Дневникът на Ицо Скалата

Прескочи до:

02.06.22
12:36

02/06/2022 - Горна част и експлозивност - Тренировка #85
10мин загрявка

подскоци встрани + нагоре - 2х10+10
скок от 1 крак със засилка - х3 на крак
подскоци напред-назад - 2х10 на крак
подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
къси подскоци в квадрат от 1 крак - 2х5 на крак

кофи - 4х8@СТ (е)
+ успоредни набирания - 6,6,5,5@СТ (е)
лицеви опори с положителен наклон - 4х8@СТ (e)
+ едностранно издърпване на ластик отпред - 4х8@М (e/1/х)
едностранен флайс - 3х8@М (х/1/х)
+ издърпване на ластик отгоре на 45 градуса - 3х8@М (е/1/х)

трицепс отгоре с ластик - 3х8@М (х/1/х)
+ екстензии зад гърба за трицепс - 3х10@СТ (х/1/х)

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)

5мин разтягане

06.06.22
09:43

03/06/2021 - Горна част и експлозивност - Тренировка #86
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак - х5 на крак

едностранна раменна преса прав - 4х5@С (е)
+ български клек - 4х6@Г (е) на крак
едностранно вдигане на ръка встрани със свит лакът с ластик - 3х8@М (х/1/х)
+ едностранна румънска тяга с ластик - 3х6@С (е)
фейс пул - 3х8@М (х/1/х)
+ едностранен хип тръст - 3х8@М (е)

сгъване за тибиалис облегнат на стена - 3х10@СТ (х/1/х)
+ едностранно сгъване за бицепс прав с ластик - 3 х 10(л), 8(д) @ М (х/1/х)

повдигане на прави крака върху препятствие от седнало положение - 2х16

5мин разтягане


06/06/2022 - Горна част и експлозивност - Тренировка #87
10мин загрявка

къси подскоци от страна на страна - 2х20
скок от 1 крак със засилка - х3 на крак
скок напред + скок навътре - х4 на крак

дълбоки кофи - 9,9,9,7@СТ
+ успоредни набирания - 8,7,6,5@СТ
лицеви опори с положителен наклон - 4х8@СТ (х/1/е)
+ двустранно издърпване на ластик отпред - 4х8@М (е/1/х)
едностранно избутване на ластик прав със смяна на ръцете - 3х12@М (e/1/х)
+ едностранно издърпване на ластик наведен напред - 3х8@М (е/1/х)

трицепс отгоре с ластик - 3х8@М (х/1/х)
+ екстензии зад гърба за трицепс - 3х10@СТ (х/1/х)

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)

5мин разтягане

08.06.22
08:12

07/06/2021 - Горна част и експлозивност - Тренировка #88
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак - х5 на крак

едностранна + двустранна раменна преса седнал - 4х4х1+1+1@М (х/1/х)
+ напади от място - 4х6@Г (е) на крак
едностранно вдигане на ръка встрани с ластик - 3х8@М (1/х/1)
+ едностранна румънска тяга с ластик - 3х6@Г (е)
фейс пул - 3х8@М (х/1/х)
+ издърпване на ластик между краката - 3х8@М (е)

сгъване за тибиалис облегнат на стена - 3х10@СТ (х/1/х)
+ едностранно сгъване за бицепс прав с ластик - 3 х 10(л), 8(д) @ М (х/1/х)

повдигане на крака върху препятствие от седнало положение - 2х16

5мин разтягане


08/06/2022 - Спринтове
10мин загрявка

3 подскока вдясно + 3 вляво - х2 (1) на крак
скок от 2 крака със засилка - х3 на страна
ниски + високи пого подскоци - 2х8+8

спринтове - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

16.06.22
09:45

09/06/2022 - Горна част и експлозивност - Тренировка #89
10мин загрявка

подскоци встрани + нагоре - 2х10+10
скок от 1 крак със засилка - х3 на крак
подскоци напред-назад - 2х10 на крак
подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
къси подскоци в квадрат от 1 крак - 2х5 на крак

