Дневникът на Sqnkata

Темата е заключена.
Прескочи до:

Искаш ли да постигнеш мечтаната форма и трайно по-добро здраве?

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

Научи как работим

31.03.15
14:36

31.03.15.

Тренировка
Вкъщи

от програмата Insanity workout - Insane Abs.m4v

01.04.15
18:27

01.04.15.
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 5х 10/5/10/5/10
Тесни кофи - 5х 10/5/10/5/10
Бицепсови набирания - 5х 10/5/10/5/10
Широки кофи - 5х 10/5/10/5/10
Корем на успоредка - 5х10
Широки лицеви - 5х10
Пръсец - 5х10 (от пети до пръсти)
Диамантени лицеви - 5х10
Корем - 5х10 (вдигане на крака от висене на лост)
Щангистко клякане - 5х10

02.04.15
17:04

02.04.15.
Тренировка
Лостове

С по 1 кг тежести на краката

Широки набирания - 5х 10/5/10/5/10
Тесни кофи - 5х 10/5/10/5/10
Бицепсови набирания - 5х 10/5/10/5/10
Широки кофи - 5х 10/5/10/5/10
Корем на успоредка - 5х10
Корем - 5х10 (вдигане на крака от висене на лост)

08.04.15
00:54

07.04.15.
Тренировка
Лостове

С по 1 кг тежести на краката

Широки набирания - 5х 10/5/10/5/10
Тесни кофи - 5х 10/5/10/5/10
Бицепсови набирания - 5х 10/5/10/5/10
Широки кофи - 5х 10/5/10/5/10
Корем на успоредка - 5х10
Корем - 5х10 (вдигане на крака от висене на лост)
50 обръщания на гума

10.04.15
23:47

10.04.15.
Тренировка
Лостове

С по 1 кг тежести на краката

Широки набирания - 5х 10/5/10/5/10
Тесни кофи - 5х 10/5/10/5/10
Бицепсови набирания - 5х 10/5/10/5/10
Широки кофи - 5х 10/5/10/5/10
Корем на успоредка - 5х10
Корем - 5х10 (вдигане на крака от висене на лост)

14.04.15
19:38

14.04.15.

Тренировка
Лостове

Широки набирания - 3х 10/5/10/5/10
Тесни кофи - 3х 10/5/10/5/10
Бицепсови набирания - 3х 10/5/10/5/10
Широки кофи - 3х 10/5/10/5/10
Корем на успоредка - 3х10
Корем - 3х10 (вдигане на крака от висене на лост)

22.04.15
17:51

22.04.15.
тренировка
лостове

Широки набирания - 5х 10/5/10/5/10
Тесни кофи - 5х 10/5/10/5/10
Бицепсови набирания - 5х 10/5/10/5/10
Широки кофи - 5х 10/5/10/5/10
Корем на успоредка - 5х10
Корем - 5х10 (вдигане на крака от висене на лост)

28.04.15
23:52

28.04.15.
Тренировка
лостове

Широки набирания - 5х 10/5/10/5/10
Тесни кофи - 5х 10/5/10/5/10
Бицепсови набирания - 5х 10/5/10/5/10
Широки кофи - 5х 10/5/10/5/10
Корем на успоредка - 5х10
Корем - 5х10 (вдигане на крака от висене на лост)

29.04.15
17:43

29.04.15.
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 5х 10/10/5/10/10
Тесни кофи - 5х 10/10/5/10/10
Бицепсови набирания - 5х 10/10/5/10/10
Широки кофи - 5х 10/10/5/10/10
Корем на успоредка - 5х10
Корем - 5х10 (вдигане на крака от висене на лост)

09.05.15
01:04

08.05.15
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 4х 10
Тесни кофи - 4х 10
Бицепсови набирания - 4х 10
Широки кофи - 4х 10
Корем на успоредка - 4х10
Корем - 4х10 (вдигане на крака от висене на лост)

12.05.15
22:27

12.05.15
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 5х 10
Тесни кофи - 5х 10
Бицепсови набирания - 5х 10
Широки кофи - 5х 10
Корем на успоредка - 5х10
Корем - 5x10 (вдигане на крака от висене на лост)

20.05.15
19:16

20.05.15.

