Дневен план за навициСвали сега 

S-Аденозилметионин (SAMe)

Метиловият донор, който се намира почти навсякъде в телата ни

S-Аденозилметионин (SAMe)

В организма съществуват редица вещества, които пряко участват в метаболизма и ензимните реакции. Много от тях се намират в повечето тъкани и течности. Част от тези вещества се наричат метилови донори, като тяхната основна роля е да даряват метилови групи към другите молекули в тялото, което спомага за ускоряването на метаболитни процеси или тяхното задържане. Много процеси в тялото зависят от метилацията. Такива са обработването на липидите и формирането на ДНК. Един от най-мощните метилови донори в нашите тела е S-Аденозилметионин, вещество, което често се оказва в дефицит.

Какво ще научиш?

Искаш ли да постигнеш мечтаната форма и трайно по-добро здраве?

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

Какво представлява SAMe?

S-Аденозилметионин е напълно естествено вещество, което се намира в почти всяка тъкан в човешкото тяло. По своята същност SAMe е аминокиселината метионин, свързана с молекула аденозин три-фосфат (АТФ). SAMe циркулира в кръвта и служи основно като метилов донор. SAMe е известна още с името адеметионин.

По неясни причини, SAMe се отличава с различен метаболизъм при мъже и жени. Концентрациите на SAMe в кръвта на мъжете е значително по-висока. От друга страна, оралният прием при жени води до по-бързи и големи пикове в кръвната плазма. Сегашните обяснения се основават на факта, че влияние върху ефективността при орален прием оказва и първоначалната концентрация в кръвта.

SAMe съществува в две различни форми – S/S и R/S. Счита се, че и двете имат висока стабилност и биоактивност, но функциите им се различават значително. Повечето изследвания установяват, че реално S/S е биактивната форма по отношение на метилацията, докато R/S формата дори потиска функцията на ензима метилтрансфераза. Засега само в едно изследване има наблюдения, че с времето S/S формата се изчерпва и се превръща в нейната по-слабо активна форма, но дори и авторите допускат, че това е възможен, а не сигурен механизъм.

SAMe се отличава с изключително ниска биактивност при перорален прием. Установено е, че SAMe в капсули без специално покритие се усвоява в рамките на 0.5-1%, а в специални капсули усвояемостта се увеличава до 2-3%. Причината е трудното преминаване през тънките черва.

Въпреки ниската усвояемост през чревния тракт, високи еднократни дози успешно увеличават серумните концентрации на веществото. За целта са използвани дози от 400 до 1000 мг върху здрави индивиди. По-високата доза води по-високо увеличаване на концентрациите и по-дълъг полуживот на веществото (от 1.7 до 6 часа). Приемът на празен стомах също повлиява положително върху нивата. Дори редовен прием на високи дози от 1000 мг в рамките на няколко дни не променяват серумните нива, което означава, че няма бърз спад в потентността на орално приеманото SAMe.

Въпреки, че SAMe се продава като хранителна добавка от 1999 г., преди това тя е било популярно медицинско средство през 70-те и 80-те години на 20-ти век, най-вече в европейски държави като Германия, Италия и Испания.

Как работи SAMe?

S-Аденозилметионин участва като метилов донор в биосинтезиса на хормони, невротрансмитери, ДНК, протеини и фосфолипиди.

SAMe притежава способността да пресича кръвномозъчната бариера, а високата ефективност по отношение на множество метаболитни процеси се обуслява от факта, че SAMе използва свой собствен транспортьор в тялото, който се нарича SAMC.

Една от основните функции на SAMe се свързва с взаимодействието ѝ с коензимите в тялото, като тя пряко участва в метаболизма и функциите на витамин Б-9. В тялото, фолиевата киселина се превръща в своята биоактивна форма 5-метилтетрахидрофолат, която от своя страна трансформира циркулиращия хомоцистеин в метионин. Този метионин се свързва с молекули АТФ и формира SAMe, което след като изпълни функциите си на метилов донор се превръща в S-Аденозилхомоцистеин. От него отново се образува хомоцистеин и цикълът се повтаря. Връзката между коензимата форма на витамин Б-9 и SAMe се изразява в това, че увеличените нива на SAMe водят до увеличаване и на количествата на коензимен Б-9.

