Приливи и отливи :D

Прескочи до:

24.09.19
21:35

Горна:
Раменна преса, взимане от земя:
1х10@40;1х5@50;60;3х3@64;3х5@50кг
Гребане с щанга: 1х8@50;70;70;70
Полулег с дъмбели: 1х10@22;30;1х3@36;3х6@32кг.
флайс с дъмбели: 3х8@12кг.
Пул даун на машина:1х10;3х5
Разтваряне встрани : 3х10@7;9;7 кг.
фейс пул: 3х12@30;40;40
кофички: 3х6
едностранно трицепсово разгъване над глава: 3х8@12
в СС с бицепсово сгъване: 1х10@12;1х5@18;1х10@14кг.

28.09.19
18:57

Крака:
Клек: 10х60;5х80;5х100;2х3х120;2х130;1х140;1х144;2х120;2х100;10х60
БГ Клек: 2х6
Напади: 2х6
Бедрено сгъване: 1х10@40;50;1х8@60
Хиперекстензии: 3х12
Корем
Повдигане на рамене с дъмбел: 2х10

Обобщение: вяла тренировка...

Мнението беше редактирано от Ангел на 28.09.19 18:57.

30.09.19
21:00

Тилен лег: 10х60;8х80;5х90;3х2х100;10х70кг.
Гребане с щанга: 10х50;60;3х6х80 кг.
Раменна преса с дъмбели: 10х22;7х26;1х4х30;1х4х26;1х10@18 кг.
Придърпване на верт. скрипец: 1х10@60;1х5@80;85; 1х3@90+6х60кг.
Фейс пул: 3х15
Флайс на скрипец: 3х12
Кофи: 3х5

02.10.19
20:53

Днес:
Колоездене: 58,08 км @ 2:22:07 ч

06.10.19
00:00

Днес:Горна
Рсменна преса: 1х10@40;1х5@50;60; 3х3@60; 1х10@40
Гребане с щанга: 1х12@40;1х10@60;1х7@70;2х5@80; 1х3@90;1х10@60
Полулег с дъмбели: 1х10@22;30; 1х4,3@36; 1х8@30кг
Повдигане на ръка встрани от наклон: 1х12@6;8;10кг.
Вертикална преса на машина: 1х10@50;2х5@80 ( макса )...
Фейс пул: 3х12
Придърпване на верт. скрипец: 1х10@60;1х8@70; 2х6@80; 1х4@90; 1х10@60кг.
Кофи: 3х5
трицепспво над глава на машина 3х10

06.10.19
15:05

Долна:
Клек: 1х10@50;60;1х5@80,100; 2х3@120;2х2@130; 1х1@130; 3х1@140кг. 1х3@100 с пауза.
Румънска тяга: 1х10@60; 2х5@100; 1х10@60
Лег преса: 3х15
Бедрено сгъване: 3х8@50
2 упр. за корем

07.10.19
19:19

Горна:
Полулег с дъмбели: 1х10@24;30;2х8@30кг.
Гребане с дъмбел: 1х10@30;3х5@40;1х10@30кг.
Раменна преса с дъмбели, от седеж: 3х8@24кг.
Придърпване на верт. скрипец: 1х10@50;60;3х8@70кг.
Фейс пул: 3х12
Кросовър+флайс на скрипец х2 серии
Повдигане на рамене: 2х10

12.10.19
15:17

Горна:
Полулег с дъмбели: 1х10@22;3х8@32
Двустранно гребане с дъмбели: 1х10@22; 3х8@32кг.
Раменна преса с дъмбели: 1х10@18;2х8@24;1х4@28;1х6@18 кг.
Разтваряне встрани: 1х12@6;10;10 кг.
Придърпване на верт. скрипец с раменен неутр. хват: 1х10@50;1х8@65;2х5@75;1х10@60
Фейс пул: 3х12@40
Крос овър на порт. скрипец: 3х12
Бицепсово на скрипец: 2х10
Трицепсово на скрипец: 3х10
Скотово: 1х10@30;1х5@40кг.

22.10.19
07:09

Горна:
Раменна преса: 10х40;5х50;60;3х3х60кг.
Гребане с щанга:10х60;3х8х70кг.
Полулег с дъмбели: 10х30;8х32;2х5х32;8х30
фейс пул:2х15х30кг
Придърпване на верт.скрипец:10х60;3х8х70кг.
Кофи 5;4;3
флайс:3х12

22.10.19
19:54

Долна:
Клек: 1х5@60;80;100;3х3@120;2х3@100(с пауза)
Хакен клек:  8;5;5
Бедрено разгъване: 1х10@40;60кг
Бедрено сгъване: 10х50;8х60 кг.
Румънска тяга с дъмбели: 1х5@40;1х10@30кг

26.10.19
10:31

Горна:
Раменна преса с дъмбел: 10х22кг.
Гребане с дъмбел: 3х8@32кг.
Полулег с дъмбел: 1х10@22;3х8@32кг.
Придърпване на верт. скрипец: 1х10@60;3х8@70кг.
Фейс пул: 3х12
Кофи: 3х5
Пек-дек: 3х10
2 серии разтваряне встрани+ 2 серии бицепс.

26.10.19
21:47

крос: 6 км, 37мин.

