Aлфа-липоева киселина (r-ALA)

Aлфа-липоева киселина (r-ALA)

Биологичната мощ на универсалния антиоксидант

Алфа-липоевата киселина е един от най-популярните и универсални антиоксиданти, използван широко в спортната и здравословната суплементация. Алфа-липоевата киселина се използва като мощен антиоксидант срещу стареенето, подпомага отслабването, често е срещана в стаковете за предтренировъчно суплементиране, и освен това бива един от най-предпочитаните помощници за покачване на мускулна маса при високовъглехидратно хранене.

Освен всичките си положителни черти, алфа-липоевата киселина има и една неизвестна страна, а именно нейните разнообразни форми, които се различават не само по цена и биоактивност, но и по биологични свойства и въздействие.

Формите на алфа-липоева киселина

Това, което често си купуваме от магазина, бива означено просто като алфа-липоева киселина, без да се означи формата на киселината. Всъщност тогава ние закупуваме смес от (R)- и (S)- форми (разликата е в пространственото разположение на молекулната структура). Производителите предпочитат да не продават чиста r-ALA поради изключително високата цена. Затова при производствения процес r-ALA се смесва поравно със s-ALA.

R-изометричната форма е натуралната и биоактивна форма на алфа-липоева киселина, като е единствената, която се синтезира в човешкия и животинските организми. Тя се отличава с роля, подобна на витамините в метаболизма, която синтетичната форма не притежава. При многото клинични тестове се отбелязва, че поради специфичното си действие върху реакциите in vivo, r-ALA показва, че е хранително предпочитаната форма от тялото.

s-ALA за първи път е синтезирана по химичен път през 1952 г. Въпреки че не се отличава като токсична и вредна форма, тя притежава две отрицателни качества. S-ALA проявява силна токсичност при плъхове, страдащи от дефицит на витамин B-1, както и потиска действието на r-изометричния си аналог.

Много изследвания стигат до извода, че двете форми се конкурират в своето действие, което води до заключението, че популярните комплекси на пазара по 50% s-ALA и r-ALA са противопоказни.

Още първите изследвания през средата на XX век демонстрират разликата в потентността на двете форми и стигат до извода, че те не са еквивалентни. Въпреки че не е доказано по-абсолютен начин, някои сравнителни тестове предполагат, че r-алфа-липоева киселина е почти два пъти по-потентна от своя синтетичен аналог.

Източници на r-алфа-липоева киселина 

За разлика от синтетичната s-ALA,r-ALA е натурална форма и се съдържа в множество храни. Нейните концентрации са най-високи в животински източници като бъбреци, черен дроб и сърце. R-ALA се съдържа и в някои растителни източници като спанак, броколи и мая.

Недостатък на хранителните източници на алфа-липоева киселина е, че тя е винаги ковалентно свързана и трудноусвоима, като лесно се разгражда от протеолетичните (протеинови) ензими. Освен това нейните количества в храната са сравнително ниски.

Как работи r-ALA? 

Натуралната алфа-липоева киселина е r-формата, която бива свързана с протеини и функционира като мощен кофактор на няколко ензимни комплекси в митохондриите, които участват в производството на енергия и разграждането на алфа-кетокиселините и аминокиселините. Приемана като хранителна добавка, r-ALA избягва метаболитните реакции и бързо повишава нивата на алфа-липоева киселина в плазмата.

R-ALA е мощен антиоксидант, който бива водно и мастноразтворим. Силните антиоксидатни качества са характерни както за окислените, така и за редуцираните форми. R-ALA участва директно в регенерирането на аскорбиновата киселина (витамин C) от дехидроаскорбинова киселина и индиректно в регенерирането на друг силен антиоксидант, какъвто е витамин E. Също така е установено, че алфа-липоева киселина увеличава интраклетъчните нива на важните антиоксиданти глутатион и коензим Q10.

Друго свойство на алфа-липоева киселина е свързано с взаимодействието с различни минерали. Тя формира стабилните комплекси с цинк, манган и мед. R-ALA реагира и с изключително силни токсини като арсен, живак и кадмий, като изчиства организма от тях.