кофи - 4х8@СТ (е)
+ успоредни набирания - 6,6,5,5@СТ (е)
лицеви опори с положителен наклон - 4х8@СТ (e)
+ едностранно издърпване на ластик отпред - 4х8@М (e/1/х)
едностранен флайс - 3х8@М (х/1/х)
+ издърпване на ластик отгоре на 45 градуса - 3х8@М (е/1/х)

трицепс отгоре с ластик - 3х8@М (х/1/х)
+ екстензии зад гърба за трицепс - 3х10@СТ (х/1/х)

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)

5мин разтягане


16/06/2022 - Горна част и експлозивност - Тренировка #90
10мин загрявка

подскоци встрани + нагоре - 2х10+10
скок от 1 крак със засилка - х3 на крак
подскоци напред-назад - 2х10 на крак
подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
къси подскоци в квадрат от 1 крак - 2х5 на крак

кофи - 4х8@СТ (е)
+ успоредни набирания - 4х5@СТ (е)
лицеви опори с положителен наклон - 4х8@СТ (e)
+ едностранно издърпване на ластик отпред - 4х8@М (e/1/х)
едностранен флайс - 3х8@М (х/1/х)
+ издърпване на ластик отгоре на 45 градуса - 3х8@М (е/1/х)

трицепс отгоре с ластик - 3х8@М (х/1/х)
+ екстензии зад гърба за трицепс - 3х10@СТ (х/1/х)

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)

5мин разтягане

23.06.22
06:58

17/06/2021 - Горна част и експлозивност - Тренировка #91
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак - х5 на крак

едностранна раменна преса прав - 4х5@С (е)
+ български клек - 4х6@Г (е) на крак
едностранно вдигане на ръка встрани с ластик - 3х8@М (х/1/х)
+ едностранна румънска тяга с ластик - 3х6@С (е)
фейс пул - 3х8@М (х/1/х)
+ издърпване на ластик между краката - 3х8@М (е)

сгъване за тибиалис облегнат на стена - 3х10@СТ (х/1/х)
+ едностранно сгъване за бицепс прав с ластик - 3 х 10(л), 8(д) @ М (х/1/х)

повдигане на прави крака върху препятствие от седнало положение - 2х16

5мин разтягане


20/06/2022 - Горна част и експлозивност - Тренировка #92
10мин загрявка

къси подскоци от страна на страна - 2х20
скок от 1 крак със засилка - х3 на крак
скок напред + скок навътре - х4 на крак

дълбоки кофи - 4х8@СТ
+ успоредни набирания - 8,6,6,5@СТ
лицеви опори с положителен наклон - 4х8@СТ (х/1/е)
+ двустранно издърпване на ластик отпред - 4х8@М (е/1/х)
едностранно избутване на ластик прав със смяна на ръцете - 3х12@М (e/1/х)
+ едностранно издърпване на ластик наведен напред - 3х8@М (е/1/х)

трицепс отгоре с ластик - 3х8@М (х/1/х)
+ екстензии зад гърба за трицепс - 3х10@СТ (х/1/х)

Започна да ме вали и си тръгнах малко по-рано.


22/06/2021 - Горна част и експлозивност - Тренировка #93
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак - х5 на крак

раменна преса с главата надолу - 4х2@М (х/1/х)
+ напади разкрачен от място - 4х6@Г (е) на крак
едностранно вдигане на ръка встрани с ластик - 3х8@М (1/х/1)
+ едностранна румънска тяга с ластик - 3х6@Г (е)
фейс пул - 3х8@М (х/1/х)
+ издърпване на ластик между краката - 3х8@М (е)

сгъване за тибиалис облегнат на стена - 3х10@СТ (х/1/х)
+ едностранно сгъване за бицепс прав с ластик - 3 х 10(л), 8(д) @ М (х/1/х)

повдигане на крака върху препятствие от седнало положение - 2х16

5мин разтягане

Мнението беше редактирано от Скалата на 23.06.22 06:58.

