Телемедицина - комуникации и лечение в едно

Може би това е бъдещето на медицината?

Досадно ли ви е да ходите на лекар? Да чакате на опашки? Да се чудите ще има ли приемен час днес или не? Страх ли ви е от самото посещение? Дали всичко това вече остава в миналото? Ще може ли един малък апарат да замести най-добрия доктор?

Какво ще научиш?

Искаш ли да постигнеш мечтаната форма и трайно по-добро здраве?

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

ТелемедицинаВярвате или не, говорим за реална стратегия. Говорим за визията на САЩ и Европа за бъдещето на съвременната медицина. Нарастващото население и малкият брой лекари и специалисти пораждат трудности. Технологиите, транспортът и комуникациите пораждат възможности. Медицината използва именно тези дадености. Те създават нов ресор на неприсъствената медицина, мониторинг и първа помощ.

Технологията, чрез която може да се осъществи това, е технологията на отдалечена комуникация, на телекомуникацията. Това е технологията на отдалечен пренос на данни, на глас, на образ посредством различни кабелни и вълнови носители. Този отрасъл се нарича телемедицина.

Какво представлява телемедицината?

Телемедицината е ресор на медицината, който използва телекомуникационни, информационни технологии, ориентирани към мониторинг, предаване и обработка на данни. Системата за наблюдение е частично или напълно автоматизирана, системата за отговор обичайно е експертна.

Самата медицинска интервенция (реакция) се изразява или в действия на пациента, или в дистанционно предприети действия от лекаря, или и двете. Целта на телемедицината е гарантиране на пациента на отдалечен достъп до качествени медицински услуги от специалист.

Телемедицината може да бъде разделена на три основни категории:

  • медицински измервания;
  • здравен мониторинг;
  • дистанционни услуги.

Телемедицината обхваща широка гама от услуги в почти всички аспекти на съвременната медицина.

Telehealth

Telehealth е продължение на телемедицината и за разлика от нея (която по-ясно се фокусира върху лечебните аспекти) включва превантивни, спомагащи и профилактично-лечебни аспекти. 

Telehealth добавя нова парадигма в здравеопазването, в която пациентът се наблюдава между посещенията на лекаря.  Това цели да се намали значително хоспитализацията, като същевременно се повиши качеството на живот на пациента. 

Кибермедицината

Интернет в съвременния свят създаде нова комуникационна и интеграционна среда и поведе собствен живот със специфични особености и изисквания. Роди се нова, виртуална медицина, по същество близка до телемедицината, но все пак различна от нея: кибермедицината.

Кибермедицината е практикуване на медицински услуги и дейности в интернет среда, т.е. в дистанционен режим, в реално време или отложен във времето диалог. Да, дори след малко, като затворите статията и влезете във форума за травми, вие търсите кибермедицинска помощ, макар че в случая тя не е точно медицина, защото не е предоставена от медици, а от други като вас. Дори това, че четете тази статия, вече е аспект на кибермедицинска комуникация.

Кибермедицината е интересна и нова, но не заменя телемедицината, напротив, разширява я като услуга. Кибермедицината има широк спектър на покритие и големи обеми на информацията, но далеч отстъпва на телемедицината по отношение на качество на информацията, сигурност на данните, отговорност, адекватна реакция и превенция. При все това и двете имат още много сериозни полета за развитие и усъвършенстване.

Новата медицина и бъдещето

Телемедицината не се задоволява с това пациент и лекар да си говорят по телефона и тя да предава разговора. Амбициите й са много по-големи.
Доколкото диагностиката вече е механизирана и дори диференциална кръвна картина може да се направи автоматично, а тестове за много заболявания (включително и СПИН) - от самия пациент, е въпрос само на време и създаване на подходяща обща тестова апаратура, която да замени посещението при личния лекар, направленията и чакането на опашки.

