Дневен план за навициСвали сега 

Едностранна раменна преса с щанга

One Side Barbell Shoulder Press

Едностранна раменна преса с щангаЗапочвам с това, че едностранна раменна преса с щанга е сложно упражнение, което не бива да се опитва от начинаещи и средно напреднали фитнес любители. Тази техника не бива да се бърка със страничната преса. Макар и да имат някои сходни черти, двете упражнения служат на различни цели. Преди да започнете техниката, държа да изясня, че това е опасно упражнение. Причините, които могат да доведат до контузия, са три: лош баланс, лоша преценка на килограмите, риск от контузия в случай на неправилно пускане при провален опит.

Едностранната раменна преса с щанга не е упражнение за всяка тренировка, а по-скоро тестово движение, което следва да се изпълнява едва след предварителна загрявка на рамене, лакти и китки. Движението задължително трябва да се предхожда от поне две леки серии на едностранна раменна преса с дъмбел, която да подготви нервната система за следхождащата я по-сложна техника. Вече сте наясно със сериозността на техниката, затова можем да преминем към същината й.

Освен типичните мускули активни при изпълнение на по-леките видове едностранната раменна преса, техниката, изпълнена с щанга/лост, се превръща в предизвикателство за мускулите на предмишницата, рамото и целия торс, когато тежестта достигне горна точка. Натоварването върху предмишниците се увеличава пропорционално на дължината на лоста. Не е лесно да удържите олимпийския лост неподвижен за повече от две повторения, затова по-добре не опитвайте.

Затрудненията пред активното рамо са свързани с резултата от неговата собствена сила, понеже колкото повече експлозивност се вложи за изтласкването на лоста, толкова по-трудно е той да бъде забавен и овладян неподвижно, когато ръката достигне крайна горна точка. Трудността тук е в това да се прецени необходимата сила. Бавното изпълнение с олимпийски лост от своя страна е свързано с разсейване на силата и нарушаване на линейността на амплитудата, което води до още по-силни колебания. Мускулите, които участват в едностранното раменно изтласкване на щанга, са:

Основни динамисти:

 • Средни раменни глави - Deltoid lateral (води при изтласкване с лост в линията на раменете)
 • Предни раменни глави - Deltoid anterior (води при изтласкване с перпендикулярен на раменете лост)

Синергисти:

 • Супраспинатус - Supraspinatus
 • Трицепси - Triceps brachii
 • Трапецовиден мускул (среден и долен сектор) - Trapezius middle & lower
 • Сератус (долен сектор) - Serratus anterior
 • Големи гръдни мускули (горни глави) - Pectoralis major, Clavicular
 • Адамови мускули - Obeliques
 • Тазобедрени свивачи - Iliopsoas
 • Дълги гръбначни мускули - Erector spinae
 • Предмишнични флексори - Wrist flexors

Динамични стабилизатори:

 • Трицепс (дългa глава) - Triceps brachii, long head
 • Бицепс - Biceps brachii

Стабилизатори:

 • Трапецовиден мускул (горен сектор) - Trapezius Upper
 • Леватори (повдигачи на плешките) - Levator scapulae

Внимание!
Не изпълнявайте тази техника, ако имате проблеми в китки, лакти, гръбначни изкривявания или хернии или травми в раменете.

Искаш ли да тренираш по правилния за теб начин без повече лутане?

Методът на BB-Team е модерният начин да тренираш за резултати с правилните насоки спрямо твоите възможности, предпочитания и ежедневие.

Едностранна раменна преса с щангаЗапочвам с това, че едностранна раменна преса с щанга е сложно упражнение, което не бива да се опитва от начинаещи и средно напреднали фитнес любители. Тази техника не бива да се бърка със страничната преса. Макар и да имат някои сходни черти, двете упражнения служат на различни цели. Преди да започнете техниката, държа да изясня, че това е опасно упражнение. Причините, които могат да доведат до контузия, са три: лош баланс, лоша преценка на килограмите, риск от контузия в случай на неправилно пускане при провален опит.

Едностранната раменна преса с щанга не е упражнение за всяка тренировка, а по-скоро тестово движение, което следва да се изпълнява едва след предварителна загрявка на рамене, лакти и китки. Движението задължително трябва да се предхожда от поне две леки серии на едностранна раменна преса с дъмбел, която да подготви нервната система за следхождащата я по-сложна техника. Вече сте наясно със сериозността на техниката, затова можем да преминем към същината й.

Освен типичните мускули активни при изпълнение на по-леките видове едностранната раменна преса, техниката, изпълнена с щанга/лост, се превръща в предизвикателство за мускулите на предмишницата, рамото и целия торс, когато тежестта достигне горна точка. Натоварването върху предмишниците се увеличава пропорционално на дължината на лоста. Не е лесно да удържите олимпийския лост неподвижен за повече от две повторения, затова по-добре не опитвайте.