26.06.22
12:35

23/06/2021 - Горна част и експлозивност - Тренировка #94
10мин загрявка

подскоци встрани + нагоре - 2х10+10
подскоци напред-назад - 2х10 на крак
подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
къси подскоци в квадрат от 1 крак - 2х5 на крак

раменен лег - 1х5@60кг + 3х5@70кг
успоредни набирания - 8,8,6,5@СТ

горен лег с дъмбели със смяна на ръцете - 4х16@2х12,5кг
+ гребане от полулегнало положение върху пейка със смяна на ръцете - 4х10@2х17,5кг
едностранен флайс с кабел - 3х8@?
+ придърпване на горен скрипец с прави ръце - 3х8@?

трицепс с въже отгоре - 3х8@? (х/1/х)
+ екстензии зад гърба за трицепс - 3х10@СТ (х/1/х)

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)

5мин разтягане


24/06/2021 - Горна част и експлозивност - Тренировка #95
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак - х5 на крак

едностранна раменна преса прав - 4х5@С (е)
+ български клек - 4х6@Г (е) на крак
едностранно вдигане на ръка встрани с ластик - 3х8@М (х/1/х)
+ едностранна румънска тяга с ластик - 3х6@С (е)
фейс пул - 3х8@М (х/1/х)
+ издърпване на ластик между краката - 3х8@М (е)

сгъване за тибиалис облегнат на стена - 3х10@СТ (х/1/х)
+ едностранно сгъване за бицепс прав с ластик - 3 х 10(л), 8(д) @ М (х/1/х)

повдигане на прави крака върху препятствие от седнало положение - 2х16

5мин разтягане

Реших преди да се запиша отново за стария ми фитнес, да проверя и другата известна верига. Не беше лошо, даже имаше трап бар, който отдавна искам да пробвам, но условията на старото място са по-хубави, а пък си е и “старото място”. Във вторник ще отида да тренирам там и да се запиша.
Имам план как да тренирам в близкото бъдеще, но ще кажа повече като се запиша официално.

Мнението беше редактирано от Скалата на 26.06.22 12:38.

28.06.22
17:46

27/06/2022 - Горна част и експлозивност - Тренировка #96
10мин загрявка

къси подскоци от страна на страна - 2х20
скок от 1 крак със засилка - х3 на крак
скок напред + скок навътре - х4 на крак

дълбоки кофи - 4х9@СТ
+ успоредни набирания - 8,7,6,5@СТ
лицеви опори с положителен наклон - 4х8@СТ (х/1/е)
+ двустранно издърпване на ластик отпред - 4х8@М (е/1/х)
едностранно избутване на ластик прав със смяна на ръцете - 3х12@М (e/1/х)
+ едностранно издърпване на ластик наведен напред - 3х8@М (е/1/х)

трицепс отгоре с ластик - 3х8@М (х/1/х)
+ екстензии зад гърба за трицепс - 3х10@СТ (х/1/х)

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)

5мин разтягане


28/06/2021 - Горна част и експлозивност - Тренировка #97
лично тегло: 79кг
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х5 на крак
по 3 подскока в посока от 1 крак - х2 на крак (х/1/х)
ниски + високи пого подскоци - 2х8

заден клек - 5,5,3,3@70кг
военна преса - 4х4@40кг

вдигане на ръце встрани със смяна с дъмбел - 3х16@2х6кг (1/х/1)
+ едностранна румънска тяга с дъмбел - 3х6@16кг (е)
фейс пул - 3х8@15кг (х/1/х)
+ издърпване на въже между краката - 3х8@25кг (е)

сгъване за тибиалис облегнат на стена - 3х10@СТ (х/1/х)
+ сгъване за бицепс прав със смяна на ръцете с дъмбели - 3 х 10(л), 8(д) @ 2х7кг (х/1/х)

повдигане на свити крака от вис - 2х8

5мин разтягане

  Най-после се записах на фитнес!
  Кантарът ме изкара 79кг, което не е зле. Обаче като се видях в огледалото, забелязах, че краката са ми са се смалили, което веднага беше подкрепено от фактът, че още след първата серия на клека усетих млечната киселина в краката.
  Каквото такова, не мога и не искам да се оплаквам, защото все пак отново ще си ходя на зала редовно.
  А планът е следния - през следващия месец ще правя само основни упражнения, за да си възвърна по-голямата част от силата. Освен това, за подскоците ще подходя по следния начин - ще правя 3-4 упражнения, като се движа от глезена през коляното и вече цял скок
или нещо сложно като цяло.
  Да видим какво ще стане.