В полето на превенцията се очаква да се въведе не само автоматично регистриране на данните на определени пациенти, но и софтуер, който успява да следи специфични, изведени данни за определен пациент от лекаря и да алармира лекаря, болничния състав или пациента при преминаване на критичната граница.

Също софтуерен е въпросът за позиционното следене посредством GPS. Повечето актуални телефонни апарати вече имат такъв - при проблемните пациенти, на които може да се наложи хоспитализация или дори интензивни грижи, необходимостта от това е критична. Докато сега един пациент с тежко заболяване е винаги прикован за легло и наблюдение, в недалечно бъдеще той може да излиза, като и индикаторите, и позицията му се следят. Този въпрос има и правна страна, необходимо е да се регламентира следенето като медицинско наблюдение.

Най-интересната и многоаспектна тенденция в телемедицината обаче е тази на внедряването на различни технологии, не само телекомуникационни, в манипулацията, превенцията и лечението на заболяванията.

Нанотехнологии в телемедицината

Както казахме, роботиката е реално развиващ се аспект. И днес безкръвната хирургия и много други хирургически аспекти - за очи, мозъчна хирургия и прочие, са във висока степен роботизирани. Технологията за дистанционното им управление, защитата от неоторизирана намеса в работния процес и интерактивно предаване на данни всъщност вече съществува; остава то да бъде претворено в реални действия. Военните в  САЩ вече го правят.

Нанотехнологии в телемедицината е следващата мисъл от бъдещето. Това е микророботика, която може да се разположи в тялото или дори кръвта на пациента, да следи определени променливи и да предприема действия при нужда. Например нанотехнологията може да бие инсулин и да регулира кръвната захар на диабетици, като едновременно регистрира измененията и изпраща сигнали на командния център. Може посредством нея да се регулират нивата на проблемни хормони, изменения в кръвната картина, да се стимулират проблемни зони и органи, като при това се държи сметка за ефекта и изменението посредством телемедицината.

Нанотехнологиите могат да разтварят тромбоцити и съсиреци в кръвта. Това не е научна фантастика, ЕС инвестира в нанотехнологии от 2004 г., вече има създаден цимент в строителството и система за разбиване на тромби в медицината, а повечето проекти са секретни и са предимно в сферата на медицината.

Терапията е следващото поле на атака на новите технологии. Тук се имплементират не по-малко авангардни технологии, като например такива от квантовата механика, физиката, електромагнетизма и прочие.

"Чудесата" на науката

Съществуват редица екстравагантни или модерни идеи за използване на телемедицината в бъдеще. Например що се отнася до електромагнитно лъчение, активирано дистанционно, което повлиява лечебно на обекта. Идеята е проста: нискочестотните импулси променят квазикристалната структура на водата в клетките, метастабилните структури в нея, концентрацията на калиеви йони и свободни радикали. Така те също влияят на ендокринната секреция, хомеостазата, имунната и дори генетична система на организма, психиката и прочие.

Предложенията "от бъдещето" включват електромагнитни фибоначиеви сигнали - импулси с отрез на колебанието фибоначиева числова редица, геометрична прогресия с множител златното сечение. Смята се, че тези сигнали оказват положително въздействие на живите организми.

Фликеровите шумоподобни сигнали са друг аспект. Този тип сигнали имат сериозно приложение в днешната физика и механика и може да се очаква да имат и биофизическо такова. Те се разглеждат като възможен източник на сигнали за медицината.

Трети тип сигнали, на основата на косинусната фрактална функция на Вейрщрас-Манделброт, се използват за терапевтични цели, тип нагревки и прочие и днес, като амбицията е спектърът да се разшири.

Подобна способност се приписва и на магнитните импулси. Установено е, че големите електромагнитни бури и дори обичайните земни бури, имащи влияние върху магнитното поле на Земята, имат значение за самочувствието на пациентите, сърдечния им ритъм и нервните функции. Това може да се използва. Връзката се търси в насоката на биоритмите и връзката им с магнетизма, но е факт, че тези особености биха могли да бъдат използвани за ефективно приложение в медицината.

