Холинергици - източници на ацетилхолин

Кои са най-верните помощници на мозъчната дейност?

Холинергици - източници на ацетилхолин

Функционирането на мозъка и цялата нервна система е сложен процес, в който участват десетки невротрансмитери, всеки от които притежава специфично действие. Употребата на подобни вещества като хранителните добавки не е нова, като те дълго време биват обект на научна дейност. На фона на съвременното натоварване на мозъка и нервната система, нека си поставим въпроса: нужни ли са ни невротрансмитерите? Какво би било, ако можем да запаметяваме повече, да се концентрираме, да мислим по-бързо, да сме в добро настроение? Отговор може да ни даде "първият" сред невротрансмитерите – ацетилхолинът.

Какво ще научиш?

Искаш ли да постигнеш мечтаната форма и трайно по-добро здраве?

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

Какво е ацетилхолин и как функционира?

Ацетилхолинът е открит за първи път през 1914 г. от британския учен сър Хенри Халет Дейл, който изучава въздействието на веществото върху сърдечната функция, но не го класифицира като невротрансмитер. Това прави германецът Ото Льоеви, което превръща ацетилхолина в първия открит от науката невротрансмитер.

Ацетилхолинът е органичен катион, който действа като невротрансмитер в холиновите синапси в централната и периферната нервна система. Той е и един от невротрансмитерите в автономната нервна система, като заема важна роля в симпатиковата и парасимпатиковата част и е единственият невротрансмитер, който се използва в моторната част на соматиковата нервна система. Тя пък е отговорна за волевия контрол на тялото и бива част от периферната нервна система.

Ацетилхолинът е важен както за централната, така и за периферната нервна система. В периферната нервна система той се свързва с активирането на мускулите поради голямата концентрация на ацетилхолинови рецептори във фибрите на скелетната мускулатура. Той подобрява контракциите не само на скелетните мускули, но и на сърдечните мускули.

В централната нервна система ацетилхолинът формира невротрансмитерна система, която се нарича холинергична и има противовъзбуждащ ефект. Участието му в централната нервна система се свързва със събуждането от сън, качеството на съня, запазването на фокус, паметта, мозъчната дейност като цяло, взимането на решения и контролирането на движенията.

Кои са източниците на ацетилхолин?

Източници на ацетилхолин са обособена категория ноотропици (невростимулатори), които обхващат различни групи от вещества.

На първо място са прекурсорите на ацетилхолин. Това са съединения, които след няколко ензимни реакции се превръщат в ацетилхолин, като някои от тях съдържат холин във формулите си. Едни от най-популярните прекурсори са:

 • Холин битартрат;
 • DMAE (Диметиламиноетанол);
 • Alpha-GPC (Л-Алфа Глицерилфосфорилхолин);
 • CDP-Choline (Цитидин 5-дифосфохолин).

На второ място са веществата, които играят ролята на кофактори при формирането на ацетилхолин. Кофактори са подпомагащи молекули, които ускоряват или стимулират биохимичните трансформации в тялото, в случая формирането на ацетилхолин. Популярни кофактори на ацетилхолин са:

 • Ацетил карнитин;
 • Витамин B5 (Пантотенова киселина).

Третата група вещества, които участват в синтеза на ацетилхолин, са инхибиторите на ензима ацетилхолинстеараза, който участва в разграждането на ацетилхолин. С потискането на ензима се увеличават нивата на невротрансмитера. Подобни инхибитори са:

 • Хуперзин А (от Huperzia serrata);
 • Розмарин;
 • Канабис.

Друга група вещества, които биха увеличили нивата на ацетилхолин, са неговите агонисти. Агонистите се свързват с рецепторите на клетките и получават същия отговор. Те често мимизират действието на ацетилхолин. Популярни агонисти са:

 • Никотин.

Доказани и потенциални ползи при хора

Ползите на голяма част от източниците на ацетилхолин могат да бъдат многостранни и не директно свързани със синтеза на ацетилхолин и въздействието върху мозъчната дейност, затова ще се ограничим до ползите, свързани с холинергичната система и въздействието върху нервната система.

