vanim

Прескочи до:

13.04.15
18:24

PUSH
4 серии раменнa пресa с дъмбели - 6 6 6 6 повторения 35кг дъмбел
4 серии горен лег с дъмбели - 6 6 6 6 повторения 35кг дъмбел
4 серии кофи - 6 6 6 6 повторения 15кг
3 серии разтваряне встрани - 14 14 14 повторения 20кг
3 серии френско разгъване - 5 5 5 повторения 53.5кг
3 серии разгъване на скрипец - 5 5 5 повторения на 50кг
4 серии коремни преси зад врат - 5 4 4 4 повторения 20кг
4 серии наклон настрани с лост - 7 6 6 6 повторения 50кг

Темата беше редактирана от Ivan Milev на 26.04.15 12:13.

26.04.15
12:08
#1

PULL
3 серии набиране с широк хват - 5 5 5 4 повторения 20кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 4 повторения 20кг
4 серии гребане с лост - 8 7 7 7 повторения 87,5кг
4 серии сгъване за бицепс - 6 6 6 6 повторения 52кг
3 серии чукове - 6 5 5 повторения 25кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 7 6 6 повторения 20кг
3 предмишница 15 14 14 повторения 20кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 85кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 26.04.15 12:13.

26.04.15
12:12
#2

PUSH
4 серии раменни преси с дъмбели - 6 6 6 6 повторения 35кг дъмбел
4 серии горен лег с дъмбели - 7 6 6 6 повторения 35кг дъмбел
3 серии кофи - 8 8 7 7 повторения 15кг
3 серии разтваряне встрани - 15 15 15 повторения 20кг
3 серии френско разгъване - 6 5 5 повторения 57.5кг
3 серии разгъване на скрипец -5 5 5 повторения на 50кг

03.05.15
14:56
#3

PUSH-3.05.2015
4 серии раменни преси с дъмбели - 6 6 6 6 повторения 35кг дъмбел
4 серии горен лег с дъмбели - 7 6 6 6 повторения 35кг дъмбел
4 серии кофи - 5 5 5 4 повторения 20кг
4 серии лежанка- 5 4 4 4 поворения 35кг дъмбел
3 серии разтваряне встрани - 15 15 15 повторения 20кг дъмбел
3 серии френско разгъване - 6 5 5 повторения 57.5кг
3 серии разгъване на скрипец -6 5 5 повторения на 50кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 03.05.15 14:59.

03.05.15
14:59
#4

PULL-4.05.2015
3 серии набиране с широк хват - 5 5 4 повторения 20кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 4 повторения 20кг
4 серии гребане с лост - 5 5 5 4 повторения 90кг
4 серии сгъване за бицепс - 7 6 6 6 повторения 52кг
3 серии чукове - 6 5 5 повторения 25кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 7 6 6 повторения 15кг
3 серии предмишница флексори 15 14 14 повторения 20кг
3 серии предмишница екстензори 6 6 6 повторения 23,5кг
3 трапец с лост - 7 6 6 повторения 90кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 03.05.15 15:03.

10.05.15
14:10
#5

PULL-10.05.2015
3 серии набиране с широк хват - 5 5 4 повторения 20кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 4 повторения 20кг
4 серии гребане с лост - 5 5 5 4 повторения 90кг
4 серии сгъване за бицепс - 7 6 6 6 повторения 52кг
3 серии чукове - 6 5 5 повторения 25кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 8 8 8 повторения 15кг
3 серии предмишница флексори 15 14 14 повторения 20кг
3 серии предмишница екстензори 6 6 6 повторения 23,5кг
3 трапец с лост - 7 6 6 повторения 90кг

Редактирано на 3 май 2015 15:03 от Ivan Milev

25.05.15
19:22
#6

PULL-.05.2015
3 серии набиране с широк хват - 5 5 4 повторения 20кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 4 повторения 20кг
4 серии гребане с лост - 6 6 5 5 повторения 90кг
4 серии сгъване за бицепс - 7 6 6 6 повторения 52кг
3 серии чукове - 6 5 5 повторения 25кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 7 7 7 повторения 20кг
3 серии предмишница флексори 14 14 14 повторения 22,5кг
3 серии предмишница екстензори 6 6 6 повторения 23,5кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 90кг

25.05.15
19:26
#7

PUSH-.05.2015
4 серии раменни преси с дъмбели - 6 6 6 6 повторения 35кг дъмбел
4 серии горен лег с дъмбели - 5 5 5 5 повторения 35кг дъмбел
4 серии кофи - 6 6 6 5 повторения 20кг
4 серии лежанка- 5 5 5 5 поворения 35кг дъмбел
3 серии разтваряне встрани - 16 15 15 повторения 20кг дъмбел
3 серии френско разгъване - 6 5 5 повторения 57.5кг
3 серии разгъване на скрипец -6 5 5 повторения на 50кг

