vanim

Прескочи до:

16.07.17
20:39

PUSH - 16.07.2017
4 серии лежанка с лост - 4 4 4 повторения 100кг
3 серии горен лег с лост - 6 5 5 повторения 80кг
4 серии долен лег - 8 8 8 повторения 90кг
4 серии раменна преса прав с една ръка - 8 7 7 7 повторения 22,5кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 8 8 8 8 повторения 20кг
4 френско - 6 6 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец - 7 6 6 6 повторения 35кг

18.07.17
13:06

PUSH - 16.07.2017
4 серии лежанка с лост - 4 4 4 повторения 100кг
3 серии горен лег с лост - 6 5 5 повторения 80кг
4 серии кофички с допълнителна тежест - 5 5 5 5 повторения 30кг
4 серии раменна преса прав с една ръка - 8 7 7 7 повторения 22,5кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 8 8 8 8 повторения 20кг
4 френско - 7 6 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец с една ръка - 7 6 6 6 повторения 25кг

18.07.17
13:09

Legs - 17.07.2017
3 серии преден клек - 4 4 4 повторения 80кг
3 серии мъртва тяга - 4 4 4 повторения 140кг
4 серии разтваряне за бедро - 12 12 12 повторения 70кг
4 серии сгъване за задно бедро - 10 10 10 повторения 70кг
4 серии прасец - 13 12 12 12 повторения 190кг
3 коремни преси с диск зад врат - 6 6 6 повторения 15кг
3 серии странична преса смит машина - 8 8 8 8 повторения 50кг
3 серии трапец зад врат смит машина - 9 8 8 повторения 120кг

18.07.17
13:26

PULL 18.07.2017
3 серии набиране с широк хват - 12 12 12 повторения
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 7 6 6 повторения 110кг
3 серии мечка - 12 12 12 повторения 60кг
4 серии сгъване за бицепс - 5 5 5 5 повторения 50кг
4 серии чукове прав - 5 5 5 5 повторения 25кг
3 серии сгъване с една ръка - 7 7 6 6 повторения 17,5кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 17 16 16 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 18.07.17 17:07.

18.07.17
13:26

PUSH - 19.07.2017
4 серии лежанка с лост - 4 4 4 повторения 100кг
3 серии горен лег с лост - 6 5 5 повторения 80кг
4 серии кофички с допълнителна тежест - 5 5 5 5 повторения 30кг
4 серии раменна преса прав с една ръка - 8 7 7 7 повторения 22,5кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 8 8 8 8 повторения 20кг
4 френско - 7 6 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец с една ръка - 7 6 6 6 повторения 25кг

01.08.17
16:07

PULL 01.08.2017
3 серии набиране с широк хват - 5 5 5 повторения 15кг 
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
5 серии скрипец с широк хват - 8 8 8 повторения
4 серии гребане с лост - 7 6 6 повторения 110кг
3 серии мечка - 12 12 12 повторения 60кг
4 серии сгъване за бицепс - 5 5 5 5 повторения 50кг
4 серии чукове прав - 6 5 5 5 повторения 25кг
3 серии сгъване с една ръка - 7 7 7 6 повторения 17,5кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 6 6 6 повторения 17,5кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 серии трапец - 12 12 12 повторения 120кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 01.08.17 16:08.

01.08.17
16:08

PUSH - 02.08.2017
4 серии лежанка с лост - 5 4 4 повторения 100кг
3 серии горен лег с лост - 6 5 5 повторения 80кг
4 серии кофички с допълнителна тежест - 5 5 5 5 повторения 30кг
4 серии раменна преса прав с една ръка - 8 7 7 7 повторения 22,5кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 8 8 8 8 повторения 20кг
4 френско - 7 7 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец с една ръка - 7 6 6 6 повторения 25кг

02.08.17
08:16

Legs - 03.08.2017
3 серии преден клек - 5 4 4 повторения 90кг
3 серии мъртва тяга - 4 4 4 повторения 140кг
4 серии разтваряне за бедро - 12 12 12 повторения 70кг
4 серии сгъване за задно бедро - 10 10 10 повторения 70кг
4 серии прасец - 13 12 12 12 повторения 190кг
3 коремни преси с диск зад врат - 6 6 6 повторения 15кг
3 серии странична преса смит машина - 8 8 8 8 повторения 50кг
3 серии трапец зад врат смит машина - 9 8 8 повторения 120кг