 • Доказан потискащ ефект на хуперзин А върху ензима ацетилхолинстеараза, поради което увеличава нивата на ацетилхолин. Съществува голям интерес за въздействието на хуперзин А върху невродегенеративни заболявания и в частност болест на Алцхаймер. Няколко изследвания показват положителен ефект при прием на хуперзин А, като едно голямо изследване включва 474 участници на възраст между 50 и 90 години, приемащи 300 до 500 мкг хуперзин А дневно в рамките на 8 до 24 седмици. Резултатите отбелязват подобрение при минименталното състояние и дневната житейска скала. Резултатите и от други тестове показват подобрение на когнитивните параметри и качеството на живот, но без да се стига до промени в състоянието на болестта;
 • Прекурсорите на ацетилхолин също показват потенциални ползи при лечението на Алцхаймер. Докато при изследване върху хора DMAE не демонстрира положителни резултати, то Alpha-GPC и CDP-Choline проявяват положителни ефекти. При тестове върху хора CDP-Choline подобрява драстично минименталното състояние и останалите когнитивни функции, както и подобрява цереброваскуларната функция. Холин битартрат, приеман във високи дози също показва ефект, но той се ограничава до някои когнитивни функции като концентрация и разпознаване;
 • Ацетил L-карнитин се използва успешно при меки когнитивни отклонения и мека форма на Алцхаймер, както и в началните етапи на болестта. Изследванията обхващат периоди от 3 до 12 месеца, като се използват дози от 2 до 3 грама дневно. Отбелязват се подобрения във всички клинични параметри и психометрични тестове. Ацетил L-карнитин не забавя успешно развитието на болестта при пациенти над 65-годишна възраст, но при по-млади инидивиди демонстрира забавяне;
 • Хуперзин А подобрява паметта и възможността за заучаване;
 • Употребата на DMAE демонстрира подобряване на настроението;
 • Потенциални ползи от DMAE при деца, страдащи от хиперактивност или дефицит на внимание. Засега няма категорични резултати от лабораторни тестове;
 • Alpha-GPC демонстрира бързо ментално възстановяване при 71% от пациенти, претърпели церебрални исхемични атаки. Мини менталното състояние се подобрява драстично, като не се проявяват остатъци от забавяне на мозъчните процеси и губене на памет;
 • Италианско изследване сравнява действието на ацетил L-карнитин и Alpha-GPC при индивиди, страдащи от деменция тип Алцхаймер. Alpha-GPC показва сериозно подобряване на всички неврофизиологични параметри, като ацетил L-карнитин също дава положителни резултати, но не толкова изразени. Ацетил L-карнитин въздейства при деменцията главно по отношение на краткосрочната памет;
 • CDP-Choline въздейства положително при възстановяване от инсулт, поради въздействието му върху провъзпалителните цитокини. Този ефект може да прояви ползи и при други заболявания на централната нервна система;
 • Холин битартрат въздейства върху хора, страдащи от биполярно разтройство (рязка промяна в настроението);
 • Ацетил L-карнитин, за разлика от част от другите прекурсори, успешно преминава през мозъчната бариера, като има неврозащитни и антиоксидантни свойства. Изследвания сочат, че той бива и един от най-силните прекурсори на ацетилхолин;
 • Ацетил L-карнитинът успешно подобрява настроението. При възрастни хора отбелязва положителен ефект при потискането на депресивни състояния.