П.С. - иначе се опитвам да се храня здраво.

03.07.22
09:35

30/06/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #1
10мин загрявка

покосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х5 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 на крак
ниски + високи пого подскоци - 2х8+8

заден клек - 4х5@70кг
раменен лег - 4х5@70кг
успоредни набирания - 4х5@+10кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане


01/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #2
10мин загрявка

покосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х5 на крак
подскоци напред-назад - 3х10 на крак
подскоци наляво-надясно - 3х10 на крак
къси подскоци в квадрат от 1 крак - 2х5 на крак

сумо тяга - 4х5@90кг
военна преса - 5,5,5,4@40кг
кофи - 4х5@+16кг
гребане от земя - 4х5@30кг (е)

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

  Постепенно започвам да свиквам с тренировките. Единствено си смених плана за подскоците, като за 1-2 седмици ще се фокусирам отделно само върху глезени, после върху колене и така нататък.

05.07.22
08:55

04/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #3
лично тегло: 81кг
10мин загрявка

покосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х5 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 на крак
ниски + високи пого подскоци - 2х8+8

заден клек - 4х4@75кг
раменен лег - 4х5@70кг
успоредни набирания - 4х5@+10кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ повдигане на прави крака върху препятствие от седнало положение - 2х10

5мин разтягане


05/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #4
10мин загрявка

покосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х5 на крак
подскоци напред-назад - 3х10 на крак
подскоци наляво-надясно - 3х10 на крак
къси подскоци в квадрат от 1 крак - 2х5 на крак

сумо тяга - 5,5,5,3@100кг
военна преса - 4х5@40кг
кофи - 5,5,5,3@+20кг
гребане от земя - 4х5@32кг (е)

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

  Доста бързо си връщам личните килограми. Отделно забелязах, че не усещам некомфорт в лявата ми китка (контузена през ноември 2021) толкова колкото преди. А си мислех, че това че не ходя на фитнес, ще и помогне за възстановяването.

06.07.22
08:07

06/07/2022 - Спринтове
10мин загрявка

спринтове - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

07.07.22
09:10

07/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #5
10мин загрявка

покосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х5 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 на крак
ниски + високи пого подскоци - 2х8+8

заден клек - 4х5@75кг
раменен лег - 4х3@75кг
успоредни набирания - 4х4@+15кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане

09.07.22
09:08

08/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #6
10мин загрявка

покосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х5 на крак
подскоци напред-назад - 3х10 на крак
подскоци наляво-надясно - 3х10 на крак
къси подскоци в квадрат от 1 крак - 2х5 на крак

сумо тяга - 4х5@100кг
военна преса - 4х3@45кг
кофи - 4х5@+20кг
гребане от земя - 4х5@34кг (е)

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ вдигане на свити крака от вис - 2х8

5мин разтягане


09/07/2022 - Спринтове
10мин загрявка

спринтове - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

12.07.22
10:01

11/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #7
лично тегло: 80кг
10мин загрявка

покосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х5 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 на крак
ниски + високи пого подскоци - 2х8+8

заден клек - 4х3@80кг
раменен лег - 4х4@75кг
успоредни набирания - 5,5,5,4@+15кг
фейс пул - 4х8@20кг

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане


12/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #8
10мин загрявка

покосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х5 на крак
подскоци напред-назад - 3х10 на крак
подскоци наляво-надясно - 3х10 на крак
къси подскоци в квадрат от 1 крак - 2х5 на крак

сумо тяга - 4х3@110кг
военна преса - 4х4@45кг
кофи - 4х3@+22,5кг
гребане от земя - 4х5@34кг (е)

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

Не знам защо, но ми е много кеф да правя кофи и набирания с тежест. Също и на тягата ми е готино, защото все едно наново се уча и мога да наблегна на важните неща.