Доказани и потенциални ползи при хора 

 • Ползи при третирането на диабетна невропатия. Пациенти, приемащи по 600 мг алфа-липоева киселина отбелязват понижаване на болките, парестезията и вкочанеността.
 • Потенциал при третирането и превенцията на диабет тип 2. R-ALA подобрява транспорта на глюкозата, засега не успява да покаже влияние върху инсулиновата чувствителност при хора, но подобрява производството на енергия (АТФ) от глюкозата, намалява нивата на кръвната глюкоза и регулира оксидантните увреждания, сърдечните увреждания и липидната пероксидация.
 • Помага при болест на Пик: R-ALA, а не s-ALA успява да стимулира дефицитните пируват-дехидрогеназни комплекси в мозъка при васкуларна (съдова) деменция, наричана още болест на Пик. Подобни ефекти не се отбелязват при болест на Алцхаймер.
 • Смята се, че забавя стареенето.  При тестове за въздействието на r-ALA върху култивирани човешки ретинални пигментни епителни клетки се установява защитен ефект срещу оксидантния стрес и клетъчните дисфункции, предизвикани от остаряване. Друго изследване от същите автори демонстрира подобен защитен ефект върху ретиналните клетки от акролеин, токсично вещество в цигарения дим.
 • Потенциални ползи при превенцията на болест на Паркинсон, поради свойството на r-ALA да увеличава нивата на антиоксиданта глутатион в мозъчните клетки PC12, които регулират целостта и функциите на митохондриите.
 • Понижава кръвното в комбинация с L-Карнитин: Съществуват няколко изследвания, които следят комбинирания ефект на r-ALA с ацетил L-карнитин върху хора. Потенциалните ползи са свързани с понижаване на кръвното налягане и регулиране на васкуларната функция при хора, страдащи от коронарни болести на сърцето. Двете съставки могат да имат огромен потенциал при превенцията и третирането на болест на Алцхаймер, поради въздействието върху ацетилхолина, оксидантния стрес и функционирането на митохондриите в мозъка. Други потенциални свойства са свързани с превенцията на болест на Паркинсон, поради положителния ефект върху оксидантния стрес и клетъчните дифункции на мозъчните клетки. Самостоятелните изследвания на r-ALA не успяват да демонстрират влияние върху кръвното.
 • Множествена склероза - ползи: Тестовете върху хора демонстрират положителни резултати при третирането на множествена склероза, като потенциални ползи може да има и при други хронични заболявания на централната нервна система.

Доказани и потенциални ползи при животни

 • Редовната употреба на D-галактоза от плъхове и мишки предизвиква засилване на застаряването и се използва за модел за старост. Хроничното и системно излагане на D-галактоза предизвиква невродегенерация и потиска когнитивните функции и неврогенезата, засилвайки всички маркери на оксидантния стрес. Употребата на r-ALA възстановява когнитивни дисфункции и невродегенерацията, както и регулира периферните оскидантни увреждания;
 • R-ALA е единствената форма, която успява да прояви защитни функции и да предотврати смъртта на клетките при излагане на токсични нива на хомоцистеинова киселина и бутионин сулфоксимин при плъхове;
 • При тестове върху плъхове се установява, че r-ALA понижава оксидантното увреждане и възстановява нивата на аскорбинова киселина в сърдечните тъкани, като забавя и стареенето на клетките. Тестовете демонстрират и защитен ефект върху сърдечните тъкани при въздействието на липидната пероксидация и възпалителните цитокини. Защитните свойства на r-ALA върху сърцето могат да се изразят и в потенциалните и терапевтични ползи при третирането на диабет тип 2.
 • Увеличеният прием на глюкоза при плъхове отбелязва драстичен ръст на нивата на мощния радикал супероксид в сърдечните митохондрии, както и увеличаване на отпадъчните продукти на глюкогенезата. Употребата на r-ALA отбелязва понижаване на кръвното налягане и нивата на супероксид и отпадъчните продукти.
 • Употребата на r-ALA върху плъхове отбелязва засилване на окислението на пируват чрез стимулиране на пируват-дехидрогеназата и регулиране на глюкогенезата и окислението на свободните мастни киселини. Това бива една от първите индикации за потенциални ползи при контрола върху диабет тип 2.
 • Установено е, че нивата на желязо и оксидантният стрес при 24-28-месечни плъхове са близо с 80% по-високи, отколкото при 3-месечни плъхове. Поради хелатните си свойства, третирането с r-ALA понижава драстично нивата на желязо и оксидантния стрес при възрастните плъхове, което прави r-ALA потенциален регулатор на уврежданията, свързани със застаряването.
 • Комбинацията на r-ALA с ацетил L-карнитин е популярна и при изследвания върху животни. Тестове върху възрастни кучета демонстрират подобряване на когнитивните процеси като заучаване и памет. Същата комбинация при възрастни плъхове подобрява паметта, като защитава увреждането на РНК и ДНК от оксидантния стрес. Друго изследване върху плъхове, изложени на хронична употреба на олеинова киселина, демонстрира ползите от едновременната употреба на двата продукта при понижаването на оксидантния стрес, увеличаване на мембранния потенциал на митохондриите, регулиране на протеиновите експресии, увеличаване на производството на аденозин трифосфат и засилване на инсулиновата секреция. Комбинирането на двата продукта бива по-ефективно, отколкото самостоятелната им употреба.
 • След 30 седмици диабет при плъхове, r-ALA демонстрира най-висока потентност при превенцията на микросъдови увреждания, поради регулиране на производството на радикали в митохондриите. R-ALA запазва и перицитното покритие на ретиналните капиляри, което предоставя допълнителна ендотелна защита при диабетна ретинопатия.
 • Подобрява инсулиновата чувствителност при инсулиново резистентни плъхове. Именно върху плъхове е проведено едно сравнително изследване за ефекта на r-ALA и s-ALA. Резултатите демонстрират, че r-ALA увеличава усвояемостта на глюкозата в мускулите с 65%, докато s-ALA само с 29%. Освен това r-ALA значително понижава плазмените нива на инсулина със 17%, докато s-ALA ги увеличава с 15%, което означава, че прием единствено на s-ALA може да увеличи инсулиновата резистентност.
 • R-ALA е от 2 до 7 пъти по-ефективна от s-ALA при превенцията на катаракти (перде) на очите при новородени плъхове под въздействието на токсичния бутионин сулфоксимин.