Някои още по-авангардни системи отиват и по-далеч, като разглеждат дори рака като заболяване не толкова в насоката на изолирано външно тяло, колкото на постоянно образувани атипични клетки, излезли от контрол поради неправилна комуникация.

В рамките на тази констатация теорията е, че ако бъде засечен начинът, по който раковите клетки комуникират, или пък изменението на вълновата структура на генетичния код, то ще може да им се повлияе дистанционно посредством необходимата технология.

За съжаление това е още в сферата на мечтите и научната фантастика. Но само помислете: нанотехнологии атакуват клетките на рака. Те не грешат, те са роботизирани, заменими и безсмъртни. На практика те са новата ви имунна защита: супермени в кръвта. Много ли е фантастично? Не чак толкова; за да разбиват тромбите, те вече са там, просто се търси начин да се комуникира  с тях и да бъдат накарани да вършат и по-сложни операции. Отдавна диагностиката на рака почива на "харесването" между някои химични елементи и раковите клетки.

Медицинските изследвания на фотостимулацията доказаха също така, че фотооблъчването на еритроцитите е чудесен метод и модел за тяхното развитие или подтискане. Фотостимулацията влияе на червените и бели кръвни телца и на имунната защита, като може да подобрява и отслабва възможностите им, отделянето на хемоглобин, да разрушава при нужда. И в момента тя се използва за някои типове нагревки и козметични процедури, но се оказва, че нейният потенциал е доста по-голям.

"Чудесата" не свършват дотук. Телемедицината в бъдеще е в състояние да включи и по-авангардни и интересни методи на въздействие и терапия, като например цветотерапия, ароматерапия, хомеопатия и други, тепърва оценявани и включвани в лечението на пациентите методи и модели.

И още?

Вероятно, както всички компютри се сливат в една мрежа, всички телемедицински апарати също ги чака единна телемедицинска мрежа. И какво от това? Ами най-малкото в тази мрежа във всеки момент ще имате на разположение най-добрите специалисти по определени заболявания, без да трябва да ги търсите. Ще има готови отговори и решения за вашия случай.

Един лекар ще може да прави дори няколко операции с помощта на роботи или асистенти едновременно, вместо да чакате с години, без даже да ви е виждал и да знае коя е държавата. И накрая, ще има пълна информация за заболяванията, статистика, самоследене на епидемии и огнища… Неограничени възможности.

В крайна сметка?

Общо взето, бъдещето на телемедицината е просто: тя е утрешната медицина. Медицината, която ще дава на който е необходимо каквото е необходимо, колкото, както и където е нужно. Тя ще е медицината, която ще подобрява качеството на живот, без да смущава естествените процеси.

Медицината, която почти няма да усещаме и да ни притеснява и ще ни накара да забравим вечните асоциации за досада и болка, когато се сетим за необходимостта от лечение. Звучи твърде хубаво, за да е истина? Може би, но не е и невъзможно.

Използвани източници

  • Юсупова, Р. и Полонникова, Р., "Телемедицина", Монография, Санкт Петербург
  • Винарова, Ж. и др., Електронно здравеопазване, ИК "Летера", София.
  • mihaylov.tripod.com/Telemed.html
  • Снимка: southerntabitha (СС)
Още съдържание по темата
5-капана-по-време-на-отслабване
5 капана по време на отслабване
Изграждането-на-нови-и-промяната-на-текущи-навици-не-е-лесен-процес
Изграждането на нови и промяната на текущи навици не е лесен процес
Мама-във-форма-Не-пренебрегвай-себе-си-след-раждането
Мама във форма: Не пренебрегвай себе си след раждането

Защо е важно майката да се грижи за здравето и формата си след раждането

Татко-във-форма-Не-пренебрегвай-себе-си-след-появата-на-детето
Татко във форма: Не пренебрегвай себе си след появата на детето

Защо да се грижим и за себе си след появата на детето

Направи първата стъпка към твоята цел.

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

top-arrow