Дневен план за навициСвали сега 

Електромагнитните излъчвания

Мобилен телефон, безжичен рутер, кабел - наши врагове ли са те наистина?

Електромагнитните излъчвания

Електромагнитните полета ни обграждат отвсякъде всеки ден и всички ние сме изложени на излъчването им от различни  източници. Има естествени източници на електромагнитни лъчения - земното магнитно поле, слънцето, излъчващо поле във видимата част - светлинни вълни, инфравълни и ултравълни.

Какво ще научиш?

Искаш ли да постигнеш мечтаната форма и трайно по-добро здраве?

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

Има много източници на електромагнитни полета, създадени от човека - микровълнови печки, сешоари, електрически проводници в домовете, уреди за дистанционно управление, компютри, индустриални електроуреди, електромотори, системи за сигурност, трамваи, въздушни електропроводи, радио антени, Wi-Fi и Bluetooth-технологии, мобилни телефони и базисни станции и антени, приемащи и излъчващи сигнали от различни мобилни устройства, самите кабели, които индуцират магнитно поле и т.н.

Електромагнетизмът и нашият живот

В резултат на бурното развитие на човечеството и неконтролируемото увеличаване на излъчвателите в различни честотни диапазони, електромагнитният фон на цялата Слънчева система е подложен на непрекъснати аномалии.

Интензивността на излъчванията от мобилни телефони, радиотелефони, от микровълнови печки и др. над САЩ е с пъти по-висока от тази над Атлантика. В градовете с население над 1 милион души електромагнитните излъчвания от технически произход превишават 30-70 хиляди пъти естественото излъчване в природата.

Увеличаването на електромагнитните излъчвания води до т.нар. електромагнитно замърсяване. Според оценките на някои експерти, електромагнитното замърсяване е причината за възникването на около 30% от всички заболявания.

Това е тревожно, още повече отчитайки и факта, че към момента повече от две трети от населението на земята (или над 4 милиарда души) разполага с мобилни телефони.

През 1979 г. в Япония е открита първата мобилна мрежа. През 2002 г. абонатите на този вид услуга достигат 1 милиард. През 2005г. лавинообразният ръст в потреблението е налице и е достигнат вторият милиард, а през 2007 г. половината от населението на земята ползва GSM.

По проучване на Международния съюз за телекомуникации се очаква за 2010 г. мобилните потребители да надминат 5 милиарда, а прогнозните данни сочат, че през 2013 г. потребителите на мобилни телефони ще нараснат до 6 милиарда.

И тъй като по официална статистика жителите на земята са 6.7 милиарда, може би в близките години няма да има човек на планетата, който да не притежава мобилен телефон или пък голяма част от хората ще притежават повече от един.

Според проучване отново на Международния съюз за телекомуникации, Интернет потребителите към момента са около 1.7 милиарда, което е 26% от цялата популация на света.

Научните публикации и дебатите в общественото пространство за вредата от електромагнитите излъчвания и уредите, които са източници на електромагнитни полета придобиват все по-голяма популярност в световен мащаб.

Едва ли има човек, който, давайки си сметка за ползите, да не се съмнява във вредата, която нанасят на човешкото здраве телевизорите, компютрите, микровълновите печки, мобилните телефони, радиотелефоните и т.н.

Заради честотата на използване на тези уреди – продължително и нерядко почти ежедневно, през последните две десетилетия се наблюдава рязко повишаване на заболеваемостта на населението, в т.ч. и сред децата.

В резултат на електромагнитното влияние на тези излъчватели в човешкия организъм възникват редица функционални нарушения, които често само след няколко години водят до патологични нарушения.

Електромагнитните полета най-общо казано са серия от вълни, движещи се с определена честота, която от своя страна определя дължината на вълните.

Електромагнитните полета могат да бъдат нискочестотни/пренасящи електроенергия, при които дължината на вълната е няколкостотин метра, и да преминат до много високите честоти, например ренгеновите лъчи  с дължина на вълната, измерена в трилионна част от метъра.