Доказани и потенциални ползи при животни

 • Изследвания върху плъхове показват положителни резултати при въздействието на хуперзин А върху невротрофията и стимулирането на нервния фактор на растежа, което би имало ползи и при невродегенеративни заболявания;
 • При плъхове хуперзин А се проявява като антагонист на N-метил-D-аспартат (NMDA) рецептора, който защитава мозъка от увреждания от глутамат;
 • DMAE увеличава продължителността на оцеляване на стари плъхове с 11% до 50%;
 • Сравнително изследване между холин и DMAE при мишки показва, че DMAE достига и се задържа в мозъка за по-дълъг период от време, докато холинът увеличава повече нивата на липидния холин. Съществуват и изследвания, които отричат възможността на DMAE да образува ацетилхолин, като всичките са върху животни;
 • При използване на Alpha-GPC върху плъхове прекурсорът демонстрира не само увеличаване нивата на ацетилхолин, но и възможността да пресича мозъчната бариера, както и да увеличава активността на самия холин, което би имало ползи при застаряване и холинергичен дефицит;
 • При употреба от плъхове, Alpha-GPC показва възстановителен ефект при амнезия, причинена от скополамин. Ефектът е дълготраен и се свързва с въздействието върху ацетилхолина;
 • При прием на пантотенова киселина и етанол от плъхове се въздейства върху синтеза на ацетилхолин. Високият прием на етанол води до дефицит на витамин В5, което от своя страна забавя синтеза на ацетилхолин. Това води до заключението, че недостатъчните нива на пантотенова киселина могат да влияят върху нивата на ацетилхолин;
 • При плъхове CDP-Choline подобрява мозъчна дисфункция при церебрална исхемия. Това се дължи отчасти на възстановяването на церебралния глюкозен метаболизъм;
 • Върху плъхове се наблюдава ефекта на CDP-Choline след причинени мозъчни травми, като веществото демонстрира не само увеличаване на ацетилхолина, но и на подобряване на всички когнитивни процеси и положително въздействие върху зависимите от холинергичната система невроповеденчески дефицити;
 • Холин битартрат съкращава времето за мисловна дейност при мъжки и женски плъхове;
 • При плъхове ацетил L-карнитин променя източници на мозъчна енергия, като увеличава използването на липидни фракции и кетонови тела;
 • Комбинацията от ацетил L-карнитин и R-алфа липоева киселина подобрява паметта при възрастни плъхове, като защитава увреждането на РНК и ДНК от оксидантния стрес. Резултатът е най-забележим при комбинирането на двете вещества;
 • Ацетил L-карнитинът стимулира свързването на нервния фактор на растежа, както и подобрява мозъчните функции при невронни дефицити, свързани с късната възраст.

Странични ефекти на отделните източници?

Повечето от ацетилхолиновите източници не се изразяват с остри странични ефекти, но някои от тях могат да демонстрират умерени такива. Така например при първоначален прием на ацетил L-карнитин могат да се отбележат гадене, което да градира в повръщане, стомашен дискомфорт, силна превъзбуда, включително и затруднения със заспиването. Тези ефекти не се проявяват при всички индивиди, често са зависими от дозата и отминават сравнително бързо.

При някои индивиди ацетил L-карнитинът може да предизвика сърцебиене и високо кръвно налагяне, като не е препоръчителен за хора, които са претърпели сърдечен удар. Въпреки действието му като подобрител на настроението, при дългосрочна употреба могат да се прояват ефекти като депресия и тревога.

При прием на ацетил L-карнитин също така се увеличава отделянето на свободни радикали поради ускорения метаболизъм, затова се препоръчва комбинирането му с антиоксиданти.

При повечето прекурсори на ацетилхолин не се отбелязват остри странични ефекти. Изследванията не показват странични ефекти от хуперзин А, холин битартрат и CDP-Choline, което ги прави напълно безопасни за употреба.

От друга страна употребата на DMAE проявява нежелани ефекти при някои пациенти по време на изследванията, които се изразяват в сънливост, забавяне на реакциите, объркване и леко повишаване на кръвното налагяне. Въпреки това DMAE се смята за безопасен суплемент.

В едно от изследванията на Alpha-GPC високи дози от порядъка на 1000 мг водят до странични ефекти като сърцебиене, гадене и повръщане, безсъние и главоболие. Страничните ефекти се отбелязва при 2,14% от субектите, като само 0,7% прекратяват приема.

С какво не бива да комбинираме ацетилхолинови източници?

Не се препоръчва комбинирането на холинови източници с антихолинергични агенти. Антихолинергиците са лекарства, които блокират импулсите в парасимпатиковата част, отговорни за свързването на ацетилхолина към рецептора му в нервните клетки.

Антихолинергичните агенти могат да се разделят на антимускаринови и антиникотинови, като последните действат като невромускулни и ганглионарни блокери.

Повечето от тези лекарства се предписват с рецепта, затова използването им винаги трябва да бъде след консултация с лекар. Антихолинергици могат да бъдат и натурални вещества като алкалоидите, които се съдържат в повечето растения от семейство Картофови (Solanaceae).