01.06.15
20:13
#8

PUSH-31.05.2015
4 серии раменни преси с дъмбели - 6 6 6 6 повторения 35кг дъмбел
4 серии горен лег с дъмбели -6 6 5 5 повторения 35кг дъмбел
4 серии кофи - 6 6 6 6повторения 20кг
4 серии лежанка- 6 6 6 6 поворения 35кг дъмбел
3 серии разтваряне встрани - 8 8 8 8 7 7 повторения 20кг дъмбел
3 серии френско разгъване - 6 6 5 повторения 57.5кг
3 серии разгъване на скрипец с прав лост 6 6 6 повторения на 60кг

25 май 2015 19:26

01.06.15
20:15
#9

PULL 01.06.2015
3 серии набиране с широк хват - 5 5 4 повторения 20кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 4 повторения 20кг
4 серии гребане с лост - 6 6 6 6 повторения 90кг
4 серии сгъване за бицепс - 7 6 6 6 повторения 52кх
3 серии чукове - 6 6 5 повторения 25кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 7 7 7 повторения 10кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 90кг

08.07.15
11:31
#10

PUSH-07.07.2015
4 серии военна преса-10 10 10 10 повторения 40кг
4 серии раменни преси с дъмбели - 8 7 7 7 повторения 30кг дъмбел
4 серии горен лег с лост -6 6 6 6
4 серии горен лег с дъмбели -5 5 4 4 повторения 32,5кг дъмбел
4 серии кофи - 13 13 13 13 повторения
4 серии лежанка с лост- 6 6 6 6 поворения 70кг
4 серии лежанка с дъмбели- 6 5 5 5 повторения 32,5кг дъмбел
6 серии разтваряне встрани - 15 15 15 15 15 15 повторения 15кг дъмбел
3 серии френско разгъване - 9 8 8 повторения 38,5кгкг
4 серии разгъване на скрипец с прав лост 11 11 10 10 повторения на 60кг

08.07.15
11:35
#11

PULL 06.07.2015
3 серии набиране с широк хват - 11 10 10 повторения
4 серии гребане с лост - 11 11 10 10 повторения 80кг
4 серии мечка-10 10 10 10 повторения 40кг
8 серии сгъване за бицепс - 8 8 8 8 8 8 8 8 повторения 42,5кг
3 серии чукове - 7 7 6 повторения 25кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 11 11 10 повторения 10кг
2 серии флексори с дъмбел -15 15 повторения 22,5кг
3 серии екстензори с лост- 11 11 10 повторения 23кг
3 трапец с лост - 15 15 15 повторения 80кг

02.12.15
01:19
#12

PUSH-29.11..2015
4 серии раменна преса-15-15-15-15 повторения 18кг дъмбел
4 серии горен лег с дъмбели -8-7-7-7 повторения 22кг
4 серии кофи - 13 13 13 13 повторения 10кг диск
4 военна преса - 10-10-101-0 повторения 40кг
4 серии френско разгъване - 9 8 8 повторения 30кг
4 серии разгъване на скрипец с въже 9-9-9-9 повторения на 10кг една ръка

21.01.16
02:08
#13

Бутащи
Военна преса-50х10,40х13,30,15
Горен лег с дъмбели-28х7,26х8,24х8
Странично рамо(разтваряне)-16х6,12х10,10х16
Френско(лост)+30х8,20х15,10х16
Скрипец-25х10Х3
Молитва-40х10Х3

06.04.17
19:35
#14

PUSH - 04.04.2017
4 серии военна пресa с дъмбели - 11 10 10 10 повторения 20кг дъмбел
4 серии горен лег с дъмбели - 8 7 7 7 повторения 35кг дъмбел
4 серии кофи - 5 5 5 5 повторения 37.5кг дъмбел
4 серии раменна преса с лост - 8 8 8 8 повторения 47.5кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 6 6 6 6 повторения 7.5кг
3 серии френско разгъване - 5 5 5 повторения 45кг
3 серии разгъване на скрипец - 8 8 8 повторения на 35кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 06.04.17 19:43.

