Рискови за здравето фактори в училище и в семейството

Възпитание и развитие

Това е статия, посветена на опасностите за здравето ни и това на нашите деца. Кои не забелязваме, кои виждаме и пренебрегваме, с кои се борим неуспешно? Заредете се с търпение, защото решенията за здравето, към които ще ви подтикнем, не бива да се отхвърлят с лека ръка.

Какво ще научиш?

Искаш ли да постигнеш мечтаната форма и трайно по-добро здраве?

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

Фактори и рискове на развитието

Здраве и семействоРазвитието на младите хора у нас следва закономерни в световен мащаб тенденции и преминава през някои критични фази, всяка от които има свои характеристики и свои специфични рискове. Обединяващите фактори на развитието по отношение на здравната култура и възпитание, въздействащи върху динамичната крива на човешката младост, са четири: наследственост, лично здраве, социална среда и възпитание. Негативните въздействия върху основните фактори следват възрастова тенденция и могат да бъдат групирани, разпознати и избягвани от страна на семейството, а по-късно и от младия човек, стига последният да има воля за това.

Наследственост и лично здраве

Наследствеността отговаря за предаването на генетични белези с цел запазване и продължаване на рода. Тя предопределя естествените лимити на телата ни като: максимален ръст, максимално тегло, максимален коефициент на интелигентност, отговаря за пропорциите на скелета, а също и генетичното здраве. Често гените са благосклонни и даряват младите хора с позитивни заложби и предразположености, но понякога стават грешки и се проявяват заболявания като вроден диабет, ензимни недостатъчности и пр. Изглежда, сякаш природата отказва равен старт на някои деца, но в случаите, когато това не е фатално, е възможен обрат.

В процеса на израстване и социализация, когато се изгражда личността, много от генетичните недостатъци биват компенсирани с изострено чувство за самосъхранение и уважение към здравето, което проектирано в перспектива често води до по-голяма продължителност на живота при задоволително здраве. Пример за такава ситуация е дете диабетик, което е принудено да надрасне възрастта си, да изгради желязна дисциплина, да проявява жизненоважен интерес към устройството си и механизмите, по които може да превъзмогне проблема си. Статистиките показват, че в развиващите се и развитите общества същото дете по-често се отказва от заучаването на вредни и ненужни цивилизационни навици като тютюнопушене, алкохолен прием, злоупотреба с кофеин в сравнение с връстниците си, попадащи в здравна норма. Ето как високият риск при фактори наследственост и лично здраве води до концептуална промяна в начина на живот, която в зряла и трета възраст осигурява по-нисък или равен здравен риск на болния по рождение/от детство млад човек спрямо здравите му връстници.

Процесът по снижаването на рисковете на наследствеността и рисковете, свързани с трайно влошено здраве в детска възраст, се оказва основа на процесите по здравно обучение. Това е инструмент, с които обществото, институциите и семейството могат да въздействат върху съхраняването на здравето у младия и все още недостатъчно съзнателен човек.

Ето кратък списък от фактори, рискове и приложения за избягването им по отношение на наследственост и лично здраве:

Възраст Фактор Рискове Решение 1 Решение 2 Решение 3

Училищна до 4 клас

Диабет, ензимна недостатъчност, хемофилия и др. Затлъстяване, обездвижване Диета при насърчаване на самостоятелност в приготвянето на храната. Физически занимания, който да превъзмогват несигурността: карате, джудо, айкидо и т.н. при специален режим. Ранно обучение по природознание, биология, химия и здравна култура.

Училищна до 4 клас

Затлъстяване, хормонален дисбаланс, при семейна предразположеност Сърдечни проблеми,хипертония, ранен инфаркт. Стриктна диета при насърчаване на самостоятелност в приготвянето на храната. Физически занимания с голям разход на енергия, по възможност два или повече спорта: гребане, фитнес за деца + колоездене, баскетбол и др.  Активен туризъм, активен начин на живот в семейството и ранно обучение по здравна култура.

Училищна до 4 клас

Анемия, поднормено тегло, предразположеност към ектоморфна структура Ниска производителност на труда, проблеми с ниско кръвно, склонност към аменорея при момичета, проблеми с ръстово израстване. Диета при насърчаване на самостоятелност в приготвянето на храната. Физически занимания с кратка продължителност и висок разход на енергия. Спортна гимнастика, борба, спринтово бягане + спринтово плуване. Консервиращи енергия хобита, които да развиват интелекта и да релаксират тялото: музика, йога, рисуване, балет за момичета.