Изследване на проблема с мобилните телефони

Електромагнитните лъчения най-общо се разделят на йонизиращи и нейонизиращи.

 • Йонизиращите лъчения включват ултравиолетовите лъчи, ренгеновите лъчи и гама-лъчите. При тях отделна вълна на лъчение може да разруши химическите връзки между атомите и да предизвика радикални промени в материята, вкл. и в живата.
 • Нейонизиращите лъчения не могат да разрушат химическите връзки. Тяхното действие се изразява по друг начин. Те може да предизвикат топлинен ефект в материите, ако са достатъчно мощни.

Противоречиви научни доказателства твърдят, че използването на мобилен телефон се свързва с повишен риск от мозъчни тумори, особено при използването за период, по-дълъг от 10 години. Въпреки това наличните доказателства не са достатъчни категорични, за да се даде окончателно становище относно рисковете за здравето на човека.

Голяма част от проектите и изследванията в областта на влиянието на телекомуникционите системи и мрежи се финансират от самите компании-производители, а също и от много страни-членки на ЕС, като се съблюдава пълна независимост на учените-изследователи.

Широкото използване на клетъчни телефони и предизвиканият обществен интерес по отношение на потенциалните рискове за човешкото здраве, свързани с радиочестотните полета, излъчвани от тези устройства, е първоизточникът за множеството провеждани изследвания в тази област в различни точки по света вече цяло десетилетие.

Все още никой не се наема категорично да изяви крайна оценка, подкрепена с достатъчен брой изследвания за изключителната вреда от използването на съвременните постижения на цивилизацията под формата на GSM, PC, TV, микровълнови печки и т.н., или пък окончателно да изключи възможните дългосрочни негативни ефекти.

Ние ще представим на вниманието ви някои специално подбрани и обобщени изводи от проведени медицински изпитания в подкрепа както на едната позиция, така и на другата. Изводите и индивидуалния избор ще оставим всеки персонално да направи за себе си.

Европейската комисия има множество програми, обхващащи различни периоди, които се занимават с изследване нивата на излагане на електромагнитни полета и влиянието им върху човешкото здраве.

В резултат са реализирани или са в ход много проекти, голяма част от които засягат употребата на клетъчния телефон и последиците от това. Най-известният такъв проект е т.нар. "Interphon".

Проектът "Interphon" инвестира в проучването дали излагането на електромагнитни полета с радиочестота от мобилни телефони увеличава риска от рак в различни части на главата. Стартира през 2000 г., като се финансира от ЕС и телекомуникационни асоциации.

Координира се от Световната здравна организация, Международната агенция за изучаване на рака и се провежда паралелно в 13 страни при използване на едни и същи методи и изследователски инструментариум. Одобрени от проучването, данните влизат в основната информационна банка в Лион, Франция, където се анализират.

Изследвано е население в един регион в определена възраст, като са проучвани конкретни видове рак и са съпоставени данни, получени от самите потребители на мобилни телефони за честота на употреба на мобилната технология и контролно съпътстващо са проучени група хора с аналогична възраст, занятие и пол.

Отчетени са историята на ползването на мобилния телефон, излагането на електроманитно лъчение и други форми на радиация (ренгенови лъчи например), като е взета под внимание и медицинската история на участниците.

Финансирането на проекта приклюва през 2005 г., а към момента все още няма обявени официални данни – анализирането продължава. Обществено достояние са само частични резултати и изводи в някои от страните, участнички в проекта, като общият извод е, че проучването не показва повишаване на риск за тумори в мозъка.