Препоръчителни дози

Няма универсална доза, която да важи за всички източници. Във всеки отделен случай трябва да се подхожда индивидуално към добавката. Нашата препоръка е да се спазват стриктно указанията на производителите.

За прекурсорите на ацетилхолин са нормални по-високи дози на дневен прием, като те обикновено варират.  

Препоръчителните дози са:

 • DMAE (250 мг – 1 до 3 пъти дневно);
 • Alpha-GPC (300-600 мг – 1 до 2 пъти дневно);
 • холин битартрат (500-1000 мг – 1 до 3 пъти дневно).

По-специфичен е приемът на другите източници на ацетилхолин.Така например хуперзин А показва положителните резултати и липса на странични ефекти при прием на 400 мкг – 1 до 2 пъти дневно.

Ацетил L-карнитинът може да се приема до 2000 мг дневно. Някои изследвания показват, че за медицински цели няма разлика в резултатите при използването на 2000 и 3000 мг дневен прием на ацетил L-карнитин.

В кои добавки можем да срещнем ацетилхолиновите източници?

На пазара могат да се открият повечето източници на ацетилхолин. Някои от гореспоменатите, като канабис и никотин не се предлагат на щандовете за хранителни добавки.

Съществуват и множество лекарствени източници, най-вече инхибитори на ацетилхолинстеараза и агонисти на ацетилхолин, които не са обхванати от статията, но също се предлагат масово в аптечната мрежа. Такива са донепезил, галантамин, такрин, неостигмин и др.

Сред хранителните добавки са особено популярни прекурсорите на ацетилхолин. В гамата на почти всяка марка за здравословни хранителните добавки могат да бъдат открити холин битартрат, Alpha-GPC, DMAE, пантотенова киселина, ацетил L-карнитин. Ацетил L-карнитинът се намира и в гамите на производителите на спортни добавки, почти винаги като чиста пудра или продукт на капсули.

Много често източниците на ацетилхолин се иползват в комлексни формули, които могат да се разделят на два вида – мозъчни стимулатори и спортни предтренировъчни формули.

Мозъчните стимулатори избягват стимулантите и залагат повече на подобрителите на нервната система. Това са формули, които са подходящи за интензивна работа, учене, нужда от концентрация.

Много често източници на ацетилхолин като хуперзин А, ацетил L-карнитин, холин битартрат и DMAE се използват в спортни формули за предтренировъчна стимулация, поради свойствата им да подобряват настроението, фокуса, менталната сила и отчасти на функциите на ацетилхолина, свързани с мускулните съкращения.