Затрудненията пред активното рамо са свързани с резултата от неговата собствена сила, понеже колкото повече експлозивност се вложи за изтласкването на лоста, толкова по-трудно е той да бъде забавен и овладян неподвижно, когато ръката достигне крайна горна точка. Трудността тук е в това да се прецени необходимата сила. Бавното изпълнение с олимпийски лост от своя страна е свързано с разсейване на силата и нарушаване на линейността на амплитудата, което води до още по-силни колебания. Мускулите, които участват в едностранното раменно изтласкване на щанга, са:

Основни динамисти:

 • Средни раменни глави - Deltoid lateral (води при изтласкване с лост в линията на раменете)
 • Предни раменни глави - Deltoid anterior (води при изтласкване с перпендикулярен на раменете лост)

Синергисти:

 • Супраспинатус - Supraspinatus
 • Трицепси - Triceps brachii
 • Трапецовиден мускул (среден и долен сектор) - Trapezius middle & lower
 • Сератус (долен сектор) - Serratus anterior
 • Големи гръдни мускули (горни глави) - Pectoralis major, Clavicular
 • Адамови мускули - Obeliques
 • Тазобедрени свивачи - Iliopsoas
 • Дълги гръбначни мускули - Erector spinae
 • Предмишнични флексори - Wrist flexors

Динамични стабилизатори:

 • Трицепс (дългa глава) - Triceps brachii, long head
 • Бицепс - Biceps brachii

Стабилизатори:

 • Трапецовиден мускул (горен сектор) - Trapezius Upper
 • Леватори (повдигачи на плешките) - Levator scapulae

Внимание!
Не изпълнявайте тази техника, ако имате проблеми в китки, лакти, гръбначни изкривявания или хернии или травми в раменете.

Според изпълнението

 • Без спомагащи движения
 • С изтласкване от краката
 • С лек наклон встрани (близко до странична/наклонена преса)

Според разположението на лоста (лакът/китка/рамо)

 • С лост чиято ос е успоредна или под остър ъгъл спрямо рамото (лакътя стартира встрани)
 • С лост чиято ос е перпендикулярна на раменете (лакътя стартира допрян до прилежащата гърда) - по-лесният вариант, в който обаче, може да се реализира по-малко сила.

Техника при варианта с лост перпендикулярен на раменете

 • Вземете лоста от стойката с приклякане, като внимавате да го хванете точно в средата. Опрете го в трапеца си и бавно направете крачка в страни.
 • Леко отворете крака, свийте ги съвсем леко в коленете и мислено стегнете всички мускули по тях.
 • Поставете пасивната ръка на кръста, зад гърба или леко встрани, след което стегнете мускулите на торса в ниският сектор.
 • Поемете рязко въздух през носа, задръжте го.
 • Секунда по-късно едновременно и без да мърдате тялото си много встрани, изтласкайте лоста вертикално нагоре над рамото си, докато издишате през устата.
 • Задръжте за секунда две и спуснете лоста към рамото, с контролирано бавно движение.
 • Оставете лоста на стойката и повторете с другата ръка.

Препоръки:

 • Не изпълнявайте движението без загрявка и в никакъв случай, ако нямате опит с изтласкване на дъмбел.
 • Не разчитайте на огледало. Вперете поглед в точката, в която ще изпратите дланта държаща нестабилният лост и не го отклонявайте, докато изтласкването не приключи.
 • Ако усетите нестабилност, внезапна загуба на сила или рязка болка по време на изтласкването, прекратете го веднага и се отместете всtрани с едновременно приклякане, навеждане на рамото и отскок, позволявайки на лоста да падне на пода, без да Ви удари.

Смисълът от ползването на тази техника е в периодичния контрол. Ако искате да проверите как сте с балансирането на рамото при вертикално избутване или да подобрите контрола над силата си в това движение, включете изтласкването в деня за сила. Щанга използвайте чак след една-две серии изтласкване с дъмбел и то за максимум две-три серии. Подобряването на балансът при изтласкванията с щанга са знак за подобрен контрол и добре овладяна сила, в следствие на използването на техниките за изтласкване с дъмбел и с ластик.

Макар движението да изглежда някак си много ефектно, класически и дори ретро, не се изкушавайте да правите силови опити. За едно-две повторения, използвайте тежест, при която с дъмбел правите поне осем изтласквания. Успех!

Още съдържание по темата
Подскок-с-разтваряне-на-ръцете-и-краката-Джъмпинг-джак
Подскок с разтваряне на ръцете и краката (Джъмпинг джак)

Jumping Jack

Кубинска-преса
Кубинска преса

Cuban press

Бедрено-сгъване-от-лег-с-дъмбел-ластик
Бедрено сгъване от лег с дъмбел / ластик

Lying Leg Curl With Dumbbell / Band

GHR
GHR

Glute-Ham Raises

Направи първата стъпка към твоята цел.

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

top-arrow