Дневникът на Иван

Прескочи до:

26.05.2022
Горна лежанка: 2x5x40кг; 2x5x45кг
Обратна лежанка:2x5x70кг; 2x5x75кг
Скълкръшъри
Пауър шръгове: 1x8x70кг; 1x8x100кг;1x8x120кг
Хоризонтален скрипец
Бицепс
Трицепс
Фейс пул

28.05.22
10:01

казано от Иван Георгиев на 28.05.22, 08:52:

26.05.2022
Горна лежанка: 2x5x40кг; 2x5x45кг
l

Това е тежестта на дъмбелите, нали?😄😄

казано от Боян на 28.05.22, 10:01:

казано от Иван Георгиев на 28.05.22, 08:52:

26.05.2022
Горна лежанка: 2x5x40кг; 2x5x45кг
l

Това е тежестта на дъмбелите, нали?😄😄

Не е, просто е лека тренировка🤔😎

28.05.2022
Клек:1x4x182.5кг
Лежанка с пауза: 1x3x115кг; 1x8x90кг
Асистиращи упражнения

31.05.
Сумо тяга: 1x3x250кг; 2x3x200кг
Преден клек: 1x3x100; 1x3x107.5кг
Гребане с дъмбел
Бедрено сгъване
Пауър шръгове: 1x4x100кг; 2x4x120кг
Хиперекстензии: 3x10x

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 01.06.22 10:28.

06.06.2022
Сумо тяга: 1x2x260кг; 1x2x220кг
Преден клек: 1x2x107.5кг; 1x3x80кг; 1x90кг

07.06.2022
Лег с пауза: 1x2x120кг; 2x3x100кг
Гребане с дъмбел от пейка
Горна лежанка с дъмбели
Планк с тежест

Сумо тяга: 1x267.5кг; 3x210кг
Преден клек: 1x3x100кг
Гребане с дъмбел
Планк

Лежанка с пауза: 1x115кг; 1x125кг; 3x110кг; 3x90кг
Горна лежанка с дъмбели
Флайс на земята
Скълкръшъри с дъмбели
Фейспул

Ден на състезанието:
Лег: 1x117.5кг; 1x127.5кг; 0x132.5кг
Тяга; 1x247.5кг; 1x270кг; 1x285кг
На последния опит на лега се смени , човекът който ми подаваше лоста и тази разлика се усети или просто може би съм бил за 130кг

И дипломата и медала от състезанието.

22.06.2022
Горна лежанка: 10x1x75кг
Военна преса: 1x60кг; 1x70кг
Трицепс и ротатори

26.06.2022г.
Клек: 1x175кг; 1x190кг; 1x205кг
Лежанка с пауза: 1x110кг; 1x120кг; 1x125кг
Сумо тяга: 1x3x190кг

Адукторите ми са уморени за сумо, ще се прави конвенс.

https://youtube.com/shorts/AWktQuT83gQ?feature=share

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 28.06.22 15:29.

Лежанка: 1x8x80кг; 1x8x85кг;  1x8x90кг; 1x8x92.5кг
Гребане с дъмбел
Горна лежанка: 2x10x40кг;  2x10x45кг
Набирания и кофи
Бицепс и трицепс
Фейспул

Конвенционална тяга: 1x220кг; 2x6x180кг
Гребане с дъмбел
Набирания
Бицепс
Корем

07.07.2022
Военна преса: 1x65кг; 1x6x60кг; 1x8x50кг; 1x10x40кг
Лежанка с дъмбели
Кофи
Скрипец
Трицепс
Гребане с дъмбел
Ротатори

Преден клек: 1x110кг; 1x120кг
Хай бар клек: 1x6x130кг; 1x6x145кг; 1x6x160кг
Дишащ клек с пауза(около 10 секунди пауза с дишане): 2x2x70кг
Гребане с дъмбели
Български клек: 3x8
Корем

12.07.2022
Сумо тяга: 2x1x240кг; 2x6x170кг
Хоризонтален скрипец
Шръгове с щанга
бицепс и корем

14.07.2022
Хай бар клек: 1x172.5кг
Преден клек: 1x8x70кг; 1x8x72.5кг; 1x8x75кг
Дишащ клек

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 15.07.22 19:58.

Бях на море в Созопол, починах си. Утре евентуално ще има въвеждаща тренировка.

25.07.2022
Клек: 1x190кг; 1x205кг
Лежанка с пауза: 1x120кг; 1x122.5кг
Конвенционална тяга: 1x220кг; 1x240кг

Клек: 1x3x90кг; 1x3x110кг; 1x3x115кг
Лежанка с пауза:1x3x40кг;1x3x60кг;
1x3x80кг
Сумо тяга: 1x3x120кг; 1x3x160кг
1x3x180кг
Вертикален скрипец
Трицепс и бицепс
Ротатори

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 14.08.22 10:28.

