Упражнения за корем

Упражнения за корем
Извивки встрани с дъмбели, кабели или ластици

Извивки встрани с дъмбели, кабели или ластици

Dumbbell Side Bend, Cable Side Bend, Elastic Band Side Bend

Коремни преси

Коремни преси

Crunches, Sit-ups

Страничен мост

Страничен мост

Side Bridge, Side Plank