Дефицитът на SAMe не е рядко явление и се проявява при някои конкретни здравословни състояния. Не може да се открие категорично дали ниските нива на SAMe улесняват патологичните състояния или последните регулират концентрациите на веществото.  Установено, че ниски нива на SAMe се откриват при индивиди с депресия, деменция, HIV-позитивни. Интересно е да се отбележи, че най-ниски са нивата при болни от пневмония. Наблюденията при пациенти с бъбречни проблеми, в резултат от Диабет Тип 1, установяват, че е нарушен обменът между коензимен Б-9 и SAMe, като нивата и на двете вещества са под критичния минимум.

При други болести се проявява противоположния ефект и се откриват прекомерни високи нива на S-аденозилметионин. Такива са шизофрения и дефицит на витамин Б-12.

Потенциални и доказани ползи при хора

 • Доказано е, че SAMe влияе положително върху настроението при хора, но ефективността срещу силни депресивни състояния е условна. В действителност е открита пряка връзка между ниските нива на SAMe и коензимен Б-9 с проявата на депресия. Самостоятелно SAMe подобрява състоянието при депресия, но при високи дози от 1600-3200 мг, в рамките на 12 седмици. Като ефективност, SAMe се равнява на антидепресанти като ескиталопрам (SSRI) и трициклични медикаменти. Освен самостоятелния ефект, SAMe подсилва действието на антидепресанти тип SSRI (инхибитори на обратното захващане на серотонина), включително и върху хора, които не откликват на лекарствата или откликват частично;
 • 800 мг на ден SAMe подобрява качеството на живот и регулират агресията при пациенти болни от шизофрения с нискоактивен COMT, ензим свързан с агресивното поведение. Учените свързват увеличената активност на COMT със засилените процеси на метилиране;
 • SAMe подобрява значително депресивното състояние при болест на Паркинсон. Използвани са разнообразни дози от 800 до 3200 мг дневно за 10 седмици;
 • SAMe демонстрира положителни резултати при когнитивните тестове. Прием от 800 мг, 2 пъти дневно, от здрави индивиди, демонстрира увеличаване на нивата на фосфокреатин с близо 10%. Стимулиращият ефект върху мозъчната дейност е сравним с този на креатина. Подобряване на когнитивните процеси се забелязва и при пациенти с когнитивен дефицит при силна депресия, но резултатите са значително по-слаби в сравнение със здрави индивиди. Резултатите при възрастни, но здрави пациенти са смесени, като при някои от тях се проявява сънливост и понижена активност;
 • Серумните концентрации на SAMe и коензимен Б-9 са свързани с кръвния поток и мускулната функция. Високите нива на SAMe са свързани с подобрено кръвоснабдяване;
 • Въпреки, че се свърза с метилирането, SAMe не влияе върху хомоцистеина значително. Досегашните тестове не откриват въздействие, освен в няколко случая при пациенти с висок хомоцистеин, при които приемът на SAMe води до понижаване с 19%;
 • В предварителни тестове, SAMe показва положителни резултати при фибромиалгия. Ефективни се оказват, както интравенозният, така и оралният прием. Дневна доза от 800 мг води до значително подобрение при мускулните болки, сутрешното сковаване и мускулната умора. Отбелязва се цялостно подобрение в здравето и качеството на съня. Според едно малко сравнително изследване, SAMe редуцира симптомите при фибромиалгия по-ефективно от нестероидните противовъзпалителни средства, но по-слабо от инхибиторите на обратното захващане на серотонина;
 • Използва се успешно при омазняване на черния дроб и цироза. Начинът на въздействие се свърза с увеличаването на чернодробните концентрации на глутатион и засилването на метилиращите процеси. Едно мащабно изследване върху пациенти с цироза установява, че приемът на 1200 мг SAMe в рамките на 2 години понижава процента на трансплантациите и смърните случаи от 29% на 12%. S-аденозилметионин влияе и положително върху чернодробните ензими при интоксикации и химиотерапия;
 • Положителният ефект на SAMe върху черния дроб се свърза и със състоянието на холестаза при бременни жени, при което жлъчната течност не може да премине от черния дроб към червата и води до чернодробни увреждания. SAMe редуцира успешно серумните нива на жлъчна течност и чернодробни ензими, но се представя по-зле от медикамента урсодезоксихолиева киселина (UDCA);
 • Самостоятелно SAMe не оказва влияние върху развитието на вируса на Хепатит C, но добавянето към стандартните терапии може да подсили техния ефект, благодарение на неговите метилиращи свойства;
 • SAMe е тясно обвързано вещество с метаболизма на витамин Б-9 (фолат, фолиева киселина). Установено е, че при когнитивен дефицит, в резултат от липса на витамин Б-9, SAMe може временно да редуцира симптомите, но не води до увеличаване на нивата на витамин Б-9;
 • SAMe е едно от най-популярните средства за профилактика на остеоартрит. Едно голямо изследване върху пациенти с остеоартрит на коляното и бедрото, използва дневна доза от 1200 мг SAMe в продължение на 30 дни. Забелязва се подобряване на състоянието, което се изразява в по-лесно ставане от седнало положение, редуциране на ограниченията при движение и болката. След петнадесетия ден, SAMe демонстрира по-добри резултати от медикамента Напроксен. Друго изследване установява, че SAMe е ефективен колкото медикамента Селекоксиб по отношение на болката, подуванията и ограниченията в  движението. SAMe демонстрира сходни резултати, в сравнение с нестероидните противовъзпалителни средства и друг медикамент като Набуметон, но за разлика от тях, ефектът настъпва по-бавно и резултатите се проявяват най-рано след 30 дни употреба.