06.04.17
19:43
#15

PULL 03.04.2017
3 серии набиране с широк хват - 5 5 5 повторения 20кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 20кг
4 серии гребане с лост - 6 6 6 6 повторения 90кг
4 серии сгъване за бицепс - 8 8 8 8 повторения 52кг
3 серии чукове - 9 8 8 повторения 27.5кг
3 серии сгъване с една ръка - 10 10 10 повторения 22.5кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 10 10 10 повторения 15кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

19.05.17
12:55
#16

PULL 18.05.2017
3 серии набиране с широк хват - 4 4 4 повторения 15кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 10 10 10 10 повторения 90кг
4 серии гребана с дъмбел- 10 10 10 10 повторения 40кг
4 серии сгъване за бицепс - 6 6 6 6 повторения 45кг
4 серии чукове прав - 10 9 9 9 повторения 20кг
3 серии сгъване с една ръка - 8 8 8 8 повторения 22.5кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 12 12 12 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

19.05.17
13:00
#17

PUSH - 19.05.2017
4 серии военна пресa с дъмбели - 5 5 5 5 повторения 32,5кг дъмбел
4 серии горен лег с лост - 5 5 5 5 повторения 80кг
4 лежанка - 7 7 6 6 повторения 80кг
4 серии долна лежанка - 7 7 7 7 повторения 80кг
4 серии раменна преса с лост зад глава - 5 5 5 5 повторения 47.5кг
4 серии разтваряне встрани с дъмбели - 6 6 6 6 повторения 17.5кг
4 серии френско разгъване - 6 6 6 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец - 6 6 6 6 повторения на 35кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 20.05.17 01:18.

21.05.17
01:45
#18

PULL 21.05.2017
3 серии набиране с широк хват - 4 4 4 повторения 15кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 11 10 10 10 повторения 90кг
4 серии гребана с дъмбел- 11 10 10 10 повторения 40кг
4 серии сгъване за бицепс - 7 6 6 6 повторения 45кг
4 серии чукове прав - 10 10 9 9 повторения 20кг
3 серии сгъване с една ръка - 9 9 8 8 повторения 22.5кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 13 13 12 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

21.05.17
01:45
#19

PUSH - 22.05.2017
4 серии военна пресa с дъмбели - 5 5 5 5 повторения 32,5кг дъмбел
4 серии горен лег с лост - 5 5 5 5 повторения 80кг
4 лежанка - 7 7 6 6 повторения 80кг
4 серии долна лежанка - 7 7 7 7 повторения 80кг
4 серии раменна преса с лост зад глава - 5 5 5 5 повторения 47.5кг
4 серии разтваряне встрани с дъмбели - 6 6 6 6 повторения 17.5кг
4 серии френско разгъване - 6 6 6 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец - 6 6 6 6 повторения на 35кг

28.05.17
14:42
#20

PUSH - 28.05.2017- първа тренировка
4 серии военна пресa с дъмбели - 5 5 5 5 повторения 32,5кг дъмбел
4 серии раменна преса с лост зад глава - 5 5 5 5 повторения 47.5кг
4 серии разтваряне встрани с дъмбели - 7 7 6 6 повторения 17.5кг
4 серии лежанка за трицепс - 6 6 6 6 повторения 80кг
4 серии френско разгъване - 6 6 6 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец - 6 6 6 6 повторения на 35кг

30.05.17
19:19
#21

PULL 30.05.2017
3 серии набиране с широк хват - 4 4 4 повторения 15кг
3 серии набиране с подхват - 4 4 4 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 6 5 5 5 повторения 100кг
4 серии гребана с дъмбел- 12 12 12 повторения 40кг
4 серии сгъване за бицепс - 4 4 4 4 повторения 50кг
4 серии чукове прав - 10 10 10 10 повторения 20кг
3 серии сгъване с една ръка - 6 6 6 повторения 25кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 13 13 12 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 30.05.17 19:21.

31.05.17
16:43
#22

PUSH - 31.05.2017
4 серии военна пресa с дъмбели - 6 5 5 5 повторения 32,5кг дъмбел
4 серии горен лег с дъмбели - 6 5 5 5 повторения 37,5кг
4 серии кофички
4 лежанка - 7 7 7 7 повторения 80кг
4 серии долна лежанка - 8 8 8 8 повторения 80кг
4 серии раменна преса с лост зад глава - 5 5 5 5 повторения 50кг
4 серии разтваряне встрани с дъмбели - 7 7 6 6 повторения 17.5кг
4 серии френско разгъване - 4 4 4 повторения 50кг
4 серии разгъване на скрипец - 6 6 6 6 повторения на 40кг

