Упражнения за рамо

Упражнения за рамо
“Арнолд” раменни преси с дъмбели
Асиметрична главоколянна поза
Бент преса

Бент преса

Bent Press

Бърпи

Бърпи

Burpee

Военна преса

Военна преса

Едно незаслужено пренебрегвано упражнение

Външна лакътна ротация
Германски вис
Гладиаторска странична преса
Двойно бицепсово разтягане от стоеж с опора зад гърба
Двустранна раменна външна ротация
Двустранна раменна вътрешна ротация от обратен лег
Дълбоки раменни преси с пудовка
Едностранна раменна преса с ластик
Едностранна раменна преса с пудовка

Едностранна раменна преса с пудовка

Kettlebell Military Press With One Arm, One Arm Kettlebell Military Press

Едностранна раменна преса с щанга
Едностранно разтягане на задните раменни глави от стоеж
Железен кръст с ластици
Задна везна
Извивания (туистове) с Т-лост
Индийски лицеви опори

Индийски лицеви опори

Hindu Push Ups, Dive Bomber

Лицеви опори
Наклон назад от колянна опора (поза Камила)
Наклон назад от лицев лег (поза Кобра)
Обръщане на раменете

Обръщане на раменете

Shoulder dislocation exercise

Повдигане на дъмбели встрани при наклон напред
Повдигане на ръце встрани
Повдигане на ръцете напред
Повдигане на ръцете напред с ластици
Повдигане на щанга до брадата, Вертолет
Подскок с разтваряне на ръцете и краката (Джъмпинг джак)
Преден суинг с пудовка (Руски суинг)
Предно “Котешко разтягане”

Предно “Котешко разтягане”

Front Cat's stretch, Front Shoulder Stretch, Basic Shoulder Stretch

Преси от стойка на ръце
Преси с притискане
Разтваряне встрани от наклон на портален скрипец

Разтваряне встрани от наклон на портален скрипец

Cable Rear Lateral Raise, Bent Over Cable Rear Deltoid Raises

Разтваряне на пек-бек машина

Разтваряне на пек-бек машина

Peck-Back Machine Shoulder Blades Adduction; Rear Delts Flexsion on Peck-Back Machine

Разтягане на предните раменни глави от седеж на пода
Разтягане на средните раменни глави от стоеж
Разтягаща поза “Делфин”
Раменен “лост” с пудовка
Раменна екстензия от наклон напред
Раменна преса с щанга зад врат
Раменни преси

Раменни преси

Shoulder Presses

Раменни преси на портален скрипец
Раменни преси с дъмбели от седеж
Раменни преси с щанга

Раменни преси с щанга

Barbel Shoulder Press, Military Press; Behind Neck Shoulder Press

Странично извиване с ластици
Суинг с дъмбели на Жиронда
Сумо тяга и хай-пул комбинация
Тръстър

Тръстър

Thruster

Фиксирано разтягане на задните раменни глави
Хай-пул

Хай-пул

High Pull

Хибридни Арнолд преси
Хоризонтално раменно разтваряне на скрипец