Потенциални и доказани ползи при животни

 • Изследвания върху мишки и маймуни показват пряка връзка между приема на SAMe и нивата на ацетилхолин в мозъка, като това въздействие става чрез няколко механизма. На първо място, SAMe засилва превръщането на никотинамин в н-метил-никотинамид, който пък предотвратява извличането на холин от мозъка и невроните. Вторият механизъм е свързан с увеличаването на гъстота на ацетилхолиновите рецептори;
 • Някои ин-витро изследвания и изследвания върху животни откриват връзка между метилиращите свойста на SAMe и функцията на тестисите. Използването на S-аденозилхомоцистеин понижава предизвиканото от лутеинизиращия хормон андрогеново производство с близо 48%, докато S-аденозилметионин го увеличава с 28%. От своя страна, самият тестостерон влияе положително върху метаболизма на SAMe и неговата активност в тялото, като потиска действието на ензимите, които разграждат SAMe. Взаимодествието между тестостерон и SAMe  трябва тепърва да се изследва върху хора, поради липса на каквито и да е наблюдения.

Странични ефекти

SAMe се счита за сравнително безопасно и нетоксично вещество.

Възможно е при препоръчителните дози да се проявят някои леки и типични странични ефекти като гадене и дискомфорт в стомаха и корема. При някои индивиди се проявяват нежелани ефекти като проблеми със съня, потене и липса на апетит.

Не се препоръчва прием на SAMe при бременни и кърмещи жени, поради липса на достатъчно доказателства за безопасността му. Счита се, че SAMe е безопасно вещество за деца, но само при интравенозен прием, не и орален.

SAMe може да прояви някои странични ефекти при психични разстройства. Досега е имало единствен случай при лечение на депресия, при който SAMe да предизвика пристъпи на мания. Този ефект може да се прояви и при биполярно разстройство.

Възможно е SAMe да влоши състоянието при болест на Паркинсон, ако се комбинира с други медикаменти или леводопа.

Поради влиянието на SAMe върху централната нервна система, не се препоръчва прием преди и след хирургическа намеса.

