Дневникът на Ицо Скалата

Прескочи до:

22.08.22
22:04

22/08/2022 - Спринтове
10мин загрявка

ускорение - х2
спринт - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

24.08.22
22:20

23/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #31
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х7 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х4 (х/1/х) на крак
реактивен скок - 2х4

заден клек - 4,4,3,3@100кг
раменен лег - 5,5,4,4@80кг
успоредни набирания - 4х3@+20кг
фейс пул - 4х10@15кг

сгъване на китка в надхват - 3 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ сгъване на китка в неутрален хват - 3 х 20 (л), 15(д) @ 2кг
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане


24/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #32
10мин загрявка

сядане на кутия от 1 крак - 3х5 (3-5/х/х) на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
ниско + високи пого подскоци - 2х8

сумо тяга - 4х3@130кг
военна преса - 4х4@50кг
кофи - 4,4,3,3@+27,5кг
гребане от земя - 4х4@38кг (е)

сгъване на китка в надхват - 3 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ сгъване на китка в неутрален хват - 3 х 20 (л), 10(д) @ 2кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

Мисля, че най-после се нагласих така на тягата, че да не си разранявам краката всеки път.

27.08.22
21:47

25/08/2022 - Спринтове
10мин загрявка

ускорение - х2
спринт - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

27.08.22
21:49

27/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #33
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - 2х7 на крак
къси подскоци напред-назад - 3х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 3х10 на крак
къси подскоци в квадрат - 2х5 на крак
реактивен скок - 2х4

заден клек - 4,4,4,3@100кг
раменен лег - 5,5,4,4@80кг
успоредни набирания - 4,4,4,3@+20кг
фейс пул - 4х8@20кг

сгъване на китка в надхват - 3 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ сгъване на китка в неутрален хват - 3 х 20 (л), 15(д) @ 2кг
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
+ обратни хипер екстрензии легнал на пейка - 2х8

5мин разтягане

28.08.22
13:51

28/08/2021 - От 0 до 100 - Тренировка #34
10мин загрявка

докосване на пета до земята от трупче - 3х5 на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
ниски + високи пого подскоци - 2х8

сумо тяга - 4,4,3,3@130кг
военна преса - 5,5,4,4@50кг
кофи - 4х4@+27,5кг
гребане от земя - 4х4@38кг (е)

сгъване на китка в надхват - 3 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ сгъване на китка в неутрален хват - 3 х 20 (л), 10(д) @ 2кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (е/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

29.08.22
22:38

29/08/2022 - Спринтове
10мин загрявка

ускорение - х2
спринт - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

14.09.22
17:09

13/09/2021
10мин загрявка

заден клек - 4х3@80кг
раменен лег - 4х3@70кг
успоредни набирания - 4х5@СТ
гребане за задно рамо - 4х8@2х2,5кг

Бях болен и сега само замазвам докато се върна в Германия, когато ще започна друга програма.

23.09.22
08:36

21/09/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #1
10мин загрявка
лично тегло - 80кг

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
2 подскока вляво + 2 вдясно - 2х4 на крак
подскоци земя - диск вляво - земя - диск вдясно - 2х4 на крак
(идеята е да има различна височина и посока)
вертикален скок от място - 2х4
реактивен скок - 2х4@25см

заден клек - 4х3@80кг
военна преса - 4х4@40кг

едностранна румънска тяга с дъмбел - 3х6@20кг на крак
+ вдигане на ръце встрани една по една - 3х12@2х6кг
издърпване на въже през краката - 3х6@20кг
+ фейс пул - 3х6@15кг

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ ротации на китка - 2 х 12 (л), 10(д) @ 2кг

едностранна фермерска - х2@16кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)

8мин разтягане


22/09/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #2
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х15сек на крак
сядане на кутия от 1 крак - 2х5 (3-5/х/х) на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х15@СТ (х/1/х)
скок върху кутия от 1 крак от място - 2х2 на крак
скок върху кутия от 1 крак със засилка - 2х2 на крак

раменен лег - 4х3@70кг
успоредни набирания - 4х3@+12кг

кофи - 3х6@+12кг
+ едностранно гребане от земя с дъмбел - 3х6@30кг
едностраннен флайс с кабел - 3х6@10кг
+ придърпване на кабели с прави ръце - 3х6@20кг

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ ротации на китка - 2 х 12 (л), 10(д) @ 2кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

Основната структура на програмата ще е такава, но някои упражнения все още търпят промяна. Ще видим.

