Наясно ли сме какво купуваме?

Как да познаем, дали дадена хранителна добавка е оригинална и качествена?

"Истински ли е продуктът A", "Качествен ли е продуктът Б" - мнозина от вас си задават този въпрос, когато купуват хранителни добавки. С тази статия ще се опитам да ви представя няколко белега, по които можете да разпознаете един некачествен или фалшив продукт. Ще се запознаем и със законодателната рамка, която регулира производството и търговията с хранителни добавки.

Какво ще научиш?

Искаш ли да постигнеш мечтаната форма и трайно по-добро здраве?

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

Наясно ли сме какво купуваме?

Дефиниция за "хранителна добавка"

Хранителните добавки са  хранителни вещества, чиято цел е да допълнят нормалното хранене. Те са концентриран източник на нутриенти или други субстанции с хранителен или физиологичен ефект, самостоятелно или в комбинация, предлагани на пазара под формата на дози и по-конкретно капсули, пастили, таблетки и други подобни, ампули или течности, диспенсерни бутилки и др.

"Субстанции с хранителен или физиологичен ефект" са провитамини, белтък, аминокиселини, пептиди, незаменими мастни киселини, рибни и растителни масла, въглехидрати, хранителни влакнини, метаболити, пробиотици и пребиотици, пчелни продукти, хранителни концентрати, ензими, части и екстракти от растения, органични и неорганични биоактивни субстанции, самостоятелно или в комбинация.

На какви условия трябва да отговарят производителите или търговците на хранителни добавки?

Тъй като хранителните добавки се третират като храни, то производителите и търговците на хранителни добавки трябва да бъдат регистрирани според условията и реда, посочени в чл. 12 от Закона за храните.

Производителите или търговците, които предстои да пуснат на пазара в България за първи път хранителни добавки, уведомяват за това регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), като за всяка хранителна добавка се подава отделно уведомление.

При промяна в състава, наименованието или предназначението на хранителна добавка се подава ново уведомление. Всяко уведомление съдържа идентифицираща информация за производителя/търговеца, както и предназначение на добавката и образец на нейния етикет.

РИОКОЗ създава и поддържа база данни за служебно ползване на подадените уведомления за хранителните добавки, пуснати на пазара.

Какво следва от това?

 • Хранителни добавки могат да се предлагат само от регистрирани в Министерство на здравеопазването физически и юридически лица - производители и търговци. Вие можете да изискате номера на регистрацията на производствения обект или склада за хранителни добавки в РИОКОЗ - редовният производител/вносител няма да има проблем да ви предостави тази информация.
 • За всяка отделна добавка можете да изискате входящия номер на уведомлението, с което е била пусната на пазара. Ако производителят/дистрибуторът откаже да ви го предостави, много вероятно е съответната добавка да е нелегален внос.
 • Не купувайте добавки от лица, които не могат да ви издадат фискален бон или фактура за извършеното плащане. В случай на натравяне или силни странични въздействия, това са единствените документи, които могат да докажат, че сте закупили съответния продукт и са основа за търсене на обезщетение по съдебен ред!
 • Адресът на фабриката, където е произведен продуктът, трябва да е ясно упоменат върху опаковката. Правете разлика между адреса на юридическа регистрация на дадена фирма и адреса на производствения й цех.
 • За да сте сигурни в надеждността на производителя, търсете знак за сертификация за система на управление на качеството, издаден от известна сертифицираща организация като NF,TUV, SGS, Moody International и др. Такъв може да бъде HACCP, ISO 9001, както и ISO 22000 и други.
 • В момента липсва ефективен контрол от страна на РИОКОЗ, дали след като даден производител/търговец е представил един етикет, впоследствие той не е пуснал на пазара добавката с друг етикет, а имаме данни, че това се случва.  При всякакво съмнение можете да отидете до РИОКОЗ и да представите въпросния етикет за сравнение с оригиналното уведомление.

Изисквания към етикетирането и опаковането на хранителните добавки

Тъй като са храни, а не лекарства, хранителните добавки трябва да отговарят на няколко изисквания:

 • Производителите и търговците са длъжни да предлагат на потребителите в страната добавки, етикетирани на български език. Допуска се данните на етикета освен на български език да бъдат обявени и на други езици;
 • При етикетирането се включват данни за наименованието, под което добавката се продава; наименование на категориите хранителни вещества или субстанции, характеризиращи продукта или указание за естеството им и количеството на някои от тях; количествено съдържание на ГМО и уникалния му код; срокът на трайност и условията, при които трябва да се съхранява; нетното количество; име/фирма, седалище и адрес на производителя или на лицето, което пуска добавката на пазара; държавата на произход при добавки от внос, маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи добавката; указания за употреба, ако е необходимо;
 • Препоръчвана доза от продукта за дневен прием; предупреждение да не се превишава препоръчваната дневна доза; предупреждение продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене; предупреждение продуктът да се съхранява на място, недостъпно за малки деца;
 • При етикетирането не се допускат обозначения, които приписват или подсказват свойства на храните, свързани с предпазване от възникването или с лекуване или диагностика на болести при човека;
 • Етикетът, представянето и рекламата на хранителни добавки не трябва да съдържат какъвто и да е текст или да внушават, че балансираното и разнообразно хранене не може да осигури необходимите количества хранителни вещества.
 • Количествата хранителни вещества или субстанции с хранителен или физиологичен ефект, които се съдържат в продукта, се обявяват върху етикета в цифрова форма, като обявените стойности са средни величини, които се основават на направения от производителя лабораторен анализ на продукта.