06.06.17
21:06
#23

PUSH - 06.06.2017
4 серии военна пресa с дъмбели - 6 5 5 5 повторения 32,5кг дъмбел
4 лежанка - 5 5 5 повторения 90кг
4 серии горен лег с дъмбели - 6 6 6 5 повторения 37,5кг
4 серии кофички - 5 5 5 5 повторения 30кг
4 серии раменна преса с лост зад глава - 5 5 5 5 повторения 50кг
4 серии разтваряне встрани с дъмбели - 7 7 7 7 повторения 17.5кг
3 серии френско разгъване - 4 4 4 повторения 50кг
3 серии разгъване на скрипец - 7 6 6 6 повторения на 40кг

09.06.17
12:18
#24

PULL 08.06.2017
3 серии набиране с широк хват - 4 4 4 повторения 15кг
3 серии набиране с подхват - 4 4 4 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 7 6 6 повторения 100кг
4 серии гребана с дъмбел- 7 7 7 повторения 42,5кг
4 серии сгъване за бицепс - 3 3 3 повторения 60кг
4 серии чукове прав - 8 7 7 7 повторения 22,5кг
3 серии сгъване с една ръка - 7 7 7 7 повторения 25кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 13 13 12 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

09.06.17
12:19
#25

PUSH - 09.06.2017
4 серии военна пресa с дъмбели - 6 5 5 5 повторения 32,5кг дъмбел
4 лежанка - 5 5 5 5 повторения 90кг
4 серии горен лег с дъмбели - 6 6 6 5 повторения 37,5кг
4 серии кофички - 5 5 5 5 повторения 30кг
4 серии раменна преса с лост зад глава - 5 5 5 5 повторения 50кг
4 серии разтваряне встрани с дъмбели - 7 7 7 7 повторения 17.5кг
3 серии френско разгъване - 4 4 4 повторения 50кг
3 серии разгъване на скрипец - 7 6 6 6 повторения на 40кг

13.06.17
20:44
#26

PUSH - 13.06.2017
4 серии военна пресa с дъмбели - 6 5 5 5 повторения 32,5кг дъмбел
4 лежанка - 5 5 5 5 повторения 90кг
4 серии горен лег с дъмбели - 6 6 6 5 повторения 37,5кг
4 серии кофички - 5 5 5 5 повторения 30кг
4 серии раменна преса с лост зад глава - 5 5 5 5 повторения 50кг
4 серии разтваряне встрани с дъмбели - 7 7 7 7 повторения 17.5кг
4 серии лежанка с тесен хват - 5 5 5 5 повторения 80кг

13.06.17
20:45
#27

PULL 12.06.2017
3 серии набиране с широк хват - 5 4 4 повторения 15кг
3 серии набиране с подхват - 5 4 4 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 8 7 7 повторения 100кг
4 серии сгъване за бицепс - 5 5 5 повторения 50кг
4 серии чукове прав - 9 8 8 8 повторения 22,5кг
3 серии сгъване с една ръка - 7 7 7 7 повторения 25кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 13 13 12 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

19.06.17
20:20
#28

PULL 19.06.2017
3 серии набиране с широк хват - 5 5 4 повторения 15кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 4 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 10 10 10 повторения 100кг
4 серии сгъване за бицепс - 5 5 5 повторения 50кг
4 серии чукове прав - 10 10 10 10 повторения 22,5кг
3 серии сгъване с една ръка - 9 9 9 9 повторения 25кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 13 13 12 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

19.06.17
20:21
#29

PUSH - 20.06.2017
4 серии горен лег с лост - 6 6 6 6 повторения 80кг
4 серии кофички - 6 6 6 6 повторения 32,5кг
4 серии раменна преса с лост пред глава - 5 5 5 5 повторения 50кг
4 серии раменна преса с лост зад глава - 5 5 5 5 повторения 50кг
4 серии разтваряне встрани с дъмбели - 10 10 10 10 повторения 17.5кг
4 серии лежанка с тесен хват - 5 5 5 5 повторения 80кг
4 серии гладиатор за долна гърда -

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 20.06.17 11:57.

03.07.17
14:41
#30

PUSH - 02.07.2017
4 серии лежанка с лост - 4 4 4 повторения 100кг
4 серии горен лег с лост - 6 6 6 6 повторения 80кг
4 серии кофички - 6 5 5 повторения 30кг
4 серии раменна преса с лост зад глава - 6 6 6 повторения 52,5кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 10 10 10 повторения 20кг
4 френско - 6 6 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец - 6 6 6 повторения 35кг

03.07.17
14:45
#31

Legs - 03.07.2017
4 серии заден клек - 8 8 8 8 повторения 100кг
4 серии мъртва тяга - 6 6 6 повторения 130кг
4 серии разтваряне за бедро - 12 12 12 повторения 70кг
4 серии сгъване за задно бедро - 10 10 10 повторения 70кг
4 серии прасец - 12 12 12 12 повторения 190кг
4 коремни преси с диск зад врат - 6 6 6 повторения 15кг