13.07.22
07:56

13/07/2022 - Спринтове
10мин загрявка

спринтове - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

14.07.22
09:21

14/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #9
10мин загрявка

сядане на кутия от 1 крак - 2х5 (3-5/х/х) на крак
задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х20сек на крак
сгъване на предно коляно от стъпка с ластик захванат отпред - 2х8 на крак

заден клек - 4х4@80кг
раменен лег - 5,4,4,4@75кг
успоредни набирания - 5,5,5,3@+15кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане

Следващите 3 тренировки + днешната ще правя упражнения за колене. Съмнявам се, че съм ги описал добре, но пък бяха много яки. После цяла тренировка ги усещах как са “будни”. Като се замисля, може и 2 такива седмици да направя.

16.07.22
10:31

15/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #10
10мин загрявка

докосване на пета от трупче - 3х6 на крак
задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х20сек на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)

сумо тяга - 4,4,3,3@110кг
военна преса - 4х4@45кг
кофи - 4,4,3,3@+22,5кг
гребане от земя - 4х5@34кг (е)

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

19.07.22
09:02

16/07/2022 - Спринтове
10мин загрявка

спринтове - 5х30м // с кратка почивка

5мин разтягане


18/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #11
лично тегло: 81кг
10мин загрявка

сядане на кутия от 1 крак - 2х5 (3-5/х/х) на крак
задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х20сек на крак
сгъване на предно коляно от стъпка с ластик захванат отпред - 2х8 на крак

заден клек - 5,5,4,4@80кг
раменен лег - 5,5,4,4@75кг
успоредни набирания - 5,5,5,4@+15кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане


19/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #12
10мин загрявка

докосване на пета от трупче - 3х5 на крак
задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х20сек на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)

сумо тяга - 4х4@110кг
военна преса - 5,5,4,4@45кг
кофи - 4х4@+22,5кг
гребане от земя - 4х5@34кг (е)

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

21.07.22
09:28

21/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #13
10мин загрявка

сядане на кутия от 1 крак - 2х5 (3-5/х/х) на крак
задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х20сек на крак
сгъване на предно коляно от стъпка с ластик захванат отпред - 2х8 на крак

заден клек - 4х5@80кг
раменен лег - 4х4@75кг
успоредни набирания - 5,5,4,4@+15кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане

Днес бях изморен, може би защото спах зле. Но също се усетих, че не трябва да се напъвам прекалео, особено на упражненията, в които китката ми участва активно (като лежанката днес). Чудя се дали да мина отново на горна-долна, но като че ли ще си остана с тази програма. Обаче задължително ще гледам да няма лоши повторения - колкото толкова.

24.07.22
09:16

22/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #14
10мин загрявка

докосване на пета от трупче - 3х5 на крак
задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х20сек на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)

сумо тяга - 5,5,4,4@110кг
военна преса - 5,5,4,4@45кг
кофи - 4х5@+22,5кг
гребане от земя - 4х4@36кг (е)

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

25.07.22
10:29

25/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #15
лично тегло: 81кг
10мин загрявка

покосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 3х5 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х4 на крак
измоетрично задържане в напад - 2х10сек на страна

заден клек - 4х3@85кг
раменен лег - 4х4@75кг
успоредни набирания - 5,5,5,4@+15кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на китка в неутрален хват - 2 х 20 (л), 10(д) @ 2кг
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане

  Определено се чувствам по-добре, когато съм изцяло фокусиран върху упражнението, което правя.
  От тази седмица планът е един ден да правя упражнения за глезен, другия за коляно, като допълнително ще има поне едно упражнение. Тази седмица фокусът е върху измоетрия.
  Отделно мисля, че е добро решения да започна правя упражнения за лявата ми китка в края на тренировката.

26.07.22
08:53

26/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #16
10мин загрявка

сядане на кутия от 1 крак - 3х5 (3-5/х/х) на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
задържане в полуклек - 2х20сек на крак

сумо тяга - 5,5,5,3@110кг
военна преса - 5,5,4,4@45кг
кофи - 4х3@+24кг
гребане от земя - 4х4@36кг (е)

сгъване на китка в неутрален хват - 2 х 20 (л), 10(д) @ 2кг
+ усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

27.07.22
07:52

27/07/2022 - Спринтове
10мин загрявка

спринтове - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

28.07.22
09:55

28/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #17
10мин загрявка

покосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 3х5 на крак
къси подскоци напред-назад - 2х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
къси подскоци в квадрат - 2х5 на крак
измоетрично задържане в напад - 2х10сек на страна