Училищна до 8 клас

Диабет, ензимна недостатъчност, хемофилия и др. Увеличаване на базовите рискове Диета, при  насърчаване на участието в подготовката на храната за цялото семейство поне два-три дни седмично. Планиран модел на хранене в семейството. Трайно интегриране на спорта в седмичния модел на живот. Регулярни консултации с ортопеди и фитнес специалисти. Широко обсъждане на семейното и личното здраве в реалистичен план, интегриране на здравно-профилактичният модел на живот в ежемесечния календар.

Училищна до 8 клас

Затлъстяване, хормонален дисбаланс, при семейна предразположеност Увеличаване на базовите рискове Диета, при  насърчаване на участието в подготовката на храната за цялото семейство поне два-три дни седмично. Планиран модел на хранене в семейството. Трайно интегриране на спорта в седмичния модел на живот. Регулярни консултации с ортопеди и фитнес специалисти. Личен пример на родителите, насърчаване на себеизявата извън семейството по отношение на здраве, спорт и здравна култура.

Училищна до 8 клас

Анемия, поднормено тегло, предразположеност към ектоморфна структура Увеличаване на базовите рискове

Диета, при  насърчаване на участието в подготовката на храната за цялото семейство поне два-три дни седмично.Планиран модел на хранене в семейството.

Трайно интегриране на спорта в седмичния модел на живот. Регулярни консултации с ортопеди и фитнес специалисти. Личен пример на родителите, насърчаване на себеизявата извън семейството по отношение на здраве, спорт и здравна култура.

Гимназиална

Диабет, ензимна недостатъчност, хемофилия и др. Проявление в личен и социален план на базовите рискове Планиране на храненето от страна на младежа, заедно с личния консултант по хранене. Участие в приготовлението на семейната кухня поне веднъж седмично. Въвеждане на състезателен елемент в спорта, на аматьорско ниво. Въвеждане на кондиционни и фитнес практики, независимо от основния спорт. Насърчаване към пълна самостоятелност в приема на лекарства и следене на личното здраве. Твърдо отношение към болестта и лошите привички в семейството, дори с цената на конфликт.

Гимназиална

Затлъстяване, хормонален дисбаланс, при семейна предразположеност Проявление в личен и социален план на базовите рискове Планиране на храненето от страна на младежа, заедно с личния консултант по хранене. Участие в приготовлението на семейната кухня поне веднъж на две седмици. Затягане дисциплината на хранене, преди летния и зимния сезон. Трайно задържане на базово тегло и пропорции. Планиране на бъдещото развитие в антропометричен и функционален план. Въвеждане на кондиционни и фитнес практики, независимо от основния спорт. Личен пример на родителя от същия пол, помощ в планирането на социалната активност, диалог относно модела на живот извън семейство и училище. Контрол над бездействието посредством спорт и социална активност. Отказ на алкохол, цигари в цялото семейство.

Гимназиална

Анемия, поднормено тегло, предразположеност към ектоморфна структура Проявление в личен и социален план на базовите рискове Планиране на храненето от страна на младежа, заедно с личния консултант по хранене. Участие в приготовлението на семейната кухня поне веднъж на две седмици. Затягане дисциплината на хранене, преди зимния сезон. Контрол за липса на апетит в летния сезон. Трайно задържане на базово тегло и пропорции. Планиране на бъдещото развитие в антропометричен и функционален план. Въвеждане на кондиционни и фитнес практики, независимо от основния спорт. Личен пример на родителя от същия пол, помощ в планирането на социалната активност, диалог относно модела на живот извън семейство и училище. Контрол над бездействието/хиперактивността  посредством спорт и социална активност и режим на съня. Отказ на алкохол, цигари в цялото семейство.

Социална среда

Социалната среда като фактор за развитие по отношение на здравето и здравословния модел на живот се разглежда в два плана: микро и макросреда.

Макросреда

В широк смисъл това е съвкупността от географски, икономически, исторически, политически, културни и др. фактори, като в това число влизат популярни (модерни) модели на живот. Отделните фактори въздействат чрез взаимодействие в единство или противоречие, както и чрез взаимоявление (приоритетност, изменчивост). В този смисъл макросредата оказва влияние върху възпитанието и здравното възпитание в частност като обществен и социален феномен, а в това число и върху дейността на възпитателните институции (училища, гимназии и спортни клубове и др.). Рискови фактори на това ниво са:

 • липса на институционален контрол върху здравето, качеството на храненето, честотата и качеството на спортната дейност и др.;
 • липса на организационен синхрон в работата на отделни институции и семейството, най-вече на ниво информираност;
 • липса на човешки и материални ресурси;
 • опасни микрокултурни социални движения и общности в Интернет и реалния живот.