24.09.22
12:15

24/09/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #3
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
къси подскоци напред-назад - 2х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
скок напред + скок на 90 градуса навътре - 2х2 на крак
ниски + високи пого подскоци - 2х5+5

сумо тяга - 4х3@110кг
едностранна раменна преса с лост закрепен за земята - 4х4@30кг

български клек - 3х6@2х10кг на крак
+ вдигане на ръце встрани - 3х6@2х6кг
издърпване на въже през краката - 3х6@20кг
+ фейс пул - 3х6@15кг

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ ротации в кръг на китка - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг

едностранна фермерска - х2@16кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)

5мин разтягане

  Много ми хареса тази раменна. Определено ще се опитам да включа подобни упражнения и за другите мускулни групи.
  Подобна програма и преди съм имал, като отново целта е да правя различни движения. Затова ще гледам като е напълно готова, да има изцяло различни упражнения във всяка тренировка.

25.09.22
11:09

25/09/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #4
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х15сек на крак
докосване на пета до земята от трупче - 2х5 на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х15@СТ (х/1/х)
вертикален скок от начална позиция напад - 2х2 на крак
вертикален скок от земя със свити колене - 2х2

гребане от земя с лост - 4х3@60кг
раменен лег - 4х3@70кг

едностранно издърпване на кабел отдгоре наведен - 3х6@15кг
+ горен лег с дъмбели - 3х6@2х16кг
едностранно издърпване на кабел отгоре изправен - 3х6@15кг
+ едностраннен флайс отдолу с кабел - 3х6@10кг

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ ротации на китка - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

8мин разтягане

  Затруднявам се да намеря подходящи упражнения за гръб и затова все още се чудя дали да не разделя упражненията за долна-горна.

27.09.22
22:17

27/09/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #5
10мин загрявка
лично тегло - 80кг

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
2 подскока вляво + 2 вдясно - 2х4 на крак
подскоци земя - диск вляво - земя - диск вдясно - 2х4 на крак
вертикален скок от място - 2х3
реактивен скок - 2х3@25см

заден клек - 4х5@80кг
военна преса - 4х5@40кг

едностранна румънска тяга с дъмбел - 3х6@20кг на крак
+ вдигане на ръце встрани една по една - 3х12@2х7кг
хип суинг - 3х6@20кг
+ едностранно гребане за задно рамо - 3х6@4кг на ръка

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ ротации на китка - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг

едностранна фермерска - х2@16кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)

8мин разтягане

30.09.22
09:22

28/09/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #6
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х20сек на крак
сядане на кутия от 1 крак - 2х5 (3-5/х/х) на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
скок върху кутия от 1 крак от място - 2х2 на крак
скок върху кутия от 1 крак със засилка - 2х2 на крак

успоредни набирания - 4х3@+15кг
кофи - 4х3@+20кг

раменен лег с дъмбели - 3х6@2х20кг
+ едностранно гребане от земя с дъмбел - 3х6@30кг
едностраннен флайс отгоре с кабел - 3х8@10кг
+ придърпване на лост с прави ръце - 3х8@25кг

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ ротации в кръг на китка - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

02.10.22
20:47

01/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #7
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
къси подскоци напред-назад - 2х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
скок напред + скок на 90 градуса навътре - 2х2 на крак
ниски + високи пого подскоци - 2х5+5

сумо тяга - 4х5@110кг
едностранна раменна преса с лост закрепен за земята - 4х3@35кг

български клек - 3х6@2х10кг на крак
+ вдигане на ръце встрани - 3х7@2х6кг
издърпване на въже през краката - 3х7@25кг
+ фейс пул - 3х7@15кг

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ ротации в кръг на китка - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг

едностранна фермерска - х2@16кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)

5мин разтягане

05.10.22
21:22

05/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #8
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х20сек на крак
докосване на пета до земята от трупче - 2х5 на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
вертикален скок от начална позиция напад - 2х2 на крак
вертикален скок от земя със свити колене - 2х2

раменен лег - 4х5@70кг
гребане от земя с лост - 4х5@50кг

горен лег с дъмбели - 3х6@2х16кг
+ гребане облегнат на наклонена пейка - 3х6@2х20кг
едностраннен флайс отдолу с кабел - 3х8@10кг
+ едностранно издърпване на кабел отгоре изправен - 3х6@25кг

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ ротации на китка - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

8мин разтягане

  Уикенда пропуснах една тренировка, сега ще наваксвам.

06.10.22
23:55

06/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #9
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 на крак
подскоци земя - диск вляво - земя - диск вдясно - 2х4 на крак
вертикален скок от място - 2х4
реактивен скок - 2х3@25см

заден клек - 4х3@90кг
военна преса - 4х4@45кг

едностранна румънска тяга с дъмбел - 3х6@20кг на крак (е)
+ вдигане на ръце встрани една по една - 3х12@2х7кг (х/1/х)
хип суинг - 3х8@20кг
+ едностранно гребане за задно рамо - 3х8@4кг на ръка (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 3кг
+ ротации на китка - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 3кг

едностранна фермерска - х2@20кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)

8мин разтягане

09.10.22
10:15

08/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #10
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х20сек на крак
сядане на кутия от 1 крак - 2х5 (3-5/х/х) на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
скок върху кутия от 1 крак с една стъпка - 2х2 на крак
скок върху кутия от 1 крак със засилка - 2х2 на крак

успоредни набирания - 4,4,4,3@+14кг
кофи - 4х3@+20кг

раменен лег с дъмбели - 6,8,8@2х20кг (е)
+ едностранно гребане от земя с дъмбел - 3х6@30кг (е)
едностраннен флайс отгоре с кабел - 3х6@15кг (х/1/х)
+ придърпване на лост с прави ръце - 3х6@30кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ ротации в кръг на китка - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане


09/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #11
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
къси подскоци напред-назад - 2х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
скок напред + скок на 90 градуса навътре - 2х2 на крак
ниски + високи пого подскоци - 2х8+8

сумо тяга - 4х3@120кг
едностранна раменна преса с лост закрепен за земята - 4х4@35кг

български клек - 3х6@2х10кг на крак (е)
+ вдигане на ръце встрани - 3х7@2х6кг (х/1/х)
издърпване на въже през краката - 3х8@25кг (е)
+ фейс пул - 3х7@15кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг
+ ротации в кръг на китка - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 2кг

едностранна фермерска - х2@20кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)

5мин разтягане

10.10.22
14:27

10/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #12
10мин загрявка
лично тегло - 80кг

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х20сек на крак
докосване на пета до земята от трупче - 2х5 на крак (3/х/х)
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
вертикален скок от начална позиция напад - 2х2 на крак
вертикален скок от земя със свити колене - 2х2

раменен лег - 4х3@75кг
гребане от земя с лост - 4х4@60кг

горен лег с дъмбели - 3х7@2х16кг (е)
+ гребане облегнат на наклонена пейка - 3х6@2х20кг
едностраннен флайс отдолу с кабел - 3х6@15кг (х/1/х)
+ едностранно издърпване на кабел отгоре изправен - 3х7@25кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 3кг
+ ротации на китка - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 3кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

8мин разтягане

12.10.22
13:40

12/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #13
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 на крак
подскоци земя - диск вляво - земя - диск вдясно - 2х8 на крак
вертикален скок от място - 2х4
реактивен скок - 2х4@25см

заден клек - 4х4@90кг
военна преса - 4х5@45кг

едностранна румънска тяга с дъмбел - 3х7@16кг на крак (е)
+ вдигане на ръце встрани - 3х8@2х7кг (х/1/х)
хип суинг - 3х6@20кг
+ едностранно гребане за задно рамо - 3х8@4кг на ръка (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 3кг
+ ротации на китка - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 3кг

едностранна фермерска - х2@20кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)

8мин разтягане

  На доста упражнения съм се объркал и съм прави или с различни килограми или различни бройки, ама няма нищо.