27.10.19
17:16

Днес бях извън града и потренирах с приятелче в залата, в която той ходи.
Кръгова:
Тилен лег: 1х8@50:70;1х8@80;3х5@90
Клек: 1х10@50;80;1х5@90;100кг.
Придърпване на верт. скрипец: 2х10@70кг.
Придърпване на хор.скрипец: 2х10@70
бедрено сгъване: 3х10@50кг.
Раменна преса: 1х10@40;1х5@50;54, 1х3@60кг.
Фейс пул: 3х12
Z curls: 3x10

30.10.19
19:20

Горна:
Раменна преса: 1х10@40;1х5@50;4х3@60кг.
Тяга с трап бар: 1х10@60;1х5@100;2х5@120;3х130;1х140;150;160;170кг.
Гребане с щанга: 1х8@70;1х5@80;2х5@90кг.
Полулег с дъмбели: 1х10@24;30;2х6@34кг.
Придърпване на верт. скрипец: 1х10@56;3х8@70кг.
Кофи: 4х5
Фейс пул: 3х12
Кросовър на скрипец: 2х12
Бицепсово с ез лост: 2х10

Успешно избягвам тренировката за крака за пореден път, но сега поне си имам оправдание - тествам нова зала 😄

31.10.19
21:29

Долна:
Клек: 10х60;80;2х5@100;3х3@120;1х130;1х130;3х100кг.
Лег преса: 3х20
румънска тяга с дъмбели: 2х10@34;1х5@44кг.
бедрено сгъване: 2х10;1х5
бедрено разгъване: 2х10
Корем на машина: 3х12
Малко кардио...

09.11.19
15:05

Горна:
Раменна преса : 1х10@20,40; 1х5@50; 3х5@60;1@65,70;0@75кг.
Гребане с дъмбел: 1х10@20;30; 1х5@40,42,42
Тилен лег: 1х10@40,70. 4х4@90
Придърпване на верт. скрипец:
1х10@56;1х8@70;3х5@83; 1х8@70кг.
фейс пул:3х12
разтваряне ръце встрани: 3х12
кофи: 8,7,4
Бицепсово с крив лост 1х12

12.11.19
19:37

Горна:
Раменна преса: 1х10@40;1х5@50;60;1х3@65;1х70;73;0х75;10х50кг.
Гребане с щанга: 1х10@50;1х8@70;1х8@80;1х3@90кг.
Полулег с дъмбели: 1х10@22;30;3х5@34кг.
Придърпване на верт. скрипец с неутр. хват: 3х10;
Гребане на машина- неутр. хват: 3х10
Кросовър на скрипец: 3х10
Фейс-пул: 3х12
Кофи: 3х5

Между двете горни имаше и една тренировка за крака, но стана толкова зле, че по-скоро искам да я забравя 😄
Раменната с накитници ще ги бутна 75…

15.11.19
19:17

Долна:
Клек: 1х8@60;1х5@80,100;1х3@110;120;120;120;2х2@130;1х140,150, 5х100кг.
Румънска тега: 1х10@60;80;80;80кг.
Лег преса: 1х20,20,12;12;8
Бедрено сгъване: 3х10
Хипер елстензии: 3х12
Корем на машина: 2х12

Мнението беше редактирано от Ангел на 17.11.19 18:53.

16.11.19
13:49

Горна:
Раменна преса: 1х10@40;50;1х5@60;1х70;75; 2х8@50 кг.
Гребане с дъмбел: 1х15@28;2х5@42;1х10@30кг.
Тилен лег: 1х10@50;70;3х4@90кг.
Придърпване на верт. скрипец: 1х10@53;3х8@70кг.
Кофи: 3х5

Мнението беше редактирано от Ангел на 17.11.19 18:53.

18.11.19
20:13

Горна:
Тилен лег: 1х10@20;60;1х5@80;3х5@90кг.
Раменна преса: 1х10@20;40; 3х5@50кг.
Набиране (с подскоци+ негативни повторения) 2х5
Гребане с дъмбел: 1х10@28;1х5@46;2х8@32кг.
Придърпване на верт. скрипец с неутрален хват: 3х8 (с бавно пускане)
Полулег с дъмбели: 1х10@22;1х6;5@32 кг.
Разтваряне на ръце встрани от наклон: 2х12
Фейс пул: 2х12
Крос овър (лоу-хай) 2х12
Трицепсово на верт. скрипец: 2х8
бицепосово сгъване с дъмбел: 1х8;7@16кг.
Повдигане на рамене за трапец: 3х10
Кардио: 20 минути ходене с  наклон;

Днес беше ден за крака по план, но още имам мускулна...та остана за утре.
Не знам какво ме прихвана и защо така прекалих с упражненията ...

19.11.19
17:53

Долна:
Клек: 1х10@60;1х5@80;80;100;100;110;120;1х130кг.
Румънска тяга: 1х10@60;80;80кг.

Натоварен ден, няма време за цяла тренировка...

Мнението беше редактирано от Ангел на 19.11.19 17:57.

22.11.19
15:28

Горна:
Раменна преса: 1х10@20;40; 4х8@50кг.
Гребане с щанга: 1х15@40;1х10@60;4х8@70кг.
Тилен лег с дъмбели: 1х10@16;26;4х6@30кг.
Придърпване на верт. скрипец в СС с флайс на порт. скрипец: 1х10@53;3х8@70 + 3х12
Фейс пул: 2х12
Разтваряне ръце встрани на порт. скрипец 3х12
Трицепспво разгъване в СС с бицепсово сгъване на скрипец 3х12
Трицепспво рязгъване над глава с дъмбел: 1х10@12;1х8@14,14 в СС с чукови 2х8@14кг.

Прескочи до:
Препоръчани продукти
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1