Дневникът на Vic (CVFMHI)

Прескочи до:

Искаш ли да постигнеш мечтаната форма и трайно по-добро здраве?

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

Научи как работим

30.09.22
17:08

30092022

4 rounds
AMRAP 2 min
1 Burpee Box Jump
1 Box Rope Over @ 100 cm
1 Burpee Bar Pullover
1 Box Rope Over @ 100 cm

1 min Rest

13 rounds

04.10.22
09:59

03102022

EMOM 20 min
1 Box Squat Clean @ 100 kg
1 Box Jump @ 100 cm
1 Box Rope Over @ 102 cm (122 cm final 5 rounds)

04.10.22
12:13

04102022

4 x EMOM 10 min
I. EMOM 10
60 Rope Jump
II. EMOM 10
8 Box Jump
III. EMOM 10
5 Squat Clean @ 60 kg
IV. EMOM 10
4 Push Press @ 60 kg

05.10.22
17:03

05102022

1. KB Swing - upto 10 x 98 kg

2. EMOM 15 min
min 1-10
2 KB High Pull - to - Alternating Snatch Catch @ 32 kg
1 Box Rope Over @ 122 cm
1 Tire Flip @ 230 kg
1 Box Rope Over @ 122 cm
min 11-15
1 Box Rope Over @ 122 cm
7 Tire Floor Press @ 230 kg

07.10.22
17:27

07102022

50 rounds for time:
1 Squat Clean @ 100 kg
2 Burpee over bar

Time: 40:49 min

10.10.22
14:02

10102022

EMOM 10 min
1 Box Squat Clean @ 110 kg
1 Bar Pullover
+ AMRAP 3 min
Burpee Box Rope Over @ 102 cm
(20 reps)

Мнението беше редактирано от Vic на 10.10.22 14:45.

12.10.22
12:59

11102022

1. Back Squat - upto 200 kg

2. EMOM 20 min
Box Jump @ 100 cm
Box Rope Over @ 100 cm
Devil Press @ 2x32 kg KB
Box Rope Over @ 100 cm

==================

12102022

For time. (CAP 15 min):
12 Squat Clean @ 90 kg
9 Squat Clean @ 100 kg
6 Squat Clean @ 110 kg
3 Squat Clean @ 120 kg
1 Squat Clean @ 130 kg

Time: 14:40 min

Video: 130 kg

13.10.22
16:19

13102022

1. 10 rounds
20 sec Reverse Burpee - to - Clean & Press @ 40 kg
20 sec Rest
20 sec Rope Climbing
20 sec Rest

2. AMRAP 9 min
1 Bar Pullover
1 Tire Flip @ 230 kg

24 reps

14.10.22
18:14

14102022

1. Jerk - upto 120

2. For time:
10 rounds
6 Pullups
6 Explosive KB Jumps @ 50 kg
+ 10 rounds
10 Pushups
60 Rope Jump

Time: 17: 57 min

17.10.22
14:57

17102022

E2MO2M 20 min
1 Power Clean @ 100 kg
1 Hang Squat Clean
1 Squat Clean
3 Tire Flip @ 230 kg

18.10.22
15:24

18102022

1. Back Squat - upto 180 kg

2. 10 rounds for time:
1 Back Squat @ 150 kg
2 Box Jump @ 100 cm
4 Alternating KB Clean & Snatch @ 2 x 32 kg

Time: 18:35 min

19.10.22
16:10

19102022

AMRAP 20 min
5 Tire Floor Press @ 230 kg
1 Box Rope Over @ 122 cm
2 Sandbag Clean @ 63 kg
1 Box Rope Over @ 122 cm

13 rounds

20.10.22
22:04

20102022

E3MO3M 15 min
200 m Skierg
1 Bar Pullover
2 Tire Flip @ 230 kg
1 Squat Clean & Jerk @ 80/90/100/110/120

21.10.22
19:33

21102022

EMOM 10 min
4 Alternating Snatch & Clean @ 2 x 32 kg
Video

22.10.22
18:39

22102022

1. Squat Clean - upto 130 & 3 x 120

2. Back Squat - upto 200

28.10.22
10:15

26102022

1. Squat Clean - upto 120

2. 5 rounds for max reps Squat Cleans.
AMRAP 2 min
5 Shuttles (2 x 5 m)
20 Hands Releasing Pushups
Max reps Squat Clean @ 100 kg