13.10.22
13:32

13/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #14
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х20сек на крак
сядане на кутия от 1 крак - 2х5 (3-5/х/х) на крак
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х)
скок върху кутия от 1 крак с една стъпка - 2х2 на крак
скок върху кутия от 1 крак със засилка - 2х2 на крак

успоредни набирания - 4х4@+15кг
кофи - 4х4@+20кг

раменен лег с дъмбели - 3х8@2х20кг (е)
+ едностранно гребане от земя с дъмбел - 3х6@30кг (е)
едностраннен флайс отгоре с кабел - 3х6@15кг (х/1/х)
+ придърпване на лост с прави ръце - 3х6@30кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 3кг
+ ротации в кръг на китка - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 3кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

Мнението беше редактирано от Скалата на 13.10.22 13:33.

17.10.22
21:04

17/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #15
10мин загрявка
лично тегло - 80кг

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 на крак (б)
подскоци земя - диск вляво - земя - диск вдясно - 2х8 на крак
вертикален скок от място - х4
реактивен скок - 2х4@25см + х4@50см

заден клек - 5,4,4,4@90кг
военна преса - 4х3@50кг

едностранна румънска тяга с дъмбел - 3х6@16кг на крак (е)
+ едностранно вдигане на ръце встрани - 3х6@2х7кг (х/1/х)
хип суинг - 3х6@16кг
+ едностранно гребане за задно рамо - 3х6@4кг на ръка (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 3кг
+ ротации на китка - 2 х 10 (л), 8 (д) @ 3кг

едностранна фермерска - х2@16кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)

8мин разтягане

  Бях леко болен уикенда и днес го пропуснах това и се хвърлих да правя повече бройки от миналата седмица, ама след клека и военната умрях, та се поспрях малко.
  (б) означава бос, като от лятото насам правя много подскоци бос.

18.10.22
16:43

18/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #16
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х25сек на крак (б)
сядане на кутия от 1 крак - 2х5 (3-5/х/х) на крак (б)
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х20@СТ (х/1/х) (б)
скок върху кутия от 1 крак с една стъпка - 2х2 на крак
скок върху кутия от 1 крак със засилка - 2х2 на крак

успоредни набирания - 4х4@+15кг
кофи - 4х4@+20кг

раменен лег с дъмбели - 3х8@2х20кг (е)
+ едностранно гребане от земя с дъмбел - 3х6@30кг (е)
едностраннен флайс отгоре с кабел - 3х6@15кг (х/1/х)
+ придърпване на лост с прави ръце - 8,7,8@30кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2 х 11 (л), 9 (д) @ 3кг
+ ротации в кръг на китка - 2 х 11 (л), 9 (д) @ 3кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

20.10.22
17:54

20/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #17
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
къси подскоци напред-назад - 2х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
скок напред + скок на 90 градуса навътре - 2х2 на крак
ниски + високи пого подскоци - 2х8+8

сумо тяга - 4х4@120кг
едностранна раменна преса с лост закрепен за земята - 4х5@35кг

български клек - 3х6@16кг на крак (е)
+ вдигане на ръце встрани - 3х8@2х6кг (х/1/х)
издърпване на въже през краката - 3х8@30кг (е)
+ фейс пул - 3х7@15кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 3кг
+ ротации в кръг на китка - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 3кг

едностранна фермерска - х2@20кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)

5мин разтягане

21.10.22
20:31

21/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #18
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х25сек на крак (б)
докосване на пета до земята от трупче - 2х5 на крак (3/х/х) (б)
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х25@+10кг (х/1/х) (б)
вертикален скок от начална позиция напад - 2х2 на крак
скок от седнало положение - 2х4