заден клек - 4х4@85кг
раменен лег - 4х5@75кг
успоредни набирания - 5,5,5,4@+15кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на китка в неутрален хват - 2 х 20 (л), 10(д) @ 2кг
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане

29.07.22
09:18

29/07/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #18
10мин загрявка

докосване на пета от трупче - 3х5 на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
изометрично задържане в напад - 2х10сек на страна

сумо тяга - 4х5@110кг
военна преса - 4х5@45кг
кофи - 4,4,3,3@+25кг
гребане от земя - 4х4@36кг (е)

сгъване на китка в неутрален хват - 2 х 20 (л), 10(д) @ 2кг
+ усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

30.07.22
09:20

30/07/2022 - Спринтове
10мин загрявка

спринтове - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

01.08.22
09:15

01/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #19
лично тегло: 82кг
10мин загрявка

покосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х7 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 (х/1/х) на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 (е) на крак
приземяване от кутия - х8

заден клек - 4х5@85кг
раменен лег - 4х3@80кг
успоредни набирания - 5,5,5,4@+15кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на китка в неутрален хват - 2 х 20 (л), 10(д) @ 2кг
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане

Мнението беше редактирано от Скалата на 02.08.22 08:59.

02.08.22
09:02

02/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #20
10мин загрявка

сядане на кутия от 1 крак - 3х5 (3-5/х/х) на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
сядане в полуклек от място - х8

сумо тяга - 4х3@120кг
военна преса - 4х3@50кг
кофи - 4х4@+25кг
гребане от земя - 4х5@36кг (е)

сгъване на китка в неутрален хват - 2 х 20 (л), 10(д) @ 3кг
+ усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

03.08.22
08:10

03/08/2022 - Спринтове
10мин загрявка

спринтове - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

04.08.22
10:01

04/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #21
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х7 на крак
къси подскоци напред-назад - 2х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
къси подскоци в квадрат - 2х5 на крак
приземяване от кутия - х8

заден клек - 4х3@90кг
раменен лег - 4х3@80кг
успоредни набирания - 4х5@+15кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на китка в неутрален хват - 2 х 20 (л), 10(д) @ 2кг
+ сгъване на китка в надхват - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 2кг
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане

  Определено ще е хубаво да вкарам още упражнения с тежест за китката, но първо ще трябва да го измисля.
  Упражненията за глезени и колене ми се отразяват много добре и вече усещам как съм по-стабилен.

05.08.22
09:22

05/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #22
10мин загрявка

докосване на пета от трупче - 3х5 на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
сядане в полуклек от място - х8

сумо тяга - 4,4,3,3@120кг
военна преса - 4х3@50кг
кофи - 5,5,4,4@+25кг
гребане от земя - 4х5@36кг (е)

сгъване на китка в неутрален хват - 2 х 20 (л), 10(д) @ 2кг
+ сгъване на китка в надхват - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 2кг
+ усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

08.08.22
21:13

08/08/2022 - Спринтове
10мин загрявка

ускорение - х2
спринт - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

Следващите 3 седмици ще пробвам различно разпределение на тренировките през седмицата, за да не бързам от финтеса за работа.

09.08.22
22:10

09/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #23
лично тегло: 82кг
10мин загрявка

покосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х7 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 (х/1/х) на крак
подскоци в обърнато П - 2х5 (е) на крак
скок от седнало положение - х8

заден клек - 4,4,3,3@90кг
раменен лег - 4,4,3,3@80кг
успоредни набирания - 4х3@+17,5кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на китка в неутрален хват - 2 х 20 (л), 15(д) @ 2кг
+ сгъване на китка в надхват - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 2кг
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане

10.08.22
21:39

10/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #24
10мин загрявка

докосване на пета от трупче - 3х5 на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
скок от седнало положение на пода със свити крака + скок нагоре - 2х3+3

сумо тяга - 4х4@120кг
военна преса - 4х3@50кг
кофи - 5,5,4,4@+25кг
гребане от земя - 4х5@36кг (е)