Какво следва от това ?

 • Не купувайте продукти, чиито етикети не са преведени на български език! Макар немалко от нас да знаят английски, купувайки такива продукти, ние финансираме търговци, които не са положили и минимално усилие да спазят законовите разпоредби.
 • На всеки един продукт, който купувате, търсете сериен номер на производство. За продукти, произведени в България, този номер трябва да започва с L и e следван от няколко цифри. Продуктите, внесени от САЩ, също имат такъв номер, но не е задължително той да започва с L. Липсата на такъв номер е сериозна индикация, че продуктът е фалшифициран. Друга подобна индикация е ако в продължение на примерно една година купувате 2-3 опаковки от дадена хранителна добавка и всяка опаковка има различна дата на производство или срок на годност, но еднакъв партиден номер.
 • Партидният номер, както и срокът на годност, трябва да са напечатани по ясен и неизтриваем начин върху етикета. Не купувайте продукти, които имат допълнително залепени стикери с тези данни - било разпечатани или написани на ръка.
 • Ако се съмнявате по някаква причина в продукта, може би най-простата и евтина проверка е следната - обадете се по телефона на производителя и го попитайте на коя дата е произведена (или кога изтича срокът на годност) добавката с партиден номер L02589 например. Ако откажат да ви дадат тази информация, или им трябват повече от 1 час, или датата, която ви казват, не съвпада с датата, разпечатана на вашата опаковка, това е знак, че продуктът е фалшив или произведен без контрол върху качеството.
 • Хранителните добавки, произведени в България, трябва да имат номер на Технологична Документация (ТД №.....) върху етикета си. Въпросната ТД (или с други думи - начинът, по който се произвежда добавката) се одобрява от РИОКОЗ предварително. Липсата на ТД върху етикета говори за  продукт с неясен произход, за който нямате гаранция, че е произведен в съответствие с хигиенните норми.
 • Добросъвестният производител/търговец би трябвало при запитване от ваша страна да ви представи копие от лабораторния анализ на продукта, потвърждаващ, че декларираното на етикета отговаря на съдържанието, или да е публикувал този документ на уеб-сайта си.

  Внимавайте какъв точно документ ви се представя - подхождайте със съмнение към всеки "Сертификат за качество" или "Сертификат за анализ", издаден от самата фирма-производител! Търсете анализ, който е осъществен от независима, акредитирана по ISO лаборатория. Всеки анализ се издава за конкретен партиден номер, а не за продукта по принцип.

В допълнение:

 • Всички пластмаси, предназначени за контакт с храни, трябва да носят символа "лъжица и вилица", като обикновено този символ се поставя от долната страна на бутилката/кутията. Липсата му, особено на опаковки на продукти в течна форма като течен карнитин, течни аминокиселини и др. е сигурен признак, че продуктът е фалшифициран и/или в него има натрупани токсични продукти от взаимодействие между съдържимото и опаковката. Същите течни продукти е по-добре да се съхраняват в хладилник.
 • Добрите производители запечатват с фолио гърлото на бутилката/ръба на кофата, в която се съдържат течности/прахообразни вещества. Липсата на такова запечатване под капачката/капака (особено на течности) може да ви говори ако не за фалшификат, то поне за много лош стандарт на производство.
 • Уверете се, че магазинът, от който купувате хранителни добавки, е снабден с климатик и температурата вътре не превишава 25 градуса, както и че опаковките не са изложени на пряка слънчева светлина. Не купувайте от търговци, чийто склад е неизвестен.
 • Не купувайте хранителни добавки, чийто срок на годност е изтекъл или скоро ще изтече. Докато прахообразните добавки обикновено запазват качествата си и след тази дата, то течностите са доста по-чувствителни, независимо от добавените консерванти и антиоксиданти.
 • Избягвайте продукти, чиито етикети са зацапани, неясно разпечатани или избелели.
 • Разгледайте внимателно сайта на фирмата-производител или търговец на хранителни добавки. Липсата на фирма, физически адрес, стационарен телефон, факс, лице за контакт на производствения цех/склада/магазина говори, че е по-добре да не поръчвате продукт оттам.

Надяваме се, че представената по-горе информация ще ви помогне обективно да прецените дали да дадете парите си за следващата хранителна добавка, която възнамерявате да купите.

На българския пазар има както изключително качествени, така и по-скоро съмнителни хранителни добавки.

Макар да е малко трудно да се ориентираме в морето от "най-добри" , "най-ефективни" и "уникални" продукти, проявата на рационално консуматорско поведение при избора какво да се закупи би спестило много време и разочарования от непостигнати резултати.

Използвани източници

 • Directive 2002/46/EC of the European Parliament and Council of 10 June 2002 г.;
 • Наредба № 47 от 28 декември 2004 г., за изискванията към добавките към храните  изм. ДВ бр.44 от 5 юни 2007 г.;
 • Закон за храните., изм. ДВ бр.96 от 28 Ноември 2006 г.;
 • Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните
Още съдържание по темата
Протеин-за-отслабване-какво-всъщност-означава-това
Протеин за отслабване - какво всъщност означава това
Млечен-протеин-какво-е-и-от-какво-се-прави
Млечен протеин – какво е и от какво се прави?
Лупин-протеин-какво-е-и-как-се-приема
Лупин протеин - какво е и как се приема?
Протеин-за-жени-има-ли-такъв
Протеин за жени – има ли такъв?
Направи първата стъпка към твоята цел.

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

top-arrow