Клек:4x110кг; 4x120кг; 4x130кг; 4x137.5кг
Лег с пауза: 4x80кг; 4x85кг; 4x87.5кг; 4x90кг
Горен лег: 10x30кг; 2x10x40кг; 10x45кг
Български клек
Хоризонтален скрипец

17.08.2022
Сумо тяга: 4x170кг; 4x180кг; 4x190кг; 4x200кг
Вертикален скрипец
Корем
19.08.
Лежанка: 8x60кг; 8x70кг; 8x75кг; 8x85кг
Клек с пауза: 4x100кг; 4x110кг; 4x115кг; 4x120кг
Хоризонтален скрипец
Скулкръшъри
Раменна с дъмбели
Раменни разтваряния
Планк с тежест

24.08.2022
Клек: 4x160кг;4x170кг; 4x140кг
Лежанка с пауза: 4x100кг; 4x70,кг; 4x90кг
Хоризонтален скрипец
Скулкръшъри с дъмбели
Горна лежанка: 2x8x40кг; 8x45кг; 1x8x50кг
Планк с тежест

23.09.2022
Клек: 1x5x115кг; 1x5x130кг; 1x6x150кг
Бедрено разгъване

25.09.2022
Лежанка: 5x70кг;5x85кг;9x95кг;
Джоукър сет с пауза на леж: 4x101кг
Военна преса: 1x60кг; 2x65кг
Трап бар с високи дръжки: 3x240кг(извън схемата)
Набирания и кофи

28.09.2022
Военна преса: 8x55кг
Джоукър сет на военната: 5x57.5кг
Лежанка с пауза: 3x90кг
Кофи и набирания

28.09.2022
Военна преса: 8x55кг
Джоукър сет на военната: 5x57.5кг
Лежанка с пауза: 3x90кг
Кофи и набирания

03.10.2022
Клек:5x115лг; 5x135кг;8x150кг
Джоукър сет на клека: 3x157.5кг

04.10.2022
Военна преса: 5x45кг; 5x50кг; 8x55кг; 4x60кг

06.10.2022
Сумо тяга: 5x145кг; 5x165кг; 8x185кг
Планк

07.10.2022
Лежанка: 5x75кг; 5x85кг; 11x95кг
Джоукър сет (лежанка с пауза): 3x100кг
Набирания и кофи

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 09.10.22 08:50.

10.10.2022
Клек: 3x125; 3x145; 5x160; 2x170кг
Хакен клек
Български клек
Планк с тежест

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 16.10.22 13:35.

11.10.2022
Военна преса:3x45кг;3x55кг; 6x60кг
Джоукър сет: 2x65кг
14.10.2022
Сумо тяга: 3x155кг; 3x175кг; 5x195кг
Джоукър сет на тягата: 2x1x210кг(повече няма да правя допълнителни серии на тягата 🤔😬)
Извън схемата: военна преса: 2x70кг

15.10.2022
Лежанка: 3x80кг; 3x90кг; 8x100кг
Джоукър сет на лежанката с пауза: 3x105кг
Набирания и кофи: три суперсерии
Ротатори

16.10.22
22:24

Какво означава “Джоукър сет”?

казано от nervak на 16.10.22, 22:24:

Какво означава “Джоукър сет”?

Джоукър сет се използва в програмата 5 3 1 , накратко след като направиш главната серия(най-тежката серия за колкото можеш повторения) с колкото можеш повторения качваш тежестта и пак правиш бройки.

Клек: 3x125кг; 3x145кг; 7x160кг
Джоукър сет: 3x170кг
Корем

20.10.2022
Военна преса: 3x45кг; 3x55кг; 8x60кг
Джоукър сет на военната: 3x65кг
Набирания и кофи
Ротатори

25.10.2022
Клек: 5x135кг; 3x150кг;1x170кг; 1x180кг; 1x190кг

26.10.2022
Военна преса: 5x50кг; 3x55кг; 6x60кг; 4x65кг
Лежанка с пауза: 3x90кг; 3x95кг
Кофи и набирания

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 26.10.22 23:35.

27.10.2022
Конвенционална тяга: 3x195кг; 3x175кг

Мнението беше редактирано от Иван Георгиев на 28.10.22 12:42.

28.10.2022
Лежанка: 7x105кг
Лежанка с пауза: 3x110кг

01.11.2022
Клек: 5x135кг; 3x150кг; 3x170кг

02.11.2022
Военна преса: 5x50кг; 3x55кг; 7x60кг; 2x70кг
Кофи и набирания

Прескочи до:

Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1