Упражнения за бицепс

Упражнения за бицепс
“Зотман” сгъване с дъмбели
Бицепсово сгъване на долен скрипец
Бицепсово сгъване на машина
Бицепсово сгъване с дъмбели
Бицепсово сгъване с дъмбели от наклонен седеж
Бицепсово сгъване с щанга
Двойно бицепсово разтягане от стоеж
Двойно бицепсово разтягане от стоеж с опора зад гърба
Двойно бицепсово сгъване на портален скрипец
Задна везна
Клек с ластици и бицепсово сгъване
Концентрирано сгъване
Кръстосано чуково сгъване с дъмбели
Набиране с неутрален (успореден) хват
Набиране с подхват
Наклон назад от колянна опора (поза Камила)
Наклон назад от лицев лег (поза Кобра)
Скотово сгъване
Чуково бицепсово сгъване