Training Logs

Прескочи до:

30.09.22
09:34

29.09.2022 - БЖЖ
Техника - 15мин
Спаринг - ~1ч

30.09.2022 - Фитнес
Клек 2x120кг
3 кръга по 8 повторения с 30 сек почивка между кръговете
  Обръщане 70кг
  Зерчер клек 80кг
  Корем
Тяга 6x3x110кг EMOM
2 кръга по 8 повторения без почивка
  Набиране подхват +25кг
  Обратни напади 2x20кг
Разтягане

02.10.22
14:18

02.10.2022 - Фитнес
Тяга 3x160кг
3 кръга по 8 повторения с 30 сек почивка между кръговете
  Високо изтегляне 70кг
  Тяга 120кг
  Корем
Клек 8x3 90кг EMOM
2 кръга по 8 повторения с 30 сек почивка между кръговете
  Изхвърляне с дъмбел с една ръка 25кг
  Набиране подхват +25кг
  Гребане с дъмбел 40кг
2 серии Shoulder Shocker на Joe DeFranco
Разтягане

04.10.22
20:57

04.10.2022 - Фитнес
Военна преса 1x75кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране надхват +35кг
  Пуш преса 65кг
  Гребане с дъмбел 45кг
  Лег 2x35кг
  Корем
2 кръга по 12 повторения без почивка
  Кофички
  Трицепсово разгъване на скрипец 30кг
  Фейспул 40кг
  Повдигане на ръце встрани 2x7кг
Разтягане

06.10.22
09:24

05.10.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 15мин

07.10.22
09:13

07.10.2022 - Фитнес
Клек 3x120кг
3 кръга по 10 повторения без почивка
  Обръщане 60кг
  Зерчер клек 70кг
  Корем
2 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране подхват +40кг
  Обратни напади 2x25кг
  Бедрено сгъване
Разтягане

Мнението беше редактирано от Mirko Filipovic на 10.10.22 16:30.

10.10.22
22:44

10.10.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 30мин

11.10.22
09:20

11.10.2022 - Фитнес
Тяга 3x160кг
3 кръга по 8 повторения с 30 сек почивка между кръговете
  Високо изтегляне 70кг
  Тяга 120кг
  Корем
Клек 8x3 80кг EMOM
2 кръга по 8 повторения с 30 сек почивка между кръговете
  Изхвърляне с дъмбел с една ръка 25кг
  Набиране подхват +25кг
  Гребане с дъмбел 40кг
Разтягане

12.10.22
22:04

12.10.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 30мин

13.10.22
22:00

13.10.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч

14.10.22
09:32

14.10.2022 - Фитнес
Военна преса 1x75кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране надхват +35кг
  Пуш преса 65кг
  Гребане с дъмбел 45кг
  Лег 2x35кг
  Корем
Полулег 8x3 2x25кг EMOM
2 кръга по 12 повторения без почивка
  Кофички
  Трицепсово разгъване на скрипец 35кг
  Фейспул 40кг
  Повдигане на ръце встрани 2x8кг
Разтягане

17.10.22
22:57

17.10.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 15мин

18.10.22
09:46

18.10.2022 - Фитнес
Клек 3x120кг
3 кръга по 10 повторения без почивка
  Обръщане 60кг
  Зерчер клек 70кг
  Корем
Тяга 6x3 100кг EMOM
Разтягане

Отвори се мазол на безименния пръст на лявата ръка на много гадно място миналата седмица.

19.10.22
22:37

19.10.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 15мин

23.10.22
13:36

20.10.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 30мин

23.10.2022 - Фитнес
Тяга 4x160кг
3 кръга по 10 повторения с 1 мин почивка между кръговете
  Високо изтегляне 60кг
  Тяга 120кг
  Корем
Клек 8x3 90кг EMOM
2 кръга по 5 повторения без почивка
  Изхвърляне с дъмбел с една ръка 30кг
  Набиране подхват +40кг
  Гребане с дъмбел 45кг
Разтягане

Мнението беше редактирано от Mirko Filipovic на 23.10.22 13:37.

24.10.22
22:35

24.10.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 30мин

25.10.22
10:37

25.10.2022 - Фитнес
Военна преса 2x70кг
3 кръга по 8 повторения с 30 сек почивка между кръговете
  Набиране надхват +25кг
  Пуш преса 60кг
  Гребане с дъмбел 40кг
  Лег 2x30кг
  Корем
Военна преса 6x3 50кг EMOM
2 кръга по 8 повторения без почивка
  Трицепсово разгъване на скрипец 40кг
  Фейспул 45кг
  Повдигане на ръце встрани 2x10кг
Разтягане

27.10.22
09:09

26.10.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч

Мнението беше редактирано от Mirko Filipovic на 27.10.22 09:09.