Total 17 reps

===========

27102022

EMOM 10 min
1 DL @ 202 kg Trap Bar
1 Box Jump @ 100 cm
1 Bar Pullover

2 min Rest

For time:
10 DL @ 202 kg Trap Bar
10 Box Jump @ 100 cm
10 Bar Pullover

Time: 04:59 min

28.10.22
18:42

28102022

1. Squat Clean - upto 120

2. 4 rounds
10 2x32 kg KB Bench Press

31.10.22
15:27

31102022

E2MO2M 20 min
2 Tire Flip @ 230 kg
7 Tire Floor Press @ 230 kg
1 Box Power Clean @ 100 kg
1 Box Squat Clean @ 100 kg

01.11.22
16:50

01112022

1. SS
DL (Trap Bar) @ 202
Back Squat @ 180
Push Press @ 110

2. Farmer’s Walk @ 202 kg

01.11.22
21:46

казано от Vic на 01.11.22, 16:50:

2. Farmer’s Walk @ 202 kg

Респект!!!

02.11.22
16:26

02112022

Squat Clean - upto 120

03.11.22
15:42

03112022

EMOM 30 min
1-10 min
2 x Combo
KB High Pull-to-Alt. Clean Catch
Outer Circular-to-Alt. Inner Circular Clean Catch
Circular Snatch @ 32 kg

11-20 min
2 Burpee Alternating KB Snatch & Clean @ 2 x 32 kg

21-30 min
1 Back Squat @ 160 kg
1 Bar Pullover

05.11.22
11:40

04112022

Single Arm Sledge Hammer 5 kg

Мнението беше редактирано от Vic на 07.11.22 16:29.

07.11.22
16:31

07112022

EMOM 10 min
1 Hang Squat Clean @ 120 kg

08.11.22
15:34

08112022

EMOM 10 min
1 Jerk @ 100 kg
1 Box Jump @ 89 cm
1 Power Clean @ 100 kg

10.11.22
16:52

10112022

E2MO2M 10 min
1 Back Squat @ 180 kg
1 Squat Clean & Jerk @ 100 kg
1 Tire Flip @ 230 kg

11.11.22
17:44

11112022

1. Twisted movements KB edition:

- S.A. Rotational KB Snatch (Alternating Catch) @ 32 kg - video

-  Alternating KB Rotational Snatch @ 2 KB 32 kg, OH holding

2. AMRAP 12 min
1 Box Jump @ 100 cm
1 Box Rope Over @ 100 cm
1 Burpee
1 Box Rope Over

21 reps

14.11.22
15:26

14112022

1. KB variations
KB Combo @ 32 kg
KB High Pull to Alt. Clean Catch
KB Rotational Clean-to-alternating Rotational Clean
Rotational KB Snatch
Rotational KB Snatch (Alternating Catch)

2. EMOM
Every 2.5 min
Squat Clean - Front Squat
1-5 reps
2-4 reps
3-3 reps
4-2 reps
5-1 reps
6-0 reps
Weight 70% 1RM Squat Clean

Video: 1st round vs 6th round
Bar 100 kg

16.11.22
09:46

15112022

1. AMRAP 1 min Tire Flip @ 230 kg

2. Jerk - upto 130 kg

3. AMRAP 9 min
1 Tire Flip @ 230 kg
1 Bar Pullover

25 reps

16.11.22
14:08

16112022

EMOM 10 min
min 1
4 Burpee Alternating KB Snatch & Clean @ 2 x 32 kg
min 2
4 Burpee Box Jump @ 89 cm

17.11.22
13:11

17112022

EMOM 10 min
1 Hang Squat Clean @ 120 kg

18.11.22
16:16

18112022

EMOM 20 min
min 1
1 DL @ 152 kg (Trap Bar)
Max Skierg

min 2
1 DL @ 152 kg
Max Shuttles @ 5 m

2022 + 820 = 2842 m

21.11.22
15:39

21112022

Честит ми рожден ден! 51!

Birthday WOD

EMOM 51 min
min 1
2 Tire Flip @ 230 kg
1 Jerk @ 100 kg

min 2
1 Bar Pullover
1 Squat Clean @ 100 kg

min 3
7 Floor Press @ 230 kg
1 Power Clean @ 100 kg

Video of final 3 min.