Специално внимание трябва да обърнем на последната графа рискови фактори. Пример за такива са:

 • самодейни групи за онлайн отслабване при малолетни момичета;
 • стероидни комуни сред подрастващите по малките спортни клубове;
 • про-наркотично настроени ъндърграунд банди деца;
 • "битов алкохолизъм на маса" в квартална обстановка и пр. 

Микросреда

Тя се формира от мястото, в което човек се ражда, расте и развива. Тук влиза семейството и малката социална група на роднини, семейни приятели и съседи. Негативният личен пример е основен фактор за здравно възпитание в микросредата. В това число можем да разгледаме няколко разпространени негативни варианта:

 • Отказът от системна здравна заинтересованост - липсват дни в календара, в които семейството се грижи за профилактика на здравето.
 • Липсва пример за здравословна интеграция с природата, туризмът е непознато явление.
 • Налице е семейна обремененост - липса на родител, алкохолизъм в семейството, социално напрежение и по-лоши варианти.
 • Има здравни табута, като подрастващият е държан настрана от болестта като цяло, за да не се "тревожи". Всъщност именно тревогата стимулира изграждането на здравни навици в личен план.
 • Семейната кухня е хаотична и следва приетия за страната модел - високомазнинна, високовъглехидратна или по-лошо: всеки яде каквото намери.
 • Младият човек не среща съмишленици по отношение на спорта и е принуден да се бори срещу аргумента "спортистите са тъпи". Проблемът тук е системна демотивация, като младежът/девойката постепенно свиква с идеята, че е по-добре да бъдеш затлъстял банкер/адвокат с порок на сърцето, отколкото спортуващ служител, например.

Начин за компенсиране на недостатъци в семейната обстановка е инициатива по промяната им от страна на младежа или член на семейството, ранно отделяне от семейството, прекарване на повече време в компанията на хора, ценящи здравето и с висока здравна култура.

Възпитание и самовъзпитание

Проблемите на възпитанието са проблеми на социално, институционално, социално-психологическо, междуличностно и вътреличностно равнище, което прави броя на рисковите фактори постоянно нарастваща величина. Възможни модели за снижаване на здравния риск, които се използват в борба с негативното възпитателно въздействие, са частните и държавни образователни програми към училища, гимназии, спортни клубове.

Самовъзпитанието е самоинициативна дейност по придобиване и разширяване на здравната култура. За много специалисти самовъзпитанието е най-важният елемент за трайно запазване на здравето в зряла възраст. Да разчитаме на собственото чувство за съхранение на личността обаче значи да изчакаме тя да се формира докрай, а това понякога отнема до 25 години. Ето защо самовъзпитанието е процес по-скоро по разширяване и поддържане на диапазона на здравословния начин на живот. Неговият успех разчита най-вече на добра основа от младостта и детството и/или самовъзпитанието да бъде инициирано след крайно опасни за здравето преживявания в младежка възраст.

Използвани източници

 • "Педагогика. Теория на възпитанието." Авторски колектив под научното ръководство на Проф. Д-р. Теодор Попов. ИИК "Везни" София, 2007 г. ISBN: 978-954-9825-08-4
 • "Педагогика. Теория на обучението. Дидактика."Авторски колектив под научното ръководство на Проф. Д-р. Теодор Попов. МУ София, 2009 г. ISBN: 954-82-88-07-4
Още съдържание по темата
5-капана-по-време-на-отслабване
5 капана по време на отслабване
Изграждането-на-нови-и-промяната-на-текущи-навици-не-е-лесен-процес
Изграждането на нови и промяната на текущи навици не е лесен процес
Мама-във-форма-Не-пренебрегвай-себе-си-след-раждането
Мама във форма: Не пренебрегвай себе си след раждането

Защо е важно майката да се грижи за здравето и формата си след раждането

Татко-във-форма-Не-пренебрегвай-себе-си-след-появата-на-детето
Татко във форма: Не пренебрегвай себе си след появата на детето

Защо да се грижим и за себе си след появата на детето

Направи първата стъпка към твоята цел.

Методът на BB-Team е модерният начин да изградиш здравословни навици, трайни резултати, увереност и контрол над здравето си с лична подкрепа и отчетност.

top-arrow