСТ-40, 5хСТ-20, 5хСТ-10, 5,5,4хСТ
В кръг:
1.  Kлек с Yoke bar - 8х50, 8,8,10х 60кг
2a Лег с дъмбели-8х15, 8,8х27.5кг
2b. Лицеви опори -14хСТ+25кг жилетка
3а Колело от колене-10,10
3b Повдигане на краката от вис-5
3c. Висене на халки с тежест 40кг-пропуснато
Външна ротация от хоризонтала с лост 20кг+повдигане на пълна чаша  15кг+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане

22.09.23
20:32

22.09.2023
Тренировка  Г
В СС
1. Тясна тяга с повдигнати пръсти и фат грип-5х72.5, 5х72.5, 5х92.5, Тяга с фат грип 5,4х107.5кг, Тяга 7х127,5кг
2. Кофи-5хСТ, 5х20, 5х30, 5,3,4х37,5кг
В кръг:
1. Хоризонтално набиране на въже - 8,8,9х СТ
2. Пуш преса с дъмбели - 8х15 , 8,8,7х20кг
3. Ренегатско гребане-8,8,8х20кг
4. Скотово сгъване с дъмбели 15кг-8 бр
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик
Разтягане
Теглото-84 кг.

24.09.23
17:56

24.09.2023
Тренировка  А
В СС
1 Зерчер клек- 5х42.4, 5х52.5, 5х62.5, 5,6х72.5кг
2. Лег-5x40, 5x50, 5x60, 5,5,5x70кг
В кръг
1. Набиране на халки-  6,6,6,5хСТ-10
2.Обръщане от вис - 6x42,5, 6,6,6х 57.5кг
3a Пуловерпреса- 6,6,6х30кг
3b Трицепсово разгъване прав на скрипец- 8х27,5кг
Външна ротация от хоризонтала с дъмбели 12.5кг+повдигане на пълна чаша  15кг+ разпъване на ластик пред гърди в СС без почивка-1 път до лек отказ
Разтягане.

26.09.23
20:21

26.09.2023
Тренировка  Б
В СС
1.Тяга с дъмбели 5x32.5, 5х32.5 +15кг ластик, 5x52.5+15кг ластик, 5,5,6 х57.5кг+15кг ластик
2. Раменна преса в надхват  5х30, 5х42.5кг, 5х47.5, 5,4,4х52.5кг
В кръг:
1. Силово гребане с дъмбел с фат грип - 6,6,6,4х 47,5кг
2. Борческо въртете-7,7,6,6х15кг
3а. Разноименно повдигане на крака от лег-6,6
3b. Драконов флаг-5бр
4а. Чуково сгъване с дъмбели 15кг-8бр
В СС вътрешна раменна ротация + външна раменна ротация + фейспул с ластик
Разтягане
...няма прогрес..., но няма и регрес🙂

26.09.23
21:42

казано от Цветан на 26.09.23, 20:21:

26.09.2023

Разтягане
...няма прогрес..., но няма и регрес🙂

Не се сдържах :D

Мнението беше редактирано от Georgi Ivanov на 26.09.23 21:42.

Прескочи до:

Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1