21.11.22
20:18

Много здраве,много сила и силни времена за теб!!!

23.11.22
13:21

23112022

1. New toy - KB 40 kg

Video

2. EMOM 10 min
6 KB Snatch @ 40 kg

3. Back Squat - upto 180 kg

25.11.22
17:21

25112022

4 rounds
20 sec max reps / 20 sec Rest
Thruster @ 80 kg
KB High Pull - to - Alt. Clean Catch @ 50 kg
Box Jump @ 25 kg Sandbag
Battle Ropes
Situps @ 25 kg Sandbag OH

28.11.22
18:30

28112022

1. Squat Clean & Jerk - upto 120 kg


2. Squat Clean - upto 130 kg

3. 10 rounds
2 Devil Press @ 30 kg
1 Box Jump @ 89 cm
1 Rope Box Over @ 89 cm
2 S.A. KB Thruster @ 40 kg
1 Rope Box Jump @ 89 cm

14:59 min

30.11.22
08:25

29112022

EMOM 20 min
5 Box Jump
1 Tire Flip @ 230 kg
5 Tire Floor Press @ 230 kg

30.11.22
23:38

Здрасти, бат Вики! Много се радвам, че идвам във форума след 10 години и все още дневника ти продължава да “заяква” :))

Да се върнем на темата за олимпийските. Гледах ти едно видео на 100 кг. Power Clean & Squat Clean. Пробвал ли си да се “забравиш” това дали ще изпълняваш Power или Squat Clean и да целиш да изпълниш движението с минимален пул?
Когато преди години тренирах с треньор, правихме clean и snatch от много високи кутии - няма как да дърпаш много и всичко е до влизане под щангата.
Идеята ми е, че така може да се постигне някаква ефективност и щангата да пътува по-малко. Или може би като експеримент, за да видиш къде ти е силата.
Ако е при дърпането - така ми изглежда на мен, можеш да правиш частични предни клекове с цел да си по-стабилен при поемането - знам, че е трудно да засечеш щангата и да продължиш право напред, но така няма да се налага да слизаш много надолу и няма да се мориш толкова.

Но знам, че влизам в темата без да съм разгледал подробно тренировките ти, за което се извинявам. Самия аз доста се зарибявам (отново) по щангите и ти се кефя, че си ги правиш олимпийските и прогресираш в тях!
Респект!

01.12.22
08:52

казано от Valleri на 30.11.22, 23:38:

Здрасти, бат Вики! Много се радвам, че идвам във форума след 10 години и все още дневника ти продължава да “заяква” :))

Да се върнем на темата за олимпийските. Гледах ти едно видео на 100 кг. Power Clean & Squat Clean. Пробвал ли си да се “забравиш” това дали ще изпълняваш Power или Squat Clean и да целиш да изпълниш движението с минимален пул?
Когато преди години тренирах с треньор, правихме clean и snatch от много високи кутии - няма как да дърпаш много и всичко е до влизане под щангата.
Идеята ми е, че така може да се постигне някаква ефективност и щангата да пътува по-малко. Или може би като експеримент, за да видиш къде ти е силата.
Ако е при дърпането - така ми изглежда на мен, можеш да правиш частични предни клекове с цел да си по-стабилен при поемането - знам, че е трудно да засечеш щангата и да продължиш право напред, но така няма да се налага да слизаш много надолу и няма да се мориш толкова.

Но знам, че влизам в темата без да съм разгледал подробно тренировките ти, за което се извинявам. Самия аз доста се зарибявам (отново) по щангите и ти се кефя, че си ги правиш олимпийските и прогресираш в тях!
Респект!

Здрасти, Валка!

Конкретно 100 кг мога да ги засичам навсякъде. От вис ги обръщам всякак, с минимално или никакво приспускане, със или без клек. Същото и от високи боксове.

Ще тествам скоро, вероятно с по-тежко, за да има смисъл. Иначе си прав, че изтеглям високо.

Ако се завъртиш към Варна, ще се радвам да те видя :)

Прескочи до:

Направи първата стъпка към твоята цел.

Попълни анкетата и наш консултант ще се свърже с теб, за да научиш и обсъдите как нашият метод ще е от полза за теб и целите ти.

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1