Използвани източници

 • 1.http://www.ncbi.nlm.nih.gov
 • 2.From waking to sleeping: neuronal and chemical substrates. Jones BE.
 • 3.Increases in cortical acetylcholine release during sustained attention performance in rats.Himmelheber AM, Sarter M, Bruno JP.
 • 4.The cholinergic system, EEG and sleep.Platt B, Riedel G.
 • 5.Carnitine: transport and physiological functions in the brain.Nałecz KA, Miecz D, Berezowski V, Cecchelli R.
 • 6. Effects of huperzine A on secretion of nerve growth factor in cultured rat cortical astrocytes and neurite outgrowth in rat PC12 cells.Tang LL, Wang R, Tang XC.
 • 7.A molecular link between the active component of marijuana and Alzheimer's disease pathology.Eubanks LM, Rogers CJ, Beuscher AE 4th, Koob GF, Olson AJ, Dickerson TJ, Janda KD.
 • 8.http://www.l-carnitine.net
 • 9.The problems of anticholinergic adverse effects in older patientsFeinberg M
 • 10.Efficacy and safety of natural acetylcholinesterase inhibitor huperzine A in the treatment of 11.Alzheimer's disease: an updated meta-analysis.Wang BS, Wang H, Wei ZH, Song YY, Zhang L, Chen HZ.
 • 12.Acetyl-l-carnitine vs tamoxifen in the oral therapy of Peyronie's disease: a preliminary report G. Biagiotti, G. Cavallini
 • 13.http://apteka.framar.bg
 • 14.Safety assessment of AGPC as a food ingredientAmy M. Brownawell, Edward L. Carmines, Federica Montesano
 • 15.CDP-choline: pharmacological and clinical review.Secades JJ, Frontera G.
 • 16.Efficacy and safety of natural acetylcholinesterase inhibitor huperzine A in the treatment of Alzheimer's disease: an updated meta-analysis.Wang BS, Wang H, Wei ZH, Song YY, Zhang L, Chen HZ.
 • 17. Double-blind trial of 2-dimethylaminoethanol in Alzheimer's disease. Fisman, Michael; Merskey, Harold; Helmes, Edward
 • 18.Huperzine A: A novel acetylcholinesterase inhibitorTang, X.C., He, X.C., Bai, D.L.
 • 19.Huperzine A, a potential therapeutic agent for treatment of Alzheimer's disease.Bai DL, Tang XC, He XC.
 • 20.Efficacy and safety of natural acetylcholinesterase inhibitor huperzine A in the treatment of Alzheimer's disease: an updated meta-analysis.Wang BS, Wang H, Wei ZH, Song YY, Zhang L, Chen HZ.
 • 21.Huperzine A treatment protects against N-methyl-D-aspartate-induced seizure/status epilepticus in rats.Coleman BR, Ratcliffe RH, Oguntayo SA, Shi X, Doctor BP, Gordon RK, Nambiar MP.
 • 22. Huperzine-A capsules enhance memory and learning performance in 34 pairs of matched adolescent students. Sun QQ, Xu SS, Pan JL, Guo HM, Cao WQ.
 • 23. Effects of huperzine A on secretion of nerve growth factor in cultured rat cortical astrocytes and neurite outgrowth in rat PC12 cells. Tang LL, Wang R, Tang XC.
 • 24Efficacy of dimethylaminoethanol (DMAE) containing vitamin-mineral drug combination on EEG patterns in the presence of different emotional states. Dimpfel W, Wedekind W, Keplinger I
 • 25.Effect of dimethylaminoethanol on the life span of senile male A/J mice R. Hochschild
 • 26.THE COMPARATIVE DISTRIBUTION OF C14-LABELED 2-DIMETHYLAMINOETHANOL AND CHOLINE IN THE MOUSE D. P. Groth, J. A. Bain and C. C. Pfeiffer
 • 27. Double-blind trial of 2-dimethylaminoethanol in Alzheimer's disease. Fisman, Michael; Merskey, Harold; Helmes, Edward
 • 28.Dimethylaminoethanol (deanol) metabolism in rat brain and its effect on acetylcholine synthesis R S Jope and D J Jenden
 • 29.Cholinergic precursors in the treatment of cognitive impairment of vascular origin: ineffective approaches or need for re-evaluation?Parnetti L, Mignini F, Tomassoni D, Traini E, Amenta F.
 • 30.Changes in the interaction between CNS cholinergic and dopaminergic neurons induced by L-alpha-glycerylphosphorylcholine, a cholinomimetic drug.Trabucchi M, Govoni S, Battaini F.
 • 31.alpha-Glycerophosphocholine in the mental recovery of cerebral ischemic attacks. An Italian multicenter clinical trial. Barbagallo Sangiorgi G, Barbagallo M, Giordano M, Meli M, Panzarasa R
 • 32.Multicentre study of l-alpha-glyceryl-phosphorylcholine vs ST200 among patients with probable senile dementia of Alzheimer's type. Parnetti L, Abate G, Bartorelli L, Cucinotta D, Cuzzupoli M, Maggioni M, Villardita C, Senin U