02.08.17
08:25

PULL 04.08.2017
3 серии набиране с широк хват - 5 5 5 повторения 15кг 
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
6 серии гребане с лост - 7 6 6 повторения 110кг
4 серии сгъване за бицепс - 5 5 5 5 повторения 50кг
4 серии чукове прав - 6 5 5 5 повторения 25кг
3 серии сгъване с една ръка - 7 7 7 6 повторения 17,5кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 6 6 6 повторения 17,5кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 серии трапец - 12 12 12 повторения 120кг

02.08.17
08:26

PUSH - 05.08.2017
4 серии лежанка с лост - 5 4 4 повторения 100кг
3 серии горен лег с лост - 6 5 5 повторения 80кг
4 серии кофички с допълнителна тежест - 5 5 5 5 повторения 30кг
4 серии раменна преса прав с една ръка - 8 7 7 7 повторения 22,5кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 8 8 8 8 повторения 20кг
4 френско - 7 7 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец с една ръка - 7 6 6 6 повторения 25кг

07.08.17
09:16

PUSH - 07.08.2017
4 серии лежанка с лост - 5 4 4 повторения 100кг
3 серии горен лег с лост - 6 5 5 повторения 80кг
4 серии кофички - 6 6 6 5 повторения 30кг
4 серии раменна преса прав - 5 5 5 5 повторения 22,5кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 9 9 8 8 повторения 20кг
4 френско - 7 7 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец - 4 4 4 4 повторения 37кг

17.08.17
14:59

PUSH - 17.08.2017
4 серии кофички - 8 8 8 8 загрявка
3 серии лежанка с лост - 5 4 4 повторения 100кг
3 серии горен лег с лост - 6 5 5 повторения 80кг
4 серии раменна преса прав - 6 5 5 5 повторения 22,5кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 9 9 8 8 повторения 20кг
4 френско - 7 7 7 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец - 4 4 4 4 повторения 37кг

23.08.17
17:00

PUSH-23.08.2017
4 серии лежанка - 6 6 6 повторения 80кг
4 серии горен лег  -6 5 5/ 3 3 3 3 повторения 80
4 серии долна лежанка - 8 8 8 8 повторения 90кг
4 серии раменна преса - 6 6 6 6 повторения 25кг
6 серии разтваряне встрани - 6 6 5 5 5 5 повторения 15кг
3 серии френско разгъване - 7 7 7 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец

30.08.17
10:05

PULL 31.08.2017
3 серии набиране с широк хват - 6 5 4 повторения 15кг - 7,5кг - без тежест
3 серии набиране с тесен хват за гръб - 4 4 4 повторения 15кг - 7,5кг - без тежест
3 серии набиране с подхват - 4 3 3 повторения 15кг - 7,5кг - без тежест
4 серии гребане с лост - 10 10 10 повторения 90кг
4 серии сгъване за бицепс - 5 5 5 5 повторения 40кг
3 серии сгъване с една ръка - 6 6 6 6 повторения 20кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 6 6 6 повторения 20кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

30.08.17
10:06

PUSH-29.08.2017
3 серии раменна преса с дъмбели - 8 8 8 повторения 25кг
4 серии горен лег - 6 6 6 повторения 80кг
4 серии долна лежанка - 8 8 8 8 повторения 80кг
4 серии разтваряне встрани - 10 10 10 10 повторения 12.5кг
3 серии френско разгъване - 7 7 7 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец - 5 4 4 4 повторения 37кг

01.09.17
12:59

PULL 31.08.2017
3 серии набиране с широк хват - 6 5 4 повторения 15кг - 7,5кг - без тежест
3 серии набиране с тесен хват за гръб - 4 4 4 повторения 15кг - 7,5кг - без тежест
3 серии набиране с подхват - 4 4 3 повторения 15кг - 7,5кг - без тежест
3 серии мечка с лост - 10 10 10 повторения 60кг
4 серии сгъване за бицепс - 6 5 5 5 повторения 40кг
3 серии сгъване с една ръка - 6 6 6 6 повторения 20кг
3 серии задно рамо с въже на гладиатор - 10 10 10 10 повторения 40кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 8 8 7 повторения 120кг

01.09.17
13:01

PUSH-01.09.2017
4 серии раменна преса с дъмбели - 7 6 6 6 повторения 25кг
4 серии горен лег - 6 6 6 6 повторения 32.5кг
4 серии долна лежанка - 9 8 8 8 повторения 80кг
7 серии флайс на гладиатор + лицеви опорий
4 серии разтваряне встрани - 11 10 10 10 повторения 12.5кг
3 серии предно рамо с дъмбеили отелно и заедно с 10 кг до отказ
3 серии френско разгъване - 7 7 7 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец - 5 4 4 4 повторения 37кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 01.09.17 17:15.