27.10.22
22:39

27.10.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч и 15мин

31.10.22
22:15

31.10.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч

01.11.22
09:23

01.11.2022 - Фитнес
Тяга 1x170кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Високо изтегляне 80кг
  Тяга 130кг
  Корем
Клек 8x3 80кг EMOM
2 кръга по 12 повторения без почивка
  Набиране подхват
  Гребане с дъмбел 30кг
Разтягане

02.11.22
22:54

02.11.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 15мин

03.11.22
23:07

03.11.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 30мин

04.11.22
09:27

04.11.2022 - Фитнес
Военна преса 3x70кг
3 кръга по 10 повторения с 1 мин почивка между кръговете
  Набиране надхват +15кг
  Пуш преса 60кг
  Гребане с дъмбел 35кг
  Лег 2x30кг
  Корем
Полулег 8x3 2x27.5кг EMOM
Разтягане

06.11.22
12:10

06.11.2022 - Фитнес
Клек 3x120кг
3 кръга по 8 повторения без почивка
  Обръщане 70кг
  Зерчер клек 80кг
  Корем
Тяга с fat bar 8x3x100кг EMOM
2 кръга по 8 повторения без почивка
  Набиране подхват +30кг
  Обратни напади 2x20кг
  Румънска тяга 2x30кг
2 серии Shoulder Shocker на Joe DeFranco
Разтягане

07.11.22
22:04

07.11.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 30мин

08.11.22
09:26

08.11.2022 - Фитнес
Тяга 3x160кг
3 кръга по 8 повторения с 30 сек почивка между кръговете
  Високо изтегляне 70кг
  Тяга 120кг
  Корем
Клек 8x3 90кг EMOM
1 кръг по 8 повторения без почивка
  Изхвърляне с дъмбел с една ръка 25кг
  Набиране надхват +25кг
  Гребане с дъмбел 40кг
Разтягане

09.11.22
21:46

09.11.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 30мин

13.11.22
19:36

13.11.2022 - Фитнес
Военна преса 1x75кг 0x78кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране надхват +35кг
  Пуш преса 70кг
  Гребане с дъмбел 45кг
  Лег 2x35кг
  Корем
Полулег 8x3 2x27.5кг EMOM
2 кръга по 12 повторения без почивка
  Когички
  Трицепсово разгъване с една ръка
  Въртене на диск 15кг
  Повдигане на ръце встрани 2x8кг
Разтягане

14.11.22
22:25

14.11.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 30мин

15.11.22
09:22

15.11.2022 - Фитнес
Клек 3x120кг
3 кръга по 10 повторения с 30 сек почивка между кръговете
  Обръщане 60кг
  Зерчер клек 80кг
  Корем
Тяга 5x3x120кг EMOM
2 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране подхват +30кг
  Обратни напади 2x25кг
  Румънска тяга 2x40кг
Разтягане

17.11.22
09:26

16.11.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 30мин

18.11.22
09:51

17.11.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 30мин

21.11.22
22:41

21.11.2022 - БЖЖ
Техника - 1ч
Спаринг - 30мин

22.11.22
09:24

22.11.2022 - Фитнес
Тяга 2x165кг
3 кръга по 8 повторения с 30 сек почивка между кръговете
  Високо изтегляне 70кг
  Тяга 120кг
  Корем
Клек 8x3 80кг EMOM
1 кръг по 8 повторения без почивка
  Изхвърляне с дъмбел с една ръка 25кг
  Набиране подхват +25кг
  Гребане с дъмбел 40кг
Разтягане

23.11.22
22:40

23.11.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч

24.11.22
22:52

24.11.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 40мин

26.11.22
15:57

26.11.2022 - Фитнес
Военна преса 0x75кг
3 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране надхват +35кг
  Пуш преса 70кг
  Гребане с дъмбел 45кг
  Лег 2x35кг
  Корем
Военна преса 8x3 50кг EMOM
2 кръга по 12 повторения без почивка
  Кофички
  Трицепсово разгъване
  Фейспул
  Повдигане на ръце встрани 2x8кг
Врат
Разтягане

27.11.22
15:46

27.11.2022 - Фитнес
Клек 5x120кг
3 кръга по 10 повторения с 30 сек почивка между кръговете
  Обръщане 60кг
  Зерчер клек 80кг
  Корем
Тяга фат бар 8x3 120кг EMOM
2 кръга по 5 повторения без почивка
  Набиране подхват +40кг
  Обратни напади 2x25кг
  Румънска тяга 2x40кг
Разтягане

29.11.22
09:19

28.11.2022 - БЖЖ
Техника - 45мин
Спаринг - 30мин

29.11.2022 - Фитнес
Тяга 5x160кг
3 кръга по 10 повторения с 30 сек почивка между кръговете
  Високо изтегляне 60кг
  Тяга 120кг
  Корем
Клек 8x3 90кг EMOM
Разтягане

01.12.22
09:25

30.11.2022 - БЖЖ
Спаринг - 1ч

Мнението беше редактирано от Mirko Filipovic на 01.12.22 10:49.

Прескочи до:

Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1