На този етап няма достатъчно данни за странични ефекти при дългосрочна употреба.

Препоръчителни дози

Високи дози от 1000 мг дневно са напълно безопасни. Установено е, че SAMe не се натрупва в организма и излишните количества се изхвърлят лесно от тялото. Дори продължителен прием не проявява нежелани натрупващи се ефекти.

Дневната препоръчителна доза варира между 600 и 1200 мг, разделена на прием от 2-3 пъти. За да се прояви ефекта при артрит е препоръчителен прием от поне месец. Ефектът при депресивни състояния се проявява значително по-рано.

С какво да комбиниране S-Аденозилметионин?

Като добавка SAMe може да се използва за лечение на артрит или други ставни заболявания. За тази цел може да се съчетава с други противовъзпалителни вещества като бромелаин, серапептаза, метилсулфонилметан.

Като средство за чернодробна детоксикация, SAMe може да се съчетава с н-ацетил цистеин, магарешки бодил и куркумин.

SAMe успешно влияе върху когнитивната функция и ацетилхолина в мозъка. Като мозъчен стимулатор, SAMe се комбинира с DMAE, Креатин, Alpha-GPC и Ацетил Л-Карнитин.

Не се препоръчва съчетаването на SAMe с медикаменти като антидепресанти и MAO инхибитори. Не се препоръчва приемането на SAMe с леводопа (или мукуна), защото може да влоши мозъчната функция или симптомите при паркинсон.

Къде да открием S-Аденозилметионин?

SAMe се продава като хранителна добавка и като лекарство (Трансметил).

Като хранителна добавка, SAMe се продава единствено под формата на капсули, в повечето случаи със специално покритие.  Като лекарство могат да се открият и варианти на прах и ампули.

Рядко S-Аденозилметионин се използва в комплексни формули, поради високата цена и високата ефективна доза. В повечето случаи се предлагат продукти с концентрация до 400 мг в капсула/таблетка, като се откриват и по-ниско концентрирани варианти с дози от 100 мг и 200 мг в капсула/таблетка.

S-Аденозилметионин е напълно натурална съставка, която подобно на други сходни вещества, не само, че не е чужда за човешкото тяло, но е и неизменна част от него. Като полезни свойства и ефективност,  SAMe се доближава дори до някои силни медикаменти и не случайно се препоръчва за лечението и профилактиката на конкретни патологични състояния. Можем да заключим, че S-Аденозилметионин не е добавка за ежедневен прием или добавка за здраве, а има строго специализирани функции. Може да изберете SAMe само в случаите, в които имате истинска нужда, но тогава ще сте напълно сигурни в резултата.

