Раздвижване за удоволствие.

Прескочи до:

06.11.20
11:43

За днес набирания 3,2,2,2,2,2,2,2,2.
Лицеви опори 3- серии.
Клек със собствено тегло 2-серии.
Стискане на гума за предмишница 3-серии.
Това е.

07.11.20
10:19

За днес набирания 3,2,2,2,2,2,2,2,1.
Лицеви опори 3- серии.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Отделно с дъмбела предно рамо,средно и бицепсово сгъване по- една серия.
Накрая бой със сянка.

08.11.20
11:43

За днес набирания 4,3,2,2,2,2,2,1.
Лицеви опори 3- серии.
Клек със собствено тегло 2-серии.
За друго време не остана.

Мнението беше редактирано от James 35 на 08.11.20 11:43.

09.11.20
09:55

За днес набирания 3,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2.
Лицеви опори 3-серии.
Клек със собствено тегло 3-серии.
Накрая повдигане на пред за рамо.
Плюс бой със сянка.

Мнението беше редактирано от James 35 на 09.11.20 09:56.

10.11.20
10:44

За днес набирания 3,3,2,2,2,2,1.
Диамантени лицеви опори 4- серии.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Накрая с дъмбела предно и средно рамо по- една серия.
Отново нерви този ден.

11.11.20
11:05

За днес набирания 3,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2.
Диамантени лицеви опори 4- серии.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Кофи за трицепс една серия.
Отделно с дъмбела предно и средно рамо накрая бицепсово сгъване.

12.11.20
09:29

За днес набирания 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1
Лицеви опори 3- серии.
Клек със собствено 3- серии.
Кофи за трицепс една серия.
Набиранията бяха подхват, надхват и тесен.
Вкарах и някоя друга диамантена лицева опора.
Общо взето това е за днес.

13.11.20
09:18

За днес набирания 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2.
Лицеви опори 4- серии.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Отделно с дъмбела предно и средно рамо плюс бицепсово сгъване.
Накрая стискане на гума за предмишница 2-серии.
Плюс бой със сянка  с тежест в ръка.

14.11.20
09:49

За днес набирания 3,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2.
Диамантени лицеви опори 3- серии.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Повдигане на пръсти от стоеж една серия.
Стискане на гума за предмишница 2-серии.
Накрая бой със сянка.
Отново натоварен ден..

Мнението беше редактирано от James 35 на 14.11.20 09:53.

15.11.20
09:49

За днес набирания 3,2,2,2,2,2,2,2,1.
Лицеви опори 4- серии.
Клек със собствено тегло 3-серии.
Кофи за трицепс една серия 12- повторения.
Накрая повдигане напред за рамо с дъмбела.

Мнението беше редактирано от James 35 на 15.11.20 09:50.

15.11.20
09:50

.

Мнението беше редактирано от James 35 на 15.11.20 09:50.

16.11.20
09:43

За днес набирания 4,3,2,2,2,2,2,2,2,1.
Лицеви опори 4- серии.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Набиранията основно бяха основно надхват, подхват и тесен.

17.11.20
09:42

За днес набирания 3,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2.
Лицеви опори 5- серии.
Клек със собствено тегло 4- серии.
Кофи за трицепс една серия.
Стискане на гума за предмишница 3- серии.

18.11.20
10:20

За днес набирания 3,2,2,2,2,2,2,2,2,1.
Лицеви опори 5- серии.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Стискане на гума за предмишница 2-серии.
Накрая бой със сянка с тежест в ръка.
Набиранията основно бяха надхват и подхват.
Към лицевите опори добавих и една серия диамантени.
Натоварени си беше вчера особено с ходенето насам, натам.

19.11.20
09:37

За днес набирания 3,3,2,2,2,2,2,2.
Лицеви опори 11,7,5,5,4,3,1.
Клек със собствено тегло 3-4 серии.
Кофи за трицепс 15.
Отделно бой със сянка с тежест в ръка.
Стискане на гума за предмишница 2-серии.

20.11.20
11:08

За днес набирания 3,3,2,2,2,2,2,1.
Отделно 5- серии лицеви опори.
Накрая 4- серии клек със собствено тегло.
Не ми се разправяше особено времето малко синузита ме мъчи.
Общо взето не съм в кондиция от настинката.

Мнението беше редактирано от James 35 на 20.11.20 11:09.