 • 33.Effects of ethanol and pantothenic acid on brain acetylcholine synthesisb Leonor Rivera-Calimlim, Donna Hartley,Donna Osterhout
 • 34.Cytidine 5′-Diphosphocholine (CDP-Choline) in Stroke and Other CNS DisordersRao Muralikrishna Adibhatla, J. F. Hatcher
 • 35.Effects of CDP-choline on neurologic deficits and cerebral glucose metabolism in a rat model of cerebral ischemia. M Kakihana, N Fukuda, M Suno and A Nagaoka
 • 36. Effects of CDP-Choline Treatment on Neurobehavioral Deficits after TBI and on Hippocampal and Neocortical Acetlycholine Release C. EDWARD DIXON, XIECHENG MA, and DONALD W. MARION
 • 37.Effects of CDP-choline on cognition and cerebral hemodynamics in patients with Alzheimer's disease. Caamaño J, Gómez MJ, Franco A, Cacabelos R.
 • 38.Choline bitartrate treatment of Alzheimer-type dementias. Fovall, Penny; 
 • 39.Choline in the treatment of rapid-cycling bipolar disorder: clinical and neurochemical findings in lithium-treated patients. Stoll AL, Sachs GS, Cohen BM, Lafer B, Christensen JD, Renshaw PF.
 • 40. Prenatal choline supplementation alters the timing, emotion, and memory performance (TEMP) of adult male and female rats as indexed by differential reinforcement of low-rate schedule behavior Ruey-Kuang Cheng,  Christopher J. MacDonald, Christina L. Williams, and  Warren H. Meck1
 • 41.Acetyl-l-carnitine (ALCAR) prevents hypobaric hypoxia-induced spatial memory impairment through extracellular related kinase-mediated nuclear factor erythroid 2-related factor 2 phosphorylation.Barhwal K, Hota SK, Jain V, Prasad D, Singh SB, Ilavazhagan G.
 • 42.Aging brain: effect of acetyl-l-carnitine treatment on rat brain energy and phospholipid metabolism. A study byP andH NMR spectroscopy Tommaso Aureli, Alfredo Miccheli, Rita Ricciolini,
 • 43.Acetyl-l-carnitine as a precursor of acetylcholine Helen L. White, Philip W. Scates
 • 44.Memory loss in old rats is associated with brain mitochondrial decay and RNA/DNA oxidation: Partial reversal by feeding acetyl-L-carnitine and/or R-α-lipoic acidJiankang Liu, Elizabeth Head, Afshin M. Gharib, Wenjun Yuan, Russell T. Ingersoll, Tory M. Hagen,Carl W. Cotman, and Bruce N. Ames
 • 45.Nerve growth factor binding in aged rat central nervous system: Effect of acetyl-l-carnitine L. Angelucci, M. T. Ramacci, G. Taglialatela, C. Hulsebosch, B. Morgan, K. Werrbach-Perez, J. R. Perez-Polo
 • 46.Acetyl-L-carnitine physical-chemical, metabolic, and therapeutic properties: relevance for its mode of action in Alzheimer's disease and geriatric depression.Pettegrew JW, Levine J, McClure RJ
 • 47.Acetyl-L-carnitine in aged subjects with major depression: Clinical efficacy and effects on the circadian rhythm of cortisol.Gecele, Michela; Francesetti, Gianni; Meluzzi, Alessandro
 • 48.Double-blind, placebo controlled study of acetyl-l-carnitine in patients with Alzheimer's dementia G. Rai, G. Wright, L. Scott, B. Beston, J. Rest and A. N. Exton-Smith
 • 49.Meta-analysis of double blind randomized controlled clinical trials of acetyl-L-carnitine versus placebo in the treatment of mild cognitive impairment and mild Alzheimer's disease Montgomery, Stuart A; Thal, L.J; Amrein, R
 • 50.A 1-year multicenter placebo-controlled study of acetyl-L-carnitine in patients with Alzheimer's disease L. J. Thal, A. Carta, W. R. Clarke, S. H. Ferris,R. P. Friedland, R. C. Petersen, J. W. Pettegrew,E. Pfeiffer, M. A. Raskind, M. Sano, M. H. Tuszynskiand R. F. Woolson
 • 51.Long‐term acetyl‐L‐carnitine treatment in Alzheimer's disease 1991 by the American Academy of Neurology
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
Още съдържание по темата
Средноверижни-триглицериди-Medium-chain-Triglycerides-MCTs
Средноверижни триглицериди (Medium-chain Triglycerides - MCTs)

MCT Oil - мазнините с много полезни действия - за отслабване, за лечение, за мускулна маса и енергия

Пуерария-мирифика-Pueraria-mirifica
Пуерария мирифика (Pueraria mirifica)

Билка с мощен естрогенов ефект

Агматин-Agmatine
Агматин (Agmatine)

Една малка молекула, с голям потенциал

Африканско-манго
Африканско манго

Водоразтворими фибри от горите на Африка

Направи първата стъпка към твоята цел.

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

top-arrow