Използвани източници

 1. Methyl donors for more energy and mood, review
  Feb 19 2014 by Ray Sahelian, M.D.
 2. webmd.com
 3. examine.com
 4. Bottiglieri T, et al. Homocysteine, folate, methylation, and monoamine metabolism in depression
 5. S-Adenosylmethionine Levels in the Diagnosis of Pneumocystis carinii Pneumonia in Patients with HIV Infection
 6. Stabler SP, et al. Elevated serum S-adenosylhomocysteine in cobalamin-deficient elderly and response to treatment
 7. Stramentinoli G. Pharmacologic aspects of S-adenosylmethionine. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
 8. Hoffman JL. Chromatographic analysis of the chiral and covalent instability of S-adenosyl-L-methionine
 9. McMillan JM, Walle UK, Walle T. S-adenosyl-L-methionine: transcellular transport and uptake by Caco-2 cells and hepatocytes.
 10. Yang J, et al. Pharmacokinetic properties of S-adenosylmethionine after oral and intravenous administration of its tosylate disulfate salt: a multiple-dose, open-label, parallel-group study in healthy Chinese volunteers.
 11. Horne DW, Holloway RS, Wagner C. Transport of S-adenosylmethionine in isolated rat liver mitochondria
 12. Kagan BL, et al. Oral S-adenosylmethionine in depression: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.
 13. Williams AC, Ramsden DB. Nicotinamide homeostasis: a xenobiotic pathway that is key to development and degenerative diseases
 14. Pavia J, et al. Effect of S-adenosyl methionine on muscarinic receptors in young rats
 15. Chan A, et al. Dietary and genetic compromise in folate availability reduces acetylcholine, cognitive performance and increases aggression: critical role of S-adenosyl methionine.
 16. Fleisch SB, Travis MJ, Ryan ND. Discrepancy in response and remission rates for SAMe-treated patients in a double-blind, randomized clinical trial
 17. Alpert JE, et al. S-adenosyl-L-methionine (SAMe) as an adjunct for resistant major depressive disorder: an open trial following partial or nonresponse to selective serotonin reuptake inhibitors or venlafaxine.
 18. Sarris J1, et al. S-adenosyl methionine (SAMe) versus escitalopram and placebo in major depression RCT: efficacy and effects of histamine and carnitine as moderators of response. J Affect Disord. (2014)
 19. Strous RD, et al. Aggressive behavior in schizophrenia is associated with the low enzyme activity COMT polymorphism: a replication study
 20. Di Rocco A, et al. S-Adenosyl-Methionine improves depression in patients with Parkinson's disease in an open-label clinical trial
 21. Arnold O, et al. Double-blind, placebo-controlled pharmacodynamic studies with a nutraceutical and a pharmaceutical dose of ademetionine (SAMe) in elderly subjects, utilizing EEG mapping and psychometry
 22. Spijkerman AM, et al. S-adenosylmethionine and 5-methyltetrahydrofolate are associated with endothelial function after controlling for confounding by homocysteine: the Hoorn Study.Arterioscler Thromb Vasc Biol. 
 23. Tavoni A, et al. Evaluation of S-adenosylmethionine in primary fibromyalgia. A double-blind crossover study
 24. Jacobsen S, Danneskiold-Samsøe B, Andersen RB. Oral S-adenosylmethionine in primary fibromyalgia. Double-blind clinical evaluation.
 25. Mato JM, et al. S-adenosylmethionine in alcoholic liver cirrhosis: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter clinical trial.
 26. Santini D, et al. S-adenosylmethionine (AdoMet) supplementation for treatment of chemotherapy-induced liver injury.
 27. Binder T, et al. Randomized prospective comparative study of ursodeoxycholic acid and S-adenosyl-L-methionine in the treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy.
 28. Feld JJ, et al. S-adenosyl methionine improves early viral responses and interferon-stimulated gene induction in hepatitis C nonresponders.
 29. Chan A, et al. Dietary and genetic compromise in folate availability reduces acetylcholine, cognitive performance and increases aggression: critical role of S-adenosyl methionine. J Nutr Health Aging.
 30. Papadopoulos V, et al. Effects of the transmethylation inhibitor S-adenosyl-homocysteine and of the methyl donor S-adenosyl-methionine on rat Leydig cell function in vitro. J Steroid Biochem. (1987
 31. Manteuffel-Cymborowska M, Chmurzynska W, Grzelakowska-Sztabert B. Tissue-specific effects of testosterone on S-adenosylmethionine formation and utilization in the mouse.Biochim Biophys Acta. (1992)
 32. di Padova C. S-adenosylmethionine in the treatment of osteoarthritis. Review of the clinical studies
 33. Soeken KL, et al. Safety and efficacy of S-adenosylmethionine (SAMe) for osteoarthritis.
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
Още съдържание по темата
Протеин-за-отслабване-какво-всъщност-означава-това
Протеин за отслабване - какво всъщност означава това
Млечен-протеин-какво-е-и-от-какво-се-прави
Млечен протеин – какво е и от какво се прави?
Лупин-протеин-какво-е-и-как-се-приема
Лупин протеин - какво е и как се приема?
Протеин-за-жени-има-ли-такъв
Протеин за жени – има ли такъв?
Направи първата стъпка към твоята цел.

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

top-arrow