21.11.20
11:25

За днес набирания 3,2,2,2,2,2,1.
Лицеви опори 5- серии.
Клек със собствено тегло 4-серии.
Кофи за трицепс една серия.

22.11.20
10:55

За днес набирания 3,3,2,2,2,2,1.
Лицеви опори 11,10 ,10,5.
Клек със собствено тегло 4-серии.
Този път реших да вдигна бройката  на лицевите опори.

23.11.20
11:02

За днес набирания 4,3,2,2,2,2.
Лицеви опори 10,10,10,6,5,2.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Вкарах и диаманти лицеви накрая.
Добре раздвижих мускулната треска се усеща доста.
Общо взето деня ми си е натоварен.
Синузита все още се усеща макар и по- леко.

Мнението беше редактирано от James 35 на 23.11.20 11:05.

24.11.20
11:48

За днес набирания 4,3,3,2,2,1.
Лицеви опори 4- серии.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Хеликоптер за рамо с ластика 4- серии.
Бицепсово сгъване отново с ластика една серия.
Накрая бой със сянка с тежест в ръка.
Прави удари, крошета и ъперкът.

25.11.20
09:25

За днес набирания 5,3,3,2,2.
Лицеви опори 10,10,5,5.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Хеликоптер за рамо с ластика 2- серии.
Бицепсово сгъване с ластик една серия.
Накрая бой със сянка с тежест в ръка.

26.11.20
13:47

За днес набирания 4,3,2,2,2,2,2,2,2,2.
Лицеви опори 6,5,5,4.
Кофи  за трицепс една серия.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Накрая 3- серии стискане на гума за предмишница.
Много натоварено ми е днес време малко съня също беше малко.

Мнението беше редактирано от James 35 на 26.11.20 13:50.

27.11.20
10:35

За днес набирания 4,3,3,2,2,1,1.
Диамантени лицеви опори 14,13,10,10.
Клек със собствено тегло 2- серии.
Основно надхват и подхват бяха набиранията.
Сила никаква още съм уморен от вчера.

28.11.20
09:01

За днес набирания 3,2,2,2,2,2,2,2,1.
Диамантени лицеви опори 15,8,5.
Отделно лицеви опори 2-серии.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Хеликоптер за рамо с ластика 17- повторения.
Накрая бицепсово сгъване с ластика една серия 10- повторения.
Това е за днес.

29.11.20
10:24

За днес набирания 3,3,2,2,2,2,2,1,1.
Диамантени лицеви опори 17,16, 5,2,1.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Хеликоптер за рамо с ластика 16- повторения една серия.
Накрая бицепсово сгъване с ластика една серия.

30.11.20
11:39

За днес набирания 4,3,3,2,2,2,2,2,2,2.
Диамантени лицеви опори 18, 7,5,2.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Отделно една лицеви опори.
Накрая бой със сянка без тежест.
Набиранията бяха основно надхват, подхват.

01.12.20
12:03

За днес набирания 5,3,2,2,2,2,1,1.
Диамантени лицеви опори 17,6.
2-серии нормални лицеви.
Една серия спартански лицеви опори.
Реших да пробвам нещо различно все пак.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Накрая хеликоптер за рамо с ластика една серия. Плюс 2- серии с гумата за стискане.

02.12.20
12:22

За днес набирания 4,3,2,2,2,2,1,1.
Лицеви опори 5- серии.
Отделно лицеви опори с пляскане 1,1,1,1,1,1,1.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Хеликоптер за рамо с ластика една серия.
Бицепсово сгъване една серия отново с ластика.
Набиранията основно надхват, подхват.

03.12.20
11:56

За днес набирания 4,4,2,2,2,2,2,1.
Лицеви опори 5- серии.
Клек със  собствено тегло 4- серии.
Хеликоптер за рамо с ластика една серия плюс бицепсово сгъване.
Накрая лицеви с пляксане 2,2,1.

04.12.20
12:20

За днес набирания 4,3,3,2,2,2,1,1.
Диамантени лицеви опори 18,8,7,4.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Хеликоптер за рамо с ластика една серия плюс бицепсово сгъване.
Накрая бой със сянка с тежест в ръка.

05.12.20
11:50

За днес набирания 5,4,2,2,2,2,2,2,2,1.
Диамантени лицеви опори 18,8,8.
Клек със собствено тегло 3- серии.
Хеликоптер за рамо една серия плюс бицепсово сгъване.
Кофи за трицепс една серия.

Прескочи до:

Имаме план за твоята по-добра спортна форма!

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1