Странични ефекти

Приемана в препоръчителните дози, r-ALA не проявява сериозни странични ефекти. При някои индивиди независимо от дозата могат да се проявят реакции като дразнене по кожата, силно потене и странен аромат на потта, стягане в гърдите и затруднения в дишането.

Повече странични ефекти могат да се регистрират при превишаване на препоръчителните дози. Такива нежелани ефекти са дразнене в стомаха, гадене, диария и газове. Високи дози r-ALA могат да предизвикат и рязко падане на кръвната захар. Не е препоръчителен приемът на r-ALA с лекарства, които понижават кръвната захар.

Приемът на алфа-липоева киселина от хора на ВМ-НВД, Аткинс (кето диета)  други нисковъглехидратни диети, както и в гладни периоди от диети с периодично гладуване може да доведе до спад в кръвната захар.

Трябва да се отбележи липсата на достатъчно изследвания за потенциални странични ефекти при бременни, кърмещи, деца и индивиди с бъбречни и чернодробни заболявания. Най-добре приемът на алфа-липоева киселина в такъв случай да бъде консултирана със или назначена от лекар.

С какво да комбинираме r-алфа-липоева киселина?

R-ALA е универсален антиоксидант, който влияе положително върху нивата на други силни антиоксиданти като витамин C, витамин Е, глутатион и коензим Q10. Алфа-липоевата киселина взаимодейства и с минерала цинк, който също бива потентен антиоксидант. Положителен ефект би имал прием и с други антиоксиданти като селен, витамин А и убикинол.

R-ALA действа като мощен синергист заедно с ацетил L-карнитин. Освен, че неутрализира свободните радикали, освобождавани от метаболитните реакции на ацетил L-карнитин, двете вещества, заедно, а не поотделно, показват силно действие при третиране на Паркинсон и възстановяване на дисфункции в мозъчните митохондрии.

Почти всички производители добавят към r-ALA и биотин (витамин B-7). Причината за това е твърдението, че редовният прием на r-ALA потиска зависимите от биотина карбоксилази в черния дроб. Единственото доказателство за това е едно изследване за ефекта на алфа-липоевата киселина върху плъхове, като доказателства за подобен ефект върху хора липсват.

Препоръчителни дози

Не са установени конкретно действащи дози на r-ALA. Повечето изследвания върху s-ALA иr-ALA включват дози в широки граници. За s-ALA безвредните и ефективни дози са от 600 до 1800 мг дневно. Имайки предвид по-високата потентност, предполагаемите ефективни и нетоксични дози на r-ALA варират от 200 до 900 мг дневно.

Различните производители препоръчват прием на 100-200 мг с храната, 2-3 пъти дневно. В рамките на тези дози е невъзможно да се проявят силни странични ефекти или да се стигне до интоксикация. От друга страна тези дози са установени като ефективни в клиничните изследвания.

Препоръчителен е прием на r-ALA малко преди хранене или с храната, като за предпочитане са въглехидратните храни.

R-ALA  може да бъде приемана и на гладно, ако се цели предтренировъчно стимулиране, антиоксидантен ефект или изчистване на глюкозата от кръвта. Препоръчително е да се внимава с приема на гладно, защото може да предизвика хипогликемия при високи дози или чувствителни индивиди.

Къде можем да намерим r-ALA?

R-ALA е изключително скъпа съставка, затова комплексните формули, които я съдържат, се броят на пръстите на едната ръка. Това най-често са спортни формули, които използват подбрани потентни съставки и чиято цел е предтренировъчното стимулиране или покачване на мускулна маса.

Както вече беше споменато, r-ALA се съдържа във всеки продукт, който е означен като алфа-липоева киселина, като заема 50% от състава, а останалите 50% са s-ALA. Поради отбелязаните недостатъци на комбиниране на двете форми се предполага, че тези продукти биха били със значително по-ниска биоактивност.

Някои "елитни" производители предлагат r-ALA в своите гами, като разфасовките включват между 100 и 200 мг алфа-липоева киселина в капсула. Плюс за потребителите е, че продуктите със 100% съдържание на r-ALA винаги са отбелязани като такива. Единственият им недостатък е високата цена.

В статията са използвани източници - виж списъка.

Хареса ли ти?

Сподели с приятели в:

Десимир Петров

Десимир Петров

Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.

Препоръчани продукти
back-arrowbb-hexcalendarcheckoutfacebook-iconforumgoogle+instagramlinkedinlogo-smallmailmessagesmy-bbprofileprogressreadingsearchseparator-carrotseparator-dumbbellseparator-shoeservicestoresubmit-arrowtop-arrowtwitteryoutube1 read-later1