 • Проектът по отношение на пулсиращите полета е друга платформа на научни изследвания на ЕС. Тук са изследвани системи, работещи чрез произвеждането на импулси на електромагнитни полета - пулсиращо електромагнитно поле, което се насочва към човешкото тяло с цел да се установи реакция и да се открият метални и магнитни предмети. Приложението на тези "търсещи" системи (например детектори за метал; скенери за отчитане на стоки) е на летищата, в градския транспорт, в много обществени институции (банки, магазини и т.н.). Целта на проекта по пулсиращите полета е да наблюдава пулсиращите полета на технологиите за системите за сигурност и как те влияят на човешкия организъм при продължително стълкновение с него. В крайна сметка ефектът от проучването е препоръката да се предоставя публично достъпна информация за уредите за системите за сигурност, за да се даде възможност за избор на населението дали да се подлага съзнателно на този вид лъчение.
 • Проектът Cemfec изследва дали електромагнитните полета, генерирани от мобилните телефони могат да действат, като превръщат химикали в канцерогенни вещества. Експериментът е проведен във финландски университет с участието и на германски, италиански и белгийски учени, както ин виво, (върху мишки), така и ин витро, използвайки лабораторно подготвени клетки в специална камера за облъчване на мишките и клетъчните култури. Експерименталните резултати показват, че излагането на химикали на облъчване с честоти, типични за мобилните телефони,  не активира канцерогенното действие, и че облъчването с малки мощности от електромагнитни полета на GSM не го прави канцерогенен.
 • Проектът Guard експериментира с влиянието на мобилния телефон върху слуха. Проведен е върху мишки, морски свинчета и хора-доброволци, а интересът е по-специално в изучаването на ефекта върху нервните клетки, участващи в слуховия процес.
  Партньорите - изследователските институти, университетите и болниците, са от седем европейски страни, а координатор на проекта е Istituto di Ingeneria Biomedica ISIB на Consiglio Nazionale delle Ricerche в Италия.
  След опити с общо 490 животни и 550 човека, изследователкият екип докладва, че не е открит вреден ефект върху слуха на животните и хората.
 • Наборът от проведени изследвания в областта на влиянието на мобилните телефони върху човешкото здраве е голям. Част от европроектите са Reflex, Perform-А, Ramp 2001 и т.н. И макар че всеки от тях е концентриран върху конкретен аспект от изследвания, общото е, че проучват влиянието на мобилните телефони и електромагнитните излъчвания от тях върху нарастване риска от рак, провокиране ускорено появата на предтуморни образувания, прекъсване на ДНК-връзки и промяна в развитието на клетъчно ниво.
 • Хроничното излагане на GSM или подобен сигнал не стимулира развитието на тумори на млечната жлеза. Този извод е в резултат на направени три изследвания върху плъхове от учени в център за научни изследвания в областта на медицинските и природни науки, Тюбинген, Германия. Установено е, че има повишен риск от левкемия или лимфома. Общите резултати от трите проучвания са, че радиочестотното облъчване на мобилните телефони няма статистически значим ефект по отношение на наблюдаваната туморна латентност.

Другите излъчвания

Влиянието на електромагнитните полета от електроуреди и техника (не само от мобилни телефони) се отразява върху целия жив организъм.

При проведен експеримент с плъхове в американска лаборатория, на които в съседната стая поставили най-обикновен телевизор, бил отчетен драстичен спад в темпа на размножаването им. 

Без телевизор самката раждала средно по 12 плъхчета, но при включен уред се раждали само две плъхчета, които в повечето случаи загивали (изследването е от руско списание  "Знание – сила").

Не малък е ефектът от електромагнитните полета, създавани от компютъра. Мониторът е най-опасната част от компютъра. Той облъчва потребителите си с рентгенови и електромагнитни лъчи.

Но докато рентгеновото лъчение от него е малко и не превишава естествения радиационен фон, то неговото електромагнитно въздействие върху живия организъм съвсем не е за пренебрегване.

Натоварват се нервната, сърдечно-съдовата система, костната система, дори имунитетът отслабва. И все пак от компютъра най-силно страда зрението. Човек не е пригоден да възприема компютърната картина.

А изображенията върху монитора са много по-различни от естествените картини, те се състоят от милиони точки, светещи и трепкащи през определени интервали от време. Така компютърният монитор подлага човешкото зрение на голямо напрежение.

