Дневникът на Иван

Прескочи до:

Искаш ли да постигнеш мечтаната форма и трайно по-добро здраве?

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

Научи как работим

04.11.2022
Конвенционална тяга: 5x150кг; 5x170кг; 5x190кг; 2x200кг
Корем
Хай бар клек до единица на 160кг


05.11.2022
Лежанка: 5x80кг; 3x90кг; 9x105кг
Военна преса с аксел бар: 3x5x35кг; 1x5x40кг
Кофи и набирания

07.11.2022
Клек: 1x200кг
Лежанка с пауза: 1x122.5кг; 0x127.5кг
Конвенционална тяга: 1x235кг
09.11.2022
Военна преса: 1x80кг
Набирания и кофи

13.11.2022
Хай бар клек: 1x4x140; 3x4x145кг
Лежанка с пауза: 5x4x87.5кг
Конвенционална тяга: 1x6x140кг; 1x6x150кг

15.11.2022
Хай бар клек: 1x180; 1x5x150кг; 2x5x130кг; 1x5x135кг; 1x5x140кг
Лежанка без крака: 3x8x70кг; 1x8x80кг
Асистиращи за краката
Корем

17.11.2022
Лежанка с пауза: 6x90кг; 4x6x82.5кг; 2x6x80кг
Набирания
Военна преса: 10x30кг; 10x35кг; 10x45кг
Кофи
Сгъване за бицепс с дъмбели

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 18.11.22 21:52.

15.12.2022
Конвенционална тяга: 6x200кг

20.12.2022
Военна преса: 10x55кг
Кофи и набирания

22.12.2022
Лежанка: 10x95кг
Лежанка с пауза: 3x100кг
Военна преса с дъмбели

24.12.2022
Клек: 7x150кг
Военна преса: 6x60кг

25.12.2022
Клек: 5x170кг; 3x180кг
Лежанка: 2x100кг; 2x110кг; 2x120кг

30.12.2022
Военна преса с дебел лост: 8x60кг
Клек: 4x150кг
31.12.2022
Тяга: 2x220кг; 1x230кг
Лежанка: 8x90кг

Клек: 5x140кг; 3x160кг
Лежанка: 11x90;5x105кг

Набирания
Лицеви опори
Коремни преси
Вървене на пътеката

Ще ходя на физически изпит.

Физическият изпит се оказа изпит по полицейска лична защита.

Лежанка:5x5x80кг
Преден клек:1x4x80кг; 3x4x85кг
Горна лежанка с дъмбели
Пек дек
Чаша
Скрипец за трицепс
Планк

Мъртва тяга(конвенс): 5x170кг; 3x190кг
Военна преса: 8x50кг
Набирания
Хоризонтален скрипец
Корем

18.01.2023
Клек: 4x3x150кг
Лежанка с пауза: 3x5x90; 1x10x90кг
Сгъване и разгъване на бедрата на машини
20.01.2023
Лежанка с пауза: 3x90кг; 3x95кг;3x100кг; 3x105кг;3x110кг
Преден клек: 3x3x100кг
Кофи и набирания суперсерии
Горна лежанка с дъмбели
Чаша
Сгъване за бицепс

Мъртва тяга(конвенс) с пауза в началото: 3x3x170кг
Мъртва тяга от поставки (10см):
3x3x210кг
Набиране с тежест
Хоризонтален скрипец
Сгъване за бицепс
Корем

Клек: 3x160кг; 3x180кг; 2x3x170кг
Лежанка с пауза: 4x4x100кг
Лег преса
Корем

Лежанка с пауза: 2x105кг; 2x110кг; 2x115кг; 3x110кг
Военна преса: 5x60кг; 15x40кг
Скрипец за трицепс
Чаша

29.01.2023
Мъртва тяга: 1x230; 2x220кг; 3x190кг
Хоризонтален и вертикален скрипец
Бицепс
Корем
30.01.2023
Военна преса: 7x55кг
31.01.2023
Клек: 2x150кг; 2x170кг; 2x180кг; 2x190кг; 2x170кг
Тясна лежанка с пауза: 4x4x90кг
Планк с тежест

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 02.02.23 00:04.

02.02.2023
Тясна лежанка: 3x100кг; 3x105лг; 3x110кг; 2x115кг
Клек с пауза: 4x140кг; 2x4x145кг
Кофи

05.02.2023
Конвенционална тяга: 1x220кг; 1x235кг
Сумо тяга: 3x170кг

07.02.2023
Клек: 2x170кг; 2x180кг; 5x150кг
Тясна лежанка: 2x5x80кг; 12x80кг

11.02.2023
Военна преса: 8x55кг; 6x60кг
Кофи и набирания
Сгъване за бицепс
12.02.2023
Конвенционална тяга: 2x230кг; 1x210кг
Сумо тяга: 3x160кг
Вертикален скрипец
Машина за гребане
Корем

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 13.02.23 21:43.