раменен лег - 4,4,5,5@75кг
гребане от земя с лост - 4х5@60кг

горен лег с дъмбели - 3х8@2х16кг
+ гребане облегнат на наклонена пейка - 3х7@2х20кг
едностраннен флайс отдолу с кабел - 3х7@15кг (х/1/х)
+ едностранно издърпване на кабел отгоре изправен - 3х8@25кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 3кг
+ ротации на китка - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 3кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

8мин разтягане

24.10.22
18:59

22/10/2022 - Спринтове
10мин загрявка

ускорение - х2
спринт - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане


24/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #19
10мин загрявка
лично тегло - 81кг

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 на крак (б)
подскоци земя - диск вляво - земя - диск вдясно - 2х8 на крак (б)
реактивен скок - 2х4@25см + 2х4@50см

заден клек - 4х5@90кг
военна преса - 4х3@50кг

едностранна румънска тяга с дъмбел - 3х6@20кг на крак (е)
+ едностранно вдигане на ръце встрани - 3х7@2х7кг (х/1/х)
хип суинг - 3х8@20кг
+ едностранно гребане за задно рамо - 3х5@8кг на ръка (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 3кг
+ ротации на китка - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 3кг

едностранна фермерска - х2@20кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)

8мин разтягане

Мнението беше редактирано от Скалата на 24.10.22 18:59.

26.10.22
21:46

25/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #20
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х25сек на крак (б)
сядане на кутия от 1 крак - 2х5 (3-5/х/х) на крак (б)
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х12@+20кг (х/1/х) (б)
скок върху кутия от 1 крак с една стъпка - 2х2 на крак
скок върху кутия от 1 крак със засилка - 2х2 на крак

успоредни набирания - 4х5@+15кг
кофи - 4х5@+20кг

раменен лег с дъмбели - 3х6@2х22кг (е)
+ едностранно гребане от земя с дъмбел - 7,6,6@30кг (е)
едностраннен флайс отгоре с кабел - 3х6@15кг (х/1/х)
+ придърпване на лост с прави ръце - 8,8,7@30кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 3кг
+ ротации в кръг на китка - 2 х 12 (л), 10 (д) @ 3кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

5мин разтягане

27.10.22
10:53

27/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #21
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
къси подскоци напред-назад - 2х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
скок напред + скок на 90 градуса навътре - 2х2 на крак
ниски + високи пого подскоци - 2х8+8

сумо тяга - 4х5@120кг // с фитили
едностранна раменна преса с лост закрепен за земята - 4х3@37,5кг

български клек - 3х6@16кг на крак (е)
+ вдигане на ръце встрани - 3х6@2х8кг (х/1/х)
издърпване на въже през краката - 3х6@35кг (е)
+ фейс пул - 8,7,7@15кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг
+ ротации в кръг на китка - 2х12@3кг

едностранна фермерска - х2@20кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)

5мин разтягане

29.10.22
10:46

28/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #22
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х25сек на крак (б)
докосване на пета до земята от трупче - 2х5 на крак (3/х/х) (б)
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х15@+20кг (х/1/х) (б)
последователни стъпки върху кутия с подскок със смяна на краката - 2х12

раменен лег - 4х5@75кг
гребане от земя с лост - 4х3@70кг

горен лег с дъмбели - 3х6@2х18кг
+ гребане облегнат на наклонена пейка - 3х7@2х22кг
едностраннен флайс отдолу с кабел - 3х7@15кг (х/1/х)
+ едностранно издърпване на кабел отгоре изправен - 3х6@30кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг
+ ротации на китка - 2х12@3кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг

8мин разтягане

  Определено усещам дисбаланс между ляв и десен крак, лява и дясна ръка. Лявата ми китка все още не се е възстановила напълно - все още няма същата гъвкавост като дясната, но пък е станала по-стабилна и силна. Именно затова всеки път като правя лежанка или военна, чувствам, че нещо не съм се нагласил. Та първо за китките вече ще правя еднакви бройки, а генерално за дисбаланса - или ще изчакам да свърши тази програма (кога? не знам още) или лека-полека ще започна да включвам едностранни упражнения.

29.10.22
10:48

29/10/2022 - Спринтове
10мин загрявка

ускорение - х2
спринт - 4х30м // с кратка почивка
совалки - 2х0-2-1-3-2-4-2-3-1-2-0

5мин разтягане

Доста се изпотих.

