Упражнения за рамо

Упражнения за рамо
Бърпи

Бърпи

Burpee

Военна преса

Военна преса

Едно незаслужено пренебрегвано упражнение

Едностранна раменна преса с пудовка

Едностранна раменна преса с пудовка

Kettlebell Military Press With One Arm, One Arm Kettlebell Military Press

Индийски лицеви опори

Индийски лицеви опори

Hindu Push Ups, Dive Bomber

Обръщане на раменете

Обръщане на раменете

Shoulder dislocation exercise

Предно “Котешко разтягане”

Предно “Котешко разтягане”

Front Cat's stretch, Front Shoulder Stretch, Basic Shoulder Stretch

Разтваряне встрани от наклон на портален скрипец

Разтваряне встрани от наклон на портален скрипец

Cable Rear Lateral Raise, Bent Over Cable Rear Deltoid Raises

Разтваряне на пек-бек машина

Разтваряне на пек-бек машина

Peck-Back Machine Shoulder Blades Adduction; Rear Delts Flexsion on Peck-Back Machine

Раменни преси

Раменни преси

Shoulder Presses

Раменни преси с щанга

Раменни преси с щанга

Barbel Shoulder Press, Military Press; Behind Neck Shoulder Press

Тръстър

Тръстър

Thruster

Хай-пул

Хай-пул

High Pull