тренировка
лостове

Широки набирания - 5х 10
Тесни кофи - 5х 10
Бицепсови набирания - 5х 10
Широки кофи - 5х 10
Корем на успоредка - 5х10
Корем - 5x10 (вдигане на крака от висене на лост)

21.05.15
17:46

21.05.15.
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 5х 10
Тесни кофи - 5х 10
Бицепсови набирания - 5х 10
Широки кофи - 5х 10
Корем на успоредка - 5х10
Корем - 5x10 (вдигане на крака от висене на лост)

25.05.15
17:23

25.05.15.

Тренировка
Лостове

Широки набирания - 5х 10
Тесни кофи - 5х 10
Бицепсови набирания - 5х 10
Широки кофи - 5х 10
Корем на успоредка - 5х10
Корем - 5x10 (вдигане на крака от висене на лост)

30.05.15
01:16

29.05.15.

Тренировка
Лостове

Широки набирания - 4х 10
Тесни кофи - 4х 10
Бицепсови набирания - 4х 10
Широки кофи - 4х 10
Корем на успоредка - 4х10
Корем - 4x10 (вдигане на крака от висене на лост)

03.06.15
18:10

03.06.15

Тренировка
Лостове

Широки набирания - 4х 10
Тесни кофи - 4х 10
Бицепсови набирания - 4х 10
Широки кофи - 4х 10
Корем на успоредка - 4х10
Корем - 4x10 (вдигане на крака от висене на лост)

04.06.15
17:54

04.06.15.

Тренировка
Лостове

Широки набирания - 4х 10
Тесни кофи - 4х 10
Бицепсови набирания - 4х 10
Широки кофи - 4х 10
Корем на успоредка - 4х10
Корем - 4x10 (вдигане на крака от висене на лост)

10.06.15
21:50

10.06.15.

Тренировка
Лостове

Широки набирания - 2х 10
Тесни кофи - 2х 10
Бицепсови набирания - 2х 10
Широки кофи - 2х 10
Корем на успоредка - 2 х10
Корем - 2x10 (вдигане на крака от висене на лост)

12.06.15
18:28

12.06.15.
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 3х 10
Тесни кофи - 3х 10
Бицепсови набирания - 3х 10
Широки кофи - 3х 10
Корем на успоредка - 3 х10
Корем - 3x10 (вдигане на крака от висене на лост)

17.09.15
17:29

17.09.2015.
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 2х10
Тесни кофи - 2х10
Бицепсови набирания - 2х10
Широки кофи - 2х10
Корем на успоредка - 4х10
Корем - 4x10 (вдигане на крака от висене на лост)
Широки лицеви - 2х10
Диамантени лицеви - 2х10

18.09.15
17:56


18.09.2015.
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 2х10
Тесни кофи - 2х10
Бицепсови набирания - 2х10
Широки кофи - 2х10
Корем на успоредка - 4х10
Корем - 4x10 (вдигане на крака от висене на лост)
Широки лицеви - 2х10
Диамантени лицеви - 2х10

21.10.15
18:05

21.10.15.
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 3х5
Тесни кофи - 3х10
Бицепсови набирания - 3х5
Широки кофи - 3х10
Корем на успоредка - 3х10
Корем - 3x10 (вдигане на крака от висене на лост)
Широки лицеви - 2х10
Диамантени лицеви - 2х10

10.01.16
16:35

10.01.2016
Тренировка
лостове

Широки набирания - 4х10/10/5/5
Тесни кофи - 4х10/10/5/5
Бицепсови набирания - 4х10/10/5/5
Широки кофи - 4х10/10/5/5

12.01.16
10:00

11.01.2016
тренировка
лостове

Широки набирания - 5х5
Тесни кофи - 5х5
Бицепсови набирания - 5х5
Широки кофи - 5х5
Корем на успоредка -5х10

12.01.16
11:12

12.01.2016
тренировка
лостове

Широки набирания - 5х5
Тесни кофи - 5х5
Бицепсови набирания - 5х5
Широки кофи - 5х5
Корем на успоредка -5х10

04.02.16
13:22

04.02.2016
тренировка
лостове

пирамида от:

Широки набирания -  5/7/10/7/5
Тесни кофи -  5/7/10/7/5
Корем -  5/7/10/7/5 (вдигане на крака от висене на лост)
Бицепсови набирания -  5/7/10/7/5
Широки кофи -  5/7/10/7/5
Корем на успоредка - 5/7/10/7/5

05.02.16
12:22

05.02.2016

Тренировка
вкъщи

Пирамида от:
широки лицеви - 20/25/30/25/20
диамантени лицеви - 10/15/20/15/10
планк - 20/40/60/40/20 секунди

13.02.16
14:02

13.02.2016.
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 5х5
кофички - 5х5
бицепсови набирания - 5х5
широки кофи - 5х5

09.03.16
18:06


09.03.2016.
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 3х5
кофички - 3х5
бицепсови набирания - 3х5
широки кофи - 3х5

28.03.16
13:02

23.03.16
Тренировка
Лостове

Широки набирания -  5х5
Тесни кофи -  5х5
Корем -  5х5 (вдигане на крака от висене на лост)
Бицепсови набирания -  5х5
Широки кофи -  5х5
Корем на успоредка - 5х5

28.03.16
13:04

26.03.16
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 5х5
кофички - 5х5
бицепсови набирания - 5х5
широки кофи - 5х5

28.03.16
13:05

28.03.16.
Тренировка
Лостове

Широки набирания - 3х5/7/5
кофички - 3х5/7/5
бицепсови набирания - 3х5/7/5
широки кофи - 3х5/7/5

28.03.16
13:59

Кога крака?

31.03.16
11:29

казано от basttardo на 28.03.16, 13:59:

Кога крака?

Много добър въпрос.В момента не тренирам сериозно,главно само се поддържам.Трябва да започна отново и с краката но първо да вляза малко в форма :)

31.03.16
11:29

31.03.16.
Тренировка
Лостове

Широки набирания -  5х5
Тесни кофи -  5х5
Корем -  5х5 (вдигане на крака от висене на лост)
Бицепсови набирания -  5х5
Широки кофи -  5х5
Корем на успоредка - 5х5

05.04.16
16:57

05.04.16
Тренировка
Лостове

Широки набирания -  5х5
Тесни кофи -  5х5
Корем -  5х5 (вдигане на крака от висене на лост)
Бицепсови набирания -  5х5
Широки кофи -  5х5
Корем на успоредка - 5х5

06.04.16
11:07

06.04.16.
Тренировка
Лостове

Широки набирания -  5х5
Тесни кофи -  5х5
Корем -  5х5 (вдигане на крака от висене на лост)
Бицепсови набирания -  5х5
Широки кофи -  5х5
Корем на успоредка - 5х5

11.04.16
13:09

11.04.16.
Тренировка
Лостове

Тренировка
Лостове

Широки набирания -  5х 5/5/7/5/5
Тесни кофи -  5х 5/5/7/5/5
Корем -  5х 5/5/7/5/5 (вдигане на крака от висене на лост)
Бицепсови набирания -  5х 5/5/7/5/5
Широки кофи -  5х 5/5/7/5/5
Корем на успоредка - 5х 5/5/7/5/5

12.04.16
17:26

12.04.16.
Тренировка
Лостове

Тренировка
Лостове

Широки набирания -  5х 5/5/7/5/5
Тесни кофи -  5х 5/5/7/5/5
Корем -  5х 5/5/7/5/5 (вдигане на крака от висене на лост)
Бицепсови набирания -  5х 5/5/7/5/5
Широки кофи -  5х 5/5/7/5/5
Корем на успоредка - 5х 5/5/7/5/5

13.04.16
16:46

13.04.16.
Тренировка
Лостове


Широки набирания -  5х 5/5/7/5/5
Тесни кофи -  5х 5/5/7/5/5
Корем -  5х 5/5/7/5/5 (вдигане на крака от висене на лост)
Бицепсови набирания -  5х 5/5/7/5/5
Широки кофи -  5х 5/5/7/5/5
Корем на успоредка - 5х 5/5/7/5/5

Прескочи до:

Направи първата стъпка към твоята цел.

Попълни анкетата и наш консултант ще се свърже с теб, за да научиш и обсъдите как нашият метод ще е от полза за теб и целите ти.

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1