31.10.22
10:05

31/10/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #23
10мин загрявка
лично тегло - 80,5кг

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 на крак (б)
подскоци земя - диск вляво - земя - диск вдясно - 2х8 на крак (б)
реактивен скок - 4,4,2@50см

заден клек - 4х3@100кг
военна преса - 4,4,3,3@50кг

едностранна румънска тяга с дъмбел - 7,6,6@20кг на крак (е)
+ едностранно вдигане на ръце встрани - 3х8@2х7кг (х/1/х)
хип суинг - 3х6@24кг
+ едностранно гребане за задно рамо - 3х5@8кг на ръка (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг
+ ротации на китка - 2х12@3кг

едностранна фермерска - х2@20кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)
хиперекстензии за гръб от 45 градуса - 2х8 + 4@+5кг + СТ

8мин разтягане

Като че ли много бързо качвам килограмите спрямо това колко ми е силен кръста. Най-много го усещам като правя всякакви подскоци с приземяване и директен отскок, на тяга, военна. Така че ще правя хиперекстензии всяка тренировка.

01.11.22
09:32

01/11/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #24
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х25сек на крак (б)
сядане на кутия от 1 крак - 2х5 (3-5/х/х) на крак (б)
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х15@+20кг (х/1/х) (б)
подскоци земя-тръпче-земя - 2х10@20см (б)
скок върху кутия от 1 крак с една стъпка - 2х2 на крак

успоредни набирания - 4х4@+17,5кг
кофи - 4х3@+22,5кг

раменен лег с дъмбели - 3х7@2х22кг (е)
+ едностранно гребане от земя с дъмбел - 3х7@30кг (е)
едностраннен флайс отгоре с кабел - 3х7@15кг (х/1/х)
+ придърпване на лост с прави ръце - 3х8@30кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг
+ ротации в кръг на китка - 2х12@3кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг
хиперекстензии за гръб от 45 градуса - 2х8 + 4@+5кг + СТ

5мин разтягане

  Очаквах набиранията и кофите да са ми по-тежки, след като увеличих тежестта. Кръста със сигурност го усещам добре, така че продължавам.

03.11.22
21:26

03/11/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #25
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
къси подскоци напред-назад - 2х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
скок напред + скок на 90 градуса навътре - 2х2 на крак
скок от седнало положение - 3х3

сумо тяга - 4х3@130кг // с фитили
едностранна раменна преса с лост закрепен за земята - 4х4@37,5кг

български клек - 3х6@18кг на крак (е)
+ вдигане на ръце встрани - 3х7@2х8кг (х/1/х)
издърпване на въже през краката - 3х7@35кг (е)
+ фейс пул - 8,7,7@15кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг
+ ротации в кръг на китка - 2х12@3кг

едностранна фермерска - х2@20кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х8 (х/1/х)
хиперекстензии за гръб от 45 градуса - 2х8 + 4@+5кг + СТ

5мин разтягане

05.11.22
10:02

04/11/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #26
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х25сек на крак (б)
докосване на пета до земята от трупче - 2х5 на крак (3/х/х) (б)
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х15@+20кг (х/1/х) (б)
скок от 1 крак от български клек - 2х8 на крак
последователни стъпки върху кутия с подскок със смяна на краката - 2х12

раменен лег - 4х4@80кг
гребане от земя с лост - 4х4@70кг

горен лег с дъмбели - 3х7@2х18кг
+ гребане облегнат на наклонена пейка - 3х8@2х22кг
едностраннен флайс отдолу с кабел - 3х7@15кг (х/1/х)
+ едностранно издърпване на кабел отгоре изправен - 3х6@30кг (х/1/х)

сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг
+ ротации на китка - 2х12@3кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг
хиперекстензии за гръб от 45 градуса - 2х8 + 4@+5кг + СТ

8мин разтягане

Явно и на лежанката ми е било леко, само е трябвало да се наглася.

Мнението беше редактирано от Скалата на 05.11.22 11:36.