03.07.17
14:47
#32

PULL 04.07.2017
3 серии набиране с широк хват - 5 5 5 повторения 15кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 6 6 6 повторения 110кг
4 серии сгъване за бицепс - 5 5 5 повторения 50кг
4 серии чукове прав - 12 11 11 11 повторения 22,5кг
3 серии сгъване с една ръка - 9 9 9 9 повторения 25кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 13 13 12 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

03.07.17
14:47
#33

PUSH - 05.07.2017
4 серии лежанка с лост - 4 4 4 повторения 100кг
4 серии горен лег с лост - 6 6 6 6 повторения 80кг
4 серии долен лег - 6 6 6 повторения 90кг
4 серии раменна преса - 6 6 6 повторения 32,5кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 10 10 10 10 повторения 20кг
4 френско - 6 6 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец - 6 6 6 повторения 35кг

Мнението беше редактирано от Ivan Milev на 05.07.17 20:30.

05.07.17
20:35
#34

Legs - 06.07.2017
4 серии заден клек - 6 6 6 повторения 100кг
4 серии мъртва тяга - 6 6 5 повторения 130кг
4 серии разтваряне за бедро - 12 12 12 повторения 70кг
4 серии сгъване за задно бедро - 10 10 10 повторения 70кг
4 серии прасец - 12 12 12 12 повторения 190кг
4 коремни преси с диск зад врат - 6 6 6 повторения 15кг

05.07.17
20:35
#35

PULL 07.07.2017
3 серии набиране с широк хват - 5 5 5 повторения 15кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 6 6 6 повторения 110кг
4 серии сгъване за бицепс - 5 5 5 повторения 50кг
4 серии чукове прав - 12 11 11 11 повторения 22,5кг
3 серии сгъване с една ръка - 9 9 9 9 повторения 25кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 13 13 12 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

05.07.17
20:35
#36

PUSH - 08.07.2017
4 серии лежанка с лост - 4 4 4 повторения 100кг
4 серии горен лег с лост - 6 6 6 6 повторения 80кг
4 серии долен лег - 6 6 6 повторения 90кг
4 серии раменна преса - 6 6 6 повторения 32,5кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 10 10 10 10 повторения 20кг
4 френско - 6 6 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец - 6 6 6 повторения 35кг

11.07.17
19:29
#37

PULL 11.07.2017
3 серии набиране с широк хват - 5 5 5 повторения 15кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 7 6 6 повторения 110кг
4 серии сгъване за бицепс - 6 6 6 6 повторения 50кг
4 серии чукове прав - 5 5 5 5 повторения 25кг
3 серии сгъване с една ръка - 17 16 16 16 повторения 15кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 14 13 13 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

11.07.17
19:44
#38

PUSH - 12.07.2017
4 серии лежанка с лост - 4 4 4 повторения 100кг
3 серии горен лег с лост - 6 5 5 повторения 80кг
4 серии долен лег - 8 8 8 повторения 90кг
4 серии раменна преса прав с една ръка - 8 7 7 7 повторения 22,5кг
4 серии разтваряне встрани на гладиатор - 8 8 8 8 повторения 20кг
4 френско - 6 6 6 повторения 40кг
4 серии разгъване на скрипец - 7 6 6 6 повторения 35кг

11.07.17
19:46
#39

Legs - 13.07.2017
3 серии преден клек - 6 6 6 повторения 80кг
3 серии мъртва тяга - 4 3 3 повторения 140кг
4 серии разтваряне за бедро - 12 12 12 повторения 70кг
4 серии сгъване за задно бедро - 10 10 10 повторения 70кг
4 серии прасец - 12 12 12 12 повторения 190кг
4 коремни преси с диск зад врат - 6 6 6 повторения 15кг

15.07.17
19:30
#40

PULL 15.07.2017
3 серии набиране с широк хват - 5 5 5 повторения 15кг
3 серии набиране с подхват - 5 5 5 повторения 15кг
4 серии гребане с лост - 7 6 6 повторения 110кг
4 серии сгъване за бицепс - 5 5 5 5 повторения 50кг
4 серии чукове прав - 5 5 5 5 повторения 25кг
3 серии сгъване с една ръка - 17 16 16 16 повторения 15кг
3 серии задно рамо с дъмбели - 14 13 13 повторения 15кг
3 серии брахиалис - 12 12 12 12 повторения 28 кг
3 трапец с лост - 7 7 7 повторения 120кг

Прескочи до:
Препоръчани продукти
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1