сгъване на китка в надхват - 3 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ сгъване на китка в неутрален хват - 2 х 20 (л), 10(д) @ 2кг

едностранна фермерска разходка - х2@16кг
+ вдигане на свити крака от вис - 2х8

5мин разтягане

11.08.22
20:42

11/08/2022 - Спринтове
10мин загрявка

ускорение - х2
спринт - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

13.08.22
11:02

13/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #25
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х7 на крак
къси подскоци напред-назад - 3х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 3х10 на крак
къси подскоци в квадрат - 2х5 на крак
скок от седнало положение - 2х4

заден клек - 4х4@90кг
раменен лег - 4,4,4,3@80кг
успоредни набирания - 4х4@+17,5кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на китка в неутрален хват - 3 х 20 (л), 15(д) @ 2кг
+ сгъване на китка в надхват - 3 х 10 (л), 8 (д) @ 2кг
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане

14.08.22
12:07

14/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #26
лично тегло: 82кг
10мин загрявка

докосване на пета от трупче - 3х5 на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
скок от седнало положение на пода със свити крака + скок нагоре - 2х3+3

сумо тяга - 5,4,4,4@120кг
военна преса - 4,4,3,3@50кг
кофи - 4х5@+25кг
гребане от земя - 4х5@36кг (е)

сгъване на китка в надхват - 3 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ сгъване на китка в неутрален хват - 2 х 20 (л), 10(д) @ 2кг

едностранна фермерска разходка - х2@16кг
+ вдигане на свити крака от вис - 2х8

5мин разтягане

17.08.22
22:32

16/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #27
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х7 на крак
подскоци вляво-вдясно - 2х16
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 (х/1/х) на крак
реактивен скок - 2х4

заден клек - 4х5@90кг
раменен лег - 4,4,4,3@80кг
успоредни набирания - 5,5,4,4@+17,5кг
фейс пул - 4х8@15кг

сгъване на китка в надхват - 3 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ сгъване на китка в неутрален хват - 3 х 20 (л), 15(д) @ 2кг
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане


17/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #28
10мин загрявка

сядане на кутия от 1 крак - 3х5 (3-5/х/х) на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
скок от 1 крак със засилка - х2 на крак

сумо тяга - 4х5@120кг
военна преса - 4,4,4,3@50кг
кофи - 4х3@+27,5кг
гребане от земя - 4х5@36кг (е)

сгъване на китка в надхват - 3 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ сгъване на китка в неутрален хват - 3 х 20 (л), 10(д) @ 2кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

  За първи път от както отново съм в зала, усетих на клека и на раменната тази стабилност, при която мога да се напъвам колкото искам, без да развалям техниката. Което е доста яко. Дано и на другите упражнения стане скоро така.

18.08.22
19:36

18/08/2022 - Спринтове
10мин загрявка

ускорение - х2
спринт - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

20.08.22
22:03

20/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #29
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х7 на крак
къси подскоци напред-назад - 3х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 3х10 на крак
къси подскоци в квадрат - 2х5 на крак
реактивен скок - 2х4

заден клек - 4х3@100кг
раменен лег - 4х4@80кг
успоредни набирания - 4х5@+17,5кг
фейс пул - 4х9@15кг

сгъване на китка в надхват - 3 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ сгъване на китка в неутрален хват - 3 х 12 (л), 10(д) @ 3кг
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане

  Айде, друго си е вече 100 на клека. Ектра е. Също така осъзнах, че на фейс пула изобщо не напредвам, или изобщо не се и опитвам като че ли. Просто все си мисля, че не правя повторенията перфектно, но ще се опитам да кача и там.

21.08.22
22:15

21/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #30
10мин загрявка

докосване на пета до земята от трупче - 3х5 на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
скок от 1 крак със засилка - х2 на крак

сумо тяга - 4х3@130кг
военна преса - 5,4,4,4@50кг
кофи - 4,4,3,3@+27,5кг
гребане от земя - 4х3@38кг (е)

сгъване на китка в надхват - 3 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ сгъване на китка в неутрален хват - 3 х 12 (л), 10(д) @ 3кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

Прескочи до:

Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1