06.11.22
22:18

06/11/2022 - Спринтове
10мин загрявка

ускорение - х2
спринт - 4х30м // с кратка почивка

5мин разтягане

07.11.22
21:12

07/11/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #27
10мин загрявка
лично тегло - 81,5кг

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 на крак (б)
подскоци земя - диск вляво - земя - диск вдясно - 2х8 на крак (б)
подскоци земя-трупче-земя - 2х10@20см (б)
реактивен скок - 2х4@50см

заден клек - 4,4,3,3@100кг
военна преса - 4,4,4,3@50кг

едностранна румънска тяга с дъмбел - 3х7@20кг на крак (е)
+ едностранно вдигане на ръце встрани - 3х6@2х8кг (х/1/х)
хип суинг - 3х6@24кг
+ едностранно гребане за задно рамо - 3х5@8кг на ръка (х/1/х)

ротации на китка - 2х12@3кг
+ сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг

едностранна фермерска - х2@24кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
хиперекстензии за гръб от 45 градуса - 2х8 + 4@+5кг + СТ

8мин разтягане

  Днес беше доста умряло, но направих каквото можах. Хубаво е да отбележа, че от юни си клякам до долу, и най-вероятно затова си връщам силата по-бавно.

08.11.22
16:48

08/11/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #28
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х25сек на крак (б)
сядане на кутия от 1 крак - 2х5 (3-5/х/х) на крак (б)
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х15@+20кг (х/1/х) (б)
подскоци трупче-земя-встрани - 2х4@20см (б)
скок върху кутия от 1 крак с една стъпка - 2х2 на крак

успоредни набирания - 4х5@+17,5кг
кофи - 4х5@+22,5кг

раменен лег с дъмбели - 3х6@2х22кг (е)
+ едностранно гребане от земя с дъмбел - 3х6@30кг (е)
едностраннен флайс отгоре с кабел - 3х7@15кг (х/1/х)
+ придърпване на лост с прави ръце - 3х8@30кг (х/1/х)

ротации в кръг на китка - 2х12@3кг
+ сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг
хиперекстензии за гръб от 45 градуса - 2х8 + 4@+5кг + СТ

5мин разтягане

  Реших, че вместо да се пъна на всичко, е по-добре на първите две упражнения само да го правя, а пък на следващите или фокусът да е експлозивност (като за краката), или бавно с хубава техника. Като на експлозивните ще качвам само килограми, но не и повторения.

10.11.22
21:19

10/11/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #29
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
къси подскоци напред-назад - 2х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
скок напред + скок на 90 градуса навътре - 2х2 на крак
скок от седнало положение - 2х4

сумо тяга - 4х3@130кг // с фитили
едностранна раменна преса с лост закрепен за земята - 5,5,4,4@37,5кг

български клек - 3х6@18кг на крак (е)
+ вдигане на ръце встрани - 3х7@2х8кг (х/1/х)
издърпване на въже през краката - 3х7@35кг (е)
+ фейс пул - 3х7@15кг (х/1/х)

ротации в кръг на китка - 2х12@3кг
+ сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг

едностранна фермерска - х2@24кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
хиперекстензии за гръб от 45 градуса - 2х8 + 4@+5кг + СТ

5мин разтягане

  Все още се нагласям на тягата. Струва ми се, че съвсем скоро, ще трябва да започна да оправям дисбаланса между ляво и дясно.

Мнението беше редактирано от Скалата на 10.11.22 21:19.

12.11.22
08:13

11/11/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #30
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х25сек на крак (б)
докосване на пета до земята от трупче - 2х5 на крак (3/х/х) (б)
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х15@+20кг (х/1/х) (б)
скок от 1 крак от български клек - 2х6 на крак
последователни стъпки върху кутия с подскок със смяна на краката - 2х12

раменен лег - 5,5,5,3@80кг
гребане от земя с лост - 4х5@70кг

горен лег с дъмбели - 3х6@2х18кг
+ гребане облегнат на наклонена пейка - 3х6@2х22кг
едностраннен флайс отдолу с кабел - 3х7@15кг (х/1/х)
+ едностранно издърпване на кабел отгоре изправен - 3х6@30кг (е)

