Упражнения за гръб

Упражнения за гръб
Асиметрична главоколянна поза
Асистирано набиране с ластици

Асистирано набиране с ластици

Assisted Pull Ups With Bands, Assisted Chin Ups With Bands

Бент преса

Бент преса

Bent Press

Вертикално придърпване на ластик
Германски вис
Главоколянна поза

Главоколянна поза

Head to knees pose, Seated forward bend

Гребане с дъмбели от лицев лег
Гребане с Т-щанга / Мечка
Гребане с щанга от наклон напред - надхват
Гребане с щанга от наклон напред - подхват
Гребане с щанга, чукчета
Гръбно обратно извиване, Супермен
Двустранна раменна външна ротация
Двустранна раменна вътрешна ротация от обратен лег
Докосване на пръстите
Драконов флаг
Едностранно гребане с дъмбел
Едностранно придърпване на вертикален скрипец от седеж
Едностранно разтягане на задните раменни глави от стоеж
Едностранно хоризонтално гребане на скрипец от седеж
Железен кръст
Железен кръст с ластици
Заден борцов мост
Задна везна
Извивания (туистове) с Т-лост
Кучешко протягане

Кучешко протягане

Downward facing dog, Downward dog

Мелница с пудовка (Windmill)
Мъртва тяга
Мъртва тяга с дъмбели или с пудовки
Набиране с неутрален (успореден) хват
Набиране с подхват
Набиране с широк и раменен надхват
Набиране със смесен хват

Набиране със смесен хват

Mixed Chin Up, Mixed Pull Up, Mixed Grip pull Up, Over Under Pull Up

Набирания
Навеждане с щанга (”Добро утро”)
Наклон назад от лицев лег (поза Кобра)
Наклон напред с акцент върху раменния пояс
Обратни хиперекстензии
Основа на гребането с ластици
Повдигане на дъмбели встрани при наклон напред
Преден суинг с пудовка (Руски суинг)
Привеждане на горен скрипец с прави ръце
Придърпване на вертикален скрипец с раменен и широк хват
Придърпване на горен скрипец към лицето
Придърпване на долен скрипец

Придърпване на долен скрипец

Cable Seated Row, Cable Straight Back Seated Row

Придърпване надолу с прави ръце и ластик при наклон

Придърпване надолу с прави ръце и ластик при наклон

Elastic Band Straight Arms Pull Down; Elastic Band Bent-over Pullover

Пулоувър с щанга или с дъмбел
Пълна гръбна екстензия (разгъване, развиване, хиперекстензия)
Разтваряне на пек-бек машина

Разтваряне на пек-бек машина

Peck-Back Machine Shoulder Blades Adduction; Rear Delts Flexsion on Peck-Back Machine

Разтягаща поза “Делфин”
Ренегатско гребане с пудовки
Ротация в торса с лост при наклон напред
Румънска тяга

Румънска тяга

Romanian Deadlift

Силово възлизане
Сумо тяга

Сумо тяга

Sumo deadlift

Трап-3 повдигане
Трапецовидно повдигане на рамене с лост
Турско ставане
Тяга на един крак

Тяга на един крак

Single Leg Deadlift

Хай-пул

Хай-пул

High Pull

Хиперекстензии, Гръбни преси
Хоризонтални набирания
Хоризонтално раменно разтваряне на скрипец
Широко гребане с дъмбели от наклон
Щангистко обръщане