15.02.2023
Клек: 4x170кг; 3x180кг; 2x190кг

21.02.2023
Клек: 3x130 кг
Лежанка с пауза: 5x100кг; 4x110кг
Лежанка без пауза: 11x90кг
Сгъване за бицепс
Скрипец за трицепс
23.02.2023
Лежанка с пауза: 3x102.5кг; 3x112,5кг; 2x117.5кг
Лежанка без пауза: 8x95кг
Кофи и сгъване за бицепс

Клек: 5x70кг; 5x100кг; 5x120кг; 5x140кг; 3x145кг
Конвенционална тяга: 5x170кг; 3x190кг; 1x170кг
Гръб

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 24.02.23 22:11.

Имам натегнати хип флексори, които не ми позволяват да правя сумо тяга. Също така имам и по-лека, но неприятна болка докато правя лоу бар. Някакви предложения за справяне с проблема ?

25.02.23
09:13

Да разтягаш хип флексорите, упражнения в нета бол.

27.02.23
10:27

И да ги тренираш директно, те се натягат много по-лесно когато са слаби.

28.02.2023
Лежанка с пауза: 3x105кх; 2x117.5кг; 11x90кг
01.03.2023
Хай бар клек: 3x140кг; 3x150кг; 3x160лг; 3x170кг; 1x180кг
Тясна лежанка с пауза: 3x3x85кг
тясна лежанка без пауза:14x60кг

Хай бар клек: 1x175кг; 2x185кг
Лежанка с пауза(нормален хват): 5x3x100кг; 5x100кг
Широк хват лежанка: 2x3x100кг
Кофи
Чаша

05.03.2023
Сумо тяга: 2x3x170кг
Конвенционална тяга: 2x1x190кг
Асистиращи за гръб и бицепс

07.03.2023
Хай бар клек: 3x160кг; 3,x170кг; 3x160кг
Лежанка с пауза: 3x80кг; 3x100кг; 3x80кг
Рамена преса: 3x60кг; 14x40кг
Трицепс
Чаша и разпъване на ластик пред гърдите

09.03.2023
Лоу бар клек: 2x160; 2x2x170
Лежанка с пауза: 3x80кг; 3x100кг; 2x110кг; 2x120кг; 2x3x110кг
Обратна лежанка: 2x8x60кг
Военна преса: 1x50кг; 1x62.5кг
Трицепс

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 10.03.23 07:24.

10.03.2023
Конвенционална тяга: 3x175кг; 3x195лг; 3x210кг
Хоризонтален скрипец

11.03.2023
Военна преса: 4x60кг; 4x70кг
Лежанка с пауза: 3x2x120кг; 3x5x100кг
Горна лежанка с дъмбели
Трицепс

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 11.03.23 15:28.

Лоу бар лек: 2x170кг; 2x2x180кг; 1x190кг
Конвенционална тяга: 1x220кг; 1x240кг
Вертикален скрипец
Пендлей роу: 3x5x70кг
Бицепс

14.03.2023
Клек: 1x180кг; 1x195кг; 1x202.5кг; 2x190кг
Лежанка с вериги и пауза: 3x3x90кг +12 кг вериги
Кофи

15.03.2023
Конвенционална тяга: 5x175кг; 5x190кг; 5x210кг
Гръб

17.03.2023
Лежанка с пауза: 3x100кг; 3x105кг
Лежанка без пауза: 8x95кг
Кофи и трицепс

18.03.2023
Клек: 2x190кг; 2x200кг; 1x205кг
Конвенционална тяга: 2x170кг; 2x190кг
Набирания

Клек: 1x195кг; 1x205кг; 2x2x190кг;
Лежанка с пауза: 3x110кг; 3x120кг; 2x4x115кг
Горна лежанка с дъмбели
Чаша и трицепс

Сумо тяга: 4x195кг
Гребане с лост
Военна преса: 5x65кг; 3x70кг
Корем

24.03.2023
Клек: 3x3x170кг
Лежанка с пауза: 2x125кг; 2x122.5кг; 2x5x110кг

Клек: 1x180кг; 1x190кг; 1x200кг; 1x210кг
Лежанка с пауза: 1x115кг; 1x120кг; 5x110кг
Трицепс и чаша

Сумо тяга: 3x210кг
Хибридна тяга: 1x190кг

Прескочи до:

Направи първата стъпка към твоята цел.

Попълни анкетата и наш консултант ще се свърже с теб, за да научиш и обсъдите как нашият метод ще е от полза за теб и целите ти.

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1