През последните години все по-актуални стават изследванията за влиянието на статичното електричество върху човешкия организъм. Хората все повече се обграждат с електроуреди, включени в контакта.

Влиянието на електростатичното поле може да предизвика раздразнение, потиснатост, дори може да доведе до депресия. Затова трябва да се изградят навици, които да намалят влиянието на електромагнитните полета върху нашия организъм.

Като започнем от радиото, телевизора, видеото, телефона и преминем към компютъра, скенера, факса, ксерокса, хладилника, микровълновата печка, тостера и други, всеки от тези уреди влияе на нашите клетки, макар и с неголемите магнитни излъчвания.

Интересно е, че напрегнатостта на електромагнитното поле намалява с отдалечаване от източника на полето и то може да бъде преградено от стени, сгради и  други материали.

Напрегнатостта на магнитното поле също намалява  с отдалечаване от източника на полето, но то не се  прегражда от стени и сгради, освен ако не са железобетонни.

Концентрацията остава основен проблем. Близостта до големи излъчватели или приемници е безспорен фактор за увеличение на фоновото замърсяване.

Дали и как ще се отрази - зависи от странични влияния; все пак това са вълни и подлежат на улавяне, пропускане и заглушаване, но големи рутери, клетки на джиесем оператори и високоволтови кабели ще си останат зони на повишен риск.

Друг проблем е фактът, че вълните просто не признават кадастралната скица. Изключете всички уреди в дома си, свийте се в ъгъла... Пак не сте в безопасност. Лесно може да се окаже, че случайно поставено устройство на съседа концентрира у вас повече вълни, отколкото три ваши, които стоят включени.

Заключение

Борбата не е с параноя или с химера. Единствената цел могаг да ни бъдат точните изследвания и правилните стандарти. Какво да се прави – всеки решава сам.

Няма да коментирам къде да държите уредите си, дали да стоят включени в контакта постоянно, дали да четете инструкциите за употреба и съхранение, дали да давате на децата си в процес на растеж и развитие мобилен телефон, дали да ограничавате престоя пред компютъра.

Предписания от подобен род са превзели интернет пространството. Важното е да сте информирани за евентуалните последици от всяко ваше действие или бездействие.

Накрая искам само да кажа, че интересно или безинтересно, вредно или безвредно – всеки сам прави избора си. Интересен е фактът, че и след толкова години, от Interphon все още се очакват резултати. И че мобилните клетки, безжични рутери и високоволтови кабели са навсякъде.

А изследвания с поне доверителен резултат – никъде. Индустрия, за която трилиони долари са джобни пари, и до днес не е провела сериозни публични изследвания на вредата от електромагнитните излъчвания, които ще й струват хиляди долари, а ако използва базата и лабораториите си – може би дори и съвсем нищожна сума.

Правителства, прибиращи данъци от този сегмент, не предприемат нищо, нито дори изчисления за здравословни стандарти. Едно изследване казва, че всичко е наред, друго, че нещата са много опасни.

Двете заедно ни казват, че нямаме свястно и непредубедено изследване. Тази статия има само една цел: да ви накара да се запитате защо е така.

Използвани източници

 • obshtestvo.net
 • bioone.org        
 • v-clima.com  
 • ehp03.niehs.nih.gov
 • Снимка: mikecogh (СС)
Още съдържание по темата
Бутилирана-вода-крие-ли-рискове-за-здравето
Бутилирана вода - крие ли рискове за здравето?
Как-да-отслабна-всичко-което-трябва-да-знаеш
Как да отслабна - всичко, което трябва да знаеш
5-капана-по-време-на-отслабване
5 капана по време на отслабване
Изграждането-на-нови-и-промяната-на-текущи-навици-не-е-лесен-процес
Изграждането на нови и промяната на текущи навици не е лесен процес
Направи първата стъпка към твоята цел.

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

top-arrow