ротации на китка - 2х12@3кг
+ сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+3,5кг
хиперекстензии за гръб от 45 градуса - 2х8 + 4@+5кг + СТ

8мин разтягане

14.11.22
14:49

14/11/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #31
10мин загрявка
лично тегло - 81,5кг

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
3 подскока вляво + 3 вдясно - х2 на крак (б)
подскоци земя - диск вляво - земя - диск вдясно - 2х8 на крак (б)
скок напред + скок на 90 градуса навътре - 2х2 на крак
реактивен скок - 2х4@50см

заден клек - 4х4@100кг
военна преса - 4х4@50кг

едностранна румънска тяга с дъмбел - 3х6@20кг на крак (е)
+ едностранно вдигане на ръце встрани - 3х6@2х8кг (х/1/х)
хип суинг - 3х6@24кг
+ гребане за задно рамо дясна-лява-заедно - 3х1+1+1@8кг на ръка (х/1/х)

ротации на китка - 2х12@3кг
+ сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг

едностранна фермерска - х2@24кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
хиперекстензии за гръб от 45 градуса - 2х8 + 4@+5кг + СТ

8мин разтягане

  Поузорих се на клека и военната и си почивах повече. Но трябва по-стегната да ми е тренировката, че прогресивно се удължава времето, което прекарвам в залата.

15.11.22
15:38

15/11/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #32
10мин загрявка

задържане в полуклек с ластик под коленете захванат отпред - 2х20сек на крак (б)
сядане на кутия от 1 крак - 2х5 (3-5/х/х) на крак (б)
сгъване за тибиалис облегнат на стена - 2х15@+20кг (х/1/х) (б)
подскоци трупче-земя - 2х10@20см (б)
скок върху кутия от 1 крак с една стъпка - 2х2 на крак

успоредни набирания - 4х3@+20кг
кофи - 4х3@+25кг

раменен лег с дъмбели - 3х6@2х22кг (е)
+ едностранно гребане от земя с дъмбел - 3х6@30кг (е)
едностраннен флайс отгоре с кабел - 3х7@15кг (е)
+ придърпване на лост с прави ръце - 3х6@35кг (е)

ротации в кръг на китка - 2х12@3кг
+ сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг

усукване от кръста с прави ръце с ластик - 2х8@М (х/1/х)
+ коремни преси от негативен наклон с топка над глава - 2х8@+8кг
хиперекстензии за гръб от 45 градуса - 2х8 + 4@+5кг + СТ

5мин разтягане

17.11.22
09:28

17/11/2021 - От 100 до 200 - Тренировка #33
10мин загрявка

докосване на пръсти от 1 крак върху полутопка - х7 на крак
къси подскоци напред-назад - 2х10 на крак
+ къси подскоци наляво-надясно - 2х10 на крак
подскоци трупче-земя-встрани - 2х6@20см (б)
скок от седнало положение - 2х4

сумо тяга - 4,4,3,3@130кг // с фитили
едностранна раменна преса с лост закрепен за земята - 4х4@37,5кг

български клек - 3х6@18кг на крак (е)
+ вдигане на ръце встрани - 3х7@2х8кг (е)
издърпване на въже през краката - 1х6@35кг + 2х6@40кг (е)
+ фейс пул - 8,7,7@15кг (х/1/х)

ротации в кръг на китка - 2х12@3кг
+ сгъване на китка в надхват - 2х12@3кг

едностранна фермерска - х2@24кг на ръка
+ сгъване на корема от начална позиция за кофи - 2х10 (х/1/х)
хиперекстензии за гръб от 45 градуса - 2х8 + 4@+5кг + СТ

5мин разтягане

  На раменната реших да бъда малко по-наведен напред, за да не помагат гърдите много и си ми стана тежко.

Прескочи до:

Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:

Научи повече
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 forum-blockforum-deleteforum-editforum-favorite-postforum-flagforum-followforum-lockforum-mergeforum-moveforum-new-postforum-quoteforum-recommendforum-subscribeforum-unlock1