01.09.17
13:02

Legs - 02.09.2017
3 серии преден клек - 4 4 4 повторения 80кг
3 серии мъртва тяга - 4 4 4 повторения 140кг
4 серии разтваряне за бедро - 12 12 12 повторения 70кг
4 серии сгъване за задно бедро - 10 10 10 повторения 70кг
4 серии прасец - 13 12 12 12 повторения 190кг
3 коремни преси с диск зад врат - 6 6 6 повторения 15кг
3 серии странична преса смит машина - 8 8 8 8 повторения 50кг
3 серии трапец зад врат смит машина - 9 8 8 повторения 120кг

01.09.17
13:02

PULL 03.09.2017
3 серии набиране с широк хват - 6 5 4 повторения 15кг - 7,5кг - без тежест
3 серии набиране с тесен хват за гръб - 4 4 4 повторения 15кг - 7,5кг - без тежест
3 серии набиране с подхват - 4 4 3 повторения 15кг - 7,5кг - без тежест
3 серии мечка с лост - 10 10 10 повторения 60кг
4 серии сгъване за бицепс - 6 5 5 5 повторения 40кг
3 серии сгъване с една ръка - 6 6 6 6 повторения 20кг
3 серии задно рамо с въже на гладиатор - 10 10 10 10 повторения 40кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 8 8 7 повторения 120кг

05.09.17
13:33

PUSH-05.09.2017
4 серии раменна преса с дъмбели - 7 6 6 6 повторения 25кг
4 серии горен лег - 6 6 6 6 повторения 32.5кг
4 серии долна лежанка - 9 8 8 8 повторения 80кг
7 серии флайс на гладиатор + кофички
4 серии разтваряне встрани - 11 10 10 10 повторения 12.5кг
3 серии предно рамо с дъмбеили отелно и заедно с 10 кг до отказ
3 серии френско разгъване - 7 7 7 повторения 30кг
4 серии разгъване на скрипец - 5 4 4 4 повторения 37кг

19.09.17
10:56

PUSH-19.09.2017
4 серии горен лег - 6 6 6 6 повторения 75кг
4 серии долна лежанка - 9 8 8 8 повторения 80кг
4 серии кофички - 4 4 4 4 повторения 35кг
4 серии раменна преса с дъмбели - 6 6 6 6 повторения 20кг
4 серии разтваряне встрани - 11 10 10 10 повторения 12.5кг
3 серии предно рамо с дъмбеили отелно и заедно с 10 кг до отказ
3 серии френско разгъване - 7 7 7 повторения 30кг
4 серии разгъване на скрипец - 5 4 4 4 повторения 37кг

25.09.17
15:54

PULL 25.09.2017
3 серии набиране с широк хват - 5 5 5 повторения 15кг
3 серии набиране с тесен хват за гръб - 3 3 3 повторения 15кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
4 серии сгъване за бицепс - 7 6 6 6 повторения 40кг
3 серии сгъване с една ръка - 7 6 6 повторения 20кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 14 13 13 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

25.09.17
15:54

PUSH-26.09.2017
4 серии горен лег - 6 6 6 6 повторения 75кг
4 серии долна лежанка - 9 8 8 8 повторения 80кг
4 серии кофички - 4 4 4 4 повторения 35кг
4 серии раменна преса с дъмбели - 6 6 6 6 повторения 20кг
4 серии разтваряне встрани - 11 10 10 10 повторения 12.5кг
3 серии предно рамо с дъмбеили отелно и заедно с 10 кг до отказ
3 серии френско разгъване - 7 7 7 повторения 30кг
4 серии разгъване на скрипец - 5 4 4 4 повторения 37кг

25.09.17
15:55

Legs - 27.09.2017
3 серии преден клек - 7 6 6 повторения 60кг
3 серии мъртва тяга - 4 4 4 повторения 140кг
4 серии разтваряне за бедро - 12 12 12 повторения 70кг
4 серии сгъване за задно бедро - 10 10 10 повторения 70кг
4 серии прасец - 13 12 12 12 повторения 190кг
3 коремни преси с диск зад врат - 6 6 6 повторения 15кг
3 серии странична преса смит машина - 8 8 8 8 повторения 50кг
3 серии трапец зад врат смит машина - 9 8 8 повторения 120кг

29.09.17
13:30

PUSH-29.09.2017
4 серии нормална лежанка- оправяне на техника и ниски повторения
4 серии горен лег - 6 6 6 6 повторения 75кг
4 серии долна лежанка - 9 8 8 8 повторения 80кг
4 серии раменна преса с дъмбели - 6 6 6 6 6 повторения 20кг
4 серии разтваряне встрани - 11 11 10 10 повторения 12.5кг
6 серии лежанка с тесен хват - 5 5 5 5 5 5 повторения 70кг
3 серии френско разгъване - 7 7 7 повторения 30кг

02.10.17
17:44

PULL- 02.10.17г.
3 серии набиране с широк хват - 5 5 5 повторения 15кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 6 6 6 повторения 110кг
4 серии сгъване за бицепс - 5 5 5 повторения 50кг
3 серии сгъване с една ръка - 7 7 6 6 повторения 20кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 15 15 15 повторения 12,5кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 02.10.17 17:44.

03.10.17
20:40

PUSH-03.10.2017
4 серии нормална лежанка- 4 4 4 4 повторения 90кг
4 серии горен лег - 6 6 6 6 повторения 75кг
4 серии долна лежанка - 4 4 4 4 повторения 90кг
5 серии раменна преса с дъмбели - 6 6 6 6 6 повторения 20кг
4 серии разтваряне встрани - 11 11 10 10 повторения 12.5кг
6 серии лежанка с тесен хват - 5 5 5 5 5 5 повторения 70кг
3 серии френско разгъване - 7 7 7 повторения 30кг

05.10.17
15:17

Legs - 04.10.2017
3 серии преден клек - 6 6 5 повторения 60кг
3 серии мъртва тяга - 6 6 6 повторения 120кг
4 серии разтваряне за бедро - 12 12 12 повторения 70кг
4 серии сгъване за задно бедро - 10 10 10 повторения 70кг
4 серии прасец - 13 12 12 12 повторения 190кг
3 коремни преси с диск зад врат - 6 6 6 повторения 15кг
3 серии странична преса смит машина - 8 8 8 8 повторения 50кг
3 серии трапец зад врат смит машина - 9 8 8 повторения 120кг

05.10.17
15:22

PULL- 05.10.17г.
3 серии набиране с широк хват - 5 5 5 повторения 10кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 13 12 12 12 повторения 80кг
4 серии сгъване за бицепс - 7 повторения 40кг
3 серии сгъване с една ръка - 7 7 6 повторения 20кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 15 15 15 повторения 12,5кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

05.10.17
15:23

#67
PUSH-06.10.2017
4 серии нормална лежанка- 4 4 4 4 повторения 80кг
3 серии горен лег - 7 6 6 повторения 70кг
3 серии долна лежанка - 7 6 6 повторения 80кг
5 серии раменна преса с дъмбели - 6 6 6 6 6 повторения 20кг
4 серии разтваряне встрани - 11 11 10 10 повторения 12.5кг
6 серии лежанка с тесен хват - 5 5 5 5 5 5 повторения 70кг
3 серии френско разгъване - 7 7 7 повторения 30кг

09.10.17
14:36

PULL- 09.10.17г.
3 серии набиране с широк хват - 5 5 5 повторения 10кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 13 12 12 12 повторения 80кг
4 серии сгъване за бицепс - 7 повторения 40кг
3 серии сгъване с една ръка - 7 7 6 повторения 20кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 15 15 15 повторения 12,5кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

13.10.17
19:17

PUSH-06.10.2017
4 серии нормална лежанка- 5 4 4 4 повторения 80кг
3 серии горен лег - 5 5 5 5 повторения 70кг
3 серии долна лежанка - 7 7 7 повторения 80кг
5 серии раменна преса с дъмбели - 7 7 6 6 6 повторения 20кг
4 серии разтваряне встрани - 11 11 10 10 повторения 12.5кг
6 серии лежанка с тесен хват - 5 5 5 5 5 5 повторения 70кг
3 серии френско разгъване - 7 7 7 повторения 30кг

17.10.17
20:05

PUSH-17.10.2017
4 серии нормална лежанка- 6 5 5 повторения 80кг
3 серии горен лег - 5 5 5 5 повторения 70кг
3 серии долна лежанка - 5 5 5 повторения 85кг
5 серии раменна преса с дъмбели - 7 7 7 7 6 повторения 20кг
4 серии разтваряне встрани - 11 11 11 11 повторения 12.5кг
6 серии лежанка с тесен хват - 5 5 5 5 5 5 повторения 70кг
3 серии френско разгъване - 7 7 7 повторения 30кг
4 серии трицепсово разгъване - 8 8 8 повторения 25кг

20.10.17
18:10

PULL- 19.10.17г.
3 серии набиране с широк хват - 4 4 4 повторения 12,5кг
3 серии набиране с подхват - 4 4 4 повторения 12,5кг
4 серии гребане с лост - 6 6 6 повторения 90кг
4 серии сгъване за бицепс - 7 повторения 40кг
3 серии сгъване с една ръка - 7 7 7 повторения 20кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 10 10 10 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

20.10.17
18:12

PUSH-20.10.2017
3 серии нормална лежанка- 6 6 6 повторения 80кг
3 серии горен лег - 5 5 5 5 повторения 70кг
3 серии долна лежанка - 5 5 5 повторения 85кг
3 серии флайс с кабели - 6 6 6 повторения 30кг
5 серии раменна преса с дъмбели - 8 7 7 7 7 повторения 20кг
4 серии разтваряне встрани - 12 11 11 11 повторения 12.5кг
3 серии френско разгъване - 15 15 15 повторения 30кг
4 серии трицепсово разгъване - 8 8 8 повторения 25кг

26.10.17
18:51

PULL- 26.10.17г.
3 серии набиране с широк хват - 5 4 4 повторения 12,5кг
3 серии набиране с подхват - 4 4 4 повторения 12,5кг
3 серии дърпане на скрипец с тесен хват - 12 11 11 повторения 57.5кг
4 серии гребане с лост - 7 7 6 повторения 90кг
4 серии сгъване за бицепс - 8 8 7 7 повторения 40кг
3 серии сгъване с една ръка - 7 7 7 повторения 20кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 10 10 10 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

27.10.17
17:26

PUSH-20.10.2017
3 серии нормална лежанка- 7 6 6 повторения 80кг
3 серии горен лег - 8 8 7 повторения 70кг
3 серии долна лежанка - 6 5 5 повторения 85кг
3 серии флайс с кабели - 6 6 6 повторения 30кг
5 серии раменна преса с дъмбели - 8 8 8 8 8 повторения 20кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор -  повторения 20кг
3 серии френско разгъване - 5 5 5 повторения 35кг/ дъмбел зад глава 17,5кг
4 серии трицепсово разгъване - 4 4 4 повторения 30кг

31.10.17
19:22

PUSH-31.10.2017
3 серии нормална лежанка- 7 7 7 повторения 80кг
3 серии горен лег - 8 8 7 повторения 70кг/ 5 5 5 повторения 35кг дъмбел
3 серии долна лежанка - 6 6 6 повторения 85кг
3 серии флайс с кабели - 6 6 6 повторения 30кг
5 серии раменна преса с дъмбели - 9 8 8 8 8 повторения 20кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор -  повторения 20кг
3 серии френско разгъване - 5 5 5 повторения 35кг/ дъмбел зад глава 17,5кг
4 серии трицепсово разгъване - 5 4 4 повторения 30кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 31.10.17 19:22.

04.11.17
14:17

PUSH - 04.11.2017
3 серии нормална лежанка- 7 7 7 повторения 80кг
3 серии горен лег - 8 8 7 повторения 70кг/ 5 5 5 повторения 35кг дъмбел
3 серии долна лежанка - 7 7 6 повторения 85кг
3 серии флайс с кабели - 7 7 6 повторения 30кг
5 серии раменна преса с дъмбели - 9 9 9 8 8 повторения 20кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 9 8 8 повторения 20кг
3 серии френско разгъване - 6 5 5 повторения 35кг/ дъмбел зад глава 17,5кг
4 серии трицепсово разгъване - 5 5 4 повторения 30кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 31.10.17 19:22.

06.11.17
17:53

PULL- 06.10.17г.
3 серии набиране с широк хват - 5 4 4 повторения 12,5кг
3 серии набиране с подхват - 4 4 4 повторения 12,5кг
3 серии дърпане на скрипец с тесен хват - 12 11 11 повторения 57.5кг
4 серии гребане с лост - 7 7 6 повторения 90кг
4 серии сгъване за бицепс - 8 8 7 7 повторения 40кг
3 серии сгъване с една ръка - 7 7 7 повторения 20кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 10 10 10 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

Прескочи до:

Имаме